808.391

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

"Mindenki ujakra készül..." II.

Az 1918/19-es forradalmak irodalma/Szöveggyűjtemény - A polgári forradalom publicisztikája és irodalmi élete

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézet
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 970 oldal
Sorozatcím: Irodalom-szocializmus
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

1918. november
Babits Mihály: Az első pillanatban7
Hatvany Lajos: A béke katonái9
Tisztújítás az Otthon Körben10
A magyar intelligenciához11
Szeged közgyűlése a népköztársaság létesítése mellett döntött. - Móra Ferenc beszéde13
K. F.: Kiáltvány15
Független Magyarország16
Rákosi kidőlt17
(h. l.): Egyetemi tanárok18
Írók, művészek a politikában20
Bródy Sándor orákuluma21
Nagy Endre: Polgártárs22
A Kisfaludy Társaság az új érában22
Bemutató a belvárosban23
Ignotus: Új Magyarország24
A Nemzeti Tanács üdvözölte a Színésztanácsot. - Juhász Gyula beszéde26
Nagy Endre: Magyarország egyetlen mentsége27
Kr. Gy.: Naplójegyzetek zord időből28
Lengyel Menyhért: A császár30
Kosztolányi Dezső: Visszajáró dalok32
Krúdy Gyula: Az új honfoglalás33
Népgyűlés a Klauzál-téren. - Móra Ferenc beszéde35
Megnyílt a Szegedi Szabad Egyetem36
Ady Endre37
A Petőfi Társaság37
Krúdy Gyula: A forradalom napjai38
A népért a néppel39
Kárpáti Aurél: Felelős igazgatót és színésztanácsot a Nemzeti Színház élére40
Gábor Andor: Az identitás41
Schöpflin Aladár: A forradalom és a magyar lateiner osztály42
Magyar Köztársaság (Juhász Gyula)47
K. F. : Levél48
Ady Endrét üdvözli a Nemzeti Tanács49
Tanítók, magántisztviselők és szellemi munkások vasárnapja. - Móra Ferenc megnyitó beszéde52
Szikratávirat Oroszországból52
Kiáltvány a kommunista köztársaságért!54
Kassák Lajos: Kiáltvány a művészetért!56
Mácza János: Kiáltvány a kritikáért és a színpadért!58
Barta Sándor: 1918. Szabadulás59
Juhász Gyula: Papi tanács61
Kárpáti Aurél: A szocializmus63
Mire végzed polgártárs? (Móra Ferenc)64
Kosztolányi Dezső: Szenvedély65
Juhász Gyula: Interpelláció67
Az orosz forradalmi kormány70
Szomory Dezső cenzúra alatt70
L.L.: 'Az igazi hős'71
A Szabad Lyceum megnyitó előadása73
Halasi Andor: Ady Endre: A halottak élén74
Lukács György: Molnár Ferenc Andorja76
Halasi Andor: Az irodalom halottjai81
Bölöni György: Barta Lajos: Az elsüllyedt világ81
1918. december
Juhász Gyula: Vörösmarty87
Lékai János: A forradalmár88
Karinthy: Esperanto90
K. D. : Vörös mágnások91
Kortsák Jenő: Török Gyula +92
Kámzér Ernő: Szabó Dezső: Napló és elbeszélések94
Schöpflin Aladár: Herczeg Ferenc: "Tilla" a Belvárosi Színházban95
A Vörösmarty Akadémia megalakulása97
A magyar kultúra él. - Móricz Zsigmond megnyitója98
Rbz: A Vörösmarty Akadémia megalakulása100
Hatvany Lajos: Kaffka Margit104
(j.) : Kaffka Margit106
A jövő irodalma?107
Hagyják abba!108
Föl, honfiak!108
Kosztolányi Dezső: Shakespeare és a királyok109
Mácza János: Nyílt levél Ambrus Zoltánhoz112
Juhász Gyula: Ultimátum113
Gábor Andor: Hallgatni kell114
Osztályharcot!115
Juhász Gyula: Színházpolitika117
Kaffka Margit: Lelkes dolgoknak lelkesültjei118
Kr. Gy.: Divatlevél121
Szini Gyula: A vallási rovat eltörlése123
Juhász Gyula: Jönnek a nők124
Karinthy: Kedves!125
(b.l.): Kiss Józsefnél126
B.L.: Biró Lajos: A Molitor-ház128
Szegedi asszonyok a politikában. - Móra Ferenc két beszéde129
A magyar szellemi élet átalakítása133
A lámpavas (Móra Ferenc)135
Gyetvai János: A Stefcsik-ház136
Juhász Gyula: Megjegyzések138
H.L.: A sfinx139
Juhász Gyula: Franciák Szegeden141
(j.gy.): Papok forradalma142
Hogy volna, ha nem így volna? (Móra Ferenc)143
Juhász Gyula: Konjunktúra144
Kóbor Tamás: Pesti kis tükör146
Karinthy: Pogrom és társai147
Ady Endre és Kemény Simon üdvözlése148
Andrássy-út (Schöpflin Aladár)150
Nagy Lajos: Dr. Stossmann Rudolf150
H.L.: Polgár és munkás151
Lakatos László: A színház ellenségei154
Kassák Lajos: Tovább a magunk útján156
Barta Sándor: Világforradalom - világburzsoázia és program158
Kassák Lajos: Agitáció160
Hevessy Iván: A kapitalizmus és a kommunizmus művészete165
Szélpál Árpád: Művészet és kommunizmus168
Hevessy Iván: Szabó Dezső: Napló és elbeszélések170
Kaczér Vilmos - Nádas Sándor: Hogyan élnek az írók Pesten172
Juhász Gyula: Az első forradalom Szegeden177
(j.gy.): Látogatóban dr. Dettre Jánosnál179
Gábor, Karinthy, Lengyel180
Bródy Sándor magáról181
Móricz Zsigmond: A fiatalok mestere183
Hunyady Sándor: Az apám184
Karinthy Frigyes: A szívek vígasztalója184
Hegedűs Gyula: A színpadon185
Krúdy Gyula: A toreádor186
A révnél (Schöpflin Aladár)186
A "Tűz" irodalmi estélye188
Nyilas: Móricz Zsigmond és a nép188
A magyar művészeti minisztérium189
Újságírók közgyűlései191
"Hiszek az emberben" - Részlet Móra Ferenc szabadságünnepi beszédéből191
Juhász Gyula: Új szövetség193
Ignotus: Szigeten195
Lengyel Menyhért: Egy színdarab elé197
Krúdy Gyula: Falusi emlék199
Színi Gyula: A munkás és a művészet202
Schöpflin Aladár: A halottak élén203
Fenyő Miksa: Kaffka Margit207
A Nyugat hírei210
Babits Mihály: Évi sáfárkodás211
F.Z.: "Anarchia lesz!"213
Franyó Zoltán: Vyx alezredes214
Nagy Lajos: A könyvemről216
Márai Sándor: Kassák: Kalabresz csodálatos púpja217
Jobbra, balra (Juhász Gyula)218
Maxim Gorkij a művelt világhoz219
(j.gy.): Ady Endre vidéken221
(j.gy.): Szegedi kultúrprogram223
Juhász Gyula: Royalisták?224
Krúdy Gyula: Köszöntő az új évben225
Kóbor Tamás: Pesti kis tükör227
Vörösmarty Akadémia229
A "Ma" matinéja230
Bresztovszky Ede: Kulturális politika és a magyar forradalom231
Illés Béla: A szellemi munkások és a szocializmus235
1919. január
Juhász Gyula: 1919.245
Biró Lajos: Spartacus felel246
Kilencszáztizenhét248
Révai József: Az európai átalakulások kritikája250
A Galilei Kör hivatalos jelentése265
Schöpflin Aladár: Osvát Ernő267
Rozványi Vilmos: Új költők270
Babits Mihály: Rostand272
Mácza János: Lakatos-bemutató a Vígszínházban273
A "Tűz" újévi irodalmi délutánja274
Franciák (Juhász Gyula)274
Juhász Gyula: Alkohol275
Sabján István: A szocialista regény277
Relle Pál: Lesz-e színházi forradalom?278
Juhász Gyula: A békéért küzdő dráma a háború alatt280
Kosztolányi Dezső: Forgács Rózsi281
Biró Lajos: Csalódások284
A Pesti Hírlap irodalmi pályadíja a Vörösmarty Akadémiában286
Nagy Endre: Bolse287
Szalay János: Muzsikus a Máról288
Biró Lajos: Károlyi288
Kosztolányi Dezső: Jenőke290
Karinthy: Műfordítók szindikátusa291
Schöpflin Aladár: Lakatos László: Férj és feleség, a Vígszínházban292
Göndör Ferenc: Az ellenforradalmár Magyar sajtó295
Zsirkay János: Hálátlanság297
Juhász Gyula: Petőfi, a forradalmi költő298
Bródy Sándor két munkán dolgozik299
Forgalmi akadályok (Juhász Gyula)300
Hatvany Lajos: Tudomány és vidéke301
Nagy Lajos: Az elhulló irodalom302
Márai Sándor: 1918. Szabadulás303
Laczkó Géza: Sancho Panza királysága305
Mácza János: Lengyel Menyhért: Sancho Panza királysága309
A napilapok terjedelmének újabb korlátozása310
Biró Lajos: Két halott310
Spartacus (Juhász Gyula)312
Biró Lajos: Liebknecht313
Sétáló ember gondolatai (Móra Ferenc)316
Juhász Gyula: Magyarok, szerbek: emberek317
Forradalom és művészet319
Schöpflin Aladár: Hajó Sándor: Az ötvenéves férfi, a Belvárosi Színházban - Lengyel Menyhért: Sancho Panza királysága, a Nemzeti Színházban320
Egy reakciós pénzcsoport hatalmába akarta keríteni a Déli Hírlapot322
Az alkohol (Móra Ferenc)326
A bolseviki327
Nagy Lajos: Képrablók328
Mácza János: Az "örök polgári" és az örök emberi329
Hevesy Iván: Szélpál Árpád és Barta Sándor verseskönyve330
Az Újságírók Szabadszervezete a forradalom vívmányainak biztosításáért331
Hatvany Lajos és a forradalom332
Göndör Ferenc: Üzenet a munkásoknak és a katonáknak!333
A sajtó ügye a minisztertanácsban336
Kosztolányi Dezső: Örvény337
A levegőből szabott kabát (Móra Ferenc)339
Juhász Gyula: A Ma útja és célja340
(m.i.): Szocialista színműírók342
Barta Lajos: Ady Endre343
Nádas Sándor: Ady meghalt345
Ady Endre346
(hl): A nemzet halottja348
Magyar Lajos: A forradalmi sajtó350
Kaczér Illés: Beszélgettünk az amerikai kollégákkal351
Juhász Gyula: Ady353
Jászi Oszkár: Ady Endre emlékének355
Kosztolányi Dezső: Ady feje357
Kárpáti Aurél: Halottak élén358
Ady Endre temetése358
Ady Endre. - Móricz Zsigmond gyászbeszéde361
Ady Endre temetése363
Szobrot Ady Endrének!368
Ady Endre368
Franyó Zoltán: Meghalt a legnagyobb!370
Rozványi Vilmos: Ady, a forradalmár371
Zilahy Lajos: Ezredes úr!373
A néma tüntetők373
Mácza János: Barta Lajos: Örvény374
T.J.: Elindulásunk376
Ambrus Zoltán: Irodalom és színpad377
Földi Mihály: Szilágyi Géza: Vitustánc379
Halasi Andor: Szélpál Árpád: Tüntetés381
Mácza JÁnos: Kassák Lajos - Khalabresz csodálatos púpja382
Móricz Zsigmond: Népszavazás a földreformról383
1919. február
Matheika János: Magyarok Mózese409
A Nyugat folyóirat412
Polányi Károly: "Internationále"413
Kassák Lajos: Szabó Dezső könyve413
J. Gy.: Apostol416
Kosztolányi Dezső: Néma szónokok417
Karinthy Frigyes: Közbiztonság418
Krúdy Gyula: Ady a szfinx hátán419
Ady Endre421
P.V.: Új forradalmunk nagy költője421
Az olvasóhoz422
Schöpflin Aladár: Barta Lajos: Örvény, a Nemzeti Színházban423
Kritikusok Szindikátusa424
Auróra425
Molnár Ferenc: "Recrudescunt vulnera"425
Biró Lajos: Székesfehérvár és Bern427
Bródy Sándor: Ady428
Kosztolányi Dezső: Ady Endréről429
Szini Gyula: A jövő színpada432
Országos mozgalom az Ady-kultuszért434
Schöpflin Aladár: Ady Endre435
M. S. : Rákosi Jenő az élő és a halott Adyról438
m. l. - F. Z.: Razzia egy halottrablás körül441
Szegediek Ady Endréről442
Móricz Zsigmond a Kisfaludy Társaság tagja448
Szabó Dezsőért448
Mácza János: Beöthy színház (Színházi tröszt és Színésztanács)449
Juhász Gyula: Internacionále451
Vajda Ernő: Ady Endre írásai452
Kosztolányi Dezső: A beteg ember454
Füstök (Móra Ferenc)455
Harsányi Zsolt: A köztársaság színháza456
Szász Zoltán: Gyermekszínházak457
Ady Endre szobráért459
A Vörös Újság460
Ocskay Kornél és Juhász Gyula460
Nem tudom elviselni Rákosi Jenőt (Göndör Ferenc)461
Juhász Gyula: Vendég463
Vajda Ernő: Munkáselőadásokat!465
Kosztolányi Dezső: Hevesi Sándor466
Juhász Gyula: Egy kis nép nagy büszkesége468
Ady-est469
Biró Lajos: Az alsó papság469
S. A.: Tavaszvárás470
Kosztolányi Dezső: Baksis472
Móricz Zsigmond: Ady Endre a ravatalon473
Schöpflin Aladár: Ady Endre emléke475
Biró Lajos: A fiatal Ady Endre481
Kosztolányi Dezső: A huszonhétéves költő483
Krúdy Gyula: Az önmagával verekedő költőről485
Lengyel Menyhért: Ki látta őt?486
Ignotus: Halhatatlan Ady488
Szini Gyula: Ady Endre490
Laczkó Géza: Ady életének tanulságai491
Szabó Dezső: A két forradalmi költő492
Fényes Samu: Mátyás496
(K. F.): A "Liliom" felújítása497
Révész Béla: Proletártestvér498
A Budapesti Újságírók Egyesülete499
Várossy Gyula: A Dugonics Társaság közgyűlése és felolvasó ülése499
Polgártársak501
Kosztolányi Dezső: Reinhardtot kiutasítják Németországból - mert magyar502
Szomory Dezső a Vojnits-díj nyertese503
Biró Lajos: Tavasz504
Osvát Ernő: Császár és komédiás505
Új Világ507
Babits Mihály: Az igazi haza508
Schöpflin Aladár: Ady Endre512
Juhász Gyula: Levél mindenkihez518
Biró Lajos: Történelmi átalakulás520
M. Zs.: Megjelent az 1919. évi XVIII. néptörvény522
Móricz Zsigmond: Új világot teremtsünk!523
Biró Lajos: A kápolnai nap524
A Petőfi Társaság rendkívüli közgyűlése526
A felelősség (Móra Ferenc)527
Kassák Lajos: Ady Endre 1877-1919.528
Lakatos László: A valóságos titkos zenész529
Móricz Zsigmond: Az ötödik földreform531
Juhász Gyula: In memoriam534
Propaganda (Juhász Gyula)535
Hevessy Iván: Kahána Mózes: Univerzum537
Mácza János: Hevesi Sándor: Császár és komédiás, történelmi dráma538
Adorján Mihály: Az új dráma iránya539
Szabó Dezső: A mozi esztétikája543
Szép Ernő: Ady iránt550
Molnár Antal: Bartók Béla jelentősége556
Kázmér Ernő: Örvény559
Halasi Andor: Földi Mihály: Sötétség561
Hatvany Lajos: Oláh Gábor: Deák György562
Sándor Imre: Szabó Dezső: Nincs menekvés563
Kosztolányi Dezső: Barta Sándor: vörös lobogó564
1919 március (20-ig)
Szakasits Árpád: Az utca569
Mi történt a Petőfi Társaságban?570
Peterdi Andor: Válasz Herczeg Ferenc nyilatkozatára572
Móricz Zsigmond: A föld és a földmíves572
Juhász Gyula: Papokról575
Kosztolányi Dezső: Ne feledd, soha...!576
Móricz Zsigmond: Szobrot Ady Endrének!577
Hatvany Lajos: Szobrot Adynak578
Biró Lajos: Szobrot Ady Endrének!579
Schöpflin Aladár: Szobrot Ady Endrének!579
Molnár Ferenc: Szobrot Ady Endrének!580
Révész Béla: Szobrot Ady Endrének!580
(j.): Forradalmi versek582
A színházak körül582
Wayang játékok a Belvárosi Színházban583
(k.e.): Mesekönyvek583
Lukács György: A szellemi vezetés kérdése és a "szellemi munkások"584
Elkobozták az "Internationale"-t589
Lengyel József: Illés Béla: A szellemi munkások és a szocializmus589
Kosztolányi Dezső: Szerző...!590
(nl.): Korszerű mese592
Kárpáti Aurél: Az igazi Werbőczy592
Kárpáti Aurél: Diktatúra vagy demokrácia?594
Franyó Zoltán: Mementó595
Szabó Dezső - új regényéről597
Mácza János: A színpadi rendezés az Akadémián598
Művészetet a népnek!599
Juhász Gyula: Új hit600
Biró Lajos: Foch vagy Lenin?602
Kosztolányi Dezső: A latin Lipótváros603
Krúdy Gyula: Mi lesz holnap?604
K.Gy.: A naphoz606
Móricz Zsigmond: A földtörvény kiskátéja609
Szini Gyula: Forradalom - Ellenforradalom629
Csipke: A Ferencz József-alap630
Emőd Tamás: Ady-adalékok631
Hatvany Lajos: Holnap reggel634
Lengyel Menyhért: Egy színház regénye636
Magyar Lajos: A hadsereg kötelessége638
Kommunisták vasárnapja Szegeden639
Madarász Emil: Linder oktatja a rendőröket640
Révész Béla: Katonaszemek641
Kunfi elvtárs a művészet szerepéről642
(o.e.): Holnap reggel642
Wolfner és az írók644
Biró Lajos: Polgári önérzet645
Pollák Rudolf a munkásintendáns nyilatkozik a proletárok színházáról646
Schöpflin Aladár: A modern magyar irodalom648
Vajda Ernő: A bolseviki színház658
Juhász Gyula: Dózsa György emléke659
Juhász Gyula: D'annunzio és csekélységem660
Nagy Lajos: A kávés660
Mácza János: Holnap reggel, Karintyh Frigyes színműve a Madách Színházban662
Magyar Lajos: Március 15.665
A Galilei Kör vezetőségének jelentése február 1-től március 15-ig668
Lukács Hugó: Szellemi élet a szovjet világban669
A halhatatlan forradalom. - Móra Ferenc beszéde671
Juhász Gyula: Új iskolát az új életnek673
Karinthy Frigyes: Embert mégse ettünk675
Ady Endre az Akadémiában676
ifj. Krúdy Gyula: Látogatás Kiss Józsefnél678
Bródy Sándor: Egy élet története679
Babits Mihály: Karinthy: Holnap reggel694
Relle Pál: Francia négyes695
Rozványi Vilmos: Új költők698
Emlékezés a párizsi kommünre698
Magyar Lajos: A hadifogolyproletárok sorsa701
Csongor: Mi újság az irodalomban?709
Biró Lajos: Az új korszak702
Az aranyagyú ember (Juhász Gyula)704
Kosztolányi Dezső: Keresnek bennünket705
Ady emlékének707
Egy-két szó mindenkihez!709
Riedl Frigyes: Helyreigazítás710
Juhász Gyula: Kossuth711
Függelék
Hatvany Lajos javaslata írók és újságírók delegálására a Nemzeti Tanácsba717
Móricz Zsigmond levele Herczeg Ferenchez (1918. november 11.)717
Babits Mihály kiáltványa: "Éljen a Köztársaság!"718
Kaffka Margit levele Havasi Bélához718
Krúdy Gyula javaslata a budapesti terek és utcák új elnevezésére720
Móricz Zsigmond levele Herczeg Ferenchez (1918. november 20.)721
Kaffka Margit levele anyjához721
Dr. Hollós József és Juhász Gyula levele a Szegedi Nemzeti Tanácshoz723
Móra Ferenc levele a szegedi Szociáldemokrata Párt elnökségéhez723
Babits Mihály: Mi a feladat? - Előadásvázlat724
Tóth Árpád levele Nagy Zoltánhoz725
A Vörösmarty Akadémia alakuló ülésének jegyzőkönyve729
Kiss József levele - Ismeretlenhez730
Meghívó a Vörösmarty Akadémia ülésére730
Móricz Zsigmond levele Sebestyén Gyulához731
A Nemzeti Tanács Művészeti és Szépirodalmi Szaktanácsa jegyzőkönyve (1918. december 23.)731
Krúdy Gyula jegyzete Adyval folytatott beszélgetéséről (1918. december)741
A Vörösmarty Akadémia tervezete új Magyar Olvasókönyv szerkesztésére741
Budapest Főváros Tanácsának átirata Ady Endre díszsírhelyéről743
Meghívó a Kritikusok Szindikátusa alakuló ülésére744
Az Alkotó Művészek és Tudományos Kutatók Szövetsége meghívója744
A Vörösmarty Akadémia átirata a Kisfaludy Társasághoz745
A Vörösmarty Akadémia levele Ady-múzeum felállításáról745
Buza Barna levele Krúdy Gyula főszerkesztői kinevezése ügyében747
Móricz Zsigmond indítványa az Ady-kultusz megindítására748
Gárdonyi Géza levele Krúdy Gyulához749
Az Országos Propaganda Bizottság levele Babits Mihályhoz750
Babits Mihály levele Hatvany Lajoshoz750
A Budapesti Napilapok Szindikátusának beadványa Károlyi Mihály köztársasági elnökhöz751
Móricz Zsigmond levele a Népszava szerkesztőségéhez752
Móricz Zsigmond vázlata a Néplap munkájának programtervére752
Peterdi Andor levele Herczeg Ferenchez755
Móricz Zsigmond tréfás verse Zempléni Árpádhoz (Bukti)755
Móricz Zsigmond előadása Ady Endréről a Belvárosi Polgári Körben756
A Fővárosi Tanács határozata az utcaelnevezéseket előkészítő bizottságról757
Berinkey miniszterelnök átirata a Nemzeti Tanács irodalmi és művészeti szaktanácsa ügyében757
Ambrus Zoltán levele a Munkásszínház ügyében757
A Déli Hírlap szerkesztőségének levele Krúdy Gyulához759
Móricz Zsigmond jegyzetlapjai a polgári demokratikus forradalom napjaiból759
Móricz Zsigmond előadása Ady Endréről 1919 márciusában770
Jegyzetek775
Bibliográfia915
Névmutató945
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem