A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 II.

Oktatásügy, közművelődés, sajtó

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Ister Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 430 oldal
Sorozatcím: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-85870-8-3

Fülszöveg

A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998 címmel índitott, négykötetes vállalkozásunk külön fejezetben tekinti át a (cseh)szlovákiai magyarság nyolc évtizedes történetét, legfontosabb szociológiai és demográfiai mutatóit, az anyanyelvhasználata törvényi szabályozásával, illetve nyelvhasználati jellegzetességeinek és mindennapjai kultúrájának vizsgálatával kapcsolatban felmerülő kérdéseket, foglalkozunk vallási életével és egyházaival, közművelődésével és oktatásügyével, irodalmával és tudományosságával, sajtójával és könyvkiadásával, képzőművészetével, színházával, zene- és táncművészetével, de figyelmünk érintőlegesen - az egyes fejezeteken belül - számos egyéb, a művelődés körébe tartozó tárgykörre is kiterjedt. Kiadványunk negyedik kötete a (cseh)szlovákiai magyar művelődés nyolc évtizedes történetének kronológiáját, a köteteinkben hivatkozott személyek legfontosabb életrajzi adatait, a témaköreinkkel hivatkozott személyek legfontosabb életrajzi adatait, a... Tovább

Tartalom

Popély Gyula: A magyar iskolaügy kálváriája (Cseh)Szlovákiában 1918-1945 5
Az impérium váltás után 1918-1920 5
Az alkotmányos korszak első évei 1920-1925 17
A magyar oktatásügy a húszas évek második felében és a harmincas
évek elején 1925-1933 34
Az erősödő nemzeti önvédelem jegyében 1933-1937 47
A köztársaság agóniája 1938-1939. Kulturális autonómiát, önigazgatást
vagy önrendelkezést? 59
A bécsi nemzetközi döntőbírói határozat következtében Magyarországhoz
visszatért felvidéki területek oktatásügye 64
A magyar oktatás helyzete és jogállása az első Szlovák Köztársaságban
1939-1945 78
László Béla: A (cseh)szlovákiai oktatásügy szerkezete, valamint közigazgatási
és jogi keretei 1945 után 94
1. Remények és csalódások 94
2. Az oktatásügyi irányítás területi és közigazgatási kereteinek változásai 97
3. Az államhatalmi szervek és a nemzetiségi oktatásügy 101
4. Iskolarendszerek és anyanyelvi oktatás 105
5. A szlovákiai magyar iskolahálózat fejlődésének áttekintése 118
a) Óvodák 121
b) Alapiskolák 124
c) Középiskolák (gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképző intézetek) 130
d) Magyar nemzetiségű főiskolai hallgatók 144
6. Pedagógusképzés 150
a) Történeti összefoglalás 150
b) Egyetem- és kar alapítási kezdeményezések 153
c) A pedagógusok számáról 155
d) A diákok számának alakulása a Konstantin Egyetemen 157
e) A tanárok 158
f) A magyar tagozat és az anyanyelvű oktatás 159
Felhasznált irodalom 163
Ábrák és táblázatok 167
Molnár Imre: A szlovenszkói magyar közművelődés meghatározó összetevői 1920-1945 között 179
Az új államhatalom viszonya a magyar kisebbség közművelődési törekvéseihez 181
A politikai pártokhoz kapcsolódó közművelődési törekvések 184
A helyi szintű közművelődés színterei JS8
A Szlovenszkói Magyar Kulturális Egyesület 193
A Járási Közművelődési Testületek szerepe 202
Öntevékenység az SZMKE keretén belül 203
Az új nemzedék és az ifjúsági mozgalmak 206
A cserkészmozgalom 210
A csehszlovákiai magyar dalkultúra 218
Könyvkultúra és könyvtárélet 220
A bécsi döntés után - Magyarország területéhez csatolva 224
Az első Szlovák Köztársaság ideje alatt 225
Irodalom 231
Tóth László: Köz - művelődés - történet. Szempontok és adatok a (cseh)
szlovákiai magyar (köz)müvelődés lehetőségeihez és fejlődési irányaihoz
1945-1998 között 234
A hontalanság évei 234
Az ötvenes évek 236
Az egyik és a másik Csemadok 236
„...fűtetlen, szegényes kultúrtermekben" 244
A Csemadok mint lap- és könyvkiadó 247
Könyvek, boltok, könyvtárak 249
A néprajzi gyűjtőmunka kezdetei 252
A néptánc- és az énekkari mozgalom kezdetei 254
A hatvanas évek 257
Nemzedékváltások, klubok, táborozások - értelmiségi helykeresés a hatvanas évekbe 257
„...a mit mellett... a hogyan" 263
Énekkarok, táncegyüttesek, zenekarok a hatvanas években 270
Az önismeret műhelyei 277
Közművelődés/tudomány 281
Kapcsolattartás az olvasókkal 284
Ki is volt a csehszlovákiai magyar olvasó? 287
A Csemadok és a képzőművészet 291
A hetvenes-nyolcvanas évek 291
Időutazás: az ötvenes évek és a kilencvenes évek között 291
Klubok, táborok, önszerveződések 295
Egy hónap - hány könyv? 299
Nemzetiség és tudomány 304
Csengő énekszó 309
Csak tiszta forrásból 312
Szép szó 314
A kilencvenes évek - eseménytörténet helyett: félhangos töprengések 318
Irodalom 322
Filep Tamás Gusztáv: Szempontok a (cseh)szlovákiai magyar sajtó első két korszakának történetéhez 330
1. A kisebbségi sajtó előzményei, kezdetei, eszmetörténeti háttere 330
2. Laptípusvázlat 339
3. Néhány megjegyzés a politikai-jogi keretekről 343
4. Napilapok 346
5. Irodalmi, kultúrpolitikai, társadalmi, tudományos folyóiratok 357
6. Magyar nyelvű rádiózás Csehszlovákiában a két világháború
között 1928-1938 (Lacza Tihamér) 367
7. Végkifejlet Magyarországon
8. Magyar nyelvű rádiózás a második világháború éveiben 1939-1945 (Lacza Tihamér) 369
9. Magyar sajtó a Szlovák Köztársaságban 369
Irodalom 373
Lacza Tihamér:A magyar sajtó Szlovákiában 1945 után 378
Általános helyzetkép 378
A kommunista diktatúra magyar sajtója 379
A szlovákiai magyar sajtó a rendszerváltozás után 382
Politikai lapok 384
Új Szó 384
Vasárnapi Új Szó, Vasárnap 391
Szabad Földműves 391
Szabad Újság 393
IJjúsági és gyermeklapok 395
Új Ifjúság 396
Kis Építő, Tücsök 398
Pionírok Lapja, Tábortűz 398
Cserkész 399
Nőlapok
Dolgozó Nő, Nő 400
Barátnő 402
Sportlapok 402
Kulturális és irodalmi lapok 403
Alkotó Ifjúság 403
Fáklya 403
A Hét 404
Irodalmi Szemle 409
Keleti Napló 411
Kalligram 412
Ismeretterjesztő és szakmai folyóiratok 413
Egyházi és felekezeti lapok 416
Regionális lapok 416
Magyar nyelvű rádiózás és televíziózás Szlovákiában 1945 után 418
Felhasznált irodalom 426
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem