A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből 1996

Prof. Em., Dr. hc. mult. Dr.Terplán Zénó 75. születésnapja tiszteletére

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Előszó

A Hegyeshalomban született (1921), Győrött érettségizett (1939), Budapesten gépészmérnöki oklevelet (1943) és egyetemi doktori címet (1950) szerzett, az akkor új miskolci Nehézipari Műszálé Egyetem... Tovább

Tartalom

Plenáris előadás 5
Szabadváry Ferenc: Az orvos, a természettudós és a mérnök a társadalomban 7
A mérnökök, a természettudósok és orvosok helye a társadalomban az egyes korszakokban 13
Terplán Zénó: Bánki Donát (1859-1922) és Pattantyús-Á. Géza (1885-1956) akadémikus
professzorok hatása a gépészeti tudományágazat hazai társadalmi elismertetésében 15
Németh József: A mérnök szerepe és az iparpolitika a XX. században 19
Palló Gábor: Tudomány és civiltársadalom: a Rockefeller Foundation magyarországi tevékenysége 23
Birtalan Győző: Alfréd Grotjahn, a szociálhigiéne klasszikusa 27
A mérnök, a természettudós és az orvos szerepe a művészetekben 31
Szála Erzsébet: A mérnök és a természettudós megjelenítése a XIX. sz. romantikus magyar irodalomban - Jókai művei alapján 33
Vámos Éva Katalin: Egy vegyész gyáros mint a művészetek mecénása 39
A vízügyi szakemberek tevékenysége és szerepe a társadalomban 45
Fejér László: Egy félbetört életpálya - Horváth Ignác műegyetemi professzor emléke 47
Kaján Imre: A Duna-Tisza-csatorna vitái a reformkori közéletben 51
Deák Antal András: Vásárhelyi Pál, a kiválasztott 55
Platthy Pál: Feketeházy János élete és munkássága 59
Murai György: A 110 éves vízjogi törvény 63
Mérnökök a szakmai közéletben és a társadalomban 67
Bencze Géza: Somogy megye tiszti mérnökei a XIX. sz. első felében 69
Mészáros Balázs: Bernhard Antal, az első dunai gőzhajó építője 73
Molnár László: Száz éve hunyt el Péch Antal, a „legnagyobb magyar bányász'1 77
Gajdos Gusztáv: Mechwart András, a századforduló zseniális menedzsere,
a megbecsült polgár 81
Bogár Károly. Técsey Ferenc, a diósgyőri vasgyár múlt századbeli igazgatója 87
Csath Béla: Zsigmondy Vilmos társadalmi tevékenysége 91
Berényi Zsuzsanna Ágnes: Az ismeretlen Zipernowsky Károly 93
Laár Tibor: Id. és ifj. Kerpely Antal munkássága (A két Kerpely) 97
Halabuk József: Okleveles szakember - zseniális amatőr 101
Szabó László: Menedzser és mérnök kapcsolata - Türr István és Gerster Bela 105
Pap János: Legenda és valóság - Puskás Tivadar életében 109
Kópis Zoltán: A Puskás testvérek tevékenysége és annak hatasa a magyar
telefonhálózat fejlődésére 113
Rosta István: A mérnök társadalmi elismertsége néhány állami kitüntetes tükreben 117
Vég László: Néh. dr. Zilahi Mártonról, a BME Textilipari Tanszékének tanszékvezető
tanáráról (1905-1995) 121
Alvári Csaba: Út a világhírig (Heller László élete és munkássága) 125
Szabó Tibor: Dulovits Jenő munkásságának technikatörténeti értékelése 129
Kemény Tibor: Juhász István, a GAMMA feltalálója, tulajdonosa 131
Természettudósok szerepe a szakmai közéletben és a társadalomban 137
Bartha Lajos-Holló Szilvia: A gellérthegyi Egyetemi Csillagvizsgáló Pest-Buda életében 139
Gjurov Alexander: Magyar természettudósok és műszaki értelmiségiek Bulgáriában
(1830-1914) 143
Gjurov Viktor: Egy elfelejtett térképész - Kanitz Fülöp Félix, a Balkán Kolumbusza 147
Buka Adrienne: Koch Antal és tanítványai 153
Ijjas Gáborné: Lengyel Béla élete, munkássága és kísérleti eszközei az Országos Műszaki Múzeumban 157
Orlai Györgyné: Egy elfelejtett polihisztor: dr. Barócz Lajos 161
Gábor Éva: Adalékok Polányi Mihály portréjához 165
Horváth Gyula: Egy magyar kezdeményezésű tudományos nemzetközi szervezet -
Adalékok az 1MEKO történetéhez 59
Orvosok szerepe a társadalomban 173
Schiller Vera: Akhilleusztól Hippokratészig - A hippokratészi eskü tartalmának
kialakulása az ókorban 175
Oláh Anna: A marosvásárhelyi orvos-fizikus szerepe az 1831-es erdélyi
kolerajárvány megfékezésében 179
Hardicsay Éva: In memoriam dr. Merényi-Scholtz Gusztáv. Centenáriumi emlékezés
a magyar repülőorvostan megalapítójára 183
Honti József. Hollós József dr. „újraértékelése" 187
A vezető munkakörben dolgozó értelmiségiek szerepe a társadalomban 189
Hegyi Lórántné: Államhatalmi, államigazgatási szervezetek menedzsmentjének
szerepe a társadalmi változásban 191
Noszkay Erzsébet: A menedzser értékteremtő és értékközvetítő szerepének nehézségei, anomáliái és kívánatos irányai a hazai üzleti kultúra kialakulása kapcsán 195
Farkas Gyula: A menedzser újszerű szerepe az ezredforduló társadalmában 199
Záróelőadás 203
Hronszky Imre: A technikatörténetírás új útjai 205
Tartalomjegyzék 215-216
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem