754.854

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Szlovén nyelvkönyv

Szerző
Grafikus
Lektor

Kiadó: Magyarországi Szlovének Szövetsége
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 417 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Szlovén 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-04-9261-X

Tartalom

Hangtani bevezető
Az oktatási egység címe
A szlovén ábécé5
A hangsúly5
Jelentéskülönbség6
A magánhangzók6
Kiejtési vázlat7
Ékezettípusok7
Mássalhangzók magánhangozódása10
Vokális r11
A mássalhangzók11
dj, lj, nj, tj - betűpárok11
Mássalhangzók hasonulása12
Zöngéssé válás12
Zöngétlenné válás12
Hangsúlytalan szavak13
Két vagy több hangsúlyt tartalmazó szavak13
Hosszú mássalhangzók13
Nincs mássalhangzó-lágyulás14
Szótárhasználat17
a, ö, ü, ű17
ej, au kettőshangzók18
l. lecke22
A személyes névmások alanyesetben26
A kettes szám26
A létige jelen időben, állítás és tagadás27
Az "iméti" ige jelen ideje27
A névelő hiánya28
Az általános mutatószó28
smo nej - nije28
A szlovén mondat állítmánya28
Az igenlés és tagadás29
Igeragozási típusok a jelen időben29
A fordított szórend30
Népnevek és települések lakóinak neve30
2. lecke33
A főnév neme37
A főnév nemének mehatározása37
Az elöljárószók38
A főnév birtokos, tárgy- és elöljárós esete39
Trend39
A hímnemű főnevek ragozása39
Élőt jelentő főnevek40
c, j, c, z, s41
Hangkivetés41
Foglalkozás- és népnevek női alakjai42
gospód - gospá - gospodicna43
tá súhi skáfec pusca43
3. lecke47
A "biti" (lenni) segédige jövő időben50
A hét napjai51
Nőnemű főnevek ragozása51
Hónapnevek52
Idegen eredetű szavak52
Jééé!53
Jééé! (2)53
A személyes névmások54
A személyes névmások55
Évszakok56
Köszönések56
A melléknév (jelző) egyeztetése57
A melléknév mint az összetett állítmány névszói része57
A határozott és határozatlan melléknév57
A határozott és határozatlan melléknév58
Melléknévből képzett határozószók59
A melléknévből képzett határozószók60
A visszaható névmás60
Játék a szavakkal 1. - Nevek61
4. lecke65
Múlt idejű melléknévi igenév69
Az ige múlt ideje69
Az ige jövő ideje71
A segédidék szórendje71
Az "íti - menni" ige ragozása72
A "biti" segédige múlt ideje72
A semlegesnemű főnevek ragozása73
A semlegesnemű főnevek ragozása73
A melléknevek ragozása74
A birtokos névmás mint jelző75
A birtokos névmás mint állítmány része76
A tárgy tagadása birtokos esetben77
A tő- és sorszámnevek77
A számjelzős főnevek79
Számrendszerek keveredése80
A "dvá" ragozása81
Birtokos esettel álló elöljárószók81
5. lecke84
A nőnemű főnevek ragozása II.88
Az "-ev" végű nőnemű főnevek89
Nehezebben fölismerhető nőnemű főnevek90
A nőnemű főnevek ragozása II.92
Az ige felszólító módja93
Az ige feltételes módja jelen időben96
Az ige feltételes módja múlt időben96
A feltételes mondatok szórendje97
A birtokos melléknév98
A birtokos melléknév99
A birtokos szerkezet99
A birtokviszony kétféle alkalmazása100
Részesesettel álló elöljárószók100
A kilenc nagy K100
6. lecke104
A főnévhangsúlyozás négy főtípusa109
A hangsúly mindig a szótőn van (1. típus)109
A hangsúly váltakozik a szótőn (2. típus)110
A véghangsúlyozás (3. típus)112
A vegyes hangsúlyozás (4. típus)112
A vegyes hangsúlyozás (4. típus)114
az -óv- szótőbővülés116
A -t-, -n-, -s- szótőbővülés117
A módbeli segédigék118
A módbeli segédigék119
védeti - znáti119
zé - sé120
Tárgyesettel álló elöljárószók120
túdi120
Idegen eredetű szavak121
Játék a szavakkal - Állatok122
7. lecke126
A család (Rendhagyó főnevek)131
A melléknév fokozása 1.133
A melléknév fokozása 1.134
A melléknév fokozása 2.
A lokatívusszal álló elöljárószók136
A határozatlan számnevek136
Főnevek mértékegységek után138
Főnevek mértékegységek után138
Az igeszemlélet141
A folyamatos - befejezett igepárok142
Idegen eredetű (nőnemű) főnevek 3.143
8. lecke149
Tőhangzó-váltakozás (Időtartam-hosszabbodás)156
Tőhangzó-váltakozás159
A befejezett melléknévi igenév160
Hány óra van?161
Hány órakor?163
A palatalizáció164
Jésítés164
Az eszközhatározós esettel álló elöljárószók165
Főnévi névmások165
Udvariassági fordulatok167
9. lecke173
Ismétlés
10. lecke192
Többes számú főnevek198
Csak többes számú főnevek199
Általában többes számú főnevek201
Határozószók204
A dátum207
A melléknévi névmások208
A szupinum209
A szenvedő szerkezet210
A jelen idejű személyragok hangsúlyozása212
A jelen idejú személyragok hangsúlyozása213
11. lecke221
A folyamatos melléknévi igenév227
A folyamatos melléknévi igenév228
A határozói igenév230
A magánhangzóra végződeő hímnemű főnevek231
Magánhangzóra végződő hímnemű főnevek232
A simulószók szórendje234
Az elöljárószók és személyes névmások összevonása236
A hasonlító szerkezet237
A "ki - katéri" vonatkozó névmások238
A "ki - katéri" vonatkozó névmások240
"Se - si"241
A visszaható igék241
A kölcsönös igék242
"Se - si"243
Az általános alany244
A "si" mint mostohatestvér245
A "se" és a "si" helye a mondatban245
Hangbeszúrás247
Főnevesült melléknevek248
12. lecke253
A műveltető ige253
Több esettel álló elöljárószók254
A (jelzői) mutató névmások255
Az egyenes és függő beszéd257
Az egyenes és függő beszéd258
A számtani alapműveletek260
A számtani alapműveletek261
A törtszámnevek262
A tizedes törtek263
A za és po használata számnevekkel264
A jelen idejű személyragok hangsúlyozása 2.266
A jelen idejű személyragok hangsúlyozása 2.267
Mássalhangzó-változások a befejezett melléknévi igenevekben271
A befejezett melléknévi igenevek hangsúlyozása272
A főnévi igenevek kettős hangsúlyozása272
A befejezett melléknévi igenevek hangsúlyozása272
Játék a szavakkal 3.276
13. lecke281
Az igei főnév283
Kötőszók285
A jelen idejű személyragok hangsúlyozása286
A jelen idejű személyragok hangsúlyozása287
A jelen idejű személyragok hangsúlyozása291
A nemek harca291
A nagy és kis kezdőbetűk292
Az elválasztás293
A jelen idejű rövid igei alakok293
A gyűjtőnevek294
Csak többes számban létező földrajzi nevek294
Csak többes számban létező földrajzi nevek (2)295
Gyümölcs-, zöldség-, virág- és élelmiszernevek többes számban296
Igekötők297
A befejezett és folyamatos igék képzése301
Mássalhangzó-változások a folyamatos igék képzésekor303
A hangsúly balratolkódása egy szótaggal a múlt időben304
A jelzős szószerkezet304
Férfi s női foglalkozásnevek307
A hangsúly helye a múlt időben308
A hangsúly helye a felszólító módban309
A hangsúly helye (vásltakozása) a felszólító módban310
Tőhangzó-váltakozás múlt és jövő időben311
Tővégi mássalhangzó-változás (főnévi igenévi, jelen és múlt idő)311
Tővégi mássalhangzó-változás (főnévi igenévi, jelen és múlt idő)311
Olvasmányok317
Nyelvtani összefoglaló332
Közmondások és szólások352
A magyartól eltérő igei vonzatok356
Szláv jövevényszavak a magyarban370
Rövidítések374
Szlovén-magyar szójegyzet375
Megoldások392
Tárgymutató408
Tartalom411

Mukics Ferenc

Mukics Ferenc műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Mukics Ferenc könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem