858.396

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Borászati Lapok 1899. január-december

A "Szőlő és borgazdasági lapok"-kal egyesült kiadás/XXXI. évf. 1-52. szám

Tartalom

A "Borászati Lapok" XXXI. évfolyamáról
A "Borászati Lapok" czikkei a munkatársak nevei szerint csoportosítva
Alexy János:
Csemegeszőlő szállítása vasuton237
Mely csemegefajokat termeljünk homokon704
Bajor József:
A klorózis gyógyítása7
Az oltványok elültetése és ápolása542
Barna Balázs:
Permetezési kísérletek Aschenbrandiporral851
Boross Károly:
A védelmezettek105
Az Engel-szindikátus128
Borgazdaságunk
A borhamisítások149
Egy fontos törvényjavaslat151
Szőlősgazdák szövetkezetei175
A földmívelési vita335
A borértékesítés szervezése375
A borértékesítési ankét478
Az Aschenbrandt-féle porok589
A szőlők újabb veszedelme613
Magyar szőlősgazdák országos egyesülete683
A szőlőkölcsönök és a vármegyék781
1900973
A szőlőkölcsönök és a törvényhatóságok949
Békefi Antal:
A szatymazihomokdombok650
Benedek Pál:
A záporvizek levezetése4
Bíró Géza:
Hogyan ültetek én?228
Ültetési adatok460
Borovszky Károly:
Borkereskedelmünk 1899.880
Czeiner Nándor:
Szőlészetünk jövőjéről227
Dr. Dahlen H.
Vas szőlőkarók377
Deák Andor:
A szőlőfaj megválasztása825
Dobránszky Péter: Oltványkereskedelmünk irrealitása459
Oltványkereskedelmünk gyarlóságáról474
Dr. Drucker Jenő:
A bűnhődés1
Szőlészeti tanulmányőt3
A borhamisítók üldözése49
Kereskedők felirata106
Bortermelők a szegedi kiállításon153
A borászati csoport ülése260
I. Országos szőlészeti kongresszus307
A bortörvény szigorítása357
A borok derítése378
A dentés végrehajtása413
Az első vidéki bortermelők szövetkezete429
A boros palaczkok felszerelése450
A II. vidéki bortermelő szövetkezet473
A borszövetkezetek ellenségei499
Az első kongresszus541
A kiállítás borászati csoportjának ülése553
A szőlőérés gyorsítása554
I. Orsz. szől. kongresszus tervezete567
A szőlő jégbiztosításáról577
A homoki szőlők termése veszélyeztetve578
A harmadik permetezés590
A szőlőkereskedők bakafántoskodása601
Drucker Jenő:
A szegedi kiállítás643
József főherczeg a szőlészeti csarnokban667
A szőlő jégbiztosításáról700
A pécsi kérvény717
A mustmérők használata719
A Borászati Lapok Zsebnaptára722
A franczia pinczeszövetkezetek760
Esnek a borárak782
A "Borászati Lapok" pályadíjai881
Gazdák biztosító szövetkezete923
Egy év krónikája978
Engelbrecht Károly:
A mi feladatunk3
Résztvegyünk-e a párisi kiállításon?25
Egyről-másról107
A rügyezés431
Az időjárás és a folyó munkálatok446
A szőlőtalaj megmunkálása978
Erdmann Róbert:
A borok feltöltése283
A geisenheimi szőlőmívelési mód397
Védekezzünk a tavaszi fagyok ellen412
Az amerikai fajok gyökérképződése543
Kiállítási szőlőfürtök615
Szüret előtt718
A csemegeszőlő eltevéséről735
A rézgálicz és a szőlő764
Az oidium Tuckeri805
Frisch László:
Legyünk tárgyilagosak 500
Hankovszky Zsigmonc:
Egy-két szó a homoki szőlőkről527
Harnuth G. A.:
A tiszta élesztők szerepe a pinczegazdaságban785
A borszűrőkről907
Heinrich József:
A bor és a csemegeszőlő fajok megválasztása781
Dr. Herczegh Mihály:
A borhamisító kereskedők87
Horusiczky Henrik:
Óbuda agr. geol. szempontból338
Igali Szvetozár:
A tanítók szerepe a rekonstrukczióban282
A kis emberek szövetkezete411
Még egyszer a fagykárokról445
Lövöldözés jégfelhőkre488
A borok mesterséges telítése szénsavval855
Praktikus sodronygombolyítók881
Jablonowszki József:
Filloxerairtó kísérlet aczetilénnel312
A szőlőmoly első generácziója461
Végszó a szőlőmoly I. generácziója ügyében488
Az első védekezés a szőlőmoly ellen500
Kecskeméthy Géza:
Szőlőpermetezéshez régen oltott meszet359
Kosinszky Viktor:
Kis hibák nagy bajok748
Kovács Ferencz:
A fás ojtványok anyagának megválasztása719
Liebermann Leo:
A törkölyborok felismerhetővé tétele228
Linhart György:
Egy új permetező anyag203
Dr. Mágócsy Dietz Sándor:
A szőlő öbölye és ragyája804
Mayer Henrik:
Bortőzsde393
Mathiász József:
Négy csemegeszőlőfaj értékéről952
Meiszner Richárd:
Újabb megfigyelések a borok nyúlóssága terén89
Mezner Jenő:
Tapasztalatok az ojtv.-iskol. körül70
Molnár László:
A műbortörvény hátrányai88
Morágyi István:
Boreczetgyártásról433
Ott Béla:
A szokványvessző definícziója359
Dr. Perényi József:
A trágyaveremről6
Őj waggonberendezés a gyümölcsszállításra310
A szőlőmoly első generácziója449
A homoki szőlők metszése500
Még egyszer a homoki szőlők metszése568
Milyen csemegeszőlőt ültessünk homokon783
szőlőszállításunk jövője803
Petenkofer József:
A szőlőkarók impregnálása259
Az extensiv homoki szőlőmívelés283
Czementbeton lugasok461
A lágy szem alá való kapálás629
Mikor szüreteljünk?704
A lenyálkázásról736
Rácz Mihály:
A szénkéreggel gyérítendő szőlők282
Rácz Sándor:
A szőlőültetés alá alkalmas homok133
Raum Oszkár:
Védekezés a jégverés ellen591
Rohonczy Gida:
Újítás a szőlőszállítás terén749
Rombay Dezső:
Még egyszer a homoki szőlők költségeiről108
Seifert Vilmos:
A salétromsav eltűnése a borban30
A borok manuiterjedése462
Spörr Róbert:
A Berlandieri szaporítása133
Francziaország vesszőkereskedelme395
A szőlő szemzése fásan és zölden432
Eliskolázott sima vesszők zöld szemzése514
A firkáló bogár és annak leküzdése765
Szilárd Gyula:
Mire tanított 1898?131
Sarkos fej338
Szobonya Bertalan:
Értékesítési mizeriák879
Suschnig Gusztáv:
Az I. nermzetközi jégkárvédelmi kongresszus951
Dr. Szilágyi Gyula:
A borvizsgálat jelentőségéről977
Tompa Arthur:
Legújabb kutatások a Botrytis cinereáról905
A black-rot Francziaországban930
Tömörkény István:
Esztendős harczolások644
Vimmer Károly:
Szénkénegezett szőlők629
A szőlőtermelő Szeged649
Vargha Imre:
Kísérletek a fásojtványok fogamzása körül308
A bor mellékterményeinek értékesítéséről981
Vastagh János:
Alakítsunk szövetkezeteket281
Dr. Weber:
Az európai fajok ellenállósága602
Zauner Richard:
A homoki szőlők jövedelmezősége71
Borkereskedelmünk hanyatlása257
A homoki bor kezelése828
A "Borászati Lapok" közleményei szakmákszerint csoportosítva
Közérdekű közlemények
A bűnhődés1
A mi feladatunk2
Résztvegyünk-e a párisi kiállításban?25
A borhamisítók üldözései40
A borhamisító kereskedők és az olasz borok87
A műbortörvény hátrányai88
A védelmezettek105
A kereskedők felirata106
A tokaji szenzáczió127
A borellenőrző bizottságok128
A borellenőrző bizottságok tagjai128
Az OMGE ülése130
A borhamisítók149
Egy fontos törvényjavaslat151
Szövetkezeti értekezlet152
A bortermelők a szegedi kiállításon153
Szöllősgazdák szövetkezetei175
Kereskedők a borhamisításról178
A szöllészeti szakszolgálat szervezete201
Szőlészetünk jövőjéről227
Borkereskedelmünk hanyatlása257
I. országos szőlészeti kongresszus307
A földmívelési vita335
A bortörvény szigorítása357
A borértékesítés szervezése375
A felsőbb tanfolyam köréből377
Bortőzsde393
A kis emberek szövetkezete411
Az első vidéki bortermelők szövetkezete429
Még egyszer a fagykárokról445
Ojtványkereskedelmünk irrealitása459
A II. vidéki borértékesítő szövetkezet473
Borértékesítési ankett475
Alakítsunk szövetkezeteket281
A tanítók szerepe a rekonstrukcziókban282
A borszövetkezetek ellenségei499
Legyünk tárgyilagosak500
A badacsonyvidéki szövetkezet511
A Hazánk525
A borszövetkezetek és borkereskeldelem harcza526
Az első kongresszus 541
A kiállítás borászati csoport ülése553
Az I. orsz. szőlészeti kongresszus tervezete567
A szőlő jégbiztosításáról577
A borszövetkezetek hatása a vendéglősiparra590
A szőlőkereskedők bakafántoskodása601
A szegedi kiállítás667
Magyar szőlősgazdák országos egyesülete683
A pinczes zövetkezetek699
A szőlő jégbiztosításáról700
A pécsi kérvény717
A kertészeti kiállítás747
A franczia pinczeszövetkezetek763
A szőlőkölcsönök és a vármegyék781
Esnek a borárak782
Szövetkezeti mozgalom865
A földmívelési miniszter jelentései875
Értékesítési mizeriák879
Borkereskedelmünk 1899-ben880
Szőlőkölcsönök és a törvényhatóságok949
1900. év973
Az év krónikája973
Külön mellékletek
Borgazdaságunk..... a 7. számhoz
A Dr. Aschenbrandt-féle bordói-por és rézkénpor... a 48. számhoz
Szőlőgazdasági közlemények
Szőlészeti tanulmányút3
A záporvizek levezetése a szőlőhegyekről4
A trágya veremről6
A klorózis gyógyítása műtrágyával7
Tapasztalatok az ojtványiskolázás körül70
A homoki szőlők jövedelmezősége71
Az áztatás mint filoxerairtási mód89
Egyről másról107
Még egyszer a homoki szőlők évi költségei108
Mire tanított 1898?131
A szőlőültetés alá alkalmas homok kiválasztása132
A Berlandieri szaporítása zöld dugványokkal133
Védekezés a tavaszi fagy ellen154
Az "Attila" szénkénegező179
A Berlandieri szaporítása180
Egy új permetező anyag203
A fásojtások kezelése204
Hogyan ültetek én?228
Csemegeszőlő szállítása vasúton258
A szőlőúkarók impregnálása250
A szénkéneggel gyérítendő szőlők282
Az extenzív homoki szőlőmívelés283
Kísérletek a fásojtványok fogamzása körül308
A földforgatás szabályai310
Új vaggonberendezés gyümölcsszállításra310
Filoxerairtó kísérlet aczetilengázzal312
Csemegeszőlő szállítása vasúton337
Sarkos fej338
Ó-buda agronóm-geologiai szempontból338
Szőlőpermetezéshez csakis régen oltott meszet használjuk359
A szokványvessző definicziója359
Vas szőlőkarók377
Francziaország vesszőkereskedelme395
Hogyan messük szőlőinket?395
A geisenheimi szőlőmívelési mód397
Az elültetendő vesszők méreteiről412
Védekezzünk a fagyok ellen412
A rügyezés431
A szőlő szemzése fásan és zölden432
Az időjárás és a folyó munkálatok a szőlőben446
A szőlő szemzése447
Szőlőművelési fogatos eszközök448
Ültetési adatok460
Czementbeton lugasok461
Ojtványkereskedelmünk gyarlóságairól474
A borértékesítési ankét475
Lövöldözés jégfelhőkre488
A homoki szőlők metszése500
Az eliskolázo9tt simavesszők zöld szemzése514
Egy-két szó a homoki szőlők metszéséről527
Az ojtványok ültetése és ápolása542
Az amerikai szőlőfajok gyökérképződése543
A Berlandieri alanyok szelektálása554
A szőlőérés gyorsítása555
A homoki szőlők metszése568
A Dr. Aschenbrandt-féle porok569
A homoki szőlők termése veszélyeztetve578
A harmadik permetezés590
Védekezés a jégverés ellen591
Az európai fajok ellenállósága nagylégtérben602
A szőlők újabb veszedelme613
A külföld terméskilátásai614
Kiállítási szőlőfürtök615
A lágyszem alá való kapálás629
Sénkénegezett szőlők639
Az első országos szőlőmívelési kongresszus646
A szőlőtermelő Szeged649
Szeged város szőlőtelepe650
A szatymazi homokdombok650
József főherczeg a szőlészeti csarnokban659
Kiállítók kditüntetése660
A földmívelésügyi kormány a kongresszuson685
Az orsz. szőlészeti és borászati kongresszus685
Mikor szüreteljünk?704
Szüret előtt718
A fásojtványok anyagának megválasztása719
A bor- és csemegeszőlőfajok megválasztása homokon731
Szőlővesszők eltevéséről735
Újítás a szőlőszállítás terén740
Mely csemegeszőlő fajokat termeljünk homokon764
Milyen csemegeszőlőt ültessünk homokon783
Szőlőszállításunk jövője803
A szőlőtalaj megválasztása825
Permetezési kísérletek Aschenbrandt-féle porral851
Praktikus sodronygombolyítók880
A Borászati Lapok pályadíjai881
Az I. nemzetközi jégkárvédelmi kongresszus951
Négy csemegeszőlőfaj értékéről952
A szőlőtalaj megmunkálása978
A homoki szőlők és a fehér bakar979
Borgazdasági közlemények
A salétromsav eltűnése a vizezett borban30
Újabb megfigyelések a borok nyúlósodása terén89
A törkölyborok felismerhetővé tétele229
A borok feltöltése283
A borok derítése278
A derítés végrehajtása413
Boreczetgyártásról433
A borospalaczkok felszerelése450
A borok manniterjedése462
A vidal- Malligand-féle ebullioszkop543
Penészes hordók tisztítása687
A mustmérők használata719
A lenyálkázásról736
Kis hibák nagy bajok748
A hamis borok felismeréséről765
Különféle borok készítése783
A tiszta élesztők szerepe a pinczegazdaságban785
A törkölybor készítése786
A szesz és savpótlás a borban807
A homoki bor kezelése828
A borok mesterséges telítése szénsavval855
A borszűrőlről931
A borsazűrőkről953
A bor mellékterményeinek értékesítése980
Szőlőbetegségek és a szőlő ellenségei
A szőlőmoly első generácziója449
A szőlőmoly első generácziója461
A peronosporáról478
Végszó a szőlőmoly első generácziója ügyében488
Az első védekezés a szőlőmoly ellen600
A firkáló bogár és annak leküzdése765
Az oidium Tuckeri805
Legújabb kutatások a Bortrytis cinearearól905
A black-rot Francziaországban930
Irodalom
A szőlőművelés bibliája134
Budapest III. kerül. agr.-geologiai viszonyai286
Útmutatás a chemiai kísérletezésben314
Állami boritaladó és húsfogyasztás341
Közegészségügyi szolgálat a községben360
Új szőlők ltelepítése529
A jégverés által okozott károk biztosítása és becslése545
A pinczeszövetkezetekről671
A "Borászati Lapok" Zsebnaptára720
Jelentés a porosz föld. miniszterhez 1898-ban tett magyarországi szőlészeti tanulmányútról736
A must és bor okszerű kezelése786
A must és bor okszerű kezelése. Rét- és legelőmívelés881
Köztelek zsebnaptár 1900-ra808
A magyarországi községi és körjegyzők központi és vármegyei egyleteinek történeti fejlődése933
Tárczák
Esztendős harczolások644
Borbírálás a tanyán652
A szőlő öbölye és ragyája803
Peronospora elleni védekezés974
Kiállítási ügyek
Mezőgazdasági orsz. kiállítás Szegeden
Nemzetközi kiállítás Párisban
A szőlőművelési és borászati csoportok kiáll. tervezete205
A szőlő- és borkiállítás a párizsi kiállításon231
A borászati csoport gyűlése260
Kérelem a Bor. Lap olvasóihoz284
Felhívás a magyar gépgyárosokhoz. Tanítók a szegedi mezőgazdasági kiállításon314
Mit állítsunk ki?341
Díjadományozások a szegedi mezőg. kiállításnak360
A végleges tervezetek megállapítása. A szegedi mintaszőlőtelep. Az országos m. kir. központi mintapincze a szegedi kiállításon380
Mibe kerül a borkiállításon való részvétel415
A magyar bor a párizsi kiállításon415
A mintraszőlő a szegedi kiállításon416
Határidők a szegedi kiállításon való részvételnél434
Vasúti kedvezmények a szegedi kiállítás látogatóinak. A szegedi kiállítás sors-játéka451
Vasúti kedvezmények - Sorsjáték451
A borkiállításon való részvétel478
Térképek és táblázatok a szegedi kiállításon490
Szőlő- (gyümölcs) kiállítás515
A szegedi borkiállítás. A szőlészeti kongresszus529
A kiállítás rendezőbizottság borászati csoportja545
A szől. és bor kiállítás díjazási tervezete550
A szől. és bor kiállítás díjazási tervezete556
Tokaji borok a szegedi kiállításon570
A szegedi szőlőkiállítás592
A kiállítandó tárgyak küldése. Gyümölcscsomagolási verseny616
Csoportos kirándulások a szegedi kiállításra. Kertészeti és gyümölcsészeti csoport-bizottság ülése. Kiállítási ünnepségek. Darányi miniszter kiállítása617
A szegedi borjury működése. A szőlőkiállítás631
A szőlészeti csarnok építése. A "Borászati Lapok" kiállítása. Kiállítási tárgyak beküldése632
József főherczeg Szegeden. Széll Kálmán a szegedi kiállításon. A szegedi művészestély. Gyümölcs-csomagolás bemutatása a szegedi kiállításon654
Széll Kálmán Szegeden. A kiállítás látogatottsága. A tanítók a kiállításon. Megbizatás. A kiállítás meghosszabbítása. Népünnepély671
Különfélék
A fattyazó kés91
A borok megnyúlósodásának kérdéséhez108
Harmadszor a borok megszúlósodásáról134
Egy új homokgyalu. Pincze-szolga232
Földön fekvő hordók lehúzása286
A szőlőfajok elhelyezése a szőlőben360
"Non plus ultra" peronosporafecskendő. Egy új szőlőfaj361
Még egyszer a szőlőmoly első generácziója478
Olcsó fekete vasfénymáz479
Olcsó lőpor jégfelhők elleni lövöldözésre Ausztriában. Olcsó módja a szőlőmoly pusztításának400
A szőlő gyöngyszőre529
A szőlő tenyész- és termőképességéről. Hogyan védekezzünk a szőlőmoly második generácziója ellen?570
A szőlőatka és a vörös pók. Az Aschenbrandi-féle bordói por használata580
A must felmelegítése hordókban607
A fürtök megvédése a madarak ellen618
A kénporozás mint az érés előmozdítója. A szőlő lelevelezése632
A nyári szénkénegezésről671
A jégfelhőkre való lövöldözés672
A lisztharmat és a fogkefe. Új palaczkkupakoló készülék688
Permetezés szüret után736
A rézkénpor kitűnő hatásáról765
A lisztharmatos fiatal bor szellőztetése786
Légszűrő fejtés idejére808
Habzó bor olcsó előállítása830
A csemegeszőlő konzerválása909
Szállítható filagoria. Szőlőlugas a háztetőn981
Kérdések és feleletek
Hogyan készítsünk boreczetet? Bakhátas szőlőt télen hogyan trágyázzunk?31
Milyen szőlőfaj a Tokaj-Angevine90
Agyagtalajban ültethetünk-e habarcscsal:?286
Négy csemegefaj értékére kérek felvilágosítást909
Vegyes hírek
Új ügy- és személybeosztás. Czímadományozás. 31-ik évfolyam. Miniszteri határozat a habzó borok készítéséről 8
A hordók hitelesítésének reformja9
Kimérésre és mérték gyanánt használt palaczkok és poharak koronabélyeggel való hitelesítése
Évzáró vizsgálat Tapolczán
Az állandó rovat
Üdvözlet Ausztriából
A kecskeméti szőlők érdekében
Országos gazdasági számviteli iroda
Gyümölcstenyésztéssel foglalkozó tanítók díjazása
Bolgár borbevitel
Új franczia borvám
Helyesbítés
A mesterséges borokról31
Az egri érsek a szőlőmívelésért
Magyar Agrár- és Járadékbank Részvénytársaság
A gyöngyösi téli tanfolyam31
Hol a bűnös?32
Az állandó rovat
Gazdasági szakelőadás Nyitrán
A budapesti kertészeti iskola
Borvizsgáló-bizottságok kinevezése54
A borellenőrző-bizottságok
Kötelező védekezés a peronospora ellen
Filoxera-zárlat
Pestmegye a szövetkezetekért
Hamis bor Budapesten
Kerti munkások felvehetők
Kedélyes borkereskedő54
Gyászhír71
A föld. miniszter ünnepeltetése72
A borvizsgáló bizottság tagjainak kinevezése a keresk. minisztérium részéről
A szegedi kiállítás
Az állandó rovat
Borhamisítók Pestmegyében
Borhamisítás S. A.-Ujhelyen
A palaczkok és poharak hitelesítése
Gazdasági és kertészeti előadások a Köztelken
A gyümölcstermelés érdekében
Borhamisító elítélése Németországban
Két miniszteri rendelet borhamisítási ügyben91
Bortermelésünk értékesítése
A borellenőrző-bizottságokkal
A m.óvári gazd. akadémia volt hallgatói
A tokaji borok hírnev e érdekében
Országos szövetkezeti értekezlet
Vinczellér-iskola Szegzárdon91
Szőlősgazdák a borhamisítók ellen92
Mozgalom a sopronmegyei borhamisítók ellen
Új egyesület Pápán
Gazdasági téli tanfolyam Beregszászban
Gazd. előadás Érmihályfalván
A bortörvény reviziója Németországban
Útmutatás a szőlőmívelésre109
A pécsi borkereskedők küldöttsége110
Szőlészeti felolvasások Fejérmegyében
Népszerű előadás a szőlőmívelésről Új-Besenyőn
Filloxerazárlat
Szőlőgazdasági előadás Mohácson
Borhamisító elítélése Németországban
A szegedi mezőgazdasági országos kiállítás igazgatósága110
Engelbrecht Károly135
Két pénzügyminiszteri határozat
Mai számunk melléklete136
A borvizsgáló-bizottság gyanúsítása
Ítéletek borhamisítási ügyekben
Az 1900. évi párisi nemzetközi kiállítás
Filoxerazárlat
Borkereskedők a borhamisítók ellen
Újabb borhamisítások
Borhamisítás Arad-megyében
Gyümölcsértékesítésünk ügye137
Kinevezés155
Magyar nemesség
Halálozás
A szegedi kiállítás bejelentési íve
Szabályrendelet a szőlővessző védelmére
Filoxerazárlat
A borvizsgáló-bizottság kiegészítése
Bing Ede
A márcziusi borvásár Budapesten
Vegyvizsgáló intézet Nagyváradon
Szőlészeti kísérleti állomás156
A "B. L." Magyarország múltja és jelene
Helyreigazítás
A ruszti asszu ellen
Dongakivitelünk 1898-ban
A franczia pezsgő Amerikában
Akiket orron szúrtak181
Két kitüntetés
Halálozás
Véglegesítés
A borászati kiállítás részletes tervezete
Kötelező védekezés a peronospora ellen
Szőlészeti felolvasás Sátoralja-Ujhelyen181
A borforgalom fellendítése182
Vendéglősök és borhamisítók
I. mezőgazdasági országos kiállítás Szegeden
Magyar bor Brazíliában
Bizalom Darányinak207
A szőlőfelújítási kormánybiztos
Szőlőkarók szállítási díja h. é. vasutakon
Válasz a borhamisító szindikátusnak
Fásítások Beregmegyében
Gyümölcsészeti tanfolyam
IV. borvásár Bozenben
Új borhamisítási szer
A műbor és a testi szervezet207
A legújabb stikli232
Filoxera-zárlat
Poharazási és utczán való kimérési engedélyesek
Bizalom Darányinak233
Helyreigazítás
Keresik a termelők borát
A szőlő- és borgazdaság a párisi kiállításon
Brosúra a borhamisítás kérdéséről
Szegedi gyümölcskiállítás
Az agrariusok Darányinál261
Újabb bizalmi nyilatkozatok262
Második kiadás
Szőlészeti vizsga Gyöngyösön
Szabad terület a szegedi kiállításon
Egy olasz műbortörvény
Mozgalom az olasz borinvázió ellen
Borhamisítás Moszkvában
A hazajáró lelkek286
A Magyar Gazdaszövetség Darányi földmívelésügyi miniszternél
A budapesti felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam köréből
Újabb bizalmi nyilatkozatok287
Hirdetmény
Fásojtási tanfolyamok Szilágy-Somlyón és Pozsonyban
Figyelmeztetés
A beregszászi hegyközség
Magyar termelésű amerikai szőlőtőkék kivitele Amerikába
Egyesületi alapszabályok jóváhagyása314
Felsőbb hatóság elvi határozata
Az agrárbank mérlege315
Szőlőgazdasági tanfolyam néptanítók számára
Hegyközségi közgyűlés Nagyváradon
A hitelesített üvegpalaczkok és üvegpoharak
Az egri érsek Eger szőlőmíveléséért
A borhamisítók ellen
A jégbiztosítás 1899-ben
Borvásár Sátor-Alja-Ujhelyen
Sajtóhiba
A budaörsi amerikai szőlőtelep sorsa
A férges gyümölcs
Száztizennyolczéves törvény a pécsi borhamisítók ellen316
Halálozás342
Kötelező védekezés a peronospora ellen
Borhamisítás és borcsempészés Hódmező-Vásárhelyen
Borszövetkezeti értekezlet
A természetes bor definicziója Svájczban
Bortermelők egyesülete Bánfalván361
A pest-megyei gazdák Darányi miniszternél
A kecskeméti szőlő- és gyümölcs-értékesítő szövetkezet II-ik évi jelentése
A debreczeni szőlő- és bortermelő szövetkezet IV. évi zárszámadása
Borértékesító szövetkezet alakulása
Az új keresk. miniszter és a mű-bortörvény
Az aradi kamara és a borhamisítások
Ausztria-Magyarország és Németország borkereskedelme 1898.362
A Pasteur-emlék leleplezése Francziaországban
Kísérlet vaskarókkal
Boresszenczia és rézgálicz Bulgáriában
Pozsonymegyei gazd. egyesület tisztújító közgyűlése
Az OMGE. ülése380
A Magyar Agr. és Jáűradékbank r.-t. III. közgyűlése381
Tudósítások beküldése
Bejelentési ívek a szegedi borkiállításra
Borhamisítás a föld alatt
Italárusok országos értekezlete
Ahol az amerikai vessző ingyen sem kell
A miniszterelnök a borhamisításról398
A borhamisítások. Halálozás399
El őnévadományodzás400
A Magyar Gazdaszövetség és a borhamisítások
Védekezés a borhamisítók ellen
Borvizsgálat Zomborban
Hiba-helyreigazítás
Pályázat416
Az agrárkölcsönök hátralékainak behajtása
Vegyészeti nyilv. laboratorium Kaposvárott
A műbor-kereskedés: csalás
Gazdák a jégbiztosító kartel ellen
Eltűnt bornagykereskedő
Borértékesítő szövetkezwet Aradon
A sátoralja-ujhelyi cognac-gyár redivivus
Az amerikai gyümölcs-behozatal ellen
Elvi jelentőségű határozat435
Filoxera-zárlat
Bortermelők közgyűlése
A szőlő állása hazánkban
Tudósítások beküldése
A baranyai borkereskedelmi viszonyok
Hamis borok
Az esztergomi szőlészeti felügyelőség
T. hirdetőink figyelmébe
A bordeauxi borforgalom hanyatlása
A szőlőmívelés az alsó-ausztriai tartománygyűlésen
Románia bor- és szeszfogyasztása436
Az Engel-ügy a képviselőházban451
Szegedi kiállítás jelentkezési határideje
Filoxera-zárlat
Szövetkezeti kongresszus Nyitrán
Válogatási és zöldojtási tanfolyam
Borkiállítás Kismartonban
A borhamisítás haszna
Magyarországi szőlővesszők Romániában452
Magyar borok Angliában
Filoxera-zárlat464
A szőlő állása hazánban
Külföldi mesterséges bor forgalombahozatala
Túlkiadás a borhamisítás miatt
Darányi miniszter legújabb tiszteleti tagsága479
A budapesti borvásár
Filoxera-zárlat
Szőlő-, zöldojtási tanfolyam Bihar-Diószegen
A szőlők állása hazánkban
A legőjabb csodabogár
A szeg. kiállítás igazgatóságának ülése
A szőlőkölcsönök491
Engedék redivivus
A szőlő állása hazánkban
Splényi rendőrtanácsos ügye
Filopxera-zárlat
Elvi jelentőségű határozat
Új borszövetkezet
Jégviharok az Alföldön
Betöltendő állások okl. gazdák számára
Az új angol borvámok
Jégverés Aradon
Gyümölcsvásár Baján492
Borügyünk az olasz képviselőházban
A szőlő állása hazánkban502
Szőlősgazdák kartellje Aradon
A műbortörvény és a borkereskedők
A szőlőojtványtelep felszámolása
Champagne statisztikája
Kő helyett kenyeret515
T. Előfizetőink szíves figyelmébe516
A szőlő állása hazánkban
Tudósítások beküldése
Zöldojtási tanfolyam Ruszton
A Splényi és Engel-féle ügy
Mozgalom a borhamisítás ellen
A borhamisítás utazó apostolai
Hivatalos jelentés529
A Hazánk
Átirat a borhamisítások ügyében
A vendéglősök és a borszindikátus
Filoxera-zárlat530
Jóváhagyott alapszabályok
Hamisított olasz borok
Az Orsz. Szőlőojtv. R. T. jelentése
Hamis borok Székely-Udvarhelyen
Üdvözlet Rodesheimből
Műborok Kolozsvárott
Eső, zivatar, jégeső országszerte
A lejtőn lefelé545
Előléptetés a budapesti vegykísérleti állomáson546
Filoxera-zárlat
Pályázati hirdetés
Pályázati hirdetmény
Az idei jégkárbiztosítási üzletről
A splényi-Engel-féle bűnügy
A szőlő állása hazánkban
Az Engel-ügy fejleményei556
A szőlő áűllása567
Előléptetések a szőlőfelügyelői karban
Filoxera-zárlat
Pályázati hirdetmény
A jégfelhők elleni lövöldözés hazánkban
A mezőgazdasági múzeum látogatottsága
Szőlőbetegségek ellen használt szerek557
filoxera-zárlat570
Splényi-Engel-féle bűnügy
Peronospore és oidium mindenfelé
Megszökött bornagykereskedő571
A német borértékesítő szövetkezetekről
A szőlő állása581
Kinevezés
Csemegeszőlőkivitelünk emelése
A borhamisítók sorsa
Jégverés Fejérmegyében581
A szőlő állása593
Pozsonyi m. kir. szőlészeti és kertészeti szakiskola
Pályázati hirdetmény
Felsőbb hatóság elvi jelentőségű határozata
Eladó csemegeszőlő bejelentése
A pozsonyi borhamisító
Macedonia szőlőtermése
Jégzivatar a Hegyalján593
A felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyam605
Az I. országos szőlészeti kongresszusra
A temesvári borkereskedők felterjesztése
A balatonmenti szőlőkultúra emelése érdekében
Tudósítások beküldése
A bortörvény és a kisgazdák
Mariatelep felülvizsgálata
A szőlőkultúra Német-Kelet-Afrikában
Hatósági bizonylatok Németországban
Bormintáknak vámmentes bevitele Svájczba
A szőlő állása hazánkban618
Filloxera-zárlat
Szőlővizsgálat Kis-Somlyón
Hamis bor hamisító nélkül
A királyhalmi szőlők érdekében
A filoxera Fiume környékén
A szőlőtermelőkhöz632
A szőlő állása623
Az I. orsz. szőlészeti kongresszus
Filoxera-zárlat
A lisztharmat Váczott és Esztergomban
Van már kén
Védekezés a jég ellen
Kérelmünk
Kertészeti kiállítás Debreczenben
A pápa bora
Mai számunk654
A szőlő állása
Filoxera-zárlat
Küzdelem a jég ellen
A szőlőgazdák figyelmébe
Jégverés Szt.-Róthon
Új gyümölcsszállító vagonok
Pályázat
Hordókivitel Romániába
Osztrák gazdák tanulmányútja Magyarországon
A szőlőtermelőkhöz
A Splényi-Engel féle ügy672
A borhamisítók ellen
A fiumei vegykísérleti állomás
Szőlőmunkás-iskola Tatán
Gyümölcs- és általános kertészeti kiállítás Budapesten
Megdézsmált boros-hordók
Gyümölcskiállítás Técsőn673
Osztrák szőlőgazdák tanulmányútja
A szőlőtermelőkhöz
A miniszterelnök a borkiállításon689
Filoxera-zárlat
Elítélt borhamisító
Pályázati hirdetmény
Tudósítások beküldése
Bortszövetkezet Pankotán
Tőzsdebírósági ítélet borhamisítás ügyben
A szegedi kiállítás bezárása
Hó- és szélvihar
A szőlő állása
Szőlősgazdák kartellje Esztergomban
Borkóstoló vásárral egybekötve Nyitrán
Kitüntetés
Olasz borkivitel690
Svájcz bortermelése
1898-ban
Helyesbítés
A magyar szőlősgazdák országos egyesülete705
Foloxera-zárlat
Szüreti kilátások európában
Az állandó rovat
Harcz a jégfelhők ellen
Budapesti őszi-gyümölcs- és kertészeti kiállítás
A jégbiztosítás ügye
Hogyan gyártják a bort?706
A borital-adó és borfogyasztási adó 1900-ban
A keszthelyi gazdasági intézet
Szüreti kiállítás a Máriatelepen
Felvétel a csákvári földmíves-iskolába
Szövetkezeti mozgalom Nyitramegyében
Védekezés a jég ellen Észak-Olaszországban
A pincze-szövetkezetekről720
A szövetkezeti biztosítás érdekében
Filoxera-zárlat721
Pályázati hirdetmény
Italmérési engedélyek szaporítása
Helyesbítés
A nyitramegyei gazd. egyesület
Kertészeti kiállítás Debreczenben
Meghívó
Borászati szövetkezet Szegeden737
A Gazdák biztosító Szövetkezete
Az aradi gazdasági egyesület
Tudósítások beküldése
Pályázati hirdetmény
Hamis pezsgő
Borvizsgálat Verseczen
A balatonvidéki filloxera ellen védekező Egyesület
Hegyközségi közgyűlés
Agrárgyűlés Aradon
A szüret Keszthelyen
A markotányosok fogyasztási adója
Szőlőczefrekivitel Németországba738
Borkivitelünk Brazíliába
A Gazdák Biztosító Szövetkezete750
A kertészeti kiállítás751
Pinczeszövetkezetek alakítása
A szőlő állása hazánkban
A szőlők törzskönyve
A beteg szőloők bora
Az idei szüret és a borárak
Hamis borok statisztikája
A párisi kiállítás köréből
Tudósítások beküldése
A Borászati Lapok Zsebnaptára
Az ojtványkérdés Németországban
A szilágyvármegye gazd. egy. közgyűlése
Szőlőkiállítás Szerbiában766
Smyrna bortermelése
Darányi miniszter a pozsonyi szőlők érdekében
Új állami szőlőtelep
Szőlőkarók kedvezményes szállítása vasuton
A szénkéneg beszerz éséről
Splényi báró bűnügye
A Gazdák Biztosító Szövetkezete
Pezsgőborgyár Kolozsvárott
A filoxera Spanyolországban
Szénkénegraktárak
Kérdő-ivek787
A szőlőtermelőkhöz
Elvi jelentőségű határozat
Arad hegyaljai bortermelő szövetkezet
Kísérlet a Rohonczy-féle szőlősládákkal
A szőlő állása
Borértékesítő szövetkezet Pánkotán
A szegedi italmérési adó788
Szüret a Hegyalján
Borkivitel Oroszországba
A szőlőtermelőkhöz808
A szegedi kiállítás kitüntetettjei809
Miniszteri köszönet
Filoxera-zárlatok
A Máriatelep közgyűlése
Kérdőívek az Aschenbrandt-féle porokról
Kérvény a borhamisítás ellen
Áruhitel a borra
Éngel-ügy sine fines
A Bor. Lapok Zsebnaptára
A szőlőtermelőkhöz821
Darányi miniszter a pozsonyi szőlők érdekében
Tanítók a szőlőkonctrukczió szolgálatában
Magyar Mezőgazdák szövetkezete
Filoxera-zárlatok
A Gazdák Biztosító Szövetkezete
Borhamisító korcsmáros
Agrárgyűlés Pozsonyban832
Szőlőkivitelünk Hamburgba
Szüret Ausztriában
Spanyol borkeverő-raktár és a dongakivitelünk
Permetezési kísérletek856
Adóleengés lisztharmatos szőlőknél
Filoxera-zárlat
Agrárgyűlés Aradon
A Gazdák Biztosító Szövetkezete
A rézgálic és a kénpor ára857
A műborkészítés és a pénzügyőrök
A Bor. Lapok zsebnaptára
A szőlőtermelőkhöz882
Mai számunk mellékletei
Értékesítési mizériák
Ünnepelt akadémiai tanár
Élelmiszer-kiállítás Budapesten883
A párisi kiállítás köréből
A Gazd. Bizt. Szövetkezetének megalakulása
Szőlőojtványok kiosztása
Tokaji bor Hamburgban
Szőlészeti értekezlet Pozsonyban
Útmutatás a must és bor okszerű kezelésére
A Bor. Lapok Zsebnaptára
A szőlőtermelőkhöz910
filoxera-zárlat
Agrárgyűlés Aradon
Hamis bor árverése jótékony czélra
Gyakorlati irányú előadások Pápán
A Gazdák Bizt. Szövetkezete
M. kir. mezőgazdasági múzeum Budapesten
Hegyközségi ülés911
A borárak emelkedése Németországban
Svájcz borkereskedelme
A szekszárdi pinczeszövetkezet933
A Gazdák Bizt. Szövetkezete
A pozsonyi agrárgyűlés
A kivételes bor, szesz stb. díjszabás megszüntetése
A Bor. Lapok pályázata934
Szőlőmunkástanfolyam Zsámbékon
Pinczeszövetkezet létesítése Pakson
Filoxera-zárlatok
Szőlővizsgálat Szegszárdon
A pécsi kereskedők panasza
Engelik a kelepczében
Gazdák biztosítószövetkezete955
A szőlőkölcsönök enged. bizottságának új tagja956
Boritaladó koronaértékben
Újítás a fásojtványok készítésénél
Borhamisítások Sopronban
Hogy lesz a pécsi borból Kolozsvári pezsgő
Magyar szőlő Odessában
Amerikai borok a párisi világkiállításon
Perzsőgyártás Oroszországban
Gyümölcsbehozatal Németországba
Kísérletek jégűző ágyúkkal982
Elvi jelentőségi határozat
Filoxerazárlat
Az olasz borvám ellen
A pályázati határidő lejárata
A kivételes borszesz díjszabás
Kitüntetett gyümölcstenyésztők
A tordai állami iskola
Újévi üdvözlet
Bor a csatornában
Tartalomjegyzék
Czéh András984
Olaszország hordóborkivitele
Darányi a szakirodalomért
Tudósítások
Pásztó9
Fóth10
Nagy-Enyed32
Fiumei borászati krónika - Az olasz bor inváziója Francziaországban33
Fiumei borászati krónika55
Fiume borkereskedelme 1898-ban72
Tasnád74
Fiumei borászati krónika92
Újvidék93
Paragát-Puszta110
Ér-Semlyén117
Pásztó137
Solt138
Letenye156
Pócs-Megyer157
Fiumei borászati krónika182
Lehócz183
Fiumei borászati krónika207
Lengyeltóti208
Fiumei borászati krónika233
Szarvas234
A borkereskedés 1898-ban263
Borkereskedelmünk 1898-ban288
fiumei borászati krónika316
Fiumei borászati krónika342
Tapolcza343
Fiumei Borászati krónika382
Fiumei borászati krónika400
Fagy és jégeső417
Nagy-Maros436
Fiumei borászati krónika452
Fiumei borászati krónika464
B.-Gyarmat465
Gyula-Jováncza481
Fiumeri borászati krónika402
Tasnád493
Fiumei borászati krónika503
Tököl517
Az orosz borpiacz531
Táth547
Nagy-Szöllős558
Tállya571
Fiumei borászati krónika581
Villány594
Fiumei borászati krónika606
Pécs634
Siklós655
Soóly656
Vékény673
Békés674
Fiumei borászati krónika690
Fiumei borászati krónika707
Trento708
Csány721
Versecz-Bánya722
Felpécz738
Vácz-Sommály739
Fiumei borászati krónika767
B.-Diószeg768
Velencze769
Pécs770
fiumei borászati krónika788
Az idei szüreti eredmények810
Fiumei borászati krónika - Az idei szüreti eredmények832
Hull833
Fiumei borászati krónika - Az idei szüreti eredmények857
Apatelek858
Fiumei borászati krónika883
Tasnád-Szántó884
Az amerikai borászat911
Tállya912
Fiumei borászati krónika934
Sümeg958
Paks983
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem