A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

»Én sosem kívántam más emlékművet...«

Vonulatok a Németh László recepció történetéből

Szerző

Kiadó: Argumentum Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 1.012 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN: 963-446-239-1

Fülszöveg

1969-ből való a kötet mottójaként választott Németh László-megállapítás és óhaj: "Arra, hogy kivel mint bántak, mennyire ismerték félre, van objektív mérték: az, amit egy életen át összeírtak róla. Én sosem kívántam más emlékművet, mint ezt: a rólam írtak összegyűjtését, kiadását. Nem azért, hogy támadóimat pellengérre állítsam; mentséget inkább, hogy művemet milyen közegellenállással szemben kellett a világba nyomnom". Monostori Imre - a neves Németh László-kutató - megkezdte ennek az "emlékműnek" a építését.
A fogadtatás természetéből következik, hogy Monostori nem a teljes életműre koncentrál. Elismerve annak szerves egységét, elsősorban az esszé- és tanulmányíró fogadtatástörténetét mutatja be, hisz mindig ezek körül keletkeztek elsődlegesen eszmei, ideológiai, politikai indíttatású viták. A hatalmas anyag bizonyos szelektálásra is késztette a válogatót. Csak a fontosabb, illetve jellegzetesebb írások kerültek be a gyűjteménybe és azok a szerzők, akik a maguk korában... Tovább

Tartalom

DOKUMENTUMOK
1925-2001
I.
1925-1938
A HOMÁLYBÓL
Gellért Oszkár - Kosztolányi Dezső - Osvát Ernő: A Nyugat novellapályázata. (Részletek) 13
[Hatvany Lajos] Gombossy Sándor: Levél egy Baumgarten-díjashoz. (Részletek) 14
Gulyás Pál: Németh László. (Részletek) 18
A TANÚ ÍRÓJA
Szenteleky Kornél: Tanú 22
Kerecsényi Dezső: A Tanú. (Németh László folyóirata) 23
[Bányai László] Szőke Pál: Az irodalom fasisztája 24
Babits Mihály: Könyvről könyvre. (Részletek) 25
Pap Károly: Németh László és a Tanú 25
Győry János: Új magyar folyóiratok. (Részlet) 30
[Molnár Erik] Jeszenszky Erik: Nyílt levél Németh Lászlóhoz, a Tanú szerkesztőjéhez 31
[Molnár Erik] Jeszenszky Erik: Megjegyzés az előbbiekre. (Részletek) 33
Kassák Lajos: Közbeszólás. Válaszlevél. (Németh Lászlónak. 1933. XII. 15.) 36
Makkai László: Németh László és a Tanú 39
„A SZELLEM KÜLÖNÍTMÉNYESE"
Ignotus: Az idők mögül. Kalangya 47
Kalangya 51
Hatvany Lajos: A szellem különítményesei 52
Németh Imre: Változatok a schófár-kürtön. (Részlet) 59
Hatvany Lajos: Nyílt levél Németh Lászlóhoz 63
Pap Károly: Válasz egy különítményes vallomására 66
Kardos László: Jegyzetek a Németh-ügyhöz 69
Kardos Pál: Zsidó válasz 72
Zsolt Béla: A vita vége 76
A REFORMOK KÖRÜL
Szekfű Gyula: Az ifjúság vezetői. (Részlet) 78
Ignotus Pál: A harmadik oldal. (Részletek) 80
Ignotus Pál: Mint egyike a Shylockoknak 81
Fejtő Ferenc: Magyar narodnikik 83
[Nemes Lajos] Máriássy Zoltán László: Neomisztikus megmozdulások
Magyarországon 87
[GÁSPÁR Jenő] (G. J.): A rádió irodalompolitikája 91
József Attila: „Új Szellemi Front". (Részlet) 93
[Schöpflin Gyula] Nagypál István: A Választól a Tanúig 94
Szabó Zoltán: A politika betörése. (Részlet)
EMBER ÉS SZEREP
Szabó Lőrinc: Németh László és szerepe
Török Sophie: Önéletrajz, generációs probléma, vagy amit akartok... (Részlet) 102
[Schöpflin Gyula] Nagypál István: Németh László önéletrajza 105
MAGYARSÁG ÉS EURÓPA
[Molnár Erik] Szentmiklósy Lajos: Németh László: Magyarság és Európa 108
[Schöpflin Gyula] Nagypál István: Németh László: Magyarság és Európa 111
Vas István: Magyarság és Európa 113
Bresztovszky Ede: A falu és az ország. (Részlet) 116
Féja Géza: Vádló és vádlott 119
Németh Andor: Köd vagy sziget? Németh László: Magyarság és Európa 123
Szekfű Gyula: Németh László vagy az ifjúság vezetése 127
Veres Péter: Levél Németh Lászlóhoz 132
MAGYAROK ROMÁNIÁBAN
Dénes Béla: Németh László apokaliptikus útja Romániában 139
Kovács György: „Isten velünk, és mindenki ellenünk."
Tamási Áron nyilatkozik Németh László romániai tanulmányútjának indító
okairól, az erdélyi magyar politikáról, a székelység életerejéről és a „vád"-ról,
hogy ki „informálta" a budapesti írókat 142
Gaál Gábor: Németh László és Kurátor Zsófi 146
Albrecht Dezső: Az építő Erdély. (Részlet) 149
Braun Róbert: Két magyar tanulmány Romániáról.
Makkai László: Két világ határán. Havasalföldi városok és kolostorok.
Németh László: Magyarok Romániában. Útirajz 152
Ravasz László: Németh László és az erdélyi magyarság 154
Szabó Zoltán: Vigasztalásul útnak indulunk... (Részlet) 156
„A TANÚ RAVATALÁRA"
Vita Zsigmond: A megszűnt Tanú és a reformgondolat 158
Gaál Gábor: A Tanútól a Bűnig 160
Komlós Aladár: A Tanú. (Vázlat) 164
Keszi Imre: Németh László és a zsidóság 169
Hatvany Lajos: Az új szellemi fronttól - a márciusi frontig. [II. rész].
(Részletek) 175
REGÉNYEKRŐL. A BERZSENYI-KÖNYVRŐL
Illyés Gyula: Gyász. Németh László regénye 178
Komlós Aladár: Irodalmi napló. 1936. jún. 25 180
Benedek Marcell: Gyász. (Németh László regénye) 181
Keresztes Dezső: Németh László: Bűn 182
Móricz Zsigmond: Berzsenyi. Németh László könyve miatt. (Részlet) 185
Fejtő Ferenc: Urbanizmus és parlagiság. Németh László Berzsenyi-könyvére 187
II.
1939-1944
VIHAR A KISEBBSÉGBEN KÖRÜL
Joó Tibor: Öncsonkítás. Jegyzet Németh László könyvéhez 193
Katona Jenő: Megítélt halhatatlanok és halandók. (Németh László könyve) (Részlet) 196
Gulyás Pál: Öncsonkítás vagy visszametszés?
(Vita Joó Tiborral Németh László új Tanújáról) 200
Szekfű Gyula: Lírai történetszemlélet. (Részlet) 205
Babus Mihály: Könyvről könyvre 208
Babuss Mihály: Könyvről könyvre. (Részlet) 214
Féja Géza: Magyar vízválasztó 216
Hamvas Béla: „Híg magyar," „jött magyar" és „mély magyar". (Részlet) 218
Tamási áron: Még csak egyet szólott a kakas 220
Komlós Aladár: Az asszimiláció kora, a magyar irodalom és a zsidók. (Részletek) 223
Keszi Imre: A könyv népe. A zsidó szellem és irodalom kérdéséhez. (Részletek) 230
Lukács György: Újra és újra: mi a magyar? Komoly kérdések -
felelőtlen válaszok. (Részlet) 233
Demény János: Pax Hungarica. (Részlet) 239
A HÁBORÚS ÉVEK
Oláh György: Zárszó. (Részlet) 241
B[osnyák] Z[oltán]: Németh László: A minőség forradalma. I-IV. kötet 242
Cs. Szabó László: Mérleg. (Részletek) 243
Gombos Gyula: Németh László : 245
Oláh György: Czukoréktól Cseresnyésig. (Részlet) 247
Illés Endre: Személyeskedők és pökhendiek. (Részlet) 248
[Jordáky Lajos] erdélyi Lajos: A megrontott megrontok. (Részlet) 249
Levelek Németh László címére 249
[Várnai Dániel] (-rn-): A hóbortosok. (Részlet) 253
Veres Péter: Németh László. (Részletek) 254
Kodolányi János: Esti beszélgetés. (Részletek) 261
Sőtér István: Németh László tanulmányai.
(Készülődés; A minőség forradalma; Kisebbségben) 262
Nagy István: Németh László szocializmusa 268
Marosán György: Nyílt levél Nagy István íróhoz 271
Illyés Gyula: Németh László Debrecenben 273
Gulyás Pál: Professzor Németh Lászlónak. (Vers) 274
Farkas Gyula: A magyar szellem felszabadulása. (Részlet) 275
Juhász Géza: Népi írók. (Részlet) 277
Szárszó, 1943. Veres Péter hozzászólása. Nagy István hozzászólása. (Részlet)
Darvas József hozzászólása. Erdei Ferenc vitazáró beszéde. (Részlet) 281
Kovács Imre: Ifjúsági parlament a Balaton partján. (Részlet) 288
Kézfogás helyett, avagy a csatlakozás illemtana 289
G. Z.: Akiknek már nem kell az ölelés. A hazai marxisták visszautasítják
a náluk soha nem jelentkezett Németh Lászlót és Kodolányit 291
Vatai László: Üdvösség és reformáció. Németh László. (Részlet) 293
III.
1945-1955
„TISZTA VIZET A POHÁRBA!"
Horváth Zoltán: Tiszta vizet a pohárba! 297
Lukács György: Prológ vagy epilóg? Jegyzetek a magyar „népiesek"
újabb fejlődéséről. (Részlet) 299
Hamvas Béla: Németh László tanulmánya: A tanügy rendezése 302
Rónai Mihály András: Németh László új szezonja elé 304
Zelk Zoltán: Hozzászólás 306
[Gogolák Lajos] árgus: Németh László visszatér 307
Lukács György: A magyar irodalom egysége. (Részlet) 309
Király István: Németh László, (készletek) 310
Németh László szelleme 312
Bóka László: A megdicsőült író 313
Erdei Ferenc: Az összeesküvők politikája és a harmadik út ideológiája.
(Részletek) 315
Bibó István: Összeesküvés és köztársasági évforduló. (Részlet) 316
Révai József: Az összeesküvés tanulságai. (Részlet) 319
Zsolt Béla: Érdekes találkozó 320
Révai József: Marxizmus és népiesség. (Részletek) 324
Lukács György: Népi írók a mérlegen. (Részlet) 327
Lukács György: A népi irodalom múltja és jelene. (Részlet) 330
Király István: Németh László: Iszony 332
Sőtér István: Németh László és az Iszony. (Részlet) 335
Király István: Berzsenyi ürügyén 341
Pilinszky János: Utazás. Németh Lászlónak. (Vers) 343
Horváth Márton: Magyar irodalom - szovjet irodalom. (Részlet) 345
AZ OLVADÁS ÉVEI
Bóka László: Jelszó: Petőfi!". (Részlet) 347
Illyés Gyula: Petőfi Mezőberényben. (Részlet) 349
Horváth Márton: A Petőfi Mezőberényben vitájához. (Részlet) 350
Veres Péter: Olvasás közben. (Részlet) 351
Hermann István: Egy nemzedék önleszámolása. Németh László Galileijét olvasva.
(Részletek) 354
IV.
1956-1969
AZ „ÚJ BACH-KORSZAK"?
Gérczei László: Becsület és józanság 361
Pesti G. László: írók szövetsége, ahol az irodalom kérdései
már réges-rég háttérbe szorultak. (Részlet) 363
Vekerdi László: Németh László: Égető Eszter 364
Palmiro Togliatti cikke az Irodalmi Újságról és az írók szerepéről
a magyarországi eseményekben. (Részlet) 367
Nagy Péter: Németh László történelmi drámái 368
Kállai Gyula: Válasz az értelmiség néhány kérdésére. (Részlet) 373
Rényi Péter: Két Galilei. (Részlet) 374
A „népi" írókról. Az MSZMP Központi Bizottsága mellett működő
kulturális elméleti munkaközösségének állásfoglalása. (Részletek) 377
Rákos Péter: Néhány megjegyzés Németh László életművéhez 382
Sőtér István: Németh László társadalmi drámái 388
Barna László: Levél Németh Lászlóhoz 391
Kovács Imre: Németh László megkövetése 391
[Szabolcsi Miklós] Sz. M.: Németh László hatvanéves 394
Erdei Ferenc: Németh László tanulmánykötetéről 395
Szigeti József: A Sajkódi estékről. (Részletek) 397
AZ UTAZÁS VISSZHANGJAI
Király István: Németh László: Az Utazás. (Részletek) 401
Cs. Szabó László: Az Utazás 403
Szabó Zoltán: Utas és külvilág. (Részlet) 408
NÉMETH-MŰVEKRŐL ÉS -JELENSÉGEKRŐL
Illyés Gyula: Németh Lászlóról a francia olvasónak. (Részlet) 413
E. Fehér Pál: A „Műhely" legendája. Németh László: A kísérletező ember.
(Részlet) 417
Rónay György: A kísérletező ember. Jegyzetek Németh László új könyvéről 419
Vekerdi László: A kísérletező ember. Jegyzetek Németh László könyvéről 429
Szabó Zoltán: a minőségért forrongó ember. (Részlet) 434
Kodály Zoltán és Németh László átvette a Herder-díjat 437
Béládi Miklós: Németh László. (Részlet) 438
Kardos Pál: Németh László: Irgalom 440
Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelő útja. Németh László és az 56 utáni kiegyezés.
(Részlet) 443
B. Nagy László: Egy katarzis története. Kísérlet Németh Lászlóról. (Részlet) 448
Németh László műveinek külföldi visszhangja.
(Összeállította és fordította Hölvényi György) 453
Sükösd Mihály: Németh László jelensége. A Kiadatlan tanulmányok ürügyén. (Részlet) 455
V.
A HETVENES ÉVEK
RÉGI REFLEXEK, ÚJ SZEMPONTOK
B. Nagy László: Németh László pályája 1945 után. (Részlet) 461
Pilinszky János: Ama kései. (Vers) 463
Alexa Károly: Az arcképfestő tévedése 463
Tamás Attila: A Galilei helye Németh László írói életművében. (Részletek) 465
A HETVENEDIK SZÜLETÉSNAP
Erdei Ferenc: Németh László hetvenéves. (Részletek) 470
Illyés Gyula: Németh Lászlóról [szerzői estjén az Egyetemi Színpadon] 472
Gombos Gyula: Tanítás a minőségre. (Részlet) 476
Cs. szabó László: A mintadiák. (Részlet) 481
Kovács Imre: Találkozásaim Németh Lászlóval. (Részlet) 485
Zsigmond Endre: A német és az angol recepció 487
Albert Pál: A francia recepció 492
Kerényi Magda: Németh László hetvenedik születésnapjára. 1971. április 18 496
Bori Imre: Németh László 70 éves 501
Jaroslava Pasiaková: Németh László. (Részlet) 503
Veress Dániel: A minőségi ember. Németh László 70 éves 508
A HALÁL HÍRÉRE
Nagy László naplóbejegyzése. (1975. márc. 3.) 510
Illyés Gyula: A ravatalnál 510
Déry Tibor: A hiány 512
Csoóri Sándor: Temetek, az én temetőmbe 513
Keresztúry Dezső: Árnyékán átlépve. Németh László ravatalánál. (Vers) 514
Illés Endre: A reformátor 515
Sütő András: A szellem Odüsszeusza. (Németh László halálhírére) 518
Juhász Ferenc: Könnycsepp-rózsa Németh László halott szívére. (Vers) 519
Borbándi Gyula: Németh László példája. Március 3-án, életének 74. évében Budapesten elhunyt Németh László. Március 7-én temették el a Farkasréti temetőben 520
Bányai János: Németh László - a kritika dicsérete 522
Szabó Zoltán: A la recherche. (Részlet) 524
Czine Mihály: Templomot épített. Búcsú Németh Lászlótól 527
Fodor András: Homloka égöve alatt. Németh László emlékére. (Vers) 529
A HETVENES ÉVEK VÉGÉN
Déry Tibor: Egy nap hordaléka 531
Domokos Mátyás: A Sorskérdések sorsa. A szerkesztő töprengései. (Részlet) 533
Lackó Miklós: Egy szerep előtörténete. A fiatal Németh László és a húszas évek.
(Részlet) 538
Bibó István: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfü Gyulával folytatott
vitája 541
[Örkény István Németh Lászlóról] 546
Vas István: Mért vijjog a saskeselyű? Nehéz szerelem. III. 52. Coriolanus. (Részlet) 547
VI.
1980-1989
A NYOLCVANADIK SZÜLETÉSNAP GONDOLATAIBÓL
Sőtér István: író a föld alól? (Részlet) 555
Csoóri Sándor: Első közelítés Németh Lászlóhoz 556
Kis Pintér Imre: Németh László és démonai 563
Cs. Varga István: Hatvany Lajos és Németh László. A haragtól a megértésig 570
Illyés Gyula: Üdvösség vagy halál. Németh László nyolcvanadik évének ünnepén.
(Vers) 573
Nagy Péter: Németh László nyolcvan éve 573
Németh G. Béla: Németh Lászlóról - az Utolsó széttekintés alkalmán 576
ELLENTÉTES NÉMETH LÁSZLÓ-ÉRTELMEZÉSEK
Vásárhelyi Miklós: Németh László publicisztikája a második világháború éveiben.
(Részlet) 584
Kiss Ferenc: Új Németh László-értelmezések 585
Fenyő István: A Németh László-kép változásai 591
Gergely András: Németh László vitája Szekfű Gyulával. (Részlet) 600
Salamon Konrád: Szárszó, 1943. (Részlet) 603
Ránki Gyula: Igazolható-e Németh László próféciája? 606
Kulcsár Szabó Ernő: Németh László válogatott művei. I-III 608
Kosáry Domokos: „Kárpát-Európa"-kutatás a Teleki Intézetben.
(Tóth János interjúja). (Részlet) 610
Sándor Iván: Helyesen gondolkozni: erkölcs.
A Németh László-életmű margójára. (Részlet) 611
Zimonyi Zoltán: Sorsok, sorsmetaforák. Németh László: Sámson. (Részletek) 615
Ungvári Tamás: A „Németh László pör" margójára 619
Sükösd Mihály: Németh László körül. Vita Ungvári Tamással 626
Fenyő István: Két könyv Németh Lászlóról 631
Király István: Németh László korszerűsége 637
Domokos Mátyás: A minőséggel beoltott élet.
A székesfehérvári Németh László-emlékülés elé. (Részlet) 643
Eörsi István: Emlékezés a régi szép időkre. (Részlet) 645
Fekete Sándor: Az én hatvanas éveim. (Részlet) 646
[Dr.] Lakatos István: Árnyak (hamisítások?) Németh László körül 648
Rainer M. János: Pártok és irodalom. Németh László írásai 1956-ból. (Részlet) 651
Tóbiás Áron: Magyar glóbusz? Beszélgetés Király Istvánnal, a népi írókról szóló
állásfoglalás egyik szerzőjével. (Részlet) 652
Király István: Németh László gondolatvilága. (Részlet) 654
Grezsa Ferenc: Németh László Kossuth-díja 661
Juhász Gyula: Németh László, a politikai gondolkodó. (Részlet) 662
Sükösd Mihály: Németh László öröksége 665
VII.
A „RENDSZERVÁLTOZÁS" UTÁN
1990-2001
„RENDSZERVÁLTOZÁS"
Dr. Lakatos István: Németh László - 1956. november 673
Grezsa Ferenc: a politikus Németh László 674
Salamon Konrád: Németh László minőségszocializmusa 679
Vekerdi László: Ismét a Sorskérdésekről 683
Görömbei András: Sorskérdések 688
Poszler György: Bennszülött bölcselet. Németh László: Kisebbségben.
Szubjektív kommentárok. (Részlet) 697
Grezsa Ferenc: a kisebbségben-metafora jelentésváltozatai. (Részlet) 703
Borbándi Gyula: Németh László és az új Magyarország. Előadás az 1991. április
18-án a Kossuth Klubban rendezett Németh László emlékesten 705
Lengyel András: Németh László Shylock-metaforája. (Részlet) 713
KISS Károly: Etnoprotekcionizmus 722
Kulcsár Szabó Ernő: A kultúrkritikától az etnikumvédelemig. (Részlet) 727
Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története. II. k. (Részlet) 730
Vekerdi László: A Sorskérdések megjelenése, visszhangja, visszhangtalansága 732
ANTILIBERÁLIS? ANTISZEMITA? BEHÓDOLÓ? BEZÁRKÓZÓ?
Radnóti Sándor: Etnosz és démosz. Csoóri Sándor: Nappali hold. (Részlet) 736
Lackó Miklós: Kisebbségben? A Németh László-minta 737
Csepeli György: Bűvészinasok. A népi gondolkodás paradox antiszemitizmusa 741
RÉVÉSZ SÁNDOR: A hit üzemanyaga 747
Mórocz Zsolt: A Kisebbségben üzenete. Egy életmű Achilles-sarka. (Részlet) 752
Fűzi László: Németh Lászlóról és utóéletéről - 1995-ben. (Részletek) 758
Ungvári Tamás: Németh László öröksége. (Részlet) 763
N. PÁL József: Gondolatkísérlet Németh László és a hatvanas évek viszonyáról.
(Részlet) 764
Jókai Anna: A minőségi ember. Gondolatok Németh László 95. születésnapján ... 769
Sándor András: A próféciának bizonyult Kisebbségben 772
Monostori Imre: Valamit a „népiségkritiká"-ról 776
Fricz Tamás: A népi-urbánus vita tegnap és ma. (Részlet) 781
Soós Pál: A népi-urbánus vita mítoszai és valóságtartalmai. (Részlet) 785
Szalai Pál: Két álláspont Szárszón? (Részlet) 790
Monostori Imre: Sziget és külvilág. Lackó Miklós válogatott tanulmányai. (Részlet) 793
[Király István feljegyzése az Illyés Gyulával és Németh Lászlóval folytatott
megbeszéléseiről] 795
Domokos Mátyás: Életreceptek levelekben 1949-1975 798
Ungvári Tamás: Ahasvérus és Shylock. A „zsidókérdés" Magyarországon. (Részlet) 803
Dávidházi Péter: ,betegség, melynek Jézust köszönhetjük".
Egy parafrázis Németh László és Pap Károly párbeszédében. (Részletek) 808
Dénes Iván Zoltán: Eltorzult magyar alkat. Bibó István vitája Németh Lászlóval
és Szekfű Gyulával. (Részlet) 816
Szabó Miklós: Nincs harmadik út. Gondolatok a magyar polgárosodás útvesztőiről.
(Részlet) 819
Földényi F. László: Kitekintés és bezárkózás. Vázlatos följegyzések a mai magyar
szellemi helyzetről. (Részlet) 820
Kerényi Károly: Németh Lászlóról 823
A CENTENÁRIUM NÉHÁNY SZELLEMI JELENSÉGE
Tamás Gáspár Miklós: Az éleslátó vak. Száz éve született Németh László 827
Kertész Ákos: Sajnálatos egybeesés 830
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet.
(Részlet) 833
Monostori Imre: A Németh László-centenárium könyvtermése.
(2001. nyár végén) 843
Szegedy-Maszák Mihály: A fordíthatóság esélyei 849
Tarján Tamás: Credo quia absurdum - avagy az ellentmondások dramaturgiája 858
Imre László: A közhasznú igazságok fajtáiról és fokozatairól.
Az esszéista Németh László és a tudomány 863
Monostori Imre:
A NÉMETH LÁSZLÓ-RECEPCIÓ TÖRTÉNETI VÁZLATA (1925-2001)
Néhány előzetes megjegyzés 869
A NÉMETH-RECEPCIÓ TÖRTÉNETÉNEK FŐBB KÉRDÉSEI A HARMINCAS ÉVEKBEN
(1925-1938)
A homályból 871
A Tanú írója 871
„A szellem különítményese" 874
A reformok körül 877
Két sorsmetafora, újabb kihívások: Magyarság és Európa, Magyarok Romániában 879
Búcsú a Tanútól 882
A KISEBBSÉGBEN. A HÁBORÚS ÉVEK IDEJÉN (1939-1944)
Vihar a Kisebbségben körül 885
A háborús évek idején 888
A FŐ „KÉRDÉSEK" 1945 UTÁN
(1945-1955)
„Tiszta vizet a pohárba!" 894
A FORRADALOM UTÁN ÉS A HATVANAS ÉVEK (1956-1969)
1956 végétől: az „új Bach-korszak"? 899
A két „utazás" 903
Nyugat-európai sikerek, itthoni pályaképek 907
A HETVENES ÉVEKBELI KITELJESEDÉS
Új szellemű megközelítések 910
Méltatások a hetvenedik születésnapon 912
Németh László halála 914
További fontos írások 916
A NYOLCVANAS ÉVEK SOKSZÍNŰSÉGE
A Németh-kutatás és -kultusz tetőzésének évtizede 919
Lackó Miklós, Király István, Grezsa Ferenc, Vekerdi László 920
(Ismét időrendben) 923
A nyolcvanadik születésnapi évforduló 923
Király István akadémiai székfoglalója 925
Néhány „recepció" recepciója 926
Éles polémiák az évtized közepén 928
Újra: Király István 930
Bibó István és Borbándi Gyula 932
Grezsa Ferenc új szempontjai 934
Vekerdi László szerepe a nyolcvanas években 935
A "RENDSZER VÁLTOZÁS" UTÁN (1990-2001)
Könyvek a „harmadik" útról 937
Sorskérdések és a Sorskérdések árnyékában 938
Például: a Nappali hold 942
Nacionalisták?, populisták?, antiszemiták? (I.)943
A kilencvenedik születésnap gondolatai 946
Nacionalisták?, populisták?, antiszemiták? (II.) 948
Van-e „ellenoldal", s ha van, milyen? 952
Radikális válaszok 952
Visszapillantó, értékkereső megközelítések 953
Újra: „Németh László és a zsidóság" 956
Ungvári Tamás könyve a magyarországi „zsidókérdéséről 958
Németh László „észjárása" avagy a „szimbolikus apagyilkosság" 961
A centenárium néhány szellemi jelenségéről 963
FORRÁSOK 971
NÉVMUTATÓ 985
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem