863.805

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken

Előszó

Részlet:

"Az a meggyőződés vezetett, amikor 1999 után 2003 őszén ismét tanácskozásra hívtuk a napjainkban az agráriumban - falvainkban, mezővárosainkban - zajló társadalmi átalakulást,... Tovább

Tartalom

Szilágyi Miklós: Bevezetésként: az utóparaszti hagyományokról 9
GAZDÁK ÉS VÁLLALKOZÓK
Chris Hann: Utóparasztok a Futóhomokon: az „egyszerűbb" mezőgazdasági szövetkezetek bonyolult társadalmi öröksége 19
Sárkány Mihály: Vállalkozók Varsányban: mezőgazdaság és azon túl a nagyvilág 37
Kardos Ferenc: Kutatás közben: A varsányi cigányok a mezőgazdaságban a 20. század második felében 47
Szuhay Péter: (Utó)parasztosodé törekvések a szendrőládi romák körében 59
Kovács Katalin - Váradi Mónika Mária: Utóparaszti hagyományok egy mezővárosban 75
Rácz Kata: A kalákától a TÉSZ-ig. A termelői együttműködések formaváltozásai az agrárszektorban 89
Lovas Kiss Antal: Illegális eljárások mint adaptációs stratégiák egy régió mezőgazdasági struktúrájában 105
Porkoláb Péter: Parasztság és modern gazdálkodás a 20-21. század fordulóján Tiszadob példáján 119
Molnár Ágnes: Kényszervállalkozások és előremenekülés. A mezőgazdasági kisüzemek helyzete a rendszerváltás után Kiskanizsán 127
Schwarcz Gyöngyi: Esélyek, adottságok és stratégiák. Agrártermelők Tarjánban és Kocséron 139
G. Szabó Zoltán: A gazdaságok gépesítettségének alakulása egy mezőföldi községben az 1990-es években 157
Kemény Márton: A mezőgazdaság helyzetének változása egyéni és közösségi szinten Muraszemenyén 169
Sári Zsolt: Határsávból az Európai Unióba. Egyéni és közösségi túlélési stratégiák Muraszemenyén 183
Lendvai Kepe Zoltán: Egy sikeres Lendva-vidéki magyar családi gazdaság a változó időben 199
Balogh Balázs - Fülemile Ágnes: Kalotaszegi adatok a romániai rendszerváltozás utáni egyéni gazdálkodásról 219
KONFLIKTUS ÉS KOOPERÁCIÓ
Molnár Mária: A mindennapi élet konfliktusai Tinnyén a falusi lakosok és az újonnan beköltözők között 231
Kiss Réka: Migrációs folyamatok hatása Budajenő társadalmára 243
Szarvas Zsuzsa: A falu és a turisták. Az alsópáhoki Kolping-szálloda és a helybeliek kapcsolatai 257
Szőke Alexandra: „Gyött-mentek" és őslakosok együttélése. Beköltözések és nyaralóvásárlások hatása egy aprófalu kapcsolathálójának alakulására 265
Kovács Teréz: Somogyapáti társadalmi rétegződése a 21. század küszöbén 277
Szabó Piroska: Életstratégiák Nagyrákoson 285
Bégány Márta: „Régi telepek, új telepesek". Sámsonkert arcai az ezredfordulón 295
Jávor Kata: A szabadidő-eltöltés formáinak változása Zsombón 307
Pethő László: A munkásság helyzetének változása a rendszerváltást követő években 317
KISÜZEMI SPECIALIZÁCIÓ
Báli János: Hagyomány és modernizáció a nógrádi málnatermesztésben 331
Illés Péter: Gyepűtiprók, hegypásztorok nyomában: a paraszti szőlő- és borgazdálkodás helyzete a Vasi-Hegyháton 345
Mód László - Simon András: A szőlő- és borgazdálkodás helyzete a Lendva-vidéken az 1990-es évektől 363
Erostyák Zoltán András: A rendszerváltás hatása a medgyesegyházi
dinnyetermesztésre (1990-2003) 379
Surányi Dezső: A pomológiai értékek (hungarikumok) jövője a kárpótlások utáni helyzetben 395
Fodor Ferenc: Paprikatermesztés a Duna-Tisza közi homokhátság délkeleti részén 409
Bihar Mária: Hagyomány és újítás a fóliás kertkultúra eszközkészletében
Kiskunfélegyházán és környékén 421
ÉRTÉKREND ES ÉLETFORMA
Bondár Anita: Szék - Szamosújvár - Budapest.A budapesti vendégmunka
kialakulása és egy széki vállalkozó sikerének összefüggései 435
Takács András: A széki kultúra változása az 1989-es romániai politikai
rendszerváltás hatására 443
Fülöp Hajnalka: „Most minden van, csak pénz kell." Élet a rendszerváltozást
követően egy kalotaszegi faluban 453
Biczó Gábor: A hagyományos gyimesi kultúra és értékrend válsága a generációs konfliktusok tükrében, különös tekintettel az idősek helyzetére tíz esztendővel a rendszerváltás után 467
Turai Tünde: A beváltatlan, mert beválthatatlan remények. Az idős generáció a tulajdonviszonyok visszarendezése után Szilágyborzáson 479
A kötet szerzői 491
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések a magyar vidéken
Állapot:
6.400 ,-Ft
32 pont kapható
Kosárba