804.854

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A látási fogyatékosok tanításának módszertana II.

Kézirat/Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 162 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Megjelent 215 példányban, 54 fekete-fehér ábrával. Tankönyvi szám: J 12-86.

Előszó

A látási fogyatékosok tanításának módszertana c. tárgy oktatásának célját a jegyzet első kötetének bevezetésében már ismertettük. Ugyanott szóltunk a tantárgy anyagának két fő részre tagolódásáról... Tovább

Tartalom

Bevezetés 3
I. Tapintható írásrendszerek 5
A./ Vonalrendszerű tapintható írások 6
B./ Pontrendszerű tapintható írások 9
1. Barbier-féle pontrendszer 9
2. Louis Braille-féle pontrendszer 10
3# A Braille-féle rendszer kritikája 13
4. A német Braille-írás 15
5. Az amerikai Braille-írás 16
6. Egységesítő törekvések a pontrendszerű írás
területén 18
7. Az egységes Braille-féle írás fokozatai 20
8. Az egységes Braille-féle írás változatai Magyarországon 21
9. Az egyetemes Braille-rendszer második fokozata 26
10. A rövidített írás általános alapelvei 29
II. Számtan-mértan 33
1. Történeti áttekintés 33
2. A számtan-mértan tanításának feladatai 35
3. A számtan-mértan tanításának tantervi anyaga
és követelményei 37
4. Az oktatási folyamat sajátosságai a számtan-mértan tanításában 40
a/ Az ismeretanyag bemutatása konkrét szemléleti anyagon 40
b/ A tények elemzése 42
c/ Általánosítás 43
d/ Az ismeretek megszilárdítása 43
e/ Az ismeretek gyakorlati alkalmazása 44
f / Az ismeretek ellenőrzése 44
5. A számolás és mérés előkészítése 46
6. Számfogalom kiaiakítása, számkörbővítés 50
7. A művel etfogalmak kialakítása 63
a/ A műveletfogalmak kialakítását előkészítő eljárások 63
b/ A szóbeli műveletek tanítása 63
c/ Az Írásbeli műveletek tanítása 64
8. Mérés 66
a/ A méter és a mérés ismertetése 66
b/ Az űrmértékek és az űrmérés ismertetése 66
c/ Tömegmérés 67
d/ Az időmértékek tanítása 67
e/ A pénz ismertetése 68
f/ A mértani alapfogalmak tanítása 69
9. Szöveges feladatok 77
10. Tájékoztató irodalom 80
III. Nyelvtan-helyesírás 81
1. Történeti áttekintés 81
2. A vak gyermekek szókincsének, logikai gondolkodásának, beszédfejlődésének, nyelvi kifejezőkészségének vizsgálatairól 83
3. A nyelvtan-helyesírás c. tárgy tanításának feladatai 88
4. Az oktatási folyamat sajátosságai 90
a/ Konkrét tényanyag bemutatása, elemzése, általánosítás 90
b/ Megszilárdítás és gyakorlati alkalmazás 93
c/ Ellenőrzés 95
5. A helyesírási készség fejlesztése 96
a/ A Braille-írás természetéből adódó helyesírási
különbségek 96
b/ A helyesírási készség fejlesztésének módszeres eljárásai 97
c/ A tanulók helyesírásának ellenőrzése, hibajavítás 99
d/ A tantárgyi koncentráció szerepe a helyesírási készség fejlesztésében 101
6. Tájékoztató irodalom 102
IV. Az óvodai foglalkoztatás módszertana 105
1. A vakok óvodáinak kialakulása 105
a/ Külföldi vak-óvodák 105
b/ A magyar ép gyermekek óvodái 106
c/ Hazai törekvések a vak-óvoda szervezésére 107
d/ A magyar vak-óvoda létrejötte és első tanterve 108
2. Az óvodáskorú vak gyermekek jellemzése 112
3. A Vakok Általános Iskolája óvodai tagozatának
célja, felvétel az óvodai tagozatba 115
a/ A vakok óvodájának működését szabályozó rendelet 115
b/ Az óvodai felvételhez szükséges okmányok 115
4. Az óvodai tagozat internátusának működése a Vakok Általános Iskolájában 116
a/ Az internátus napirendje 116
b/ Nevelési feladatok az internátusi élet különböző területein 117
5. Az óvodáskorú vak gyermekek foglalkoztatása a
Vakok Általános Iskolájában 121
a/ Az ép gyermekek számára szervezett óvodai
rendszer ismertetése 121
b/ A vak gyermekek óvodájának szervezési kérdései 122
c/ Az óvodai foglalkoztatás célja 124
d/ Az óvodai foglalkoztatás legfőbb elvei 124
e/ Az óvodai tanterv anyaga 126
Az érzékeltetés tanítása az óvodában 126
A./ A környezet megismertetésének /érzékeltetés/ módszere az óvodában 127
B./ Anyanyelvi nevelés 136
C./ A számolás /mennyiség-, tér- és formaismeret alapelemei 138
D./ Kézügyességet fejlesztő gyakorlatok 141
D./ Ének-játék foglalkozások 150
Mozgásnevelés 153
6. Tájékoztató irodalom 157
Tartalomjegyzék 159
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A látási fogyatékosok tanításának módszertana II. A látási fogyatékosok tanításának módszertana II. A látási fogyatékosok tanításának módszertana II. A látási fogyatékosok tanításának módszertana II.

A borító kissé töredezett, a gerinc vászonnal pótolt.

Állapot:
2.840 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba