A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1974. január-december I-II.

Budapesti Műszaki Egyetem időszaki kiadványa - 1-6. szám

Tartalom

1. szám
Magyari Jenő: A felsőoktatási intézmények VI. Orzságos Munkavédelmi Ankétjának élelmiszer- és fagazdasági szekciója (II. rész)3
Dr. Füle Sándor: A felsőoktatási intézmények VI. Országos Munkavédelmi Ankétjának pedagógiai szekciója (II. rész)20
Dr. Denke Géza: A futószalagos termelésszervezési rendszer hatása a cipőiparban dolgozókra49
Dr. Vasvári Ferenc: Munkavédelem - munkaidő - pihenőidő - szabadságidő (III: rész)57
Dr. Weltner Andor: Kártérítés üzemi baleset esetén (I. rész)82
Dr. Almássy György: Mentálhigiéniai vizsgálódások a felsőoktatási intézmények hallgatóinak körében (II. rész)98
Dr. Balogh Imre: A NIM vállalatok tűzvédelme (II. rész)113
Dr. Fehér Tibor - Steczek Katalin: Munkavédelmi intézkedések a szintetikus szteroidok gyártásakor jelentkező hormonártalom elhárítására (I. rész)141
Martinka Gyula: Berendezések tervezése ergonómiai meggondolásokkal153
Dr. Valkó Gáborné: Az üzemi épületek munkahigiénés követelményei164
Kiss György: Új tankönyvek, jegyzetek (6. folytatás)176
Munkavédelmi oktató filmek (III. folytatás)186
Függelék
Szakmai gyakorlatot folytató egyetemi, főiskolai hallgatók munkavédelme202
TArtalommutató (Az FMK eddig megjelent 10 számának: 1972/1-3, 1973/1-6, és az R. számainak mutatója)212
E szám szerzői, e szám lektorai221
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)223
2. szám
Balaton Gyula: A Felsőoktatási Intézmények VI. Országos Munkavédelmi Ankétjának műszaki szekciója (I. rész)3
Molnár Károly: A vegyipari munkavédelem és a felsőoktatási intézmények munkavédelmi oktatásának összefüggéseiről17
Bakó Lajos - Dr. Szentirmay Zoltán: Munkavédelmi oktatás az elméletben és a gyakorlatban26
Dr. Weltner Andor: Kártérítés üzemi baleset esetén (II. rész)33
Dr. Almássy György: Mentálhigiéniai vizsgálódások a felsőoktatási intézmények hallgatóinak körében (III. rész)46
Dr. Nigriny Elemér: Az óvórendszabályok jelentősége az üzemi balesetelhárítás és egészségvédelem területén (I. rész)66
Cséry László: A szabványok jelentősége a felsőoktatási munkavédelemben (I. rész)84
Dr. Fehér Tibor - Steczek Katalin: Munkavédelmi intézkedések a szintetikus szteroidok gyártásakor jelentkező hormonártalom elhárítására (II. rész)103
Dr. Balogh Imre: Nagytérfogatú tartályok építésének biztonsági feltételei122
Weingartner Pál: Az öntödei komfort klíma kialakítása136
Kiss György: Új tankönyvek, jegyzetek153
Munkavédelmi oktatófilmek (IV. folytatás)164
Függelék
Hallgatók baleseteinek bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása188
Jelentés a Szerkesztőbizottság munkájáról200
Közlési feltételek215
E szám szerzői, e szám lektorai218
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)220
3. szám
Miniszterünk köszöntése3
Terveink az 1974/75. egyetemi tanévre (Dr. Vasvári Ferenc)9
Balaton Gyula: A Felsőoktatási Intézmények VI. Országos Munkavédelmi Ankétjának műszaki szekciója (II. rész)16
Bakó Lajos - Dr. Szentirmay Zoltán: Új munkavédelmi szabályzat a pécs iPollack MIhály Műszaki Főiskolán (I. rész)27
Köszöntjük a "Felsőotatást"51
Dr. Weltner Andor: Kártérítés üzemi baleset esetén (III. rész)52
Dr. Nigriny Elemér: Az óvórendszabályok jelentősége az üzemi balesetelhárítás és egészségvédelem területén (II. rész)72
Cséry László: A szabványok jelentősége a felsőoktatási munkavédelemben (II. rész)95
Balaton Gyula: Az Oktatásügyi Minisztérium Felsőoktatási Munkavédelmi BIzottságának XIII. ülése127
Dr. Horváth László Gábor: Közlekedési balesetek megelőzése mint társadalmi és tudományos feladat (I. rész)136
Dr. Balogh Imre: A világ legnagyobb tűzoltási kísérlete151
Suba Gábor: A járművezetők tehermentesítése a rutinfeladatok alól, különös tekintettel az automatizálási lehetőségekre160
Pongrácz Károly: Robbanásveszélyes környezetek villamos berendezési (Előzetes tájékoztató egy ankétról)165
Dr. Schneider Gyula - Dr. Kedves Miklósné: Munkavédelem a Német Demokratikus Köztársaságban (I. rész)169
Dr. Bálint István: Referátumok a munkavédelem, a munkaegészségtan, a munkalélektan, nemzetközi szakirodalmáról (II. rész)183
Kiss György: Új tankönyvek, jegyzetek197
E szám szerzői, e szám lektorai208
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)210
4. szám
Balaton Gyula: A Felsőotkatási Intézmények VI: Országos Munkavédelmi Ankétjának műszaki szekciója (III. rész)3
Bakó Lajos - Dr. Szentiramy Zoltán: Új munkavédelmi szabályzat a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskolán (II. rész)15
Dr. Denke Géza: Baleset és teljesítőképesség (Cikkismertetés és kommentár)50
Dr. Walz Géza: Ami a munkavédelmi oktatásból kimaradt: Az üzemi balesetek elemzése68
Dr. Bócz Endre: Személyiség-determináltság-felelősség91
Dr. Horváth László Gábor: Közlekedési balesetek megelőzése mint társadalmi és tudományos feladat (II. rész)113
Hadas János: Beszámoló a Szerkesztőbizottság üléséről134
Magyary Jenő: A VII. Munkavédelmi Világkongresszusról (Az agrár felsőoktatásban hasznosítható tapasztaaltok (I. rész)148
Dr. Schneider Gyula - Dr. Kedves Miklósné: Munkavédelem a Német Demokratiksu Köztársaságban (II. rész)164
Dr. Bálint István: Referátumok a munkavédelem, a munkaegészségtan, a munkalélektan, nemzetközi szakirodalmáról (III. rész)178
Kiss György: Új tankönyvek, jegyzetek191
Függelék
Az egészségügyi miniszter 12/1972./VII.11./EüM: számú rendetele; A munkaköri (szakmai) alkamasság orvosi
Vizsgálatáról és véleményezéséről204
E szám szerzői, e szám lektorai238
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)240
5. szám
Hadas János: Marx és Engels a munkavédelemről3
Dr. Berencsi György - Dr. Nagymajtényi László - Dr. Vetró Gábor: Az orvosképzés munkaegészségtana14
Dr. Till Gabriella: Elsőéves egyetemi hallgatók szűrővizsgálatának számítógépes értékelése a BME-n31
Benedek Attila: Munkavédelem és munkaszervezés kapcsolata a fagazdasági üzemekben52
Futó István: A villamosáram okozta balesetek és a munkavédelmi oktatás78
Farkas Lajosné: A kohó- és gépipar munkavédelmi helyzet (I. rész)105
Bernhardt György: Tizenöt éves a SZOT Felsőfokú Munkavédelmi Tanfolyam118
Öcsényi Dezső: Fiatalkorú dolgozók munkavédelme a szovjet-szakirodalomban127
Magyary Jenő: A VII. Munkavédelmi világkongresszusról (Az agrár felsőoktatásban hasznosítható tapasztalatok) (II. rész)149
Dr. Bálint István: Referátumok a munkaegészségtan, munkavédelem, munkalélektan nemzetközi szakirodalmából (IV. rész)180
Adatok 1973. évi egészségügyi helyzetünkről (kivonatos közlés)200
Kiss György: Új tankönyvek, jegyzetek208
Tájékoztató222
E szám szerzői, e szám lektorai224
Közlési feltételek226
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)229
6. szám
Hadas János -Dr. Juhász Károly: Korszerű mérnökkpzés-korszerűsödő munkavédelmi oktatás (Gondolatok egy új mérnökképzési formát ismertető tanulmány olvasása közben)3
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának irányelvei a párt XI. kongresszusára (idézetek)39
Dr. Berencsi György - Dr. Nagymajtényi László - Dr. Vetró Gábor: Az orvosképzés munkaegészségtana (Munkavédelmi egyetemi tankönyv/II.44
Dr. Keszthelyi Károly: A kiscsoportos oktatás munkavédelmi eredményessége a BME-n61
Dr. Kis András: Tűzrendészet és tűzvédelmi oktatás a Budapesti Műszaki Egetemen I.73
Kolozsvári Ernő: Néhány gondolat a balesetek megelőzésének főbb elvi meghatározóival kapcsolatban84
Farkas Lajosné: A kohó- és gépipar munkavédelmi helyzete II.118
Dr. Falu György: A jogalkalmazás és a munkavédelem néhány összefüggése I.134
Radványi Vince: Alapkövetelmények a munka- és védőruházatok kialakításával kapcsolatban155
Szász Endre: Munkavédelem, kármegelőzés, biztosítás168
Hámori Sándor: Külföldi munkavédelmi szervezetek és intézkedések IV.182
Öcsényi Dezső: Fiatalkorú dolgozók munkavédelme a szovjet szakirodalomban II.200
Magyary Jenő: A VII. Munkavédelmi Világkongresszusról (Az agrár felsőoktatásban hasznosítható tapasztalatok) (III.)208
Dr. Bálint István: Referátumok a munkaegészségtan, munkavédelem, munkalélektan nemzetközi szakirodalmából V.222
Kiss György: Új tankönyvek, jegyzetek230
E szám szerzői, e szám lektorai239
Tartalomjegyzék (idegennyelvű fordítások)241
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1974. január-december I-II. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1974. január-december I-II. Felsőoktatási Munkavédelmi Közlemények 1974. január-december I-II.
Állapot:
3.800 Ft
1.900 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba