1.026.864

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Mórától Móráról

Az író születésének 100. évfordulóján

Szerkesztő
Róla szól
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 400 oldal
Sorozatcím: Íróktól írókról
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN: 963-17-4082-X
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal. Tankönyvi száma: 52827.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

TARTALOM
ELŐSZÓ5
,,Nekem Félegyháza jelenti apámat, az ő derűjét és az anyám simogató kezét..."
(Szülőföld, szülők, szülőház)
A félegyházi üstökös Juhász Gyula9
Kiskunfélegyháza Benczédi László, Magyarország. Útikönyv. 6. kiadás9
Félegyháza, a századvég ellenzéki városa. Mezősi Károly10
Kossuth Lajos leveléből. Kossuth Lajos11
A szülők és Félegyháza. Mezősi Károly12
Móra Ferenc születési adatai. Mezősi Károly12
Hol áll az író szülőháza? Sajtos Géza13
,,Az én szegény szülém..." Balázs Mihály14
,,E-ze-re-gyéj...". Móra Ferenc15
Mindennapi kenyerünk. Móra Ferenc17
A ,,madárlátta" kenyér. Rónay László22
A szánkó. Móra Ferenc23
Anya .Móra Ferenc26
Úri kalap. Móra Ferenc27
A jó Isten foltozó szűcsénél. Kiss Lajos37
Apám. Móra Ferenc39
,,...mindig teleszivárkodik könnyel a szemem, ha szeptemberben lehajtott fejű kisgyereket látok..."
(Móra Ferenc és az iskola)
Móra Ferenc tanulóévei. Mezősi Károly43
A gimnáziumban. Mezősi Károly43
Szeptemberi emlék. Móra Ferenc44
A kitűnő diák. Mezősi Károly54
Egy történelemóra. Móra Ferenc56
Móra Ferencből nem lesz jezsuita pap! Móra Ferenc57
A fővárosban. Móra Ferenc60
Halljátok-e, öreg tanáraim...-- Móra Ferenc61
,,,...aki így eltékozolta az életét..." Móra Ferenc63
Én szép tanárkorom... Móra Ferenc64
Móra tankönyvei. Hegedűs András70
,,Lehet, hogy a szenvedéssel köt az frigyet, aki az enyémhez fűzi életét, de az is lehet, hogy babérral koszorúzom meg annak homlokát, aki megfelezi szenvedéseimet." (A családfő és családja)
Az első szerelem. Mezősi Károly73
Walleshausen Ilona. Mezősi Károly74
Altató. Móra Ferenc77
Sétálni megy Panka... Móra Ferenc77
Dal a fehérruhás kislányról. Móra Ferenc78
Házszabály-ügyek. Móra Ferenc84
Az író aggódásai feleségéért, Ilonáért. Móra Ferenc levele, dr. Domokos Lászlónénak89
Móra Ferenc levelesládája. Madácsy László89
,,Szívemben csak gyermekíró maradok én mindig, még mikor, vezércikkeket írok is." (Ifjúsági regényei és elbeszélései)
Móra Ferenc mondái, történelmi elbeszélései és anekdotái
Lengyel Dénes93
Hűségpróba. Móra Ferenc94
Beckó. Móra Ferenc97
Balázs a bürgével. Móra Ferenc102
A város lúdja. Móra Ferenc106
A parasztromantika ellen. Vajda László110
Móra az ifjúság írója. Bóka László111
Mi történt az óbányában? Móra Ferenc113
A legnehezebb műfajt választja. Juhász Gyula117
A Posztószél-kastély. Móra Ferenc117
Rab ember fiai. Móra Ferenc120
,,Legyen ezen a helyen tovább is tenger, de most már ne vízből, hanem homokból."
(Képek Homokországból)
Móra és a természet. Kiss Lajos125
A fák jelleméről. Móra Ferenc125
A cinege cipője. Móra Ferenc127
Külön fejezet a bodzáról. Móra Fernc129
A Mitvisz meg a fiai. Móra Ferenc131
A láp. Móra Ferenc132
Film a galagonyapilléről. Móra Ferenc133
Az igazi őszi eső135
,,...mondj el bennünket olyanoknak, amilyenek vagyunk..."
(Móra felejthetetlen alakja)
,,Közülünk való vagy..." Lengyel Dénes139
Tóbiás mester. Móra Ferenc139
A mondókák alkalmazása. Lőrinczy Attila142
Furfangos Támadi. Móra Ferenc144
Móra előadásmódja. Lengyel Dénes147
A kóchuszár. Móra Ferenc150
,,...az elhitetés művészete..." Vargha Kálmán154
Kevély Kereki. Móra Ferenc154
,,Móra szövegét könnyű felismerni" Földes Anna156
Malvinka. Móra Ferenc157
A pénz utáni hajsza. Földes Anna158
Három Matyi. Móra Ferenc159
Az öreg Küsmödi. Móra Ferenc162
Történet az egyik csalóról. Móra Ferenc162
A két Forintos. Móra Ferenc168
,,Én tudom azt, hogy itt még lesznek földrengések és lávaömlések..."
(Móra Ferenc, az újságíró)
Móra, az újságíró. Madácsy László173
A király jókedvű. Móra Ferenc175
Petőfi és Kossuth. Mezősi Károly177
Petőfi Sándor. Móra Ferenc177
Ültessünk Kossuth-fákat. Móra Ferenc178
Móra Ferenc Ady Endréről. Fazekas István180
Az orosz cár birodalma. Móra Ferenc180
Az író nyersanyaga. Vajda László181
Nyolc fillérért. Móra Ferenc182
Móra és a háború. Vajda László184
Höfer. Móra Fernc184
A marsallbotról való gondolatok. Móra Ferenc185
Hiszek az emberekben. Móra Ferenc187
,,Talán sohasem volt ilyen diktatúra" Móra Ferenc189
Móra életveszélyben. Móra Ferenc levele dr. Domokos Lászlónak190
Nemcsak állatmese. Vajda László192
Csalavér végrendelete. Móra Ferenc192
,,Ébredtek a magyarok, loholtak a fáklyatartók..." Vajda László195
A Hannibál föltámasztása című regény különös sorsa. Földes Anna196
A kisregény hőse. Földes Anna197
A nevezetes tanulmány. Földes Anna198
A tanár úr győzelme. Móra Ferenc199
Ne politizáljunk? Móra Ferenc 203
Móra aforizmái. Madácsy László206
,,A legsikeresebb mondatokat akkor írom, mikor legkevésbé vagyok bölcs." Móra Ferenc208
Hűség a forradalomhoz. Móra Ferenc levele Nagy Lajoshoz210
,,Megköt... az a nagy ház, amelynek az életem nagyobb részét neki adom, a könyvtár és a múzeum, az évi ezer akta, a számadások, a gepidák és a hunok."
(A könyvtáros, a múzeumigazgató és az archeológus)
A polihisztor. Juhász Gyula213
Móra Ferenc a múzeumigazgató. Beszélgetés dr. Czakó Elemérrel213
Móra, a Somogyi Könyvtár könyvtárnoka. Bóday Pál215
A könyvtár új igazgatója. Bóday Pál217
Mit találtam a cirokföldön. Móra Ferenc217
Kincsásás halottal. Móra Ferenc226
Móra sajátos előadásmódja. Megyer Szabolcs235
Nagyszéksós. Takács Tibor236
,,...nem az ország házában van a magyar jövendő, hanem itt, a magyar tanyákon..."
(Véreim -- Parasztjaim)
Homokország népe. Móra Ferenc245
Gondolatok az alföldi parasztnovelláról. Nacsády József245
Ábécé-város. Móra Ferenc246
Móra parasztjai. Fazekas István249
Szél ángyó jót akart. Móra Ferenc250
A Földhözragadt János története. Megyer Szabolcs255
Földhözragadt János története. Móra Ferenc255
Földhözragadt János. Megyer Szabolcs260
Mihály folyamatbatétele. Móra Ferenc261
Ő a leglíraibb magyar elbeszélő. Szinnyei Ferenc272
,,...szeretném megmutatni az embereknek, hogy tudok én olyan szappanbuborékot fújni, amelyik megmarad."
(A regényíró)
Újsághírből -- kézikönyv. Földes Anna275
Turbók János festő rejtélyes halála. Móra Ferenc279
Angyélka ,,kisasszony" Móra Ferenc279
Három gyámapa. Móra Ferenc281
Így lesz az íróból Angyélka negyedik gyámapja. Móra Ferenc283
Regény születik a háború ellen és a magyar parasztért. Takács Tibor284
A levél. Móra Ferenc285
Az életmű koronája. Bóka László286
Etel. Sőtér István288
,,Ez volt. Ezt töttem." Móra Ferenc289
Móra nagy történelmi regénye. Bóka László292
,,És mióta szeretsz engem, kis Tit?" Móra Ferenc293
Gránátvirág ígérete. Móra Ferenc295
Egyik legjobb modern történeti regényünk. Szinnyei Ferenc300
Kis Tit halála. Móra Ferenc301
A vértanú. Móra Ferenc302
Az Aranykoporsóról. Nagy Péter305
Az aranykoporsó. Móra Ferenc307
,,...az utolsó lélegzetvételemig az maradok, aki voltam, s ha iparostársaim majd szövetnékekkel veszik körüll a pihenésre térő szolgáló-mester utolsó ágyát, a szövétnekek füstjének nem kell a földre vágódni, szabadon szállhat az ég felé."
(Az író utolsó évei)
A vadember. Móra Ferenc311
,,Mit hoztál apapa?" Móra Ferenc313
A vadember játékai. Móra Ferenc315
A gyermekkor emlékei. Balázs Mihály316
A szegedi egyetem díszdoktora. Magyar László318
A betegség. Magyar László319
,,...hol fáj, mi fáj?" Móra Ferenc320
Találkozásom Móra Ferenccel. Tamási Áron322
Mások könnyei. Móra Ferenc323
Az utolsó szilveszter. Magyar László327
Az utolsó beszéd. Móra Ferenc328
Az aranykoporsó födele... Magyar László329
,,Csicsíja, bubúja..." Magyar László330
,,...úgy tetszett, hogy virágos alföldi mezőben fekszem, s a fejem felett megjelenik szűrbe öltözve, fején a derű kalapjával, kezében az igazság botjával és a lábán a mese csizmáival Móra Ferenc."
(Az író méltatása és kísérletek irodalomtörténeti helyének kijelölésére)
,,Elment..." Balázs Mihály335
Szavak Móra Ferencről. Karinthy Frigyes336
Búcsú Móra Ferenctől. Móricz Zsigmond339
Mit vesztettünk Móra Ferenccel? Tamási Áron340
Móra egyszerűsége és tudásvágya. Kosztolányi Dezső341
A ,,kismesterség" nagymestere. Szinnyei Ferenc342
Jegyzet Móra Ferencről. Sőtér István343
Akinek nem volt ,,kirepítő fészke" Bóka László346
Móra Ferenc legsajátabb írói vonása a humanitás. Ortutay Gyula348
Közönségsiker vagy maradandó életmű? Péter László349
Irodalmunk kismestere? Fazekas István350
,,...kisebb írásain át szerettem meg..." Bárczi Géza354
Móra Ferenc. Pákolitz István357
Néhány gyakorlati tudnivaló359
Szavak, kifejezések, nevek magyarázata360
Felhasznált és ajánlott irodalom386
A képek jegyzéke389
Tartalom393
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Mórától Móráról Mórától Móráról
Állapot:
840 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba