A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Koronázási Album

Szerző

Kiadó: Érdekes Ujság Kiadóhivatala
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 159 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 32 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: A könyv számos fekete-fehér fotóval, reprodukcióval, magyar festők fekete-fehér és színes rajzaival, festményeivel illusztrálva. Néhány színes, egész oldalas reprodukciót tartalmaz. Nyomtatta a Légrády Testvérek Könyv- és Mélynyomdai Műintézete, Budapest.
Kiadóra való feliratkozás

Előszó

Részlet a könyvből:

A KIRÁLY

Az uj királyt a nemzet tisztelettel, bizalommal, remény nyel fogadta; alkotmány- és királyhű érzései által megszabott ragaszkodással. Igaz szeretetet azonban... Tovább

Tartalom

Szöveg
A király és a királyné üdvözlete a nemzethez a koronázás napján3
Andrássy Gyula: A király4
Herczeg Ferenc: A királyné6
Kiss József: A trónörökös8
Ábrányi Emil: Ave Rex (költemény)13
Csernoch János: A szent korona39
Krudy Gyula: A térdelő király49
Ambrus Zoltán: A királyi eskü66
Kabos Ede: A magyar pompa82
Móricz Zsigmond: A koronázó domb107
Molnár Ferenc: A szimbolikus ebéd121
Heltai Jenő: Budapest ünnepel132
Az arany magyar szív143
Beőthy Zsolt:
gr. Khuen-Héderváry Károly:
br. Wlassics Gyula: Emléksorok145
gr. Apponyi Albert: Koronázás és királyi hitlevél146
Berzeviczy Albert: Abszolutizmus és koronázás150
Rákosi Viktor: Juzsin152
Szomaházy István: A koronázás közönsége154
A királyi hitlevél156
Jákó János: A koronázás története irásban és képben15
Bevonulás a templomba40
A koronázási aktus51
Megkoronáztatott68
A koronázási menet83
A kardvágás108
A koronázási ebéd123
Koronázás után133
Külföldi diplomaták a koronázáson139
Rajzok és festmények
A királyi pár bevonulása (Zádor István rajza)23
A hitlevél átadása (Honti Nándor rajza)28
A hercegprimás beszéde (Bér Dezső rajza)29
A korona a templom kapujában (Bató József rajza)33
A koronát a Loretto-kápolnában őrzik (Bató József rajza)34
A koronázás közönsége a templomban (Bató József rajza)53
A trónörökös a templomban (Bató József rajza)54
IV. KÁroly király megkoronáztatása (Dudits Andor festménye)56
Zita királyné megkoronáztatása (Dudits Andor festménye)57
A királyné a király megkoronáztatása alatt (Bató József rajza)58
A király a királyé megkoronáztatása alatt (Zádor József rajza)59
A koronázási mise (Rudnay Gyula rajza)60
Egy aranysarkantyus (Herman Lipót rajza)61
Az aranysarkantyus vitézek lovaggá ütése (Bató József rajza)62
A királyi pár a koronázás után (Bató József rajza)63
A Szentháromság-szobor képe az eskü alatt (Zádor József rajza)74
A Szentháromság-tér (Bér Dezső rajza)80
Trenk-huszárok (Pólya Tibor rajza)91
Részlet a menetből (Gerdő Lipót rajza)104
A kardvágás helyszinén készült vázlat (Pór Bartalan rajza)117
A kardvágás helyszinén készület vázlat (Rippl-Rónai József rajza)117
A koronázási ebéd terített asztala (Bató József rajza)125
A kézmosás szertartása (Bató József rajza)126
A koronázási ebéd (Bató József rajza)127
A pápai nuncius (Csont rajza)129
Várakozás az előcsarnokban (Pólya Tibor rajza)131
A templomban kiállított korona (Bató József rajza)137
Az előzéket, a könyvdíszeket rajzolta és a bekötési táblát tervezte: Végh Gusztáv - A szöveget díszítő rajzokat Pólya Tibor és Honti Nándor rajzolták137
Fényképek
IV. Károly király (Strelisky fölvétele) A Magyar Rotophot r. -t. jogosítványa5
Zita királyné (Strelisky fölvétele) A Magyar Rotophot r.-t. jogosítványa7
Ottó trónörökös (Kardos-műterem fölvétele)9
A király, a királyné és a trónörökös (Schumann fölvétele)10
Csernoch Jánoc hercegprímás (Erdélyi fölvétele)11
Gróf Tisza István hádorhelyettes (Révész és Bíró fölvétele)12
Építik az eskü-emelvényt (Müllner fölvétele)16
A koronázó Mátyás-templom (Erdélyi fölvétele)17
A Vár díszítése (Müllner fölvétele)18
A Mátyás-templom belseje a koronázás előtt (Erdélyi fölvétele)19
Tribünök épülnek a templomban (Müllner fölvétele)20
A feldiszített oltár (Révész és Biró fölvétele)21
Trónszék az oltárnál (Révész és Biró fölvétele)21
A királyváró Lánchíd (Révész és Biró fölvétele)22
Diadalkapu a Ferenc József-téren (Müllner fölvétele)24
Gyülekezés a parlament előtt (Révész és Biró fölvétele)25
Főrendek és képviselők a királyi palotában (Kobek Kornél orsz. kép. fölvétele)26
Kállay Erzsébet, a királyné magyar udvarhölgye27
A koronát őrző ércláda (Kankowsky fotoriroda fölv.)30
A szent korona (Kankowsky fölvétele)30
Az ország almája (Kankowsky fölvétele)30
A jogar (Kankowsky fölvétele)31
A korona átszállítása a templomba (Müllner fölvétele)32
Dr. Nemes Antal püspök a feldiszitett oltár előtt (Kankowsky fotoiroda fölvétele)35
Próbamenet a királyi hintó lovaival (Müllner fölvétele)36
Ferdinánd bolgár cár sétája a Várban36
Indulás a királyi palotából (Erdélyi fölvétele)41
Harsonások, dobosok és testőrök a menetben (Müllner fölvétele)42
A királyi pár és a trónörökös a hintóban (Schumann fölvétele)43
A hirnök (Kollarits József parancsőrtiszt fölvétele)43
Magyar darabont-testőrök44
A királyi pár hintója a templom felé menet (Müllner János fölvétele)45
A királyi diszhintó (Kallós Oszkár fölvétele)46
Küldöttség (Uher és Kinoriport fölvétele)46
A diplomaták erkélye a Szentháromság-téren (Kobek Kornél fölvétele)47
Koronaőrök a templom előtt (Kobek Kornél fölv.)47
A templom főbejárata (Révész és Biró fölvétele)48
Díszhintó várja a királynét (Kobek Kornél fölvétele)55
Magyar lovastestőrök a templom előtt (Kobek Kornél fölvétele)55
Az aranysarkantyus vitézek (Vajda Manó fölvétele)61
A királyné a trónörökössel (Schumann fölvétele)64
A királyné a trónörökössel visszatér a templomból65
Elindulás a templomból (Kobek Kornél fölvétele)96
A hercegprimás átadja a feszületet a királynak70
A király esküre emeli kezét (Alexy fölvétele)71
A király a közönség felé fordul72
Az eskü (Révész és Biró fölvétele)73
A közönség a Halászbástyán73
A hercegprimás felolvassa az eskümintát75
Herceg Esterházy Miklós az ország kardjával76
A király lemegy az emelvényről (Kobek Kornél fölv.)77
A királyt zászlók veszik körül (Erdélyi fölvétele)78
A miniszterek az eskü alatt79
A magyar testőrség felsorakozása (Erdélyi fölvétele)85
A király és a nádorhelyettes85
A király a szent koronával és Szent István palástjával (Erdélyi fölvétele)86
Gróf Tisza István a menetben (Erdélyi fölvétele)87
A huszárcsapatok parancsnokai (Schäffer Ármin fölvétele)88
Diplomaták a menetben (Urai Dezső fölvétele)88
A menet a koronázási domb felé halad (Erdélyi fölvétele)89
Részlet a menetből90
Kitüntetett katonák sorfala (Schäffer Ármin fölv.)90
Főrendek és képviselők a menetben (Müllner fölv.)92
A király az elindulás pillanatában (Kankowsky fotoiroda fölvétele)92
Herceg Esterházy Miklós az ország kardjával a menetben (Kankowsky fotoiroda fölvétele)93
Az országzászlók (Erdélyi fölvétele)93
Képviselők a menetben (Erdélyi fölvétele)94
Nézők csoportja (Vajda Manó fölvétele)94
Főhercegi kocsi a menetben (Révész és Biró fölvétele)95
Báró Jósika Samu és Szász Károly az országgyülési küldöttek élén (Erdély fölvétele)95
Bárczy polgármester a törvényhatóságok küldöttségeinek élén (Erdélyi fölvétele)96
Főpapok a menetben (Müllner fölvétele)97
A király és a nádorhelyettes (Kobek Kornél fölv.)98
A törvényhatóságok zászlóvivői (Fabinyi Lili fölv.)98
Frigyes főherceg tábornagy a menetben (Révész és Biró fölvétele)99
Gróf Csekonics Endre főasztalnokmester (Erdélyi fölvétele)99
A király magyar testőrei közt (Müllner fölvétele)100
A király a Szent György-téren101
A törvényhatóságok zászlós küldöttei (Müllner fölvétele)102
A törvényhatóságok zászlós küldöttei (Müllner fölv.)103
A király az éljenző tömeg közt (Müllner fölvétele)104
Részlet a menetből (Müllner fölvétele)105
Tábornokok a menetben (Kankowsky fölvétele)106
A törvényhatóságok küldöttei a koronázási dombhoz érkeznek109
A király az országzászlók mögött (Czisarowsky fölv.)110
A király fellovagol a koronázási dombra (Kollarits József parancsőrtiszt fölvétele)111
Észak! (Révész és Biró fölvétele)113
Kelet!114
Dél! (Kankowsky fotoiroda fölvétele)115
...és Nyugat! (Fabinyi Lily fölvétele)116
A királyné a trónörökössel az ablakból nézi a kardvágást (Czisarowsky fölvétele)116
A király a négy vágás után magasra emeli kardját (Erdélyi fölvétele)118
A király lovagol a dombról (Kollarits parancsőrtiszt fölvétele)118
A kis trónörökös a palota ablakán (Kollarits József parancsőrtiszt fölvétele)120
A tömeg a kardvágás után ellepi a dombot (Erdélyi fölvétele)121
A koronázási ebéd vendégei (Révész és Bíró fölv.)124
Ottó trónörökös a terem egyik páholyában124
Az ebéd a karzatról nézve (Révész és Bíró fölvétele)128
A koronázási ebéd tizenkilenc fogása (Kallós fölv.)130
A koronázási ajándék szekrénye (Erdélyi fölv.)134
A közszemlére tett korona közönsége (Müllner fölv.)135
A koronázási jelvények a templomban (Kankowsky fotoiroda fölvétele)136
A korona visszaszállítása (Révész és Biró fölvétele)138
Mirza Moustapha perzsa követ139
Tosev bolgár követ139
Ortiz mexikói követ140
Gryparis görög követ140
Prabandh sziámi követ140
B. Beck-Friis svéd követ141
Borucort svájci követ141
Lerche dán követ141
Shen-Soen-Ling kínai követ142
Martins brazíliai ügyvivő142
Auguszta főhercegnő (Erdélyi fölvétele)144
A koronázási jelvények a királyi palotában147
Tormássy Artur, a király nevelője148
Jekelfalussy Zoltán, a koronázást rendező bizottság elnöke148
Gr. Berchtold Lipót149
Koronázási bélyegek149
A koronázási menetet rajzoló művészek151
A Szent György-téren151
Koronázási film153
Gróf Esterházy Sándor155
Műmellékletek
IV. Károly király (Komáromi-Kacz Endre festménye)
Zita királyné (Endrey Sándor festménye)
IV. Károly király megkoronáztatása (Schwornstädt festménye)
A koronázási eskü (Dudits Andor festménye)
A királyné jelszava (Őfelségének a királynénak a Koronázási Album számára adott kézirata)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem