A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szociológia 1972/1-4.

Az MTA szociológiai bizottságának folyóirata

Tartalom

In memoriam Erdei Ferenc 3
Olvasóinkhoz - munkatársainkhoz (A szerk. Biz.) 6
Tanulmányok
Buda Béla: A pszichiátriai szociológia Problématerületek, dilemmák, fejlődési
perspektívák az amerikai kutatások tükrében 355
Ferge Zsuzsa: A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés 10
A. G. Harcsev - Sz. I. Golod: A családos nő munkavállalásának motívumai 483
Héthy Lajos - Makó Csaba: Érdek-viszonyok a gazdasági szervezetekben 336
Kárpáti Zoltán: Területi hátrányok és az életforma urbanizációja (Békés megyei ..
példa) 506
Kemény István: A magyar munkásosztály rétegződése 36
Kulcsár Kálmán: Laikus részvétel a szervezeti döntésekben (Egy jogszociológiai 585
vizsgálat elméleti következtetései) 317
Litván György: A magyar szociológia első műhelye 235
Losonci Ágnes: Életmód és társadalmi változások 153
Molnár László : A ,,politikai magatartás'' rendszerszemléletű elemzéséhez 461
Pap Mária - Pléh Csaba : Nyelvhasználat és társadalmi helyzet 211
H. Sas Judit: A gyermekekkel szembeni családi követelmények alakulása és a
történelmi társadalmi változások 179
Szelényi Iván: Lakásrendszer és társadalmi struktúra 49
Szentpéteri István: Elton Mayo és a szervezés „Humán Relations"-i irányzata 75
Tahin Tamás - Kiss István- - Kézdi Balázs - Kóczián György - Ozsváth
Károly - Örczi József: Kísérlet az elmebetegségekkel szembeni attitűdök
tanulmányozására 383
Voigt Vilmos : Egyetemes magyar néprajz ? 528
A szociológia történetéből
Rézler Gyula: Magyar város és üzemszociográfia a két világháború között -
mérleg és visszatekintés 556
Műhely
Farkas János: A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének
tevékenysége 259
Hunyadi György: Áttekintés a MRT Tömegkommunikációs Kutató Központ
munkájáról 573
Lehoczky Alfréd - Tóth Árpád - Tóth Pál: Szociológiai csoport Miskolcon 417
Módra László: Tájékoztató a Társadalomtudományi Intézetben folyó szociológiai
munkáról 101
Szűcs István: Tájékoztató a Budapesti Városépítési Tervezó Vállalatonál folyó település szociológiai munkáról 578
Vita
Háber Judit : Iskola ós tudás, iskola és kultúra 407
Oktatás
Robert Blumstock: A szociológiai oktatás és kutatás időszerű kérdései Kanadában 582
Gerő Zsuzsa: Szociológiai oktatás a Varsói Egyetemen 427
Nemes Ferenc : Munka és tanulás integrációja az amerikai felsőoktatásban 271
Szalai Béláné : A szociológia oktatásának tapasztalatai a Politikai Főiskolán 107
Szentpéteri István: A szociológia jogi kari oktatásának tapasztalatai és problémái 265
Figyelő
Akszentievics György: A vidéki értelmiség helyzete (Egy vizsgálat ismertetése) 304
Andorka Rudolf: A társadalmi mobilitás vizsgálatának újabb eredményei ós
kérdései 114
Bánlaki Pál: A szociometria módszertana 598
Forintos György: Tallózás a lengyel szociológiai folyóiratokban (1969-71) 602
Földvári Tamás - Manchin Győző: A tudományszociológia alapvető kérdései és
jelenlegi helyzete 286
ifj. Gyenes Antal: Az elmélet és az empíria néhány kérdése a szovjet szociológiai irodalomban 278
Pap Zsolt: Megjegyzések a szociológiáról és a szociográfiáról - Erdei Ferenc könyvének tükrében 588
Tagányi Zoltán: Társadalom és kultúra (Három lengyel könyv ismertetése) 613
Tomka Miklós : Modern polgári vallásszociológia 431
(Dávid János). Az állami iparban foglalkoztatott munkások létszámösszetétele,
munkakörülményei és bérarányai 453
Gazsó Ferenc: Mobilitás és iskola (Guba László) 460
Gazsó Ferenc - Pataki Ferenc - Várhegyi György: Diákéletmód Budapesten
(Hanák Katalin) 308
Héthy Lajos - Makó Csaba: A teljesítményelv érvényesítése és az üzemi érdek
és hatalmi viszonyok (Bőhm Antal) 145
Kolosi Tamás : A társadalmi struktúra elméletéhez (Balogh József) 457
Kulcsár Kálmán : A népi ülnökök a bíróságon (Peschka Vilmos) 595
Laky Teréz: Községi tanácsi vezetők intragenerációs mobilitása (Guba László) 147
Molnár László - Nemes Ferenc - Szalai Béláné: „Ipari munkások politikai
aktivitása" (M. L.) 142
Szovjet szociológia ma (Nagy emil) 544
A magyar szociológiai irodalom bibliográfiája I. kötet (Papp Zsolt) 139
Varga Károly: A szociológia helyzete az európai szocialista országokban (J. Wiatr:
The Srate of Sociology in Eastern Europe today) 592
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4.

Néhány oldal és lapél foltos. Néhány oldalon aláhúzás található.

Állapot:
3.400 Ft
1.700 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4. Szociológia 1972/1-4.

A borító kissé kopott, sérült. A lapélek nedvességtől foltosak.

Állapot:
3.400 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba