A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földtani Közlöny 1994/1-4.

Bulletin of the Hungarian Geological Society/A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata - Vol. 124. No 1-4.

Tartalom

1.szám:
Dunkl István - Árkai Péter - Balogh Kadosa - Csontos László - Nagy Géza: A hőtörténet modellezése fission track adatok felhasználásával - a Bükk-hegység kiemelkedéstörténete.............................1
Molnár Ferenc: A Tokaji-hegység Sátoraljaújhely-Rudabányácska és Vágáshuta közötti
területének nemesfém-dúsulásait létrehozó hidrotermás folyamatok rekonstrukciója................25
Molnár Ferenc - Gatter István: Magyarországi üledékes és hidrotermás baritkristályok összehasonlító ásványtani-genetikai vizsgálata...............................43
Török Kálmán: Zn-tartalmú spinell és staurolit a Dunántúli-Középhegység metamorf aljzatából.....................59
Zlatko Kvacek - Hably Lilla - Szakmány György: A gércei pliocén flóra ..........................69
Magyari Árpád: Késő-eocén hidraulikus breccsásodási jelenségek a Budai-hegység déli részén.....................89
Szendrei Géza: Talaj-vékonycsiszolatok mikroszkópi vizsgálata.................... 109

2. szám:
Fodor László - Magyari Árpád - Fogarasi Attila - Palotás Klára
Tercier szerkezetfejlődés és késő paleogén üledékképződés
a Budai-hegységben. A Budai-vonal új értelmezése 129-305

3. szám:
Mátyás János:
A kompakciós folyamatok jelentősége hazai neogén homokköveinkben 307-324
Mátyás János:
Agyagásványok alkalmazása termikus indikátorként üledékes medencék
hő történeti modelljeinek kalibrálására . . 325-339
Juhász Györgyi:
Magyarországi neogén medencerészek pannóniai s.l. üledéksorának
összehasonlító elemzése 341-365
Viczián István:
A szmektit-illit átalakulás függése a hőmérséklettől 367-379
Gerner Péter:
Dél-dunántúli neotektonikai modellek a magyar földtani szakirodalom alapján . . 381-402

4. szám:
Jánossy Dénes - Krolopp Endre
Alsó-pleisztocén Mollusca- és gerinces fauna a győrújfalui
kavicsbányából 403-440
Szakáll Sándor - Kovács Árpád
Magyarország új ásványai II. Mimetezit és olivenit Rudabányáról . . . : 441-450
SÜTŐ Zoltánné:
Szerves vázú mikroplankton a Villányi-hegység környezetében 451-478
Brassói Fuchs Hermán:
Adatok a kolozsvári (Cluj, Románia) felsőeocénből leírt „Euclastes" kochi
Lőrenthey, 1903 (Testudinata, Cheloniidae?) faj pontosabb ismeretéhez . 479-482
Brassói Fuchs Hermán
Trionychoidea sensu Gray 1873 öregcsaládba tartozó teknőspáncéltöredék Kolozsvár (Cluj, Románia) eocén képződményeiből 483-488
VlCZIÁN István:
Szilárd oldatokat alkotó ásványok nevezéktana 493
VlCZIÁN István:
A Román Ásványtani Társaság 2. szimpóziuma Temesvár, 1993.
július 6-8 495-496
Könyvkritika
J. Hála - G. Vargyas (eds.): 497
Papp G., Szakáll S., Weiszburg T. (szerk.): Az erdőbényei Mulatóhegy ásványai - Topographia Mineralogiae Hungáriáé I. Hermán Ottó
Múzeum, Miskolc, 1993. - VlCZIÁN István 497-498
Kaszap András:
A magyar földtani irodalomjegyzéke, 1993 499-552
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földtani Közlöny 1994/1-4. Földtani Közlöny 1994/1-4. Földtani Közlöny 1994/1-4. Földtani Közlöny 1994/1-4. Földtani Közlöny 1994/1-4.

Az 1. szám borítóján tulajdonosi címke található.

Állapot:
4.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba