A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Párttörténeti Közlemények 1974/1-4.

Az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirata - XX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Aczél György: Az MSZMP ideológiai tevékenysége a X. kongresszus után3
Vass Henrik: Munkásmozgalom és tudatformálás21
Ormos Mária - Incze Miklós: Az európai fasiszta mozgalmak és rendszerek eredetének és jellegének kérdéséhez49
Nemes Dezső: Az imperialista háború támogatásának ideológiája és taktikája az MSZDP-ben 1915 májustól - 1917 februárig100
Közlemények
Svéd László: Kassák Lajos és a Tanácsköztársaság ifjúsági mozgalma163
Hírek
Pintér István: Tudományos konferencia Budapesten a második világháború történetéről184
Szabolcs Ottó: Nemzetközi szimpozion a szocializmus és kommunizmus története iskolai tanításáról190
Széchy András: Tudományos tanácskozás a szocialista nemzetek internacionalista együttműködéséről193
Standeisky Éva: Tanácskozás a csehszlovák történészekkel196
Barla-Szabó Ödön: Mód Aladár (1908-1973)201
Rövid hírek204
Szemle
Dolmányos István: Varga Lajos: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt ellenzéke és tevékenysége 1906-1911207
Nagy Ferenc: Fehér István: Politikai küzdelmek a Dél-Dunántúlon 1944-1946 között210
Molnár István: Dokumentumok a magyar ifjúsági mozgalom történetéből213
Sipos Aladár: Barla-Szabó Ödön: Az 1920-as évek gazdasági vitái a Szovjetunióban217
H. I.: G. M. Agyibekov: A Vörös Szakszervezeti Internacionálé219
J. J. Luis Recabarren élete220
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1973 július-augusztus-szeptember222
A könyvtár 1973. évi külföldi szerzeményeiből225
Rezümék228
2. szám
Tanulmányok
Nagy László: A békés egymás mellett élés politikájának főbb történeti szakaszai3
Balogh Sándor: A baloldali erők küzdelme a közigazgatás demokratizálásáért. Az 1946. évi bélista végrehajtása és revíziója55
Jemnitz János: Az Amerikai Egyesült Államok munkásmozgalma az első világháború éveiben (1914-1917)88
Közlemények
Az intézeti jubileumi ülésszak anyagából
Erényi Tibor: A munkásmozgalom-történetírás helyzete és feladatai129
Csatári Dániel: A kele-európai nemzetiségi kérdés történetének hazai kutatásáról144
Nagy Ferenc: A munkásmozgalom-történetírás hatékonyságáról. (Bassa Endre, Botos János, Deme Péter, Hanák Péter, Kurucz István, Labádi Lajos, Mérei Gyula, Nemes Dezső, Pölöskei Ferenc, Sipos Levente, Szabó Ágnes felszólalása)156
Visszaemlékezések
Garai Tibor: Deák György visszaemlékezése169
Hírek
Kende János: Beszámoló a bolgár és a magyar párttörténészek második közös tanácskozásáról182
Rövid hírek185
Szemle
Folyóiratokról
Béki Ernő: A "Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung" 1973-as évfolyamáról187
Könyvekről
Széchy András: Kállai Gyula: Szabadságunk születése193
Sütő Ottó: Szocialista nemzetköziség a gyakorlatban196
Urbán Károly: Források Budapest múltjából (1945-1950)199
Gecsényi Lajos: Pécsi-baranyai dokumentumkötetek202
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke (1973 október-november-december)206
A könyvtár 1973. évi külföldi szerzeményeiből209
Rezümék212
3. szám
Tanulmányok
S. Vincze Edit: Tervek és kísérletek szociáldemokrata párt létrehozása Ausztriában és Magyarországon (1868-1871)3
Pölöskei Ferenc: Bethlen István törekvései az ellenforradalmi rendszer konszolidálására (1921-1922)52
Mérei Gyula: Struktúratörténet-kutatás az NSZK polgári történetírásban88
Közlemények
Izsák Lajos: A Polgári Demokrata Párt 1944-1945-ben118
Ryszard Kolodziejczyk-Jozef Kulas: A lengyel munkásmozgalom eszmei politikai fejlődése 1918 előtt150
Konzultáció
L. A. Szlepov: Az SZKP története a pártprogramok tükrében169
Hírek
A párttörténeti folyóiratok szerkesztőségeinek tanácskozása Varsóban az antikommunizmus elleni harcról (Sipos Levente)195
Kende János: Magyar-lengyel vitaülés a marxista eszmék elterjedéséről206
Rövid hírek208
Szemle
Szokolay Katalin: Lengyel nyelvű monográfia az európai népi demokratikus forradalmakról 211
Jemnitz János: William Morris élete214
Kende János: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája (1903-1919) (Mucsi Ferenc)218
Csépányi Dezső: Az ellenforradalmi rendszer munkásellenes politikája (1935-1939) (Stier Miklós)220
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1974. január-február-március223
A könyvtár 1974. évi külföldi szerzeményeiből226
Rezümék230
4. szám
Tanulmányok
Nemes Dezső: A fasizmus kérdéséhez3
Kende János: A szakszervezetek szerepe a Tanácsköztársaság államában65
Közlemények
Korom Mihály: Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és kormány létrehozásának előkészítése102
Konzultáció
Günter Benser - Gerhard Rossmann: A Német Demokratikus Köztársaság megalakulása és helye a szocialista világrendszerben135
Hírek
Deme Péter: A párttörténeti és marxizmus-leninizmus intézetek vezetőinek nemzetközi tanácskozása150
Tihanyi József: Jubileumi tudományos ülésszak a Politikai Főiskolán153
K. E.: Nemzetközi tudományos tanácskozás Jugoszláviában a korai munkásmozgalom kérdéseiről164
Rövid hírek166
Szemle
Széchy András: A fejlett szocialista társadalom építésének kérdéseiről168
Mérei Gyula: A nemzetközi munkásmozgalom története. 1830-1945.174
Galántai József: Nemes Dezső: A magyar munkásmozgalom történetéhez179
Szakács Kálmán: A Magyar Szocialista Munkáspárt határozatai és dokumentumai. 1967-1970182
Illés László: Romániai magyar irodalomtörténészek a szocialista magyar irodalomról185
Mucsi Ferenc: Köves Rózsa - Erényi Tibor: Kunfi Zsigmond életútja189
Jemnitz János: A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának történeti évkönyvei191
A magyar munkásmozgalom történetéről szóló cikkek jegyzéke 1974 április-május-június195
A könyvtár 1974. évi külföldi szerzeményeiből198
Rezümék201
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem