Közel 4.000 kötet Minikönyvek témakörből 20% kedvezmény CSAK MA!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Regio 1990/1-4.

Kisebbségi szemle - 1. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Beköszöntő 1
Európai alternatívák: Közép-Európa 3
Kosáry Domokos: Egy tanácskozás elé 3
Konrád György: Ökológiai realizmus 6
Hanák Péter: Közép-Európa két koncepciója 19
Bojtár Endre és Gergely András felszólalásából 27
R. Süle Andrea: Terület- és településrendezési tervek
Romániában 31
Kiss Gy. Csaba: Alföldi szlovákokból - szórványnemzetiség 44
Szarka László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége
1918 végén 49
Popély Gyula: A nemzetközi kisebbségvédelem és a csehszlovák
kisebbségvédelmi szerződés 66
Turczel Lajos: Kapcsolatom Arany A. Lászlóval 90
Arany A. László: A bilingvis jelenségek pszichológiai alapjai 96
Molnár Imre: Emlékirat és Helyzetkép a csehszlovákiai magyarság sorsáról 1945-ben 112
Csiffáry Tamás: Bevezető egy dokumentumhoz 132
Benisch Artúr: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1945) 134
Balla Kálmán: A csehszlovákiai magyar irodalom válaszútja 149
Trócsányi László: Államalkotó nemzetiségek 160
Somos Péter: Nemzetiségek vizsgálata Szlovákiában 166
Fried István: A szlovák és a magyar komparatisztikai kutatás néhány kérdése 173
Zemko Milan: Who's who - szlovákul 184

2. szám
Jaworski, Rudolf: A Közép-Európa-vita történeti dimenziói 1
Tóth Károly: Nemzetiség vagy nemzeti kisebbség? 19
Kontra Miklós - John Baugh: Önként s dalolva adja fel nyelvét s kultúráját? 27
Pomogáts Béla: Irodalmunk egysége (És ami ebből következik...) 45
Seewann, Gerhard: A nyelv és a hagyomány megőrzésének lehetőségei 52
Duray Miklós: Önigazgató kisebbségek 64
Popély Gyula: A felvidéki sorsforduló 70
Molnár Imre: Esterházy János életútja 102
M. I.: Szalatnai Rezső memoranduma elé 124
Szalatnai Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között - I. rész 129
Sinkó Ferenc: A felvidéki ifjúsági mozgalmak kezdetei Trianon után 148
Varga Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években 161
Somos Péter: A kisebbségi lét határvonalai 167
Niederhauser Emil: A szlovák történetírás a két világháború közt 181
Paulátová, Vlasta: Levélféle környezetünk pusztításáról 207

3. szám
Mészáros András: "Mintha-lét" és filozófia avagy van-e helye a filozófiának a kisebbségi kultúrában? 1
Giay Béla: A hungarológia kialakulása és fejlődés9 14
Prazák, Richárd: Cseh-magyar kulturális kapcsolatok 1945-ig 29
Fried István: Szlovákok Pest-Budán a 19. században 52
Cseke Márta: Vita tudományról és történelemről
Szalay, Ladislav: Malmok és molnárok 69
Éger György: A történeti Gömör déli részének társadalom-statisztikai jellemzői 1870-1980
Popély Gyula: A kisebbségi magyar pártpolitika megújulása a harmincas évek első felében 97
Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története
-I. rész 133
Szalatnai Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között
-II. rész 163
Barabás Béla - Kovács Éva - Molnár Imre: Középiskolás diákok nemzettudatának vizsgálata 191
Liszka József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismeretéhez 220
Szarka László: A kisebbségi kérdés a magyar-csehszlovák kapcsolatokban 231
Borsos Béla: Milyen bolygót akarunk? 245

4. szám
Borsody István: A 20. századi magyar kérdés előzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlődés tükrében 1
Kloczowski, Jerzy: A mi Kelet-Közép-Európánk 19
Tóth Károly Antal: A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete 34
Törzsök Erika: Szempontok a nemzeti kisebbségek nemzetközi charta-tervezetéhez 52
Baka András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról 59
A. Gergely András: Politikai modernizáció és az etnikai alternatívák 67
Kovác, Dusan: A szlovák-magyar kapcsolatok történeti kérdéseiről 82
Popély Gyula: A magyar pártok 1936. évi fúziója Csehszlovákiában 92
Chikán Bálint: Van-e magyar képzőművészet? (És miben egységes, ha nincs?) 112
Sáfáry László: Nyugat-európai ízlésáramlatok a felvidéki magyar költészetben (Turczef Lajos bevezetőjével) 121
Tóth László: A magyar műkedvelő színjátszás Szlovákiában 1918-1939 között 145
Litván György: Jászi Oszkár és a Maléter-családkapcsolata (1925-1947) 170
Sinkó Ferenc: Esterházy Lujza két világháború közti közéleti szerepléséről 189
Esterházy Lujza: Visszaemlékezés a szlovákiai zsidó üldöztetésekre 193
Szabó Antal: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház története II. rész 204
Kisebbségkutatás Magyarországon-műhelyek, kiadványok, rendezvények 1990-ben 222
Sándor Annamária: A Magyarságkutató Intézet 1990. évi
tevékenysége • Tóth Pál Péter: A Magyar Kisebbségvédelmi Egyesület •
Gyivicsán Anna: Gondolatok a Békéscsabán megalakult Szlovákisztikai Intézet kapcsán • Új kisebbségi érdekeltségű magyar nyelvű lapok • Kontra Miklós: Konferencia a magyar nyelv társadalmi és területi változatairól
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem