A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Erdélyi Múzeum 1947/1-4.

LII. kötet

Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Tanulmányok
Ferenczi István: Római épületmaradványok Kovásznán5
Gündisch Gusztáv: Haller Péter gazdasági vállalkozásai18
Herepei János: A gyalui iskola régi mesterei30
Isák József: Nemzethalál-félelem a régi magyar költészetben42
Jakó Zsigmond: Az erdélyi vajda kancelláriájának szervezete a XVI. század elején50
ifj. Kós Károly: Az Erdélyi Nemzeti Múzeum néprajzi tárának faekéi81
Tavaszy Sándor: Kelemen Lajos91
Kisebb közlemények
Ady László: A magyarkapusi XVIII. századbeli cinteremajtó és népi mestere95
Árvay József: Az üver tájszó mai gyergyói jelentései96
Szentivánnapi népszokásaink legrégibb említése99
Székely kincskeresők hiedelmei100
Balogh Ödön: Az ll<rl változáshoz103
Egy adat az imolához. Hágó és társai. Mozsdoj ~ Muzsdaj. Nevet ~ mevet. Szőrmáj. Újabb adat az asszóhoz104
Újabb adat a kabalához105
Benkő Loránd: Adalékok a székelyföldi román névadáshoz105
Bardoc. Ocfalva. Bod és származékai a székelységnél106
Bielz Gyula: Adatok a magyar képgyűjtemények történetéhez133
Bogáts Dénes: Rokonságnevek a háromszéki régiségben és népnyelvben108
Faragó József: Dózsa György kincse Dálnokon111
Kurta kocsma. Legényavatás Magyarkiskapuson112
Ferenczi Sándor: Naszód-vidéki régiségek118
Gálffy Mózes: A még határozószó idegenszerű szórendi és jelentésbeli használata121
Az után névutó használatához123
Herepei János: XVII. századbeli adatok egyleveles nyomtatványainkhoz123
Molnár István: Sarlókészítés a marostordai Szentgericén125
Musnai László: Tótfalusi Kis Miklós verse128
Székely Zoltán: A kisborosnyói La-Téne-kori vár130
Dácia újabb régészeti irodalmához131
Szta: A Cosbuc-család ősei Hordón134
A kolozsvári fejenhordás kétszázéves emléke137
Benemig, Belemig. Dércser138
Házsongárd139
Kásövér patakja141
Kebelás142
Néhány szó az Antartigy helynévhez. Odverem. Oskut143
Seregyis144
Szegedi fazekas-készítmények Erdélyben145
Szemle
György Lajos: A nyolcvanéves Gyalui Farkas146
Isák József: Százados irodalmi évfordulók147
Szta: Sándor Gábor150
Nagy Jenő: Hesse Hermann151
Adattár
Balassa Iván: Gombfa-faragás a háromszéki Bodoson153
Szabó T. Attila: Erdélyi népi mesterek és tisztségviselők a XVI-XIX. századból158
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Erdélyi Múzeum 1947/1-4. Erdélyi Múzeum 1947/1-4. Erdélyi Múzeum 1947/1-4.

A borító gerince javított.

Állapot:
1.600 Ft
800 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Erdélyi Múzeum 1947/1-4. Erdélyi Múzeum 1947/1-4. Erdélyi Múzeum 1947/1-4.

A borító kissé kopottas, foltos.

Állapot:
1.600 ,-Ft
13 pont kapható
Kosárba