Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Múltunk 2005/1-4.

Politikatörténeti folyóirat - L. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Folyóiratunk életében jelentős változások történtek: a Múltunk felelős szerkesztője, Sípos Levente visszavonult a lapkészítés munkálataitól; a Szerkesztőbizottságból létrehoztuk orgánumunk... Tovább

Előszó

Folyóiratunk életében jelentős változások történtek: a Múltunk felelős szerkesztője, Sípos Levente visszavonult a lapkészítés munkálataitól; a Szerkesztőbizottságból létrehoztuk orgánumunk Tanácsadó testületét, illetve a szerkesztés munkáját meghatározó testületet. Lapunk küllemében és rovatbeosztásában is megváltozott. Mindez nem jelent profilváltozást. Legfontosabb törekvésünk továbbra is az új kutatási eredmények és a fontos források közreadása, a történelem oktatásának segítése, és az, hogy minél több új olvasó érdeklődjön a jelenkori magyar és európai történelem iránt. Ezért újítjuk meg folyóiratunkat. A Múltunk továbbra is a „régi témákat" járja körül, ám az elmúlt évtizedek tapasztalatai nyomán megpróbálunk új kérdéseket feltenni, és azon leszünk, hogy egy-egy témát többféle szempont szerint is bemutassunk. Ezért a jövőben is szervezünk tematikus összeállításokat és számokat, amelyekben - reményeink szerint - más tudományágak művelői is foglalkoznak majd történeti problémákkal.
A politikatörténetet továbbra sem szűken értelmezzük: a politikai eseményeket társadalmi jelenségként vizsgáljuk, és nem csak pártok, politikai-hatalmi szervezetek, politikusok tevékenységének eredményeként. Továbbra sem tartjuk tiszteletben a diszciplínák klasszikus felosztásából következő határokat, hiszen a múlt megismerése ezen a módon biztosan nem lehetséges. Folyóiratunk e követendő hagyományaiért elsősorban Sipos Leventének és a Szerkesztőbizottság tagjainak lehetünk hálásak, hiszen az ő munkájuk eredményeként magas színvonalú, a hazai történettudományban jegyzett lap a Múltunk. Most, amikor a megújult folyóirat első számát „átnyújtjuk", mindannyiuknak szeretnénk köszönetet mondani! Vissza

Tartalom

1. szám

Tanulmányok
Jurij Nyikiforov: A második világháború és a Szovjetunió elleni
német támadás okai a legújabb orosz történetírásban 4
Major Nándor: Jugoszlávia a második világháborúban 33
Hatos Pál: A magyar protestantizmus és eszmei fordulata Tisza Istvántól Ravasz Lászlóig 89
Papp István: A Györffy István Kollégiumba felvételizők társadalmi háttere, 1940-1943 118
Budapest - város és politikák
Sípos András: Budapest városfejlesztési programja, 1930-1948 148
Ignácz Károly: A hatalom eszközei
a választási akarat „korrigálására" 210
Polányi Károly és kora
Litván György: Tudomány és politika között 240
Hajdú Tibor: Polányi Károly a londoni magyar antifasiszta mozgalomban 246
Csáki György: Egy főmű hazatért 255
Fórum
Christophe Prochasson: Az értelmiség és Európa a 19-20. században 260
Dokumentumok
Baráth Magdolna: A Moszkvába menekült magyar pártvezetők 1956. október végi november eleji tevékenységéről 272
Könyvek egy témáról
Gergely Jenő: Gömbös Gyula politikai pályaképe (Joó András) 298
Vonyó József: Gömbös Gyula. Válogatott politikai beszédek és írások (Harsányi Iván) 302
Egy bizalmas munkatárs Gömbös Gyula kormányzásáról (Vonyó József) 308
Szemle
Litván György: Jászi Oszkár (Varga Lajos) 318
Varga Lajos: Kormányok, pártok és a választójog
Magyarországon, 1916-1918 (Kende János) 323
Sztálinvárosi hétköznapok (Majtényi György) 328
Kelet-Európa rövid története (Pető Andrea) 332
Az olasz kereszténydemokraták (Pankovits József) 336
Rezümék 340

2. szám

Tanulmányok
Fülöp Mihály: Az Európai Tanácsadó Bizottság (1943-1945)
A genezis és az olaszországi precedens 4
Zseliczky Béla: Benes, a magyar-kérdés és a Szovjetunió 36
1956 és Németországok
Cseh Géza: Szolidaritás és furkósbot-politika.
Az 1956-os magyar forradalom hatása az NDK diák- és értelmiségi mozgalmaira 74
Cseresnyés Ferenc: 1956-os menekültek befogadása az NSZK-ba 115
Nagy Imre Sznagovban
loanid Ilona: Töprengések Nagy Imréről 138
Lipcsey Ildikó: Sznagovi feljegyzések 166
Köztársaság Magyarországon
Kende Péter: A köztársasági eszme magyarországi állásáról 180
Pölöskei Ferenc: A köztársasági eszme a 20. századi Magyarországon 188
Hajdú Tibor: Az 1918-as Népköztársaság 194
Hubai László: Viták és álláspontok a II. Magyar Köztársaságról 203
Föglein Gizella: Az államfő „intézménye" 1944 és 1949 között 221
Feitl István: Parlamentarizmus és önigazgatás az 1956-os forradalomban 231
Ripp Zoltán: A köztársaság létrehozása 1989-ben 244
Fórum
Lucián Leutean: Trianon - történelem és propaganda 254
írások egy könyvről
Pankovits József: Proletárdiktatúrákból a polgári demokráciákba (1989-1992) 262
Zsebők Csaba: Rendszerváltások és átmenetek? 266
Szemle
Jemnitz János: Marx, Engels és az írek 274
Malkovics Tibor: Az „ismeretlen" holokauszt 277
Szajda Szilárd: Menedékház 282
Hegedűs Gyula: Moszkva ügynökei 288
Pető Andrea: Vallásosság és identitás a diktatúrában 294
Horváth Sándor: Indusztria bűvöletében 299
Rezümék 305

3. szám

Média és propaganda
Sipos Balázs: Az (ellen)propaganda.
Rákosi Jenő és a „keresztény kurzus", 1919-1942 3
Murányi Gábor: „A legrosszabb orosz film is jobb,
mint egy amerikai". Dokumentumok a szovjet film
magyarországi hegemóniájának megteremtéséről
(1945-1948) 39
Kővágó Sarolta: A Magyar Rádió és a műsorpolitika
1948 decembere és 1949 decembere között 103
Vámos György: A Nyugat hangja. A Szabad Európa Rádió
Nagy Imréről a forradalom napjaiban 123
Révész Béla: Hírszerzés, propaganda és ellenzék
Magyarországon. Állambiztonsági jelentés 1976-ból
a külső ellenség és a belső ellenzék viszonyáról 162
Horváth Sándor: A szocialista bulvársajtó és a társadalmi
nyilvánosság arénái Magyarországon:
népszerűség és pártszerűség az 1960-as években 226
Takács Róbert: A Los-Angeles-i olimpia a magyar sajtóban 255
Rezümék 299

4. szám

Tanulmányok
Standeisky Éva: Csábtánc és kiszorítósdi.
Az 1945-ös Új Szellemi Front 4
Kerepeszki Róbert: A numerus clausus 1928. évi módosításának hatása Debrecenben 42
Oral history
Tóth Eszter Zsófia: Munkásság és oral history 78
Novak Csaba Zoltán: A párt szolgálatában.
Kádersors a Székelyföldön 100
Karlaki Orsolya: Ritka minta: Fehér holló őrs 128
Szarka Eszter: „Úgyhogy körülbelül így történt..."
Egy önéletrajzi elbeszélés és értelmezése 149
Sárai Szabó Katalin: Változatok az identitásra 186
Gyarmati Gyöngyi: Az oral history kézikönyve 196
Lénárt András: „Az én huszadik századom" 201
Juhász Borbála: Napasszonyok és Holdkisasszonyok 207
Könyvek egy témáról
Kapcsolatok és keresztutak (Varga Szabolcs) 214
Hornyák Árpád: Magyar múlt horvát szemmel 222
Harsányi Iván: A magyar diplomácia déli szomszédságpolitikája az 1920-as években 227
Sokcsevics Dénes: Hasonló kezdetek - eltérő folytatás 234
Egry Gábor: Román-magyar kapcsolattörténet, 1918-1923 237
Stefano Bottoni: Magyar-román kapcsolatok, 1956-1958 250
Illés László: Gáli Ernő naplója 255
Szemle
Kelet-Európa története a 20. század első felében
(Juhász József) 264
Magyarics Tamás: Magyarország a hidegháborúban 268
Hajdú Tibor: Magyarország betagolása a szovjet érdekszférába
272
Tapp István: „Oly távol vagy tőlem és mégis közel" 278
Rezümék 283
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Múltunk 2005/1-4. Múltunk 2005/1-4. Múltunk 2005/1-4. Múltunk 2005/1-4. Múltunk 2005/1-4. Múltunk 2005/1-4.

A kötetek borítói enyhén töredezettek, elszíneződtek, a lapélek és néhány oldal foltos. Az első kötet borítója kissé foltos.

Állapot:
3.280 ,-Ft
16 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!