821.252

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Statisztikai Szemle 1968. január-december I-II.

A Központi Statisztikai Hivatal folyóirata - 46. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Statisztikai Kiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.290 oldal
Sorozatcím: Statisztikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

Általános elmélet. A statisztika története és szervezete
Dr. Bédi Gyula - Dr. Buda József - Dr. Kóbor József - Dr. Tényi Jenő: A sorbanállás vizsgálata31
A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a statisztikai adatgyűjtés rendjéről88
Lukács Ottó - Leonid Neszterov: Az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatalának szervezete és munkája515
Dr. Ormai László: Az elektronikus számológépek bevezetésének hatása a statisztikai munkára638
Nyitrai Ferencné: A francia iparstatisztikai rendszer762
Dr. Remetey Ervin: 50 éves a Lengyel Népköztársaság Központi Statisztikai Hivatala910
A. Jezsov: Ötven éves a szovjet állami statisztika1067
Árvay János: A népgazdasági mérlegrendszer legfontosabb kategóriáinak köre és megnevezése1089
Néhány adat a szovjet statisztikai szervezetről1151
K. T.-né: Szovjet és magyar statisztikusok találkozása1256
Gazdaságstatisztika
Dr. Csernok Attila: Magyarország nemzeti jövedelme a "nemzetgazdasági számlarendszer" alapján3
Dr. Róna Tivadar: Az ársorok diszkontinuitása19
Dr. Zafir Mihály: A kiskereskedelmi árstatisztika alapjai180
Dr. Lengyel László: A foglalkoztatottság területi alakulása235
Pogány György: Az állami építőipari munkások élet- és munkakörülményei347
Dr. Csepinszky Andor: A népgazdasági ágak közreműködése a végső felhasználásban (I.)487
Dr. Szilágyi György: Az árváltozások fogalmáról500
Simán Miklós: Az anyagi termelés és a kereslet összefüggéseinek makroökonómiai vizsgálata591
Dr. Csepinszky Andor: A népgazdasági ágak közreműködése a végső felhasználásban (II.)608
Pukli Péter: Az üzembe helyezett beruházások árindexszámítása628
Nyitrai Ferencné - Dr. Rácz Albert: Beszámoló a negyedik imput-output konferenciáról650
Dr. Mód Aladárné: A mérlegrendszer aktuális kérdései az ENSZ Statisztikai Bizottságának ülésén683
Dr. Kőszegi Lászlóné - Dr. Szilágyi György: Nemzetközi összehasonlítás középtávú idősorok segítségével700
Paizs János: Szimultán ökonometriai modellek paraméterbecslési módszerei (I.)717
Losonczi Károly: Az ingázás iránya, költsége és az ingázók utazási ideje731
Dr. Róna Tivadar - Dr. Szilágyi György: A szolgáltatások árainak alakulása795
Dr. Benet Iván: A mezőgazdaság az ágazati kapcsolatok rendszerében817
Paizs János: Szimultán ökonometriai modellek paraméterbecslési módszerei (II.)855
Dr. Marton Ádám: Az új kiskereskedelmi árstatisztikai megfigyelések985
Dr. Bóc Imre: Egyéves gazdasági előrejelzések Franciaországban998
Dr. Drechsler László: Hozzászólás dr. Szilágyi György "Az árváltozások fogalmáról" c. cikkéhez1011
Dr. Szilágyi György: Megjegyzések dr. Drechsler László hozzászólásához1015
Árvay János: A népgazdasági mérlegrendszer legfontosabb kategóriáinak köre és megnevezése1136
Dr. Halabuk László - Hulyák Katalin: Az időjárás hatása a mezőgazdasági termelési eredmények alakulására1115
Olajos Árpád - Öry Istvánné: A foglalkoztatottság alakulása (1949-1966)1136
Dr. Román Zoltán: Az iparra vonatkozó nemzetközi összehasonlítások főbb területei és módszerei1179
Sebestyén József: Nemzetközi szeminárium a mezőgazdasági döntések és tervezés matematikai modelljeiről1257
Népesség - egészségügy
Dr. Bédi Gyula - Dr. Buda József - Dr. Kóbor József - Dr. Tényi Jenő: A sorbanállás vizsgálata31
Dr. Horváth Lajos: A magyar településhálózat alakulására ható fontosabb tényezők193
Dr. Marton Zoltán: Néhány fontosabb betegség halandóságának nemzetközi összehasonlítása (I.)255
Dr. Marton Zoltán: Néhány fontosabb betegség halandóságának nemzetközi összehasonlítása (II.)385
Dr. Marton Zoltán: A nemzetközi betegségi osztályozás a 8. revízió után865
Dr. Szabady Egon: A kelet-európai szocialista országok halandósági trendjei a második világháború után955
Ipar - építőipar
Kapás Magdolna: A munkaerőhelyzet és a bérek alakulása az építőiparban (1960-1966)73
Tóth Ernő: Az állami tervező vállalatok159
Simán Miklós - Dr. Tűű Lászlóné: A rövid távú ipari prognózisról tartott tudományos értekezlet210
Pogány György: Az állami építőipari munkások élet- és munkakörülményei347
Nagy Dezsőné - Dr. Orosz László: Az energiahordozók termelése, felhasználása459
Nyitrai Ferencné: Iparunk az új gazdaságirányítási rendszer indulásakor571
Pukli Péter: Az üzembe helyezett beruházások árindexszámítása628
A Központi Statisztikai Hivatal Építőipari Metodikai Bizottságának ülése1151
Dr. Román Zoltán: Az iparra vonatkozó nemzetköz összehasonlítások főbb területei és módszerei1179
Tóth Ernő: A termelőszövetkezeti építőipari közös vállalkozások1214
Mezőgazdaság
Cseres Tiborné - Dr. Deák István: A zöldségtermelés és -fogyasztás helyzete55
Dr. Takács József: Jövedelmezőség a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben123
Dr. Szitó Balázsné: Az árubaromfi-termelés fejlődése170
Molnár István: A termelőszövetkezeti háztáji gazdaságok termelése274
Sváb János - Tóth Jenőné: A főágazati arány az állami gazdaságokban (1960-1965)284
Gera György: A mezőgazdasági üzemek áruinak vasútállomási fuvarozása303
Szederkényi Henrik: A munkatermelékenység az állami gazdaságokban367
Szabó Józsefné: A mezőgazdaság állóeszközei476
Dr. Varga László: A műszaki fejlesztés gazdasági hatékonysága a mezőgazdaságban747
Dr. Benet Iván: A mezőgazdaság az ágazati kapcsolatok rendszerében817
Dr. László Lajosné: A sertéstartás közgazdasági és üzemi kérdései967
Dr. Halabuk László - Hulyák Katalin: Az időjárás hatása a mezőgazdasági termelési eredmények alakulására1115
Kereskedelem - közlekedés
Dr. Zafir Mihály: A kiskereskedelmi árstatisztika alapjai180
Dr. Pálos István: Idegenforgalom és statisztika289
Gera György: A mezőgazdasági üzemek áruinak vasútállomási fuvarozása303
Dr. Kristóf Vilmos: A magán-személygépkocsik teljesítményének vizsgálata403
Dr. Pálos István: Megjegyzések a magán-személygépkocsik teljesítményének vizsgálatához412
Dr. Baczonyi Zoltán: A közlekedés termelési volumenének mérése848
Dr. Marton Ádám: Az új kiskereskedelmi árstatisztikai megfigyelések985
Szociális és kulturális kérdések
Dr. Andorka Rudolf - Cseh-Szombathy László - Dr. Vavró István: Társadalmi elítélés alá eső magatartások előfordulásainak területi különbségei (I.)43
Dr. Andorka Rudolf - Cseh-Szombathy László - Dr. Vavró István: Társadalmi elítélés alá eső magatartások előfordulásainak területi különbségei (II.)145
Cseh-Szombathy László: Longitudinális vizsgálatok lehetősége és értéke a szociálgerontológiai kutatások területén393
Csonka József - Dr. Vavró István: A Budapesten elkövetett garázdaságok körülményeinek vizsgálata833
Dr. Borsi Zoltán: Gondolatok a bűnözés statisztikai méréséről1195
Dr. Grolmusz Vince - Szántó Lajos: Az országos kutatási statisztika továbbfejlesztése1205
Dr. Andorka Rudolf - Cseh-Szombathy László - Dr. Vukovich György: A budapesti alkoholisták1221
Történeti dolgozatok
Dr. Sándor Pál: A parasztbirtok történeti statisztikai vizsgálata Moson megyében (I.)415
Dr. Sándor Pál: A parasztbirtok történeti statisztikai vizsgálata Moson megyében (II.)531
Dr. Dávid Zoltán: Az agrárstatisztika forrásai: a II. József-féle kataszteri felmérés892
Dr. Benke József: Néhány észrevétel egy statisztikai kiadvány évfordulója kapcsán899
Dr. Gyulay Ferenc: A VI. Statisztikatörténeti Vándorülésről913
Dr. Mádai Lajos: Semmelweis Ignác Fülöp és a statisztikai tudomány1017
Perjés Géza: A statisztikai szemlélet elemei a XVIII. század eleji adóösszeírásokban1036
Dr. Horváth Róbert: De Moivre születésének 300. évfordulója1240
Nemzetközi statisztika
Fóti Istvánné: A KGST Statisztikai Állandó Bizottságának kilencedik ülése320
A szovjet statisztika történetének dokumentumaiból430
Lukács Ottó - Leonid Neszterov: Az Egyesült Nemzetek Statisztikai Hivatalának szervezete és munkája515
Nyitrai Ferencné - Dr. Rácz Albert: Beszámoló a negyedik input-output konferenciáról650
Dr. Mód Aladárné: A mérlegrendszer aktuális kérdései az ENSZ Statisztikai Bizottságának ülésén683
Dr. Kőszegi Lászlóné - Dr. Szilágyi György: Nemzetközi összehasonlítás középtávú idősorok segítségével700
Nyitrai Ferencné: A francia iparstatisztikai rendszer762
Dr. Remetey Ervin: 50 éves a Lengyel Népköztársaság Központi Statisztikai Hivatala910
Dr. Szabady Egon: A kelet-európai szocialista országok halandósági trendjei a második világháború után955
Dr. Bóc Imre: Egyéves gazdasági előrejelzések Franciaországban998
Magyar-csehszlovák statisztikai együttműködési megállapodás1046
F. I.-né: Az Európai Statisztikusok Értekezletének XVI. plenáris ülése1047
A. Jezsov: Ötven éves a szovjet állami statisztika1067
Néhány adat a szovjet statisztikai szervezetről1151
Dr. Román Zoltán: Az iparra vonatkozó nemzetközi összehasonlítások főbb területei és módszerei1179
K. T.-né: Szovjet és magyar statisztikusok találkozása1256
Szemle
A Központi Statisztikai Hivatal közleménye a statisztikai adatgyűjtés rendjéről88
Simán Miklós - Dr. Tűű Lászlóné: A rövid távú ipari prognózisról tartott tudományos értekezlet210
Fóti Istvánné: A KGST Statisztikai Állandó Bizottságának kilencedik ülése320
A szovjet statisztika történetének dokumentumaiból430
A szovjet statisztika történetének dokumentumaiból543
Nyitrai Ferencné - Dr. Rácz Albert: Beszámoló a negyedik input-output konferenciáról650
Nyitrai Ferencné: A francia iparstatisztikai rendszer762
Dr. Remetey Ervin: 50 éves a Lengyel Népköztársaság Központi Statisztikai Hivatala910
Dr. Gyulay Ferenc: A VI. Statisztikatörténeti Vándorülésről913
Magyar-csehszlovák statisztikai együttműködési megállapodás1046
F. I.-né: Az Európai Statisztikusok Értekezletének XVI. plenáris ülése1047
A Központi Statisztikai Hivatal Építőipari Metodikai Bizottságának ülése1151
Sebestyén József: Nemzetközi szeminárium a mezőgazdasági döntések és tervezés matematikai modelljeiről1257
Magyar szakirodalom
Dr. Berényi József: Az ipari munkások munka- és életkörülményei89
Dr. Domokos Attila: Muraközy Tamás - Varga Lajos - Nagy Lajos: Közgazdasági ABC mezőgazdáknak434
Valkovics Emil: Dr. Berényi József: Foglalkoztatottság és életszínvonal547
Szilágyi József: Szederkényi Henrik: A műszaki fejlesztés hatása a termelési költségek és a jövedelmezőség alakulására az állami gazdaságokban, 1959-1965.653
Dr. Bacskay Zoltán: Dr. Farkas Vilmos: A lineáris programozás matematikai alapjai770
Dr. Kiss Albert: Dr. Farkas Béla: Mezőgazdaságunk a felszabadulás után1259
Magyar nyelvű szakirodalom
Perjés Géza: Émile Durkheim: Az öngyilkosság. Szociológiai tanulmány917
Statisztikai hiradó
Személyi hírek322
Szervezeti hírek - Közlemények92
Statisztikai irodalmi figyelő
Külföldi statisztikai irodalom97
Bibliográfia114
Külföldi folyóiratszemle230
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem