A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földtani Kutatás 1976/1-4.

A Központi Földtani Hivatal szakmai kiadványa - XIX. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám

Szücs József: A mérnökgeológiai térképezés szerepe a településfejlesztés és ipartelepítés tervezésénél 3
Szabó Imre: A földtani kor és kőzetfizikai jellemzők kapcsolata 17
Szabó Imre: Összefüggés telített agyagok lineáris zsugorodása és hézagtényezője között 27
Salamon Batur: Karotázs vizsgálatok a földtani kutatás szolgálatában 33
J. Krauter: A földtani kutatás legújabb eredményei és fő feladatok a földtan területén Csehszlovákiában 39
Szerkesztői közlemény 45

2. szám

Dr. Hingl József - Dr. Szabó György: A mélyfúrási technológia helyzete, fejlődésének irányvonalai 1
Sinóros-Szabó Lóránt: A kutató magfúrás fejlődési irányai 4
Dr. Vándorfi Róbert: A szénhidrogénkutatás földtani adatszerzésének lehetőségei a fúrás közben végzett mérések útján 23
Csaba József: Túlnyomásos formációk előrejelzéseinek hazai tapasztalatai 27
Dr. Somfai Attila: Kőolajföldtani újdonságok a 9. Kőolaj Világkongresszus előadásaiból 33
Jesch Aladár: A mélyfúrási geofizikai információszerzés és a fúrástechnika kapcsolatairól 43
Vargha Nóra: Agyagásványok szerepe a lyukfal stabilitásában 47
Műszaki újdonságok 51
Kitüntetések 54
Szerkesztőségi közlemény 55

3. szám

Dr. Simon Pál: A földtani kutatás az iparfejlesztés szolgálatában 2
Dr. Fülöp József: Ásványi nyersanyagforrásaink kutatása a IV. és az V. ötéves tervidőszakban 6
Dr. Bán Ákos: Szénhidrogén-kutatásunk helyzete és feladatai 13
Seregi János: A vállalati geológusok szerepe a távlati tervezés és a termelés vonatkozásában 19
Dr. Dózsa Lajos: Az alumíniumipar V. ötéves és távlati termelési terve; különös tekintettel a bauxitbányászatra, az ásványvagyon-gazdálkodásra és földtani kutatásra 22
Dr. Gagyi Pálffy András: A földtani kutatás feladatai és lehetőségei az Érc- és Ásványbányászatban az V. ötéves tervidőszakban 26
Dr. Szabó János: Az építőanyagipari fejlesztés célkitűzései az V. ötéves terv során 29
Dr. Bognár József: Energiahordozók és ásványi nyersanyagok világgazdasági kérdései 32

4. szám

Dr. Dank Viktor: A magyarországi szénhidrogén-földtani kutatás értékelése és perspektívái 3
Dr. Somfai Attila: A pannon medence magyarországi területén feltárt csapdatípusok osztályozása, a litológiai és sztratigráfiai csapdatípusok kutatásának lehetőségei 11
Molnár Károly: A digitális szeizmika szerepe a korszerű szénhidrogénkutatásban 19
Dr. Kókai János: Fúrásból vett kőzetminták vizsgálata és szénhidrogén-földtani értékelése 23
Dr. Müller Pál: A Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet feladatai a szénhidrogén előkutatásban, valamint a módszer- és műszerfejlesztésben 27
Széles Lajos: A földtani szolgálatok feladatai a kutatási tervek megvalósítása, értékelése, a szénvagyon meghatározás és gazdálkodás szempontjából 31
Dr. Pólai György: Az V. ötéves terv földtani kutatási feladatai a mecseki szénmedence területén 35
Dr. Gerber Pál: A Dunántúli Gyűjtőerőművel kapcsolatos földtani kutatás valamint a termelést segítő vízvédelmi és bányaföldtani feladatok a Tatabányai Szénbányáknál 39
Dr. Juhász András: A Borsodi Szénbányák földtani kutatási feladatai, az V. ötéves tervidőszakban, valamint a termelési kutatás helyzete és problémái 43
Madai László: A magyarországi lignitkutatás helyzete 47
Somssich Lászlóné: Az Országos Földtani Kutató Fúró Vállalat felkészülése az V. ötéves tervidőszak földtani kutatási feladatainak ellátására 51
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földtani Kutatás 1976/1-4. Földtani Kutatás 1976/1-4. Földtani Kutatás 1976/1-4. Földtani Kutatás 1976/1-4.

A borítók enyhén elszíneződtek. Egy szám borítóján bejegyzés található.

Állapot:
2.580 Ft
1.290 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba