A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2002/1-4.

Regnum/Essays in Church History in Hungary - A Magyar Egyház Történeti Enciklopédi Munkaközösség folyóirata 14. évfolyam, 1-4. szám

Tartalom

Horváth Gábor: Eltűntnek hitt egykori premontrei prépostság az erdélyi Mezőségen 5
A One-time Premonstratensian Provostry in the Mezőség of Transylvania That Was Believed to Have Disappeared 19
Szebeni Olivér: A hutteri testvérek hazai kódexeiről 23
Contributions to the codices of the Hutterists 38
Kruppa Tamás: Kísérletek Erdély rekatolizációjára. Tervek az erdélyi püspökség visszaállítására Báthory István és Zsigmond idejében 39
Attempts at recathoücizing Transylvania.
Contributions to the religious policy of the Báthorys 74
Molnár Antal: Az egri püspökség 17. századi történetéhez 77
Contributions to the History of the Episcopacy of Eger in the 17th Century 96
Mészáros István: A nagyszombati jezsuita gimnázium és egyetem 17. századi anyakönyve 97
The matricula of the Jesuit Grammar School in Nagyszombat in the 17th Century 106
Kovács Kálmán Árpád: Adalékok az erdélyi vallásügy államtanácsi, kancelláriai és guberniumi tárgyalásaihoz (1765-73) 107
Contributions to the negotiations of religion in Transylvania 1765-73 141
Glück Jenő: Az erdélyi főrabbinátus (1754-1877) 142
Chief rabbinate of Transylvania (1754-1877) 160
Kelemen Miklós: Brassai Sámuel 19. századi iskola- és tudományreformálási törekvése 163
Sámuel Brassai's endeavor to reform education and science in the 19th century 170
Merényi-Metzger Gábor: Az aradi címzetes prépostok onomasztikonja (1581-1945) 171
Onomasticon oftitular provosts in Arad (1581-1945) 188
Németh László: Adalékok a római magyar lelkészség történetéhez 197
Contributions to the history of the Hungárián pastorate in Romé. First part: 1945-1963 228
Stephen Török: Hungárian Catholics and their Churches in America.
Tracing The History Of The First Twenty-Five Years 229
Magyar Katolikusok és templomaik Amerikában. Az első huszonöt év története 252
Bura László: Felekezeti oktatásunk Erdélyben (1918-2001) 253
Hungarian denominational edication in transylvania (Romania) (1918-2001) 268
Források - Sources
Győri János: Adalékok a Jászkiséri római katolikus egyház történetéből 269
Contributions to the history of the Román Catholic parish in Jászkisér 277
Miklós Péter: A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front pártjainak reakciója Mindszenty József 1945. október 18-i pásztorlevelére 279
Reaction of parties within the Hungárián National Independence Front to the pastoral letter of József Mindszenty issued on 18th October 1945 284
Módszertan, adattár, szemle - Methodology, data store, surveys
Molnár Antal: Beszélgetés Szilas László jezsuita egyháztörténésszel 285
Interview with Jesuit László Szilas 292
Ruzsik Vilmos: Mindszenty bíboros utolsó lelkipásztori útja Dél-Amerikában (1975. április 9-25.) 293
The Last Visit of Cardinal Mindszenty in South America
Zvara Edina: Egyháztörténeti könyvek és kiadványok 2001, 2002 307
Books Concerning Ecclesiastic History 2001, 2002
Egyháztörténeti könyvek és kiadványok
Kitka Ioann: Katihiszisz malüj ... [„Kis katekizmus..."] (Ism.: Földvári Sándor) 327
A Szent Margit gimnázium jubileumi évkönyve (Ism.: Mészáros István) 332
Berzeviczky Klára: A magyar katolikus klérus elitjének képzése. 1855-1918.
(Ism.: Mészáros István) 334
Gaal György: Múzsák és erények jegyében (Ism.: Kelemen Miklós) 336
Harangozó Ferenc: A csendlaki parókiától a szibériai hómezőkig (Ism.: Mészáros István) 337
Hetényi Varga Károly: Elfelejtett hitvallóink (Ism.: Mészáros István) 340
Sasvári László: Ruszinok nyomában... (Ism.: Miklós Péter) 343
Die Konstruktion der Vergangenheit. Geschichtsdenken, Traditionsbildung und Selbstdarstellung im frühneuzeitlichen Ostmitteleuropa (Ism.: Fazekas István) 345
Német J. László: Egyháztörténeti feladatgyűjtemény.
Német J. László - Robotka Csaba: Történelem feladatgyűjtemény. 1-3. (Ism.: Mészáros István) 349
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2002/1-4. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2002/1-4. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 2002/1-4.

A borító enyhén foltos.

Állapot:
1.680 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba