926.844

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Versekben tündöklő Erdély

Magyar költők erdélyi verseinek gyüjteménye a gyulafehérvári soroktól mind a mái napig

Szerző

Kiadó: Lepage Lajos Könyvkereskedés
Kiadás helye: Kolozsvár
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 342 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomatta: Viktória nyomda, Kolozsvár.
Értesítőt kérek a kiadóról

Előszó

Részlet:

Voltunk, vagyunk és leszünk
1927-től 1929-ig kicsiny írócsoport járta be Erdély városait és nagyobb falvait az ősz Benedek Elek vezetése alatt. Elindult Brassóból, végig a... Tovább

Tartalom

Vilmányi Libécz Mihály: Corrector pto tectori 3
Szentimrei Jenő: Voltunk, vagyunk és leszünk 5
A NÉP 11
Szeöke Ambrus: Székelyföld 12
Julia szép leány 13
Budai Ilona 14
Biró Szép Anna 16
Bethlen János- 18
Kerekes Izsák 20
Vajda Ilona 22
Kádár Kata 23
Nagy hegyi tolvaj 25
Virágok vetélkedése 27
Mezöbándi úrfi 28
Görög Bona 29
Szép fogoly katona 33
Kömies Kelemen 38
Dáncsi András 38
A toronyban fehér zászlók 39
Váradi Jóska 39
Korond között nevelkedtem 40
Csók Anikó 40
Ha én tiszta patak volnék 42
Szegény székely nótája 43
Kisérj ki rózsám 44
Ne hajts a mende-mondára 41
Kapum előtt 44
Mond meg nekem 45
Titkon tarték egy ötvenkét 45
Kiöntött a Maros vize 46
Most megy a nap lefeölé 46
A HITSZABADSÁGOS ERDÉLY 47
A gyulafehérvári sorok 48
Batthiáni Orbán: Az háborúságnak szenvedéséről 49
Tinódi Sebestyén: Az udvarbírákról és kulcsárokról 50
Szepetneki János: Bátorítás hallá! ellen 53
Szamosmenti névtelen: Adhortatio mullerum 57
János Zsigmond éneke 59
Heltai Gáspár: A halál nem fél 60
Reggeli ének 62
Dávid Ferenc: Adjunk hálát mindnyájan 63
Péchi Simon: CIX. Zsoltár 650
Szombatos könyörgés 66
Szombatos himnusz 68
Ismeretlen: Bocskai Istvánról 68
Sepsi Laczkó Máté: Bocskai István meghalásáról 68
Ismeretlen: Kátai Mihály sírfelirata 70
Szenczi Molnár Albert: XC. Zsoltár 70
„ „ „ XXIII. Zsoltár 72
Gyergyai Albert: Árgirus ébredése 72
Ismeretlen: Bethlen Gábor 74
Ismeretlen: Cantio Gabrielis Bethlen 76
Rimay János: Egy katona éneke 79
„ „ Kesergés a magyar nemzet romlásán 80
Gelei Katona István: Az Öreg Graduálból 81
Barakonyi Ferenc: Török táncnóta 81
„ „ Oláh táncnóta 82
„ „ Magyar táncnóta 82
„ Jajszónál egyebet 83
Ismeretlen: Psalmus III 84
Ismeretlen: Dies Irae 85
Kőröspataki János: Lupuj vajdáról való ének 87
Névtelen íródeákok: Báthory Zsigmondról 89
„ „ Báthory Gáborról 89
„ „ I. Rákóczi Györgyről 90
Ismeretlen: Tatár rabságban levő erdélyiek dala 90
Barcsay Mihály: A szerencse állhatatlanságáról 92
Ismeretlen: Katonadal 93
A SZÁRNYASZEGETT ERDÉLY
Cserei Mihály: Az én Epitháphiumom 96
Felvinczi György: Siralmas Versei 97
Vinczy György: Kolozsvárról tett kuruc érnek 100
Ismeretlen: Erdélyi hajdutánc 106
Székely kuruc dala 109
Most jöttem Erdélyből 110
Dálnoki Veres Gerzson: A majthényi mezőn 111
Ismeretlen: Könyörgés elnyomatásban 113
Cserei Mihály: Búsongó elégia 114
Mikes Kelemen: Lakunk partján a tengernek 114
Barcsay Ábrahám: A télnek közelgetése 110
Sipos Pál: Barcsai Ábrahám epitáfiuma 116
„ „ Sóhajtás 117
Szentjóbi Szabó László: A mai világ 117
„ „ „ A sirhalom 118
Újfalvi Krisztina: Ez az élet 118
„ „ Komor idők 119
Baróti Szabó Dávid: Egy ledőlt diófához 119
Kazinczy Ferencz: A szabad Erdély 120
„ „ Vajda-Hunyad 122
Kölcsey Ferenc: Töredék 122
A MEGUJULÓ ERDÉLY 123
Aranyosrákosi Székely S.: Fegyvereket zengek 124
Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok 125
Teleki József: Aranka Györgyhöz 129
Teleki Ferenc: Imádság 129
Szász József: Lilla 130
Aranyosrákosi Székely S.: A Székelyek Erdélyben 131
Lukáts István: Hazáimhoz, Sárospatakról 132
Debreceni Márton: Csokonai Vitéz Mihály sírjánál 134
„ „ A népek szövevényes sorsa 135
Szentiváni Mihály: Nyárádmelléki dal 136
„ „ A székelylegény Kolozsvárt 137
Kriza János: Erdővidék az én hazám 138
„ „ Idegen országban 138
Pap Endre: Dal a Királyhágón 139
Mentovich Ferenc: Az Unió-dalokból 141
Medgyes Lajos: Ujoncállitási népdal 142
,, „ Jós-szózat 143
Petőfi Sándor: Erdélyben 143
„ „ Nagykárolyban 145
„ „ Ajz erdélyi hadsereg 146
„ „ A székelyek 147.
„ El innen el e városból 148
Szendrey Júlia: Ne higyj nekem 149
„ El messze innen 149
Arany János: Egyesülés 150
Erdély 151
Szász Károly: Az enyedi temetőben 153
Medgyes Lajos: Rabságom oka 153
AZ ELHALAVÁNYULÓ ERDÉLY 155
Gyulai Pál: Erdély határán 156
Medgyes Lajos: Szózat a magyar hölgyekhez 157
„ „ Békeszózat 158
„ Erdély sorsa 159
„ „ A puszta templomok 160
Zajzoni Rab István: Leverték a magyart 161
„ „ „ Hétfaluban ahány legény 162
,, „ Csak Erdélyben nőnek 162
„ „ „ Borulni sirodra 163
Nagy Lajos: Visszhang 164
Arany János: Az ó-torony 165
Mentovich Ferencz: A hazatért 166
Lehullott már 168
Gyulai Pál: Erdély 169
„ „ Gernyeszegen 175
Dózsa Dániel: Sujt az átok 173
Vass Tamás: Székely népdal 174
Zilahy Károly: Reményi Edének 174
Szász Károly: Hazámhoz 175
„ „ Drága csontok 176
EMKE-dal 177
Iduna: Búcsúzás 177
Szász Gerő: Ó és uj testamentum 179
Szász Domokos: Együtt álltunk 181
Kerekes Sámuel: Ne süsd le szép szemed 182
Tolnai Lajos: Méhes kertben 182
" Lengyel Józsi 183
Szomory Károly: Eszme 184
„ „ Régi nóta 185
Bartók Lajos: Gábor Áron 185
„ Kárpáti emlék 187
Szász Béla: A vackorfa alatt 187
Indalt Gyula: Nem vetted észire 189
Jakab Ödön: A tündérek kertje 191
„ Ott születtem 192
„ „ A székely 192
Fülöp Áron: Múlnak az esztendők 194
E. Kovács Gyula: Zúg a Somos 194
Szabolcska Mihály: Havasok alján 195
„ „ A borszéki úton 195
,, Erdélyről 196
Hegedűs István: Maradj velem 198.
Szabó Jenő: A háromszéki síkon 199
Jékey Aladár: Az én fajóm 200
„ „ Ady 201
Gáspár Kornél: A tengerszem 204
Szász Piroska: Rejtelmek 205
Dutka Ákos: Bontják a házunk 205
Miklós Jutka: Köd a Körösön 206
Móricz Zsigmond: A gyermek hazamegy 207
Ady Endre: Az értől az óceánig 210
„ „ A visszahozott zászló 210
„ „ A hosszú hársfasor 211
,„ „ A Kalota partján 212
Szétszóródás előtt 213
Csinszka: Csucsai kert 214
,, Üzenet Júliának 215
A LETIPORT ERDÉLY 217
Áprily Lajos: Tetőn 218
L. Ady Mariska: Mély úton 219
Áprily Lajos: Vallomás 220
„ „ A fejedelemhez 220
„ Az irisorai szarvas 223
Balázs Ferencz: Álom ízével szájamban 224
„ Vérömlés 225
Bartalis János: Az erdélyi országúton 226
„ ,, A falusi gazdálkodásban 226
„ Az én hőseim 227
Bárd Oszkár: A ml szent nemtörődömségünk 228
,„ Haza 230
„„ Ők az erősek 231
Benedek Elek: A vén sas 232
„ „ A vén templom 233
Benedek Elek: Kisbaconi temetőben 234
R. Berde Mária: Erdélyi ballada 235
„ „ Az én apám 238
„ „ Terem az ember 240
Bélteky László: Soha 241
Bodor Aladár: A pesti fiam 242
„ Babyloni vizek felé 243
Köpeczi Booz Deák Albert: Én édes kis hazám 244
Bözödi György: Lópásztorunk 245
Brassai Viktor: Rabság 246
Csuka Zoltán: Az ősök földjén 247
Dánér Lajos: Erdélyi diák 248
Dsida Jenő: Három parancsolat 249
„ „ Nagycsütörtök 250
Az utcaseprő 251
Emőd Tamás: Ez a város 252
Bolyai 253
Endre Károly: Temesvár 254
Erdélyi József: Fekete Kőrös 255
Erőss Alfréd: Istené a szállás 259
Farcádi Sándor: A lófőszékely új nótája 259
Finta Gerő: A fák 260
Flórián Tibor: Mindenki testvérem nekem 261
Gagyi László: Hiába verekedtek 262
Hegyi Endre: Szegénység 262
Horváth Imre: Négy kis vers 264
Horváth Jenő: Glasgowban 265
P. Jánossy Béla: A havasok dalaiból 265
Jékely Zoltán: Két kalotaszegi vers 267
„ „ A marosszentimrei templomban 268
József Attila: Az anyám kun volt 268
Jörgné Draskóczy Ilma: A dómépitők 269
Juhász Gyula: Három város 270
Kádár Imre: Decemberi szivárvány 272
Kiss Jenő: Vackorfa 273
„ „ Külvárosban 274
" Tönkből sarjadt vesszők 277
Kiss László: Országút 278
Koós Kovács István: Bozótban 279
Krüzselyi Erzsébet: Erdő-sors 279
Lám Leó: Szent este diákszobában 281
Ligeti Ernő: Ernyedt vers 282
Lőrinczi László: Sipos Domokoshoz 283
Makkal Sándor: Leszámolás 283
Maksay Albert: Fapiac 285
Méliusz József: Álmodjunk tovább 286
Mihály László: Vasárnap délután 287
Soltné Nagy Emma: Jeremiád 288
" Asszonynak lenni 288
Börtönnél rosszabb setétbe 289
Olosz Lajos: Beomló tárnában 289
„ „ Feloldozás 290
Ormos Iván: Veronika 291
Pakocs Károly: Uj egyiptomi jelenet 292
Petri Mór: Hómosóér partja mellett 293
„ „ Az Ér 294
Reményik Sándor: Az egyetlen tett 295
„ „ Tépelődés a sinai hegyen 296
,, Petrovics itél 296
„ „ Minden nagy és kicsi Napoleonnak 298
Salamon Ernő: Üdvözlet hazatéréskor 298
Sándor Judith: A rab karácsonyfa 300
Sipos Domokos: Két tüz között 300
,, „ Ácsolj keresztet 301
Szabédi László: Az egészet akartam 303
„ Erős vár 305
Szabó Jenő: Nem tudok elmenni 306
De 307
Szemlér Ferencz: Kárpáti erdő 308
, ,, Szabadság 308
Szentimrei Jenő: Erdélyi költő nemzeti dala 310
Falak 312
„ „ De profundiis 313
„ Pünkösdölő 315
Szombati Szabó István: Jób 317
„ „ „ Hitvallás Messiások földjén 318
,, „ ,„ Lavinák éneke 319
Tapsony Endre: Uj ismerkedés régi otthonnal 320
Tompa László: Erdélyi szántó-vető estéje 322
„ „, Lófürösztés 323
„ „ Jönnek 324
„ ,, Székely ünnepi vers 325
Varró Dezső: Ecce homo 326
Walter Gyula: Erdély, Erdély, áldott Erdély 327
Zlinszky Miklós: XX. Tutmozis sírfelírata 328
A VISSZATÉRT ERDÉLY 329
Reményik Sándor: Ott túl 330
Babits Mihály: Erdély331
Baja Mihály: Erdély köszöntése 331
Biróné Váró Éva: Vallomás 333
Reményik Sándor: Ó ne vedd vissza még 335
MUTATÓTÁBLA 337
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem