826.998

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A büszke tettek ideje II.

Válogatás a Tanácsköztársaság irodalmából

Fülszöveg

1918 őszén érkezett, 1919 tavaszán magasra ívelt az oly sokak által várt forradalom. Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmából megjelenő kötetek a büszke tettek idejének irodalmát mutatják be. Az első az 1918 októberétől 1919. március 20-ig terjedő időszak, a második az 1919. március 21. után következő 133 nap vers-, novella- és publicisztika-terméséből válogat.
E kötetek előzménye és alapja a kiadónknál 1959 és 1967 között megjelent "Mindenki újakra készül..." című négykötetes gyűjtemény. Az ismereteit bővíteni kívánó olvasó az ebben található jegyzetapparátus és bibliográfia nyomán kutathat tovább.

Tartalom

1919
Március 21. után
A proletárság diktatúrája5
Biró Lajos: Magyar Tanácsköztársaság6
Biró Lajos: Az új út7
Kóbor Tamás: Pesti kis tükör9
Tass József: 1919. március 21.10
Benjámin Ferenc: A földmíves szegények10
(Ry) [Szomori Emil]: Apró feljegyzések a proletárdiktatúra első éjszakájáról11
Kárpáti Aurél: Óda a Naphoz13
Róbert Oszkár: Vörös processzió14
Mikola Árpád: Jöttek bús proletárok15
Juhász Gyula: Forradalmi Kis Káté16
Biró Lajos: VIlágtörténelmi hivatás18
Krúdy Gyula: Régi és új regényhősök20
Szentmártoni István: Proletár riadó21
Várnai Zseni: Eredj fiam22
Farkas Antal: Jön az öcsém23
Juhász Gyula: Forel Ágostonnak24
Szép Ernő: Vasárnap25
Kárpáti Aurél: Oroszország31
Nagy Lajos: Proletár-irodalom31
Márai Sándor: Írók Tanácsa33
(m. s.) - Márai Sándor: A megrettent arrivék35
Mácza János: Szocializálták a színházakat36
Móra Ferenc: Az úr, mint olyan38
Oláh Gábor: Vágyak távolában39
Oláh Gábor: Jer, édesanyám40
Lékai János: Forradalmi tűzek41
Szép Ernő: Visszament a párti43
Oláh Gábor: Új Isten44
Gorkij Maxim üdvözlete45
Krúdy Gyula: Orosz hangok45
Nagy Lajos: A kommunista irodalom47
Dutka Ákos: Moloch halálára48
Április
Tóth Árpád: Az új isten55
Tóth Árpád: Március57
Babits Mihály: Verstöredék58
Móricz Zsigmond: Új közönség58
Móricz Zsigmond: A fejsze59
Szabó Dezső: Az egész emberért63
Móra Ferenc: Memento70
Molnár Ferenc: "Ruhe in Budapest"71
Magyar Lajos: Az irodalom a Tanácsköztársaságban73
Juhász Gyula: Gorkij üzenete74
Molnár Antal: Zeneművészet a szocialista társadalomban76
Juhász Gyula: Dal78
Somlyó Zoltán: Szabadság78
Somlyó Zoltán: Kicsi rongyos79
Nagy Lajos: A milliomos állat80
Oláh Gábor: Verstöredék81
Móricz Zsigmond: Tőke81
"Magyar bolsevizmus"82
Juhász Gyula: Jó hírek83
Révai József: Tiszta proletárpolitikát!84
Mácza János: Kísérleti színpad87
Szép Ernő: Tavasz lesz már88
Zilahy Lajos: Séta a Nemzeti Kaszinóban és a Park Klubban89
Zsoldos Andor: Lánckovács93
Bródy Sándor: A drámának való idő!93
Juhász Gyula: Agyagbálvány94
Ady-ünnep Érmindszenten95
Juhász Gyula: Ritmusok96
Krúdy Gyula: A gyalogúton97
A Pravda Budapest utcáin99
Reiter Róbert: Mindenkihez100
Reiter Róbert: Misztikus vers101
Somlyó Zoltán: Vörös zászlókkal102
Hernádi-Hercz György: Liebknecht halálán103
Hevesy Iván: A festők világnézete103
Uitz Béla: Diktatúra kell!105
Nagy Lajos: Világszemlélet az irodalomban107
Somlyó Zoltán: Elvtárs induljunk!109
Móricz Zsigmond előadása Ady Endréről109
Pogány József: Nekünk könnyebb115
Somlyó Zoltán: A boldog utódhoz118
Lukács György: A kommunizmus erkölcsi alapja119
Az irodalom a kommunista társadalomban121
Kunfi Zsigmond: Forradalmi istentisztelet123
Szász Menyhért: Megyünk a vörös csapattal126
Sipos Iván: Szegedi proletár éneke126
Móricz Zsigmond: Magyarország a béke útján127
Móricz Zsigmond: A szentjakabi iskola128
Móricz Zsigmond: Virágnyílás130
Juhász Gyula: Moll és dúr (Testamentum)132
Tavaszi éj133
Krúdy Gyula: Új történelmet kell írni134
Sipos Iván: Örök sors136
Móricz Zsigmond: Magyarországon nem hal éhen senki136
Nagy Lajos: Vitatkoztam a burzsujjal138
Oláh Gábor: Proletárgyermekek játéka140
Révai József: Letörni a kulturellenforradalmat141
Lukács György: Felvilágosításul143
Kosztolányi Dezső: Mi tűnik el?145
Raith Tivadar: Új kuruc-ének146
Lukács György: A kultúra tényleges birtokbavétele147
Kunfi Zsigmond: Fáklya149
Nagy Endre: Nagyszőllős150
Márai Sándor: A demarkációs vonalon150
Márai Sándor: Petőfi szobája153
Gárdonyi Géza: Túl a háborún154
Várnai Zseni: Vörös tavasz159
Somlyó Zoltán: Testvéreim, maradjatok a földön160
Nagy Lajos: Kétkedő polgártárs162
Barta Sándor: Felolvasás a Király-, Magyar- és Városi Színházban163
Lengyel Menyhért: Névaparti estély165
Május
Somlyó Zoltán: Májusi kalapács175
Várnai Zseni: Vörös május175
Várnai Zseni: Új május176
Révész Béla: Az utolsó menet177
Kabos Ede: Májusi proletárének178
Móricz Zsigmond: Itt csak a jóság segít179
Krúdy Gyula: Szegény gyerekek a Szigeten182
Fogarasi Béla: A szellemi tudományok jövőjéről183
Hernádi-Hercz György: Május 1-én185
Karinthy Frigyes: Rip185
Juhász Gyula: Májusi óda187
Somlyó Zoltán: Lyra188
Barta Lajos: Lenin tanít189
Márai Sándor: Népszavazás191
Nagy Endre: Egy fejmunkás naplója192
Nagy Lajos: Az úr haragja198
Kosztolányi Dezső: Csúnya Mariska... szép Mariska200
Móricz Zsigmond: Ötszázötven magyar író201
Az írók Direktóriuma és Választmánya202
Somlyó Zoltán: Testvérek májusa203
Balázs Béla: Ne vegyétek el a gyermekektől a mesét204
Barta Lajos: Sovinizmus és kommunizmus206
Földes Jolán: Költők208
Oláh Gábor: Az örök fájdalom éneke208
Barta Sándor: Mese a szegény meg a ravasz emberről210
Juhász Gyula: A munkásság nélkül215
Benjámin Ferenc: Ladánszky217
Krúdy Gyula: Az országúton218
Juhász Gyula: Consolatio220
Kosztolányi Dezső: Szemek a homályban221
Szini Gyula: A szörnyeteg222
Tett és lelkiismeret223
Bálint Lajos: Iránydarabok225
Magyar Lajos: Kritika227
Június
Lányi Sarolta: Tavasz 1919-ben229
Lányi Sarolta: Az anya dalol229
Tass József: Vörös katonák231
Kahána Mózes: Vörös vers233
Komját Aladár: Bolsevikiek234
Hernádi-Hercz György: Tavasz234
Újvári Erzsi: Két ember235
Szini Gyula: A polgártárs237
Sárközi György: Belülről243
Móricz Zsigmond jegyzete (1919. június 2.)243
Benjámin Ferenc: Szépek voltatok244
Magyar Lajos: A vidék kötelessége245
Kunfi Zsigmond: A diktatúra módszerei246
Bródy Sándor levele248
Szabó Endre ünneplése249
Révai József: Levinié249
Babits Mihály: Szálló nap után251
Juhász Gyula: Békét253
Juhász Gyula: Nyáray Antalnak253
Juhász Gyula: Szerelem254
Latinka Sándor: Piros pünkösd napján254
Somlyó Zoltán: Bölcsődal256
Részlet Kunfi Zsigmond felszólalásából az országos pártgyűlés első napján257
Részlet Kun Béla válaszából az országos pártgyűlés második napján257
Kassák Lajos: Levél Kun Bélához a művészet nevében258
Kahána Mózes: A poétáknak mindenfelé263
Kahána Mózes: Tavasz264
Reiter Róbert: Tavaszi ének264
Népdal265
Kosztolányi Dezső: Nevek nélkül266
Babits Mihály: Ady Endréről267
Mittay László: Új stílus felé272
Magyar Lajos: Lewinié275
Somlyó Zoltán: A falu276
Krúdy Gyula: Balga útitárs277
Peterdi Andor: Proletár gyerekek öröme279
Kinek mi a nótája280
Lukács György beszéde az Ifjúmunkások Kongresszusán282
Benjámin Ferenc: Soha!283
Révai József: Proletárdiktatúra vagy burzsoádiktatúra?284
Bölöni György: Az éhség-pánik286
Róbert Oszkár: Száz napja288
Július
Kassák Lajos: Boldog köszöntés289
Barta Sándor: Táborozás új földeken290
A világirodalom a kultúra szolgálatában292
Szini Gyula: Fiaim tűzkeresztsége293
Lengyel József: Kultúrbürokrácia294
A kritika hivatása295
Juhász Gyula: Titkos értelmű rózsa298
Juhász Gyula: Gazdag szegénység299
Karinthy Frigyes: Vérmező299
Művésztelep Somogyban306
Somlyó Zoltán: A föld307
Szakasits Árpád: A Műcsarnokba308
Lukács György: Sajtószabadság és kapitalizmus308
Honti Tibor: Katonák311
Honti Tibor: Diadal-ének312
Nagy Lajos: A hűséges szegényember312
Juhász Gyula: A munkásotthon homlokára314
Lukács György: Az erkölcs szerepe a kommunista termelésben314
Juhász Gyula: Tápé318
Farkas Antal: Végrendelet319
Tass József: Himnusz320
Somlyó Zoltán: A könyvek321
Juhász Gyula: Dózsa feje322
Juhász Gyula: Az élő halottak háza322
Juhász Gyula: Az én magányom323
Somlyó Zoltán: Testvérem324
Tass József: Óda egy elesett vörös katonához324
Petőfi326
Petőfi Sándor327
Móra Ferenc: Petőfi a mienk328
Szemelvények a Tanácsköztársaság műfordítás-irodalmából
Marcel Martinet verseiből (Reiter Róbert fordításai)329
Otto Krille: Gyűlés (Ormos Ede fordítása)332
Richard Dehmel: Ének a fiamhoz (Kosztolányi Dezső fordítása)333
Walt Whitman verseiből (Franyó Zoltán fordításai)334
Walt Whitman: Egy elbukott európai forradalmárhoz (Pásztor Árpád fordítása)337
Ivan Goll: Processzió (Székely János fordítása)338
Henri Guilbeaux: A Rajna éneke (Reiter Róbert fordítása)339
Émile Verhaeren: A gépek (Kállay Miklós fordítása)342
Johannes R. Becher: Vörös katonákhoz! (Szalai Miklós fordítása)343
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem