A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Beszélni kell!

Nyelvhelyességi segédkönyv kis- és nagydiákoknak, de nem csak nekik

Előszó

Nemcsak a könyvet ajánlom az olvasó figyelmébe, hanem a magyar nyelvet, amellyel az itt közreadott írások foglalkoznak. A helyzetünk, hogy a nyelvterület foszló szélein élünk, kívül az országhatár... Tovább

Tartalom

Péntek János: Ajánlás 5
Sütő András: Szavaink kaptárzúgása 8
„VIGYÁZZATOK MA JOL, MIKOR BESZÉLTEK", AVAGY BESZÉLNI NEHÉZ
Kosztolányi Dezső: A lélek beszéde 12
Deme László: A megszólalás egysége: a szöveg 14
Wacha Imre: Az írásbeli és szóbeli közlés eltérő sajátosságai 18
Karinthy Frigyes: Tegezés 21
Hernádi Sándor: Beszédművelés 23
Montágh Imre: A közlés nyomában 27
Mit mesélsz? 27
Nem-nyelvi kifejezőeszközeink 29
A kifejezőkészség kultúrája (részlet) 30
Figyelj rám! 31
Rotterdami Erasmus: A nyelv jóra való és kártékony voltáról (részlet) 35
Elliot Aronson: Személyközi kommunikáció és érzékenység 36
Hankiss Ágnes: Milyen feltételek biztosítják azt, hogy a vita a társas konfliktusoknak az együttműködés szellemében zajló és hatékony megoldási formájává váljék? 39
Péntek János: Beszélési szokások (részlet) 41
D. Carnegie: A hatásos beszéd módszerei (részletek) 44
„CSUPA L, CSUPA I, CSUPA O, CSUPA A", AVAGY HANGTALANUL NEM MEGY
Montágh Imre: A beszéd hangzó elemei 54
Weöres Sándor hanggyakorlatai 55
Fischer Sándor: Az előadás hangzása 58
Hernádi Sándor: A szövegmondásról 60
Szabó Zoltán: Hosszú hangok - rövid hangok 63
Ladó János: Pörben a sok e-vel 65
Szabó T. Attila: A magyar kiejtés 66
Nagy Kálmán: Ki tud helyesen írni? 69
Pásztor Emil: Eddzük magunkat helyesírásban 70
Ki van előbb a névsorban? 70
Helyesírási babonák 72
Eddzük magunkat helyesírásban 73
Különírjam? Egybeírjam? 74
Különírjam? Egybeírjam? (II.) 75
Ponttal vagy pont nélkül? 77
T. Urbán Ilona: Nem csupán helyesírás! 78
B. Lőrinczy Éva: Aki csevelyt ír, írjon kacalyt is! 80
Bura László: Kőrösi-e vagy Körösi? 81
„ARANY SZOT, MINT A HAJNAL", AVAGY SZÓBÓL ÉRT AZ EMBER
Hervay Gizella: Levél helyett 82
Szilágyi Ferenc: Melyik a tíz legszebb magyar szó? 83
Murádin László: Szervusz! 86
Bura László: Harmadfél éves 87
Heltainé Nagy Erzsébet: Gyarapodó szókincstárunk 88
Murádin László: Puskázik 89
Murádin László: Biza 90
Kemény Gábor: Felvállaljuk? 91
Bura László: Kuruc - labanc 93
Komoróczy György: Újratanulandók 94
Parókia - plébánia 94
Mise - istentisztelet 94
Tiszteletes - tisztelendő 95
Iskoláink 96
„MINEK NEVEZZELEK?", AVAGY A NEVEK CSODALATOS VILÁGA
Péntek János: A tulajdonnevek jelentése 98
Sebestyén Árpád: Kinek nevezzelek? 100
Ladó János: Neveink magyarsága 102
Utónévkincsünk magyarsága 102
Hogyan ejtsem ki a nevemet? 103
Rosszul ejtett és írt keresztneveink 104
Rosszul ejtett családneveink 105
Ödön vagy Jenő? 106
Sebestyén Árpád: Sidó, Zábó, Zigány 107
Szántó Jenő: Népek, nemzetek, nevek 109
Simon Zoárd: Antik nevek - mai hibák 110
Kovácsné József Magda: Az álnév 112
Kovácsné József Magda: Tulajdonnév és köznév határán 114
„MINDEN ROSSZ MONDAT TÖRÖTT ABLAK", AVAGY MINDENT A HELYÉRE
Tabi László: Nehéz 118
Kosztolányi Dezső: Kis nyelvtan 118
Szabó T. Attila: Időben? 120
Szabó T. Attila: Sok az egy, de gyakran kevés is 121
Sebestyén Árpád: Kinek van igaza? 125
Kovalovszky Miklós: Mi lenne, ha volna? 126
Molnár Zoltán Miklós: Személycserék a ragozásban 128
Felde Györgyi: Jó tudni(uk) 130
Felde Györgyi: Másak-e a mások? 131
Tompa József: Csak férfiasan! 132
Szántó Jenő: Farmerban vagy farmerben? 134
Benkő László: Hogy, hogy nem 135
Biró Ágnes: A -va, -ve is ki van tiltva? 136
Felde Györgyi: „Amely" hiba, és ami nem 138
Koltói Ádám: Akinek nem inge 139
Kemény Gábor: Bújócskázó mondatrészek 141
„A STÍLUS MAGA AZ EMBER", AVAGY (JO)MADARAT (ÖN)TÖLTÖTOLLÁRÓL
Szilágyi N. Sándor: „Primitív" nyelv? 143
Szilágyi N. Sándor: „Törvény kell a nyelvnek ..." 145
Terestyéni Ferenc: Szövegszerkesztési problémák 147
Rozslay György: Fosztani is tudni kell! 149
Tóth Imre: Mondsz, mondasz vagy mondol? 150
Grétsy László: Hibás-e a fog-os jövő? 150
Tóth Imre: Tartama? Tartalma? 151
Grétsy László: Összes dolgozója vagy összes dolgozói? 152
Molnár Antal: A birtokoslánc 153
Grétsy László: „Átértékelt" szólások 154
Felde Györgyi: A vak király szeme fénye 155
Felde Györgyi: Légvárkergetés és törülközőbeadás 156
Felde Györgyi: „A serpenyő másik oldala" 158
Koltói Ádám: Stíluskoccanás 159
Péntek János: Alkotó, teremtő nyelv 161
„BENNED, HA SZÓLALSZ, ERDÉLY LELKE SZÓLAL", DE TÉGED MINDIG MEGÉRTENEK-E?
Murádin László: Táji színek az irodalmi nyelvben 168
Cs. Gyimesi Éva: Tudunk-e kérdezni? 170
Zsemlyei János: A „suk-sük" igeragozás 171
Murádin László: Azok az ikes igék! 172
Vöő István: Fáradtság - fáradság 175
„DILIGENTER FREKVENTÁLTAM...", AZAZ A MAKARONINYELV, ILLETVE PUNGAMAGYARSAG
Péntek János: Kölcsönzés 177
Cs. Gyimesi Éva: A tükörfordításról 180
Mizser Lajos: Melyiket a kettő közül? 184
Molnár Pál: Parlament és hi-fi torony 185
Mizser Lajos: Kemping 186
Kemény Gábor: Hobbi a diszkó 188
Simon Zoárd: B(r)ojler és egyebek 189
Molnár Pál: Nem ettük meg a viflit 190
Komoróczy György: Magyar szavaink nyomában 192
Adjunktus, lektor, docens 192
Dicsérő oklevél 193
Paradicsompaprika és kéktök 193
Bejáratos autó 194
Autórádió 195
Tárcsahang és R-hívás 195
„NO DE HOL A TAVALYI HÓ", AVAGY AZ ELTŰNT IDŐ NYOMÁBAN
Zsuffa Zoltánné: A magyar nyelv rokonsága 197
Zsuffa Zoltánné: Nyelvünk fejlődése 201
Bárczy Géza: A magyar nyelv életrajza (részlet) 202
Könyvészet 208
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Beszélni kell! Beszélni kell! Beszélni kell!

A borító enyhén elszíneződött, töredezett, néhány lapon ceruzás bejegyzés, aláhúzás látható.

Állapot:
1.680 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba