A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hadtudomány 1994/1-4.

A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata - IV. évfolyam

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Móricz Lajos: A Magyar Hadtudományi Társaság második országos hadtudományi konferenciájáról 3
BIZTONSÁGPOLITIKA
Kőszegvári Tibor: NATO-csúcs 1994. január 10. (Partnerség a békéért) 7
Nagy László: Az európai integráció biztonságpolitikai dimenziói 14
Fülöp Imre: Oroszország katonai doktrínájának főbb tételei 20
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Lakatos György: A hadműveleti munkáról az új honvédelmi törvény tükrében 33
Kállai László: Néhány gondolat a hadászati védelmi hadműveletről 37
Összeállította: Tóth Ferenc és Szentes László: A gépesített hadtest és az összfegyvernemi dandár feladatai és harctevékenységé védelmi hadműveletben (a 3. KKP konferenciája alapján) 40
Galovicz János: Egy tudományos konferencia tanulságai és továbbgondolása (az LP konferenciája alapján) 54
Simon Ákos: Területvédelem és az önkormányzatok 62
Ács Tibor: Kossuth Lajos hadtudományi aforizmái és maximái 66
VÉDELEMGAZDASÁG
Kovács Attila: A biztonság, a gazdaság, a védelem és az információ összefüggéseiről 73
RENDVÉDELEM
Opál Sándor: A háborúk és a bűnözőszindikátusok szerepe a kábítószerek tömeges elterjesztésében 79
FÓRUM
Szabó János: A tisztikar vezetővé válásának fontosabb kondícióiról 95
Kozma Endre: Közép-Európa „védelmében" 110
Kecskeméthy Klára - Nagy Miklós: Az önálló magyar katonaföldrajz-tudomány jeles művelője: Somogyi Endre 112
TÁRSASÁGI ÉLET
A társaság folyóiratának féladatairól (a szerkesztőbizottság ülése alapján) 116
A szakosztály vezetőségek újjáválasztása 117
Beszámoló és vitafórum - a hadtápszakosztály rendezvénye 118
Az 1993. évi szakosztályi pályázatok eredményei 119
A Kiss Károly Hadtudományi Klub 1993. évi rendezvényeiről 120
SZEMLE
Malasenko, E. I.: A különleges hadtest Budapest tüzében 121
Gerhardus, M.- Knabe, W. és Seizeit, H.: A hadseregnek új harcászatra van szüksége! (Az erő, a tér és az idő; felderítés-irányítás-megállítás-csapásmérés; késleltetés) 125

MÁSODIK SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Simon Sándor: Teljes jogú NATO-tagságot!? 3
Nagy Tibor: Partnerség a békéért 13
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Mórocz Lajos: A manőver és az idő 21
Varga Mihály: Magyarország katonai stratégiája 32
Magyar László: Sorozott, zsoldos, hivatásos, önkéntes, professzionalista? 39
Török László: Az ENSZ-feladatokra való felkészítésről 50
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Pintér István: A háborús és a béke vezetésről 65
Szabó András: Szemléletváltozás az informatika katonai alkalmazásában 75
Holló József: Az erdős-hegyes terepen folytatott harctevékenységekre való felkészítésről 83
FÓRUM
Móricz Lajos: A hadtudományi kutatások főbb irányairól 93
Hozzászólások
Molnár István: A Magyar Hadtudományi Társaság TI országos konferenciájához 95
Hautzinger Gyula: Jobb és olcsóbb, de kisebb hadsereget! 99
Várhegyi István: Az elektronikai infrastuktúra fogalma, helye és szerepe az országvédelemben 105
Szendy István: A tüzérség fejlesztéséről 110
Balló István: Emlékezés egy régi fegyvernemre 113
TÁRSASÁGI ÉLET
H. L: Az MHTT közgyűléséről 116
Szombati-Pozsgai-Csengery-Kada: A Magyar Honvédség repülőállományának egészségi állapotáról (repülőorvosi konferencia) 118
T. K.: A haditechnikai szakosztály konferenciájáról 128
Pályázati felhívás (20. oldal)
KÖNYVSZEMLE
M. L.: PATAKY I.: '68 forró nyara 131
H.-N.-S.: KOZMA-HÉJJÁ-STEFANCSIK: Katonaföldrajzi kézikönyv i 132

HARMADIK SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Gyarmati István: Európai biztonság és haderőreform 3
Héjjá-Szternák: A válságok előfordulásának körülményei és kezelésük módozatai 15
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Bognár Károly: A fegyveres erők funkcióinak, feladatainak változásai 25
Csabai-Móricz: A magyar honvédség önkéntes haderővé történő átalakításának lehetőségei 33
Mészáros László: Az alegységparancsnokok pedagógiai képességeiről 40
Bognár Botond: Környezetvédelem a NATO-hadseregeiben 45
Csabai György: A multinacionális NATO-erők logisztikai támogatása 53
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Szilárd István: A katonai felsőoktatás reformjáról 59
HADITECHNIKA:
Ungvár Gyula: Az MH fegyverzetének korszerűsége, rendszerben tarthatósága és váltása 67
RENDVÉDELEM
Lukács László: Robbantásos merényletek elkövetésének lehetősége Magyarországon 82
FÓRUM
Ács Tibor: A Magyar Tudományos Akadémia és a hadtudomány, 1849-1992 91
Radványi Lajos: Környezet és nyilvánosság 102
Szabó A. Ferenc: Gondolatok Közép-Európáról és az interdiszciplinaritásról 106
Szanati József: Meglepés és váratlanság 109
Majer István: Értelmezési problémák a csapatok harctevékenységének megnevezése körül 112
Nagy Miklós: Új korszak kezdete a katonaföldrajzban 115
M. L.: Egy utászszázad hadiútja 118
TÁRSASÁGI ÉLET
Pályázati felhívások (vegyivédelmi témák megírására és szakértők jelentkezésére) 120
Á. T. Első konferenciájára készül a tudománytörténeti és elméleti szakosztály 122
Gáspár Tibor: A technikai kiszolgálás, a csapatjavítás feladatairól és lehetőségeiről (vitafórum) 122
Báthy Sándor: Konferencia Veszprémben 127
Z. R.: A légvédelmi és repülőszakosztály vitafóruma 128
V. V.: A Kiss Károly Hadtudományi Klub rendezvényei 128

NEGYEDIK SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Pirityi Sándor: NATO: Négy bebocsátás tanulságai 3
Simon Sándor: A békepartnerségről 15
HADTUDOMÁNY-HADÜGY
Kállai László: A konfliktushelyzetek kezeléséről 25
Pekó József: A rendkívüli helyzetek doktrinális elvi alapjairól 33
Hajma Lajos: A hadviselés kérdései a 21. században 46
Bak Antal: Katonaföldrajz, védelmi földrajz 54
VÉDELEMGAZDASÁG
Gazda Pál: A gazdaságmozgósítás néhány elméleti kérdése 61
RENDVÉDELEM
Kőhalmi Dezső: Az ENSZ embargós határozatainak érvényesítéséről 71
Opál Sándor: Különleges hadviselési eszközök a terrorizmusban 78
Nagy László: Az amerikai-szovjet (orosz) kapcsolatok néhány aspektusa 85
Nagy Sándor: Az ideiglenes hadműveleti utasításról 97
Mórocz Lajos: Hozzászólás A háborús és a békevezetésről című cikkhez 103
Perjés Géza: Hivatástudat és szakmaiság vitéz Szombathelyi Ferencnél 107
TÁRSASÁGI ÉLET
- Az MHTT központi pályázati felhívása 118
- Megalakult az MTA keretében a IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 119
- A Honvédelmi Bizottság és a társaság első nyilvános vitafórumáról 120
- A szakosztályok rendezvényeiről t 121
- Könyvszemlék 123
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem