780.180

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Word 5.5

Szerző
Lektor

Kiadó: ComputerBooks Kiadói Kft
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 244 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-7642-15-3
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal illusztrált.

Tartalom

A program telepítése és elindítása1
A Word telepítése1
A World elindítása11
Indítási paraméterek11
Alapfokon a Word kezeléséről15
A könyvben alkalmazott jelölések15
A Word parancsainak aktivizálása15
Parancsadás billentyűzetről16
Parancsolás egérrel17
Szövegszerkesztési lehetőségek17
Beszúró és felülíró üzemmód18
Hibajavítás18
Nyomtatás19
A dokumentum elmentése19
A dokumentum betöltése20
Kilépés a Word-ből21
A Word alapelemei23
A Word képernyője23
Parancsadás28
Párbeszéddobozok29
Párbeszéddobozok kezelése egérrel30
Párbeszéddobozok kezelése billentyűzetről31
Kurzorpozícionálás és szövegkijelölés 33
Kurzormozgatás és szöveggörgetés33
Gördítősávok és ikonok - görgetés az egérrel33
Kurzormozgatás és szöveggörgetés billentyűzetről34
Ugrás egy megadott oldalra35
Szövegkijelölés35
Szövegkijelölés a billentyűzetről36
Kijelölés egérrel38
Oszlogópkijelölés38
Szövegszerkesztés és formázás41
A szöveg formai tagolása41
A formai tagolást megvalósító eszközök43
Karakterformátumok43
Rejtett (hidden) karakterformátum44
A Format, Character... parancs45
Gyorsformázó billentyűk45
Formázószalag46
Bekezdésformátumok46
A Format, Paragraph... parancs49
Bekezdésformázás egérrel49
Bekezdésformázás gyorsformázó billentyűkkel50
Szekcióformátum51
Lapméret és margó beállítások52
Keretek, vonalrajzolás52
A bekezdés méretezése és árnyékolása54
A keret, a vonalak és az árnyékolás eltávolítása54
Egymást követő bekezdések bekeretezése55
Függőleges vonalak a táblázatokban55
Vonal rajzolás57
A zseb58
Műveletek a zsebbel58
Szövegrész áthelyezése58
Szövegrész áthelyezése egérrel58
Szövegrész másolása59
Szövegrész másolása egérrel59
Szövegrész törlése a zseb felülírása nélkül59
Keresés és csere59
Szövegkeresés60
Szövegcsere61
Az utolsó szerkesztő művelet ismétlése62
Az ismétlés parancs63
Az utolsó szerkesztő művelet visszavonása63
Szerkesztés módosító üzemmódban63
A módosító mód bekapcsolása63
A módosítások véglegesítése65
Megjelenítési módok a képernyőn66
Szerkesztő mód (edit)66
Szerkesztő mód valós sortördeléssel66
Layout megjelenítési mód67
A laptükör-megjelenítési mód (Print Preview)68
A segítő rendszer (help)69
A helyzetérzékeny segítő rendszer69
A Help, Index parancs69
A kalkulátor70
Műveletek és jelük71
A zárójelek használata71
A művelet elvégzése72
Ideiglenes kilépés a Dos operációs rendszerbe72
Egy DOS parancs végrehajtása72
Több DOS parancs végrehajtása72
Nyomtatás73
A File, Print... parancs73
A nyomtató típusának kiválasztása75
Nyomtatási opciók76
Háttérnyomtatás77
Az aktív ablak tartalmának kinyomtatása háttérben77
Lapszámozás és az élőfej79
Lapszámozás79
A lapszámozás bekapcsolása79
Lapszámozás kikapcsolása az első oldalon80
Élőfej (header/footer)81
Élőfej kijelölése81
Lapszámozás az élőfejben83
Az élőfej alkalmazása a gyakorlatban84
A rövidítésszótár87
Beírás a rövidítésszótárba88
Beszúrás a rövidítésszótárból89
A megnyitott rövidítésszótár elmentése90
Rövidítés törlése az aktív rövidítésszótárból91
A teljes rövidítésszótár tartalom törlése91
Rövidítésszótár megnyitása91
Rövidítésszótárak összefűzése92
Tabulátorok93
Tabulálás vízszintesen93
Tizedes tabulátor94
Függőleges tabulátor95
Kitöltő karakterek95
A tabulátorütközők beállítása a Format, Tabs... paranccsal95
Tabulátorütközők beállítása a vonalzón96
Tabulátorütközők beállítása a vonalzón97
Tabulátorütközők törlése98
Tabulátorütközők áthelyezése99
Ablakok101
Ablak megnyitása101
Áttérés a másik ablakra101
Az ablak kinagyítása és visszaállítása102
A képernyő felosztása az ablakok közt103
Az ablak méretének megváltoztatása103
Az ablak elmozdítása103
Az aktív ablak kettéosztása104
Az ablak bezárása104
Az állománykezelő parancsok és az ablakok kapcsolata105
Állománykezelés107
A File, New... parancs107
A File, Open... parancs107
Állományok lezárása109
Az állományok mentése109
Biztonsági mentés109
Összegző információ (summary information)110
Állománymenedzser111
Állományok kijelölése111
Állományok keresése111
Logikai műveletek és jelük114
Állomány-megnyitás115
Állomány törlés az állománymenedzserrel115
Állomány átnevezése115
Állományok másolása115
Nyomtatás az állománymenedzserrel116
Tárgymutatógenerálás oldalszám szerinti sorrendben150
A tárgymutató formázása150
Kitöltőkarakter megváltoztatása151
A tárgymutató bejegyzés első betűje nagy betű legyen151
Szintek távolsága151
Formázás stíluslappal151
A tárgymutató egyéb formázási lehetőségei151
Tartalomjegyzék153
Tartalomjegyzék-generálás manuálisan153
A címek megjelölése manuálisan153
Tartalomjegyzék szintek153
Pontot, pontosvesszőt, kettőspontot és idézőjelet tartalmazó szövegrész kijelölése tartalomjegyzékhez154
A tartalomjegyzék generálása154
Tartalomjegyzék-generálás vázlat (outline) alapján155
A tartalomjegyzék formázása155
Formázás utólagosan156
Könyvjelző159
Megjelölés könyvjelzővel159
Ugrás a könyvjelővel megjelölt szövegrésze159
A könyvjelző eltávolítása160
A könyvjelző "áthelyezése" más szövegrészre160
A könyvjelzőkkel végzett munka160
Hivatkozások (Cross-referencing)161
Hivatkozások oldalszámra162
Hivatkozás bekezdésszámra162
Hivatkozás lábjegyzetre163
Logikailag összetartozó csoportok (ábrák, táblázatok stb.) automatikus sorszámozása163
Automatikus sorszám generálás163
Hivatkozás automatikus sorszámra164
A formalevél167
A fődokumentum létrehozása167
Az adatdokumentum (állomány) elkészítése169
Adatdokumentum elkészítése más program adatainak a felhasználásával171
Laptördelés117
Laptördelés vezérlése a szekcióban117
Többhasábos tördelés117
A laptörlés vezérlése a bekezdésen belül119
Fattyúsorok kezelése120
Állományok összefűzése123
Szövegállományok összefűzése123
Szövegállományok összefűzése aktualizált (update) kapcsolattal124
Szövegrész beszúrása aktualizált (update) kapcsolattal126
Táblázatkezelő programok adatainak beillesztése a dokumentumba126
Képek beillesztése a dokumentumba129
Szöveg és kép pozicionálás131
A Format, Position... parancs131
Pozicionálási lehetőségek133
Függőleges léniák a hasábok közt138
Objektum a margó szélességében többhasábos tördeléskor140
Objektum a margón kívül141
Lábjegyzet (Footnote)143
A lábjegyzet-hivatkozás beszúrása a szövegbe143
Mozgás a hivatkozás és a lábjegyzet közt144
A lábjegyzet törlése144
A lábjegyzet elhelyezése144
A lábjegyzet szövege a kettéosztott ablak másik felén144
A hivatkozási jel formázása145
A lábjegyzet helye146
Jegyzet (annotation)146
Tárgymutató147
A tárgyszavak megjelölése manuálisan147
Tárgyszómegjelölés makróval148
Tárgyszavak megjelölése makróval - indexállomány segítségével148
A tárgymutató szintézise149
Pontot, pontosvesszőt és idézőjelet tartalmazó szövegrész megjelölése tárgymutatóhoz149
A tárgymutató generálása150
A fődokumentum és az adatdokumentum "összefésülése" - a formadokumentum kinyomtatása173
A fődokumentum és az adatdokumentum "összefésülése" - nyomtatás nélkül173
A fődokumentum és az adatdokumentum "összefésülése" megadott rekordokkal174
Speciális utasítások formalevél készítéséhez174
A SET és az ASK utasítás175
Az IF és az ELSE feltételes utasítások176
A SKIP utasítás179
A NEXT utasítás179
Az INCLUDE utasítás181
Stíluslapok (Style Sheet)183
Meglévő stíluslapok használata184
Stíluslap csatolása a dokumentumhoz184
A csatolt stíluslap tartalmának megtekintése185
A stílusok felépítése185
A stílus hozzárendelése (alkalmazás)187
Stílus-hozzárendelés a Format, Apply Style... paranccsal187
Stílus-hozzárendelés formázószalaggal188
Stílus-hozzárendelés gyorsformázó billentyűkkel189
Stílusoszlop189
Stílus-hozzárendelés törlése189
A stíluslap módosítása190
A stílusnév vagy a stílusazonosító kód megváltoztatása190
A stílus módosítása190
Stílus törlése a stíluslapról190
Stílus áthelyezése más stíluslapra191
Stílus másolása más stíluslapra191
A stíluslpa és stílus létrehozása191
Új stíluslap létrehozása191
Új stílus létrehozása192
Stíluslapok összefűzése194
A stíluslap elmentése más néven195
A stíluslap kinyomtatása196
Stíluslapok és közvetlen formázás196
A stíluslappal formázott dokumentum átalakítása közvetlen formátumozásúvá199
Az 5.0 verzió stíluslapjai199
Automatikus stílusok199
Makrók201
Hogyan működik a makró?201
A programmal szállított kész makrók202
Makró (glossary) állományok összefűzése206
A makróállomány mentése háttértárolóra206
Makrók futtatása206
A makróállomány (glossary) megnyitása206
Makró futtatás lehetőségei207
Makrófutás ismétlése207
A makrófutás megszakítása208
Makrófuttatás lépésenként208
Makrókészítés209
A makró neve és kódja210
Makrórögzítés211
A makróírás alapszabályai211
Makrókód és makróutasítások212
Kurzorpozicionáló makróparancsok213
Makrók írása213
A makrók tesztelése214
Makrók szerkesztése214
Makró törlése215
Makró referencia216
Vázlatszerkesztés229
Szerkesztési vázlat módban229
Átkapcsolás vázlat módra229
Gépelés vázlat módban229
Törzsszöveg begépelése230
Az alcímek és a törzsszöveg elrejtése231
Az alcímek elrejtése231
A következő alszint megjelenítése232
A szint alatt lévő összes alszint megjelenítése232
Az alszintek megjelenítése megadott szintig232
A szint alattlévő törzsszöveg megjelenítése233
Minden címszint és törzsszöveg megjelenítése233
Rendező mód233
Átkapcsolás rendező módra233
Kijelölés rendező módban233
Címek áthelyezése és másolása234
Címek törlése234
Kész dokumentum vázlatba rendezése234
A címek automatikus sorszámozása vázlat módban235
Sorszámozás a program által kínált formában235
Alpontos sorszámozás (legal) kapcsolása236
A sorszámkozás eltávolítása236
Bekezdések sorszámozása szöveg módban237
Nyomtatás vázlat módban237
Elválasztás és helyesírás-ellenőrzés238
Manuális elválasztás238
Normál elválasztójel238
"Feltételes" elválasztójel238
Összekapcsoló kötőjel239
Automatikus elválasztás239
Helyesírásellenőrzés241
A helyesírás-ellenőrző parancs241

Molnár Mátyás

Molnár Mátyás műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Molnár Mátyás könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Word 5.5

Könyvtári könyv volt. A borító enyhén töredezett.

Állapot: Közepes
940 Ft
370 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Word 5.5

A tartalomjegyzékben néhány oldal fel van cserélve. A kötés néhány helyen enyhén megtört. A címlapon tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Word 5.5 Word 5.5 Word 5.5

A gerinc elszíneződött.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba