A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Európaiság és magyarság I-II.

Tanulmánykötet Az azonos című tudományos konferencia anyagai alapján - 2003. április 28., Komárom

Előszó

Hazánk egy év múlva az Európai Unió teljes jogú tagja lesz. Részt vehet majd az európai döntésekben, formálhatja a kontinens arculatát. Ebben a világban és integrációban a magyar nemzet az európai... Tovább

Tartalom

I. KÖTET

ELŐSZÓ_ 10
Köszöntő: Dr. Lengyel Jenő_ 12
Megnyitó: Mészáros Ernő_ 13
EURÓPAISÁG ÉS MAGYARSÁG. FŐREFERÁTUMOK_ 17
Palánkai Tibor:
Magyarország EU csatlakozásának gazdasági hatásai_ 18
Dr. Szilágyi István:
Nemzeti identitás és szuverenitás az Európai Uniós csatlakozás
tükrében____28
Dr. Nagy Frigyes:
Csatlakozás egy új értékrendhez ____41
Dr. Pethő Bertalan:
Magyar kivételesség____ 49
AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁS ÉS A JOGFEJLŐDÉS_ 61
Dr. Tarr György:
Magyarságtudat a jogalkotásban, jogharmonizáció_62
Dr. Botos Gábor:
Jogharmonizáció és jogalkotás az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően
a büntetőjog vonatkozásában _68
Dr. Horváth Péter:
WWW.EUBŰNÖZÉS.HU_ 75
Nagy Alpár:
Cui prodest? Kétségeim egy népszavazás után__ 80
Szabóné Pataki Eszter:
Az EU-phóriától - az EU-thanáziáig
(Felkészülésünk az Európai Uniós tagságra - a marketing területén)_ 90
AZ EURÓPAI ÉRTÉKREND_ 95
Dr. Farkas Gábor:
Közép-Kelet-Európai nemzetek a páneurópai-tervezettől a Berlin-Róma tengelyig (1930-1936)_ 96
Dr. Beszteri Béla:
Az Európai Unió közös értékvilága és Magyarország__102
Dr. Soós Pál:
Az európaiság és magyarság viszonyának néhány alapkérdése___109
Dr. Darai Lajos:
Magyar európai világszínvonal_115
Agg Zoltán:
A Veszprém megyei közvélemény és az Európai Unió_120
Dombi Gábor:
Magyarország Európai Uniós csatlakozásával kapcsolatos várakozások
a Balaton régió közvéleményében__129
Csizmadia Zoltán:
Az önkormányzatok infokommunikációs felkészültsége: a technikai
ellátottság és az alkalmazás alapmutatói
Győr-Moson-Sopron megyében__ 143
GAZDASÁGI KIHÍVÁSOK ÉS ESÉLYEK__ 157
Dr. habil. Józsa László:
Kis- és középvállalkozások marketingstratégiája az EU küszöbén_158
Dr. Bittner Péter:
Azonosságok és eltérések az európai és a magyar menedzsmentben_168
Dr. Décsy Jenő:
Az euróövezethez való csatlakozásunk aktuális kérdései__172
Dr. Simandan Matei - dr. Somogyi Ferenc:
Az emberbe történő beruházások és azok megtérülése____180
Svéhlik Csaba:
Az autóipari beszállító tevékenység kihívásai
az EU-csatlakozás tükrében___ 188
Hakszer Richárd:
A budapesti barnaövezet - avagy a városi iparterületek megújításának
lehetőségei, módszertani kérdések__ 200
Barsi Boglárka:
„Új gazdaság", új kihívások_215
Papp-Váry Árpád Ferenc:
Lengyelország imázsának újrapozícionálása -és amit Magyarország
tanulhat belőle___221
Mészáros Katalin:
A hipermarketek hatása a vásárlási szokások változására_229
Dr. Nagy György László:
Az EU csatlakozásra való felkészítés a Volán társaságoknál 237
Palancsa Attila:
Ökoturizmus a változó Magyarországon_249
Grosz András:
Klaszter-szerveződés az észak-dunántúli gazdasági térben 258
Dernóczy Adrienn:
Globalizált színek 1 globalizált érzetek_273

II. KÖTET
RÉGIÓK EURÓPÁJA, TÉRSÉGI FOLYAMATOK ÉS MAGYARORSZÁG_281
Edelényi Béla:
A Győr-Moson-Sopron megyei települések fejlettségi állapota
az ezredfordulón___282
Smahó Melinda:
Helyi társadalmi modell az EU csatlakozás előtt álló Magyarországon_296
Szépvölgyi Emese:
A magyar tájak kommunikációja az Európai Unióban_305
EMBERI ERŐFORRÁSOK_313
Dr. Szabó Péter Ottó:
Adalék a hazai tanárképzés vitájához_314
Mikolasek Zsófia:
Magyarságtudat és Európaismeret___ 327
Dr. Tölgyesi József:
Veszprémi érettségiző diákok európaiság- és magyarságtudata
egy vizsgálat tükrében____ 336
Dr. Sárdi Csilla:
A felsőoktatásban folyó idegen nyelvtanítás egy lehetséges modellje nem
nyelvszakos hallgatók számára ___344
Kis Imréné:
Nyugdíjrendszer az Európai Unióban és Magyarországon_353
POSZTMODERNOLÓGIA: BELEFOGLALTSÁG,
KIVÉTELESSÉG, TÁRSULÁS_363
Hervainé dr. Szabó Gyöngyvér:
Familiaritás és decentralizáció: a magyarság a globális regionalizmus
nemzetközi hálózatában____364
Dr. Kiss Endre:
A posztszocialista nemzetproblematika - másfél évtized távlatából_379
Dr. Gergó Zsuzsanna:
A polgárok Európája és az „aranycsillagos'' városok_399
Dr. Bordás Sándor:
Diszkrimináció az EU küszöbén. Diszkrimináljuk-e a romákat?_416
Molnár László:
Jóléti helyett felügyelő állam? Az információs- és kommunikációs technikák
alkalmazása, minta modern kor önmagán történő túlterjeszkedése_438
Dr. Baji Lázár Imre:
E-világi Magyarország___447
Zelei Miklós:
Magyar karakter___460
ÖSSZEGZÉS, A KÖTET SZERZŐI, SUMMARY__ 463
Dr. Beszteri Béla:
Elnöki összegzés az Európaiság és magyarság című konferenciáról_464
Zárszó: Dr. Lengyel Jenő__468
A kötet szerzői__ 469
Summary (Béla Beszteri)__ 472
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Európaiság és magyarság I-II. Európaiság és magyarság I-II. Európaiság és magyarság I-II. Európaiság és magyarság I-II. Európaiság és magyarság I-II.

A borítók enyhén kopottak, az I. kötet borítója kissé töredezett. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.180 Ft
2.090 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba