807.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Aquila - A Magyar Madártani Intézet évkönyve 1976

LXXXIII. évfolyam 83. szám - Annales Instituti Ornithologici Hungarici

Tartalom

Bankovics Attila: Megfigyeléseim a hajnalmadárról (Tichodroma muraria) ........ 143
Bankovics Attila: Búbos cinege (Parus eristatus) fészkelése a Bakonyban........... 151
Bankovics Attila: Füles vöcsök (Podiceps auritus) adatok....................... 281
Bankovics Attila: Ugartyúk (Burhinus oedicnemus) költése Kistelek határában .... 286
Bankovics Attila: A nagy fülemüle (Luscinia luscinia) első megkerülése a Bakonyban . 293
Barbácsy Zoltán: Billegetőcankó (Actitis hypoleucos) és kis lile (Charadrius dubius)
fészkelése a Rábánál.................................................. 282
Barbácsy Zoltán: Csonttollú (Bombycilla garrulus) adatok, 1974/1975 ............ 293
Barta Zoltán: Megfigyelések a csiesörke (Serinus serinus) párválasztásáról......... 293
Bécsy László: Az uráli bagoly (Strix uralensis) költése Magyarországon........... 163
Dr. Bod Péter - Molnár László: Fattyúszerkő (Chlidonias hybrida) és feketenyakú
vöcsök (Podiceps nigricollis) társas fészkelése a tömörkényi Csaj-tavon 1974-ben 286
Dr. Bozskó Szvetlana: A balkáni gerle (Streptopelia decaocto) elterjedése a Szovjetunió európai területén ................................................ 173
Dr. Bozskó Szvetlana: A csóka (Coloeus monedula) fészekfosztogató tevékenysége
Debrecenben.......................................................... 289
Dandl József: Balkáni hantmadár (Oenanthe pleschanka) előfordulása............ 293
Dénes János: Kormosfejű cinegék (Parus montanus) Vác környékén ............... 290
Dr. Endes Mihály: Sarlósfecskék (Apus apus) első költése Debrecenben molnárfecske
(Delichon urbica) fészekben............................................ 288
Fintha István: Fehér szárnytükröt viselő tövisszúró gébicsek (Laninus collurio)
egy debreceni populációban............................................ 97
Fintha István: A rétisas a Hortobágyon..................................... 243
Fülöp Tibor: vide Tömösváry Tibor......................................... 292
Dr. Győry Jenő: Kék kövirigó (Monticola solitarius) megfigyelése a Vas megyei
Ság-hegyen........................................................... 298
Dr. Halász Katalin -Dr. Kiszely György: A mezőgazdasági kemizáció veszélyének
tanulmányozása tömeges vadlúdpusztulás kapcsán........................ 43
Dr. Horváth Lajos: A csóka (Corvus monedula Linnaeus) tollazatában mutatkozó
aberrációk evolúciós jelentősége......................................... 91
Dr. Horváth Lajos: A léprigó (Turdus viscivorus) az urbanizálódás útján.......... 167
Dr. Horváth Lajos: A békászó sas (Aquila pomarina) szokatlan előfordulása........ 282
Jaszenovics Tibor: A fekete sas (Aquila clanga) előfordulása Gemencen ........... 282
Dr. Jánossy Dénes: Plio-pleisztocén madármaradványok a Kárpát-medencéből. II.
Tyúkalkatúak 2. Fácánfélék......................................29
Dr. Jánossy Dénes - Jánossy László: A sövénysármány (Emberiza cirlus) fészkelésének első bizonyítéka hazánkban (Villányi-hegység)........................ 179
Dr. Jánossy Dénes-Jánossy László: Az 1974. őszi madármozgás Biharugra környékén 261
Jánossy László: vide Dr. Jánossy Dénes...................................... 261
Jánossy László - Török János: Átvonuló örvösrigó (Turdus torquatus) csapat...... 292
Kárpáti László: Siketfajd (Tetrao urogallus) és császármadár (Tetrastes bonasia) a
Soproni-hegyvidéken .................................................. 282
Kárpáti László: Madártani megfigyelések a Bükkben 1974 nyarán................ 296
Dr. Kelemen Attila-Kiss I. Botond-Dr. Sterbetz István: Őszi madárvonulási megfigyelések Dobrudzsában .............................................. 267
Dr. Keve András: Adatok a Kisbalaton madárvilágához II....................... 191
Dr. Keve András: Adatok a budapesti fecskefészkelésekhez...................... 288
Dr. Keve András: Kormosfejű cinege (Parus montanus) ismét előfordult a Pilishegységben ......................................................290
Kiss J. Botond - Dr. Sterbetz István: Magyarországi és romániai adatok a szárcsa
(Fulica atra) táplálkozásához.......................................... 75
Kiss J. Botond: vide Dr. Kelemen Attila....................................... 267
Dr. Kiszely György: vide Dr. Halász Katalin................................... 43
Dr. Kovács Béla: Faunisztikai adatok a Hortobágyról és környékéről............. 296
Dr. Kovács Béla - Kovács Gábor: Vékonycsőrű víztaposó (Phalaropus lobatus) a Hortobágyon ............................................................ 286
Kovács Gábor: Nászruhás aranylile (Charadrius apricarius) megfigyelése Sándoroson 282
Kovács Gábor: Fülespacsirta (Eremophila alpestris) a konyári Sós-tón............. 288
Kovács Gábor: vide Dr. Kovács Béla.........................................282
Lőrincz István: Halászsas- (Pandion haliaétus) megfigyelések Szolnok környékén . . . 282
Mészáros György: Flamingók (Phoenicopterus ruber) vonulása Kecskemét felett . . . 281
Molnár István: Kucsmás billegető (Motacilla flava feldeggi) megfigyelése.......... 293
Molnár László: Adatok a labodári Zsup-sziget madárvilágáról................... 227
Molnár László: vide Dr. Bod Péter...........................................286
Mödlinger Pál: Költésbiológiai és etológiai megfigyelések fogságban költő hollókon
(Corvus corax) ....................................................... 79
Radetzky Jenő: A kék fu (Porphyrio porphyrio) magyarországi előfordulása........ 183
Radetzky Jenő: A fehérfarkú lilebibic (Chettusia leucura) első magyarországi megfigyelése .............................................................. 189
Radetzky Jenő: Gulipán (Recurvirostra avosetta) fészkelése a Fejér megyei Sárréten I... 285
Dr. Rékási József: Hollók (Corvus corax) 1974-ben Bácsalmásnál ................ 289
Réthy Zsigmond: A szabadkígyósi természetvédelmi park madárvilága............. 233
Schmidt Egon: A Madártani Intézet 1974. évi madárjelölései. XXVI. gyűrűzési jelentés .................................................................. 101
Schmidt Egon: A novemberi és januári réceszámlálások néhány eredménye Magyarországon. II. Anas crecca .............................................. 137
Schmidt Egon: Faunisztikai jegyzetek 3......................................295
Solti Béla: Fekete gólya (Ciconia ciconia) Gyöngyös határában.................. 281
Solti Béla: Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna) Vámosgyörk határában............ 281
Solti Béla: Darázsölyv (Pernis apivorus) fészkelése Salgóbánya környékén......... 281
Solti Béla: Bajszos sármány (Emberiza cia) Gyöngyös környékén................ 295
Solti Béla: Madártani megfigyelések a Fogarasi-havasokban.................... 297
Somfalvi Ervin: Fenyőszajkó (Nucifraga caryocatactes) megfigyelések........... 290
Somfalvi Ervin: Örvös rigó (Turdus torquatus) a Gellérthegyen.................. 293
Somfalvi Ervin: Zsezsék (Carduelis flammea) inváziószerű előfordulása............294
Somfalvi Ervin: Kormosfejű cinege (Parus montanus) előfordulása Telki környékén .....290
Dr. Sterbetz István: A gyakorlati madárvédelem 1974. évi állása Magyarországon .... 11
Dr. Sterbetz István: A túzok (Otis t. tarda L.) környezete Magyarországon ........ 53
Dr. Sterbetz István: Kerti sármány (Emberiza hortulana) Vésztő határában........295
Dr. Sterbetz István: vide Kiss J. Botond...................................... 75
Dr. Sterbetz István: vide Dr. Kelemen Attila................................... 267
Szvezsényi László: Ornitológiai adatok Komárom megyéből ................... 297
Dr. Tapfer Dezső: Örvös rigó (Turdus torquatus) Esztergom szőlőhegyei között .... 292
Tömösváry Tibor - Fülöp Tibor: Fenyőrigó (Turdus pilaris) fészkelése a Hanságban 292
Török János: vide Jánossy László...........................................292
Traser György: Sirályfélék megfigyelése a Fertőn.............................. 287
Varga Ferenc: Adatok az erdei szalonka (Scolopax rusticola) költésbiológiájához . . . 283
Varga Ferenc: Léprigó (Turdus viscivorus) fészkelési adatai a Zagyva forrásvidékéről ... 291
Rövid közlemények.......................................................281
In memoriam.................................................................. 313
Könyvismertetés .........................................................315
Index alphabeticus avium..................................................321
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem