A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földtani Közlöny 2008/1-4.

A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata/Bulletin of the Hungarian Geological Society - 138. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám:
Bérczi István: In memoriam dr. Hámor Géza (1934-2007)
Varga Andrea - Raucsik Béla - Kovács Kis Viktória - Szakmány György: A felső-paleozoikumi Turonyi Formáció pelites kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői 5
Császár Géza - Főzy István - Mizák József: Az olaszfalui Eperjes földtani felépítése és fejlődéstörténete 21
Gál Benedek - Poros Zsófia - Molnár Ferenc: A Hárshegyi Homokkő Formáció hidrotermális kifejlődései és azok kapcsolatai regionális földtani eseményekhez 49
Szepesi János - Kozák Miklós: A telkibányai Cser-hegy-Ó-Gönc riolit-perlit vonulat fáciesgenetikai és paleovulkáni rekonstrukciója 61
Bradák Balázs: Rövid tudománytörténeti áttekintés a negyedidőszak és néhány kapcsolódó geokronológiai kifejezés eredetéről-sorsáról 85
Márton Ernő - Márton Péter - Zajzon Norbert: Környezeti mágnesség - mágneses részecskék szerepe az antropogén porszennyezés detektálásában 97
Rövid közlemények 107
Hírek, ismertetések 111

2. szám:
Haas János: Elnöki megnyitó 119
Unger Zoltán: Főtitkári jelentés a 2007-es évről 121
Haas János: Közhasznúsági jelentés 127
Raucsik Béla - Varga Andrea: Az alsó-toarci feketepala Réka-völgyi szelvényének ásványtani jellemzése 133
Sasvári Ágoston: A Gerecse feszültségterének fejlődése a Dunántúli-középhegységről készült publikációk tükrében 147
Tomislav Malvic - Bojan Bastaic: A variogram bizonytalanságának csökkentése jack-knife módszerrel Stari Gradac - Barcs-Nyugat mező példáján 165
Füst Antal: A földtani paraméterek hatásterületének közvetett számítása 175
Vita 181
Hírek, ismertetések 189
Helyreigazítás 194
Társulati ügyek 195

3. szám:
Kovács Botond - Csicsák József - Szél Tamás: A budapesti 4-es metróvonal létesítéséhe kapcsolódó felszín alatti vizeket megfigyelő monitoring és riasztási rendszer 213
Benkó Zsolt - Molnár Ferenc - Marc Lespinasse: Fluidzárványsíkok és repedésrendszerek vizsgálatának alkalmazása granitoid kőzetek repedezettségének fejlődéstörténeti rekonstrukciójában I.: Módszertani alapvetés és alkalmazás a Velencei-hegység fluidmobilizációs folyamataira 229
Szabó Bernadett - Benkó Zsolt - Molnár Ferenc - Marc Lespinasse: Fluidzárványsíkok és repedésrendszerek vizsgálatának alkalmazása granitoid kőzetek repedezettségének fejlődéstörténeti rekonstrukciójában II.: A Mórágyi Gránit repedésrendszerei 247
Fintor Krisztián - Schubert Félix - M. Tóth Tivadar: Hiperszalin paleofluidum-áramlás nyomai a Baksai Komplexum repedésrendszerében 257
Sütő Zoltánné - Szegő Éva: Szervesvázú mikroplankton vizsgálatok az erdélyi-medencei marosorbói szarmata és pannóniai határsztratotípus rétegeiből 279
Sági Tamás - Kiss Balázs - Bradák Balázs - Harangi Szabolcs: Középső-pleisztocén löszben előforduló vulkáni képződmények Magyarországon: terepi és petrográfiai 297
Hírek, ismertetések 311

4. szám:
Mindszenty Andra - Mensáros Péter: In memoriam dr. Végh Sándorné 317
Hargitai Henrik - Császár Géza - Bérczi Szaniszló - Kereszturi Ákos: Földön kívüli égitestek geológiai és rétegtani tagolása és nevezéktana 323
Venczel Márton - Hír János: Középső-miocén gerincesfaunák Partiumból 339
Müller Pál - Magyar Imre: A budai pannóniai képződmények 345
Fehse Dirk - Vicián Zoltán: A Projenneria neumayri validitása és egy új Projenneria Dolin, 1997 faj a Középső-Parathetys badeni korú rétegeiből 355
Poros Zsófia - Molnár Ferenc - Koroknai Balázs - Lespinasse Marc - Maros Gyula - Benkó Zsolt: Fluidzárványsíkok és repedésrendszerek vizsgálatának alkalmazása granitoid kőzetek repedezettségének fejlődéstörténeti rekonstrukciójában III.: A Bátaapáti radioaktív hulladéktároló telephely kutatófúrásaiban végzett vizsgálatok eredményei 361
Sasvári Ágoston: Rövidüléshez köthető deformációs jelenségek a Gerecse területén 383
Sebők Szilvia: Numerikus módszerek az összeolvadási felszín szöveti tulajdonságainak CT-vizsgálatában 401
Vitális György: In memoriam Molnár József 411
Dobos Irma: In memoriam dr. Urbancsek János 417
Hírek, ismertetések 423
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földtani Közlöny 2008/1-4. Földtani Közlöny 2008/1-4. Földtani Közlöny 2008/1-4. Földtani Közlöny 2008/1-4. Földtani Közlöny 2008/1-4. Földtani Közlöny 2008/1-4.

Az 1. szám borítója kissé megtört.

Állapot:
4.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba