803.537

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Országos Ifjúsági Bizottság

1929-1942/Tanulmányok, emlékezések, dokumentumok

Tartalom

Bakó Ágnes: Bevezető5
Szerkesztői megjegyzések21
Tanulmányok, emlékezések23
Vágvölgyi Tibor: Az OIB szociáldemokrata pártvezetésének néhány kérdéséről25
Szegedi Andor: A szociáldemokrata szakszervezeti, pártifjúsági mozgalom és a KIMSZ munkájának kapcsolatairól34
Hazai Jenő:
Dr. Moró István: Az OIB és a munkásifjúság47
Lakos Éva: Az Országos Ifjúsági Bizottság kapcsolata a diákokkal és a fiatal értelmiséggel57
Kende István: Nevelés és oktatás a pártifjúsági csoportokban66
Kelen Béla:
Keresztes Tibor: Az OIB sportevékenységéről83
Csatár Imre: Az Országos Ifjúsági Bizottság kapcsolatai a visszacsatolt területekkel88
Dokumentumok 1927-194297
1927
Elkán László: "Miért nincsenek ifjúsági szervezetek?" (1927. december 28.)99
1928
Dr. Kis Jenő felszólalása az ifjúmunkásság neveléséről és szervezéséről az MSZDP 1928. évi pártgyűlésén (1928. január 6.)104
Egyes budapesti szociáldemokrata pártszervezetek indítványa az ifjúsági mozgalom ügyében az 1928. évi párgyűlésen (1928. január 7.)105
129
A Szakszervezeti Tanács megjegyzései a pártszervezeti szabályzat pártbizottsági tervezetének "Ifjúsági Mozgalom" című fejezetéhez (1929. február 23.)107
Az MSZDP szervezeti szabályzattervezetének ifjúsági mozgalomról szóló fejezete (1929. április)110
A budapesti szociáldemokrata pártifjúsági csoportok összvezetőségének hozzászólása a szervezeti szabályzattervezethez (1929. május)111
A szociáldemokrata ifjúmunkások felhívása az MSZDP 1929. évi pártgyűlésének küldötteihez (1929. május)112
Részlet Mónus Illésnek az MSZDP 1929-es kongresszusán elhangzott előadói beszédéből (1929. május 21.)113
Az MSZDP 1929-es kongresszusán elfogadott új szervezeti szabályzat ifjúsági mozgalomról szóló fejezete (1929. május 21.)120
1930
A budapesti II. kerületi pártszervezet indítványa az MSZDP 1930. évi kongresszusán a pártifjúsági mozgalom fellendítésére (1930. szeptember 7.)122
A budapesti VI. kerületi pártszervezet indítványa az MSZDP 1930. évi kongresszusán a pártifjúsági mozgalom fellendítésére (1930. szeptember 7.)122
Az MSZDP 1930. évi kongresszusának határozata a pártifjúsági mozgalomról (1930. szeptember 8.)124
1931
Dr. Elkán László levele Buchinger Manóhoz, az MSZDP központi vezetőségi tagjához az OIB-ben viselt elnöki tisztségről való lemondása ügyében (1931. június 12.)126
Az MSZDP vezetőségének és parlamenti csoportjának az 1931. évi kongresszus elé terjesztett jelentése a pártifjúsági mozgalomról (1931. december)128
Az OIB-t képviselő Demény Pál felszólalása az MSZDP 1931. évi kongresszusán (1931. december 7.)131
1932
Az ifjúszocialisták rendkívüli összevezetőségi ülésének kiáltványa Magyarország dolgozó népéhez és a proletárifjúsághoz (1932. február 5.)132
Az MSZDP budapesti VI. kerületi pártifjúsági csoportja titkárának jelentése az 1932. évben elvégzett eladatokról (1932. december 15.)134
1933
Az MSZDP vezetőségének és parlamenti csoportjának az 1933. évi kongresszus elé terjesztett jelentése a pártifjúsági mozgalomról (1933. január)137
Juhász István OIB-titkár felszólalása az MSZDP 1939. évi kongresszusán (1933. január 7.)139
A Népszava beszámolója az OIB budapesti és főváros környéki nagygyűléseiről (1933. július 26.)140
Az OIB-t képviselő Révész Ferenc felszólalása a Cobden Szövetség ifjúsági ankétján (1933. október 14.)142
1934143
A m. kir. rendőrség budapesti főkapitánysága politikai nyomozó főcsoportjának jelentése a szociáldemokrata ifjúsági mozgalmakról (1934. január)144
Lipcsei (Herczka) Sándor: "A végrehajtó bizottságok és a pártifjúság" (1934. március)147
"A szocialista ifjúság harcos akcióprogramja és az ijfúsági agitációs hetek" (1934. november)149
1935
Az OIB válasza a "Reformnemzedék"-nek (1935. március 3.)152
Szakasits Árpád a pártifjúsági ankétról (1935. július 11.)155
Az OIB csoportjának szolidaritása az sztrájkoló építőmunkásokkal (1935. augusztus 7.)157
Az MSZDP hivatalos közlönye az OIB feloszlatásáról (1935. szeptember 27.)158
Az MSZDP vezetőségének és parlamenti csoportjának az 1935. évi kongresszus elé terjesztett jelentése a pártifjúsági mozgalomról (1935. szeptember)160
A miskolci rendőrkapitányság jelentése a szociáldemokrata párt miskolci szervezete munkás sportmozgalmáról és az úgynevezett mozgó túrákról (1935. október 11.)162
A KMP KB jelentése a Kominternhez a KIMSZ és az OIB akcióegységéről (1935. december 8.)164
Rózsa Ferenc jelentése a KMP Központi Bizottságának a kommunista szociáldemokrata ifjúsági akcióegység-megállapodás problematikájáról (1935. december)166
1936
Az MSZDP Budapest VI. kerületi szervezetének az OIB újjáalakítását sürgető átirata a fővárosi vb-hez (1936. április)170
A Népszava közleménye az OIB újjáalakulásáról (1936. július 10.) 170
Büchler József: "Ifjúság" (1936. július 26.)171
A budapesti rendőr-főkapitányság politikai nyomozó főcsoportjának jelentése a belügyminiszterhez a moszkvai rádió magyar adásait hallgató szociáldemokrata pártifjúsági csoportokról (1936. november 4.)173
Az MSZDP Országos Bizottságának ifjúsági témájú előadásai az 1936-1937-es oktatási évben (1936-1937)174
1937
Darvas József: "A munkástáborokról" (1937. február 4-5.)175
A szentesi rendőrkapitányság jelentése a Csongrád megyei rendőrfőkapitányságnak a leventeköteles fiatalok számának gyarapodásáról az MSZDP helyi szervezetében (1937. március 6.)179
Az MSZDP vezetőségének és parlamenti csoportjának az 1937. évi kongresszus elé terjesztett jelentése a pártifjúsági mozgalomrl (1937. április)181
Dávid Lajos küldött felszólalása az MSZDP 1937-es kongresszusán a Márciusi Frontról és az értelmiségi ifjúsági szervezéséről (1937. április 4.)182
"Az OIB küldöttközgyűlésének határozatai" (1937. április)183
Az OIB körlevele az ifjúsági mozgalom feladatairól (1937. május)186
Csendőrnyomozói jelentés a belügyi főhatósághoz az OIB újpesti csoportjának gyűléséről (1937. június 9.)187
Az IOB és az OIB közöt programjának tervezete (1937. július)188
A makói Várospolitikai Szemle híradása a szocialista pártifjúság sorozatos gyűléseiről (1937. július-augusztus)192
Büntetőtörvényszéki ítélet a Tompa utcai antifasiszta akció miatt perbe fogott fiatalok ellen (1937. szeptember 16 - december 24.)192
A budapesti rendőr-főkapitányság politikai nyomozó főcsoportjának jelentése a belügyi főhatósághoz a szocialista pártifjúsági csoportok József Attila-emlékestjéről (1937. december 10.)194
1938
A budapesti rendőr-főkapitányság politikai nyomozó főcsoportjának jelentése a belügyi főhatósághoz az OIB csoportjaiban készített faliúságról (1938. január 5.)195
Az OIB harcba hívja a dolgozó fiatalokat a demokratikus ifjúságvédő választójogért (1938. január)195
Valachi Gyula OIB-elnök felszólalása az MSZDP rendkívüli kongresszusán a kormány választójogi törvényjavaslatáról (1938. február 6.)200
Csendőrnyomozói jelentés a belügyi főhatósághoz az OIB budapesti választójogi nagygyűléséről (1938. február 9.)201
A Népszava híradása az ifjúszocialisták pestszenterzsébeti nagygyűléséről (1938. március 11.)202
Egy tiszántúli fiatal élményei az augusztus 20-i budapesti munkás-paraszt ifjúsági találkozóról (1938. augusztus 20.)203
"A munkásifjúság sporttalálkozója" (1938. augusztus 21.)204
A pécsi csendőrkerület nyomozó alosztálya parancsnokának jelentése a főispánhoz a szocialista ifjúmunkások taggyűléséről, a pécsi ifjúmunkások tevékenységéről (1938. október 24.)206
A pártifjúsági mozgalom ügye az MSZDP fővárosi végrehajtó bizottságának ülésén (1938. december 2.)208
Az OIB vizsgaversenyei a földmunkásmozgalom történetéből (1938. december - 1939. január)209
1939
A pártvezetőség és a parlamenti frakció jelentése az SZDP 1939. évi pártgyűlésének a pártifjúsági mozgalomról (1939. január)210
Kulich Gyula felszólalása az SZDP 1939. évi kongresszusán (1939. január 29.)211
A csendőrség politikai nyomozó osztályának jelentése a belügyi főhatósághoz az OIB felvidéki tevékenységéről (1939. március 17.)212
"Szempontok az ifjúsági oktatás kérdéséhez" (1939)213
Orbán László: "Tanulságok" (1939. augusztus 27.)215
A csendőrség politikai nyomozó osztályának jelentése a belügyi főhatósághoz az SZDP újpeti ifjúsági csoportjának műsoros estjéről (1939. október 21.)218
A csendőrség politikai nyomozó osztályának jelentése a belügyi főhatósághoz az SZP pestszenterzsébeti ifjúságának a Szovjetunió melletti rokonszenvtüntetéséről (1939. december 12.)218
1940
Az SZDP fővárosi végrehajtó bizottságának vitája a pártifjúsági munkacsoportokról (1940. január 5.)220
A KMP KB információja a Külföldi Bizottság számára az OIB pártirányításáról (1940. február)221
Az OIB budapesti VI. kerületi csoportjának memoranduma az SZDP VI. kerületi összevezetőségéhez az ifjúsági mozgalom önkormányzatának védelmében (1940. március 1.)221
Az OIB az önálló pártifjúsági mozgalom megvédelmezésére szólítja fel a szociáldemokrata pártszervezetek vezetőit (1940. március 1.)225
Az SZDP fővárosi végrehajtó bizottsága titkárságának előterjesztése a pártifjúsági mozgalom átszervezésére (1940. április 19.)229
Az SZDP központi vezetőségének határozata a pártifjúsági mozgalom átszervezésére (1940. április)230
Az SZDP fővárosi titkárának bejelentése a végrehajtó bizottság ülésén az OIB tagjainak kinevezéséről (1940. július 5.)233
1941
"Az Országos Ifjúsági Bizottság szocialista versenye" (1941. március - április)234
Sajtóbeszámoló a Budapest ferencvárosi és a kispesti pártifjúság sikeres Népszava-agitációjáról (1941. március 2.)244
A csendőrnyomozó parancsnokság jelentése a belügyi főhatóságokhoz a kistarcsai pártifjúsági csoport engedély nélküli gyűléséről (1941. április 23.)246
A csendőrnyomozó parancsnokság jelentése a belügyi főhatósághoz az OIB munkájáról, terveiről (1941. április-május)247
A csendőrnyomozó parancsnokság jelentése a belügyi főhatósághoz Ságvári Endre szemináriumáról (1941. május 16.)248
A KMP KB terve nemzeti harci front kialakítására az OIB és az IOB közreműködésével (1941. május-június)248
Az OIB körlevele a SZDP vidéki szervezeteihez a pártifjúsági mozgalom kiterjesztésének és fellendítésének lehetőségeiről (1941. június)249
"Ifjúsági egységet!" (1941. szeptember 28.)252
"Ifjúsági egység és az október 6." (1941. október 12.)253
A csendőrnyomozó parancsonkság jelentése a belügyi főhatósághoz Szilágyi Sándor OIB-elnök budakalászi beszédéről (1941. október 28.)254
Az OIB közleménye az ifjúsági ankét tervének visszhangjáról (1941. december 14.)255
Orbán László: "Ankét a magyar ifjúság feladatairól" (1941. december 25.)255
Molnár Antal: "A népdalok énekléséről" (1941. december 25.)258
1942
Az Országos Ifjúsági Bizottság tájékoztatója az ifjúsági ankét előkészületéről (1942. január 4.)260
Földes Ferenc: "A munkásifjak és a kultúra" (1942. január 4.)261
Koroknai Ibolya: "Ismerjük meg egymást!" (1942. február 8.)262
Balázs Tibor: "Egyéni és társadalmi szabadság" (1942. február 8.)263
"Gyakorlati munkát!" (1942. február 15.)264
"Ifjúsági seregszemle" (1942. február 19.)265
Erdei Ferenc: "Őszinte szó a parasztifjúságról" (1942. február 22.)266
"Közös cselekvést!" (1942. március 1.)269
Szakasits Árpád beszéde a munkásifjúság ünnepi estjén (1942. március 5.)270
Székely Endre: "Az önképzésről" (1942. március 8.)273
"A munkásifjúság tavaszi futóversenye" (1942. március 29.)275
"Az ifjúsági ankét mérlege" (1942. április 5.)275
Az Országos Ifjúsági Bizottság közleménye a mozgalom időszerű feladatairól (1942. április 12.)278
Az OIB közleménye az agitátorok "intelligencia-versenyének" beindításáról (1942. április 26.)279
A csendőrnyomozó parancsokság jelentése a belügyi főhatósághoz a leventekötelesek politikai tevékenységét tiltó rendelet ismertetéséről az SZDP Pestkörnyéki végrehajtó bizottságának ülésén (1942. május 28.)280
Az SZDP fővárosi végrehajtó bizottságának körlevele a kerületi pártszervezetekhez a leventekötelesek politikai tevékenységét tiltó rendelt végrehajtásáról (1942. május 29.)281
Mutatók283
Időrendi táblázat285
Névmutató321
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az Országos Ifjúsági Bizottság Az Országos Ifjúsági Bizottság

A borító belső oldalán tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az Országos Ifjúsági Bizottság Az Országos Ifjúsági Bizottság Az Országos Ifjúsági Bizottság Az Országos Ifjúsági Bizottság

A védőborító kissé sérült, kopottas.

Állapot:
980 Ft
680 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az Országos Ifjúsági Bizottság Az Országos Ifjúsági Bizottság Az Országos Ifjúsági Bizottság Az Országos Ifjúsági Bizottság

A védőborító enyhén kopott.

Állapot:
980 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba