A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 4.

Előszó

Részlet a könyvből:

"A megye közoktatásának fejlődését alapvetően az általános történelmi körülmények és tendenciák határozták meg. 1945. április 4-e történelmi korszakot zárt le népünk... Tovább

Tartalom

TANULMÁNYOK AZ OKTATÁS ÉS NEVELÉS KÉRDÉSEIRŐL
Arató Ferenc: A közoktatás demokratizálása Szabolcs-Szatmár megyében 7
Porzsolt István: Adalékok a pedagógusképzés felszabadulás utáni történetéhez Szabolcs-Szatmár megyében 43
Lengvári Józsefné: A Nyíregyházi Tanítóképző Intézetben végzett hallgatók helytállásáról 51
Vanczák József: A tanyai iskolák helyzete a felszabadulás után 57
Almásy György: Az öntevékenység és az önállóság lenini értelmezése és a nevelőképzés néhány problémája 63
Papp János: A főiskolai hallgatók tudatában és magatartásában jelentkező ellentmondások feloldásáról 75
Margócsy József: A felszabadulás utáni magyar irodalom szerepe főiskolai oktató-nevelő munkánkban 85
Pál György: A felszabadulás utáni ifjúsági irodalom szerepe az oktató-nevelő munkában 93
Orosz Béla: A korszerű szemléltetőeszközök alkalmazásának hatékonysága az általános iskolai magyar tanításban 101
Sárdi Béla: A problémamegoldó gondolkodás és a nyelvtanítás 109
Szebeny Péter: A korszerű történelemtanítás eszközei és módszerei 115
Vas Károly: Korszerű történelemtanítás - korszerű tanárképzés 127
Makay László: Hozzászólás "A korszerű történelemtanítás eszközei és módszerei" c. előadáshoz 135
Kováts Zoltán: Módszerek, eredmények, problémák a történelemtanárok képzésében a Szegedi Tanárképző Főiskolán 141
Sallai József: A korszerű történelemtanítás tárgyi feltételei és alkalmazásuk Nyíregyháza általános iskoláiban 147
Farkas József: Történelemtanítás a mai középiskolában 157
Kormány Gyula: Huszonöt év gazdasági eredményeinek bemutatása az általános iskola 8. osztálya földrajzóráin 163
Ádám Imréné Gazdasági eredményeink bemutatása a földrajzórán 175
Balogh Béla András: A szakterem - a földrajzi kabinet - szerepe a földrajzoktatásba 179
Nagy Sándor: A zaj hatásának vizsgálata a 15-18 éves fizikai munkái végző tanulók körében 189
Durucz István: Gyakorlati munkát végző tanulók fiziológiai és pszichológiai vizsgálat 211
Molnár Antal: Növénycönológiai és növényökológiai ismeretek vizsgálata az általános iskolákban és a gimnáziumokban és ezzel kapcsolatos feladatok 227
TANULMÁNYOK AZ IRODALOM- ÉS NYELVTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL
Katona Béla: A felszabadulás utáni megyei irodalom 237
Gáspári László: A megosztott egyéniség Dosztojevszkij korai műveiben 245
Mező András : A hivatalos községnévadás vizsgálatához 257
Buda Sándorné: Szókincsünk változása a felszabadulás után 293
Bachát László: A testi tulajdonságra utaló ragadványnevek az iskolában 299
III.
TANULMÁNYOK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL
Gázkisülések ionizáció idejéről 311
Szegedi János: Kvantitatív szövettani vizsgálatok különböző színű fóliák alatt termesztett borsóleveleken 329
Bereznai Gyula: A Minkowski és a Cauchy-Schwarz-Bunyakovszkij egyenlőtlenség egy közös forrása 345
Bereznai Gyula: Adalék az állandó szélességű görbék elméletéhez 349
Bereznai Gyula - Gilányi Jánosné: A konvex függvény fogalmának egy általánosítása és a középérték-egyenlőtlenségek 353
Fitos László: Egy új középérték értelmezése és a geometriai alkalmazása 359
Kuknyó János: Az 1970. évi szatmári árvíz természeti földrajzi okai 365
Süli-Zakar István: A Föld és Magyarország energiagazdálkodásának legfontosabb jellegzetességei 391
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 4. A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 4. A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 4. A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 4. A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei 4.

A borító és a lapélek kissé foltosak. A gerinc enyhén töredezett.

Állapot:
2.440 Ft
1.220 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba