A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Agrokémia és Talajtan 1956-1957.

Az agrokémiai, trágyázástani, talajmikrobiológiai és talajtani tudományos közlemények folyóirata - 1956. 1-4., 1957. 1-4. szám

Szerző
Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat (Budapest) ,
Könyvkötői kötés , 872 oldal
Sorozatcím: Agrokémia és Talajtan
Kötetszám: 5-6
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva. További szerzők a könyvben.

Tartalom

1956.
Béres Tibor - Király Ilona: A fulvósavak és mennyiségi meghatározása a molibdénkék reakció alapján245
Bodolay Istvánné - Stefanovits Pál: Néhány hazai talajtípus szervesanyagának vizsgálata157
Böszörményi Zoltán: Az erdeifenyő-csemeték ásványi táplálkozása75
Csapó József: A talajok vízgazdálkodására vonatkozó adatok405
Csontos Éva: Néhány kristályos vegyület telített oldatának egyensúlyi relatív páratartalma425
Darab Katalin - Kiss Károly - Medvegy Judit: A talajoldat vizsgálatának módszerei tiszántúli szikes talajainknál395
Fábry Györgyné: Hazai talajok adszorpciós vizsgálata325
Gáspár László: Búza csíranövények foszforfelvétele213
Gerei László: Adatok hazai talajtípusaink könnyen oldható vas és alumínium tartalmának vizsgálatához és jelentőségéhez171
Jámbor Béla: Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. I. A diszproporcionálódási reakció89
Jámbor Béla: Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. II. A formazánok foto-oxidációja99
Jámbor Béla: Tetrazoliumvegyületek fényreakciói. III. A fény hatása a TTC kémiai és enzimatikus redukciójára111
Jámbor Béla - Bajusz Eörs: Ditetrazolium-sók polarográfiás vizsgálata117
Jámbor Béla - Kiss Jenő: Hidroxilamin mikromeghatározása fotometrálással. II. Vizsgálatok növényi anyagokkal135
Jámbor Béla - Mester László: Cukortetrazolium származékok és cukorformazánok polarográfiás vizsgálata127
Kégl László: Újabb vizsgálatok a talajszerkezet néhány sajátságának és a talajművelőgépek munkájának összefüggéséről335
Király Zoltán - Farkas Gábor: A feketerozsdával (Puccinia graminis var. tritici) fertőzött búza terminális oxidációjának vizsgálata233
Kuthy Sándor: Nikolaj Gavrilovics Potapov1
Leszták Józsefné: Az öntözés hatása a talaj fizikai sajátságaira szikes vidéken307
Máté Ferenc - Molnár Ferenc: Foszfátmegkötődési kísérletek réti talajon165
Nagymihály Ferenc - Leszek Éva - Rotkó Cecil: Permetező trágyázás hatása a cukorrépára III.203
Pántos György: A búza rizoszféra-baktériumainak hatása a növényre monobakteriális körülmények között351
Potapov N. G.: A hőmérséklet hatása a tölgy-csíranövények gyökerének növekedésére69
Potapov N. G. - Cseh Edit: A gyökérkönnyezés törvényszerűségei és a nitrogén átalakulása17
Potapov N. G. - Fejér Domokos: A kén szerepe a növények életében. I. A növényi kénanyagcsere-vizsgálatok mai helyzete37
Potapov N. G. - Fejér Domokos: A kén szerepe a növények életében. II. Methionin és glutathion előfordulása a kukorica könnyezési nedvében37
Potapov N. G. - Fejér Domokos: A kén szerepe a növények életében. III. Fluoreszkáló anyagok a kukorica könnyezési nedvében53
Potapov N. G. - Maróti Mihály: A nukleinfoszforsav szintézise a bab csíranövény gyökerében és hajtásában57
Potapov N. G. - Molnárné Keresztes Ildikó: Foszfor formák a kultúrnövények könnyezési nedvében27
Potapov N. G. - Nagy Zsimond - Gujdi Barna: A kukorica ásványi táplálkozása aljtrágyázással javított homoktalajon5
Sárosi Dezsőné: Klorózisos szőlőtőkék levél- és gyökéranalízise221
Sirokmán Kornélné: Permetező trágyázás hatása borsóra és babra367
Stefanovits Pál: Kreybig Lajos 1879-1956153
Szabó István: Adatok a magyarországi talajok sugárgombaflórája antibiotikus aktivitásának ismeretéhez433
Szabó István - Oroszlán István - Marton Mária: A talajmikróbák gócszerű településének okairól183
Szabolcsi István - Máté Ferenc - Koch Lehelné: Szikesedési folyamatok vizsgálata modell-kísérletekben297
Szász Gábor: Talajkülönbségek hatása az őszi árpa állományéghajlatára471
Szekeres László - Kellner Ágnes: Ammónia meghatározása arzenometriásan241
Szolnoki János: Az istállótrágya enzimes szaharózbontásának vizsgálata I. A pH és a hőmérséklet hatása az enzimaktivitásra461
Török László: A szén elektrometriás meghatározása257
B. Varga Magdolna: Néhány borsófajta gyökerének auxinérzékenysége457
Vas Károly - Csontos Éva: A hidratura méréséről és jelentőségéről411
Vámos Rezső: Összefüggés a szikesedés, a bruzone és a talaj nitrogénbősége között193
Vándor Ervin: A csírázó kukoricanövény szervei összes nitrogén és fehérje nitrogén tartalmának változása a csírázás során359
Vezekényi Ernő: Szentannai Sámuel 1876-1956393
Vitarovat
Stefanovits Pál: Hozzászólás Gerei László "Adatok hazai talajtípusaink könnyen oldható vas, és alumínium tartalmának vizsgálatához és jelentőségéhez" c. közleményéhez373
Szemle
Ballenegger Róbert: Újabb talajtani munkák a Német Demokratikus Köztársaságban295
Ballenegger Róbert: Korszerű nézetek a foszfor szerepéről a talajban és a növények foszforral való ellátottsága terén375
Ballenegger Róbert: A Nemzetközi Talajtani Társaság VI. Kongresszusának kiadványai488
Dezső Imréné: Vitatható kérdések Lammel Kálmán: Homoktalajok gépi művelése c. könyvében292
Horváth Péter: Rozanov, V. Sz.: A tőzeg felhasználása a mezőgazdaságban294
Jámbor Béla: A tetrazolium-vegyületek enzimológiája147
Kúthy Sándor: A magyarországi növényi mikroelem kutatásról273
Kúthy Sándor: A belgrádi nemzetközi mikroelem kongresszus385
Láng István: A kálcium növényélettani szerepéről283
Szabolcs István: Összszövetségi talajtani konferencia Moszkvában289
Szabolcs István: A "kultúrtalajok" kérdése a VI. Nemzetközi Talajtani Kongresszuson485
Szücs László: Talajföldrajzi-kutatások újabb eredménye267
Török László: Sugárzó foszforizotopot tartalmazó foszforműtrágyák előállítására alkalmas eljárások ismertetése281
1957.
Ábrahám Lajos: A hortobágyi halastavak és víztárolók hatása a szikes talajra29
Béres Tibor - Flórián Ede: A fulvosavak meghatározása fungisztatikus hatásuk alapján163
Béres Tibor - Király Ilona: Adatok a fulvosavak redukciós reakcióihoz és kromatográfiás vizsgálatához55
Béres Tibor - Király Ilona: A fulvósavak vassal képzett vegyületeiről167
Bidló Gábor: A telkibányai kálitrachit málási vizsgálata137
Dvoracsek Miklós: Különféle szervesanyagok hatása a fejérmegyei löszhát talajaira137
Dvoracsek Miklós - Dvoracsek Miklósné: Ősgyepek és művelés alatt álló talajok mikroaggregátumainak minősége283
Dzubay Miklós: A rizsöntözés néhány talajvonatkozásu kérdése345
Egerszegi Sándor - Láng István - T. Vágó Éva: Gyökerek talajbahatolási sebességének vizsgálata P32-vel aljtrágyázott homokon205
Fekete Béla - Hargitai László - Mayer Jánosné: Adatok különböző kezelésű szerves trágyák értékeléséhez337
Gál Dezső - T. Vágó Éva: A Kinetikus Izotóp Módszer (KIM) alkalmazása baktériumok által történő anyagszállítás vizsgálatában223
Gerei László - Máté Ferenc: Vas- és mangántartalmú kiválások néhány hazai talajban43
di Gleria János: Ballenegger Róbert 75 éves97
Kiss István: A gilisztaürülék és hangyabolyföld invertázaktivitása65
Klimes-Szmik Andor - Göde Ferenc: A Solakrol talajmorzsa tartósító hatásáról109
Klimes-Szmik Andor - Kazó Béla: Hazai műanyag (Solakrol) alkalmazása öntözött talajon297
Kúthy Sándor: Doby Géza 80 éves281
Láng István: Aljtrágyázott őszi gabonafélék zöld levélfelülete és összlevélfestékének vizsgálata69
László Gyula: A borsó és bükköny Rhizobium törzseinek nitrogénkötő képessége és virulenciája a gazdanövény különböző fejlődési szakaszaiban177
Marton Mária - Szabó István: A Nocardia uniformis n. sp. morfológiája és fiziológiája355
Molnár Ferenc - Máté Ferenc - Kende Imre: A talaj32p34-felvételének kinetikájához111
Osváth János: A talaj nedvességtartalma és vízáteresztése közötti összefüggés321
Prettenhoffer Imre: Herke Sándor 75 éves193
Sarkadi János: Adatok a talaj szervesanyagáról I.311
Stefanovits Pál: Humuszanyagok vizsgálata DTA görbék alapján129
Szabolcs István - Ábrahám Lajos: A Fertő tó menti szikes talajok99
Szabolcs István - Láng István - Koch Lehelné: Növény kalciumfelvétele Ca45-el jelzett javítóanyagokkal kezelt szikes talajból195
Szabolcs István - Szeder Andor: Újabb módszer a talaj 5 %-os lúgos kivonatának elemzésére51
Szolnoki János: Jelzett P hatása az istállótrágya mikróbáira233
Tolnay Pál: Dohánykivonatok ammóniatartalmának meghatározása mikrodiffúziós technikával155
Walger János - Takács Imre - Szászi János: A tápérték változása a kukoricanövény szárában és csövében a viaszéréstől a teljesérésig143
Vitarovat
Babos Imre: Hozzászólás Szekrényi Béla: "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához87
Botvay Károly: Hozzászólás Szekrényi Béla: "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához89
Járó Zoltán: Hozzászólás Szekrényi Béla: "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához88
Klimes-Szmik Andor: Hozzászólás Szekrényi Béla: "Vízgazdálkodási index" c. dolgozatához86
Szekrényi Béla: Vízgazdálkodási index79
Szemle
Béres Tibor: Huminsavak előállítása emberi bélsárból93
Darab Katalin: Rádióaktív izotópok alkalmazása talajtani vizsgálatoknál245
Gáspár László: Sugárzás hatása a növényekre251
di Gléria János: Izotópok alkalmazása a trágyázástani kutatásokban237
Jancovici Bruno - Maianu Alexandru: Talajjavítási feladatok a Román Népköztársaságban363
Kabar Zoltán: Tőzeg huminsavak mennyiségi meghatározása189
Kemény Armand - Pethes György: Sugárzó izotópok alkalmazása az állatélettanban271
Kúthy Sándor: Sugárzó izotópok alkalmazásának néhány példája a biokémiai kutatásban259
Szabó István: Az antibiotikumot termelő, talajlakó mikroszervezetek földrajzi elterjedésének kérdéséről369
Szabolcs István: Stefanovits Pál: Magyarország talajai377
Nemzetközi Öntözési és Vízrendészeti Szövetség Magyar Nemzeti Bizottságának közleménye384
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Agrokémia és Talajtan 1956-1957. Agrokémia és Talajtan 1956-1957. Agrokémia és Talajtan 1956-1957.

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
5.980 Ft
2.990 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba