933.687

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus XXX.

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Ács Pál: Paracletus. A Mester és tanítványa: Erasmus és Komjáti Benedek 5
Balázs-Hajdu Péter - Ötvös Péter - Szilasi László: Anüté.
Élőt gyászversben dicsőíteni: egy irritálóan rejtélyes Greiffenberg szövegről 18
Bartók István - Péntek Veronika: Tanárok, tanítványok, évszázadok 34
Bátori Anna - Horváth Iván
Adatok Balassi és Rimay életrajzához 44
Berkes Katalin: Kikről hallgat Enyedi? A Héliodórosz-fordítás előzményeihez 53
Bitskey István - Csorba Dávid - Tasi Réka: „Homályban és tükör által". Barokk kori prédikátorok az isteni természetről 60
Bódis Henriett - Pap Balázs: Felekezetiség és közköltészet 75
Bujtás László Zsigmond: „Könyveimet békötöttem... mégpedig többire aranyosan".
A Tótfalusi-Biblia amszterdami kötéseinek ismeretlen altípusáról 82
Csepregi Zoltán: Bebek Imre prépost budai menyegzője (1533).
A szabadság evangéliumától a házas papok rendjének regulájáig 95
Ecsedi Zsuzsa - H. Hubert Gabriella: Zöngedöző 104
Erdélyi Gabriella - Péter Katalin: A titkos házasságról a 15-16. században 115
Fajt Anita: Áhítatos irodalom radikális rajongás szolgálatában.
Quirinus Kuhlmann Böhme-írásának forráselemzése 122
Fazekas István - Toma Katalin: Adalékok ifj. Lazarus Henckel tiroli tartózkodásához131
Fazekas Sándor: „Nyomában sem léptél illy sokat olvasván...".
Három örökkévalóság-vers forrása 138
Font Zsuzsa - Keserű Bálint: Apokatasztaszisz felé hajló szentháromságtagadók 151
Hargittay Emil - Maczák Ibolya: Pótlások a Pázmány Péter-bibliográfiához 160
Hevesi Andrea: Egy kompilátor önállóságáról. A Karthauzi Névtelen Harmad sermo Szombaton című prédikációja és forrásai
Horváth Viktor - Tóth Tünde: Piccolomini-idézetek a Fanchali Jób-kódexben 193
Imre Mihály: Matthaeus Dresser magyaroknak szóló ismeretlen könyvajánlása 1587-ből198
Jankovics József: Bethlen Miklós Önéletírása, egyik szöveghelyének hátteréhez.
Balassi (III.) Imre és Wesselényi Ferenc nádor kommunikációs viszonya és stratégiája207
Jankovits László: Agrippa az eredendő bűnről 221
Karnitscher Tünde: Vigasz „éhező lelkek" számára.
A sziléziai spiritualista, J. Th. von Tschesch művei nyomában 235
Kasza Péter: Néhány gondolat Zermegh János Commentariuszról 242
Katona Tünde - Keserű Gizella: „Mennyei örömnek útja darabos volt".
Luther lagzija XVIII. századi magyarsággal 249
Kovács András: „Látom, az tanításban az Istennek nagy ajándéka vagyon nála...".
Jövedécsi/Belleschdörfer András származásához 259
Kruppa Tamás: Gubernátor aut Successor?
Habsburg Miksa főherceg erdélyi kormányzóságának terve (1597-1602) 265
Kulcsár Péter: Besztercei Simoni Pál 1617-es disszertációja (Fordítás) 281
Latzkovits Miklós - Mándity Zorán: Az emlékkönyv-bejegyzések datálásáról 293
Lázár István Dávid - Szörényi László: Dákok Rómában 303
Maczelka Csaba: A korai kvékerek és Magyarország. Egy levél és kontextusa 311
Mészáros F. István: „Non vi si pensa quanto sangue costa". Michelangelo és a Vittoria Colonnának készített képek 328
Molnár Antal - Siptár Dániel: Egyetem volt-e a „Kolozsvári Báthory-egyetem"? 345
Molnár Dávid: Az Szent János evangéliuma kezdetinek rövid magyarázatja.
Filológiai és teológiai adalékok az RMNy 1646-os tételéhez 364
Monok István - Ötvös Péter: Nem mindent mondtunk el Beythe István egy kolligátumáról
Németh S. Katalin: Nőnevelési receptek a 17. századi német röplapokon 375
Pénzes Tiborc Szabolcs - Petrőczi Éva: Egy apaszívű lelkész a 17. század végén.
Hogyan emlékezett a nevelt és az édes fiú Czeglédi Istvánra? 382
Ritoókné Szalay Ágnes: Borbála asszony a rokkánál 393
RMNy csoport: S 277 395
Simon József: Se a hit, se a nevelés.
Christian Francken a morálteológiai istenérvek ellen 400
Sinka Zsófia - Vadai István: Fától az erdőt.
Balassi Bálint istenes énekeinek szövegkritikai problémáiról 412
Szabó András - Szabó András Péter: Joachim és Israel Leibitzer történeti feljegyzései 427
Széles Ágnes: Anekdota és referencialitás Kemény János önéletírásában 437
Tóth F. Péter: Török
Az Antikrisztus, a kis szarv meg Góg és Magóg 446
Túri Tamás: Szenei Molnár Albert erdélyi tartózkodásához 463
Utasi Csilla: A polgári mentalitás védelme: Heltai Gáspár Száz fabulája 470
Veres Magdolna: A Lélek szemüvege. Nicolaus Cusanus és Sebastian Franck hatása Johann Amos Comenius A világ labirintusa és a sziv paradicsoma című művében 477
Vinczi Réka: Az Imitatio Christi egy ismeretlen fordítás-töredéke 486
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem