A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szociológia 1974/1-4.

Az MTA szociológiai bizottságának folyóirata

Tartalom

1. szám
Tanulmányok
Kulcsár Kálmán: A népesedéspolitika jogi eszközei és a családtervezés Magyarországon
Zamoskin, Ju. A.: Ideológiai-elméleti viták a bürokrácia problémájáról. (Megjelent a Voproszü Filoszofii 1970/11-es számában)18
Tóth Pál: A borsodi gyáriparban dolgozók lakásviszonyai33
A magyar szociológia történetéből
Horváth Róbert: Néhány gondolat a szociológia és a statisztika tudományának kezdeteiről, különös tekintettel a hazai vonatkozásokra49
Szociográfia
Kunszabó Ferenc: A lakóhelyi, a munkahelyi közösségek és a mezőgazdasági foglalkozások tekintélyének összefüggései64
Hatvani Dániel: Nagyközségi népképviselet86
Műhely
Gazsó Ferenc: A hazai ifjúságkutatás fejlesztési programjáról104
Oktatás
Molnár László: A szociológia szerepe az orvosképzésben113
Figyelő
Fukász György: A XV. Filozófiai Világkongresszus és a szociológia125
Kulcsár László: Társadalmi tervezés és szociológia128
Vágh Mária: Három könyv a patriarchális családi értékrend bomlásáról134
Tahin Tamás: Nemzetközi orvosi szociológiai kongresszus Varsóban138
Tomka Miklós: Nemzetközi vallásszociológiai kongresszus145
Rátay Csaba: Az értelmi fogyatékosságok kóreredetének komplex vizsgálata Budapesten146
Hírek
2. szám
Tanulmányok
Nemes Ferenc: Az érdekeltség szerepe a nem intézményesített vállalati tartalékok kialakulásában153
Ifj. Gyenes Antal - Rozgonyi Tamás: A hierarchikus különbségek szerepe és jelentősége a gazdasági szervezetekben169
Molnár László: Az üzemi demokrácia rendszerelméletű megközelítése193
Kulcsár Rózsa: A nők társadalmi mobilitásának vizsgálata204
Márkus Mária: A család szocializációs funkciójának és modelljeinek változásáról224
Szociológiai örökségünk
Kulcsár Kálmán: Utószó Erdei Ferenc: Parasztok című könyvéhez237
Szociológiatörténet
Kislégi Nagy Dénes: 75 éves a L'Année Sociologique250
Műhely
Héthy Lajos - Makó Csaba: Az automatizáció és az ipari munkások262
Figyelő
Andics Jenő: A társadalomtudományi adatbankról274
Terestyéni Tamás: Dokumentáció az empirikus szociológiában285
Sármány Ilona: Adalékok a művészetszociológia történetéhez300
Papp Zsolt: Beszélgetés az Institut für Sozialforschungban309
Könyvekről
Fukász György: Munka, technika, kultúra - Technikai haladás-áldás vagy átok?320
Zdravomiszlov A. G.: A szociológiai kutatások módszertana322
Hegedűs Miklós: Gazdasági fejlődés és urbanizáció325
3. szám
Tanulmányok
Szabó Imre: Marx első megnyilatkozásai a jogról333
Gazsó Ferenc: Közoktatási rendszer és társadalmi struktúra346
Losonczi Ágnes: Az életmódot szervező szükségletek és magyarázó értékek szerepéről365
Laky Teréz: A lakosság véleménye a városfejlesztési döntésekről. Felmérés egy alföldi városban387
Varga Károly: A szociológia és a pszichológia együttműködésének néhány kérdése405
Műhely
Papp Zsolt: Metodológiai és kutatáslogikai alternatívák a társadalomszerkezet vizsgálatában (Két modell példáján)424
Figyelő
Molnár László - Vágvölgyi András: A Nemzetközi Szociológiai Intézet XXIV. Kongresszusa. Algir, 1974. március 25-30.451
Angyal Viktória: Humán ökológia és lakóhelyi társadalom. (Széljegyzetek a francia városszociológiához)456
Kolaja, J. - Siezer, L.: Magyar vonatkozású tanulmányok az Egyesült Államokban463
Könyvekről
Ember-tudomány-technika. A tudmányos-technikai forradalom marxista elemzése. Academia Prague, Moscow - Prague466
A tudomány szociálpszichológiai problémái. Nauka, Moszkva, 1973.471
Társadalmi problémáink a kultúrpolitika tükrében. (Aczél György: Szocialista kultúra - közösségi ember c. művéhez)472
Myrdal, G.: Érték a társadalomtudományban. Bp. Közgazdasági és Jogi K. 1972475
A Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutató Intézetének Kiadványai478
Losonczi Ágnes: Az életmódról. Bp. 1973479
H. Sas Judit: Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban. Bp. 1973481
4. szám
Tanulmányok
Papp Zsolt: Magánérdek, osztályérdek és közvetítő mechanizmusaik487
Glezerman, G.: A szocialista életmód formálódása és fejlődése503
J. Szczepanski: A társadalmi makrostruktúra várható fejlődése Lengyelországban511
Kolosi Tamás: Egy budapesti termelőszövetkezet társadalmi szerkezete527
Műhely
Szleszárjev, G. A.: A szovjet munkásosztály utánpótlása a fiatalok soraiból a tudományos-technikai forradalom viszonyai között543
Héthy Lajos - Makó Csaba: Az automatizáció és az ipari munkások c. kutatási program550
Horváth Ágota - Andor Mihály: Társadalomkép az általános iskolai olvasókönyvekben (Tartalomelemzés)562
Figyelő
A szovjet szociológiai folyóirat első száma577
Miltényi Károly: Népesedési világkonferencia585
Fukász György: Az ISA Szabadidő-kutatási Bizottságának joblonnai üléséről588
Wiener György: Vitaülés Pécsett az államigazgatás szociológiai vizsgálatáról592
Akadémiai értekezések vitái
Varga Károly - Kolosi Tamás - Nemes Ferenc - Kovács Sándor kandidátusi védéséről596
Könyvek
The Use of Time. Ed. Alexander Szalai. (Surányi Bálint)603
Erdei Ferenc A magyar falu (Shmidt Helga)605
Escarpit, R.: Irodalomszociológia. A könyv forradalma (Kárpáti Zoltán)609
Két szociálpszichológiai kötetről: Szociálpszichológia611
Szociálpszichológia611
Hírek616
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Szociológia 1974/1-4. Szociológia 1974/1-4. Szociológia 1974/1-4. Szociológia 1974/1-4. Szociológia 1974/1-4. Szociológia 1974/1-4. Szociológia 1974/1-4. Szociológia 1974/1-4.

A gerincek enyhén elszíneződtek, töredezettek. Néhány borító és lapélei kissé foltosak.

Állapot:
3.400 ,-Ft
17 pont kapható
Kosárba