Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Múltunk, életünk

A miskolci Kilián György Gimnázium emlékkönyve

Előszó

A felnőtté válás, az önmagunkra találás folyamatának egyik csalhatatlan jeleként kezdünk érdeklődni magunk és családunk múltja iránt. Honnan jöttünk, hová, meddig nyúlnak vissza gyökereink? Ezeknek... Tovább

Előszó

A felnőtté válás, az önmagunkra találás folyamatának egyik csalhatatlan jeleként kezdünk érdeklődni magunk és családunk múltja iránt. Honnan jöttünk, hová, meddig nyúlnak vissza gyökereink? Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása, megválaszolása éppen a jövőnk szempontjából fontos.
Mindez nemcsak az egyénre érvényes és jellemző, hanem a kisebb és nagyobb közösségekre, így az iskolaközösségünkre is, hiszen a múlt vállalása vagy megtagadása kijelöli a jelen és főként a jövő feladatait.
Remélhetően nem hat revelációként a megállapítás, hogy iskolánk nem gyökértelen, mert egyrészt a legutóbbi korszaka is három év híján 50 évet ível át: 1950-ben költözött új, mára már kissé megkopott otthonába, másrészt elődiskolánk, az ungvári főreáliskola az 1897/98. tanévben indult, majd 1917-ben költözött át Miskolcra. A kiteljesedett, bő emberöltő 100, illetve 80 éve az ősi iskolák korához viszonyítva még ifjúkornak számíthat, de mindenképpen feljogosít a visszapillantásra, a számvetésre.
Iskolánk első évtizedeinek története fájdalmasan összefonódott a magyar történelem XX. századi nagy sorsfordulóival: az „örök, magyar határ-pör", a gazdasági bajok létében veszélyeztették, vándorlásra kényszerítették elődiskolánkat. Odisszeája alapján szomorú hazai rekordra is pályázhatnánk. Diósgyőr a végleges megtelepedés helye, ahol véget ért a mostoha sors, a megmaradásért folytatott küzdelem.
Mennyi befejezés és újrakezdés, az iskolai hagyományok meggyökereztetése majd átültetése, átmentése hol csupán egy-két kolléga, hol pedig egész tanári kar feladataként, de a folytonosságot mindig hűen megőrizve. Vissza

Tartalom

Fábián József: Beköszöntő 5
1. fejezet
Berei Sándor: Hunfalvy János élete és munkássága 9
Berei Sándor: Elődiskolánk története 14
Borosnyay Károly: Visszapillantás a 22 éves múltra 15
Berei Sándor iskolatörténeti összeállítása 21
- Ifjúsági egyesületek, az intézet igazgatói, tanárai, hitoktatói, iskolaorvosai, az
énekkar vezetői 1917-1939 között
- A Hunfalvy János Gimnázium kassai évei (1939-1945) 26
- A Hunfalvy János Gimnázium Diósgyőrben (1945-1950) 34
Berei Sándor: Az iskolai könyvtár első évtizedei 42
Borosnyay Károly: In memoriam miskolci Hunfalvy János Gimnázium 54
2. fejezet
ISKOLÁNK HÍRNEVÉNEK MEGALAPOZÓI
Dr. Peja Győző: Pályám emlékezete 55
Palumby Gyula: Két évtized a diósgyőri Kilián - nagycsalád szolgálatában 60
Faragó Lajos: A hét embere Palumby Gyula, a kitüntetett pedagógus 65
Bartha István: Elődök, munkatársak, haladó hagyományok a Kilián Gimnáziumban 66
Molnár Róza: Hagyomány és korszerűség 72
Demeter Gyula: 78 évesen a diósgyőri Kilián György Gimnázium katedráján 74
Dr. Szabó Gyula: Egy életpálya felidézése 76
EMLÉKEZÜNK...
Dr. Frisnyák Sándor: In memóriám dr. Peja Győző 79
Stefán Frigyes: Dr. Peja Győző emlékezete 82
Demeter Gyula: Kamarás István (1917-1985) 84
Kiss András: Meghalt egy EMBER 86
MOZAIKOK ISKOLÁNK MÚLTJÁBÓL! 88
Kiss András összeállítása
Fábián József: Tallózás iskolánk vendégkönyvében 93
AZ EMLÉKEZÉS GYÖNYÖRŰSÉGE
Vissy Károly: Gondolatok egy iskoláról 95
Dr. Marossy Pálné „... szükséges az emlékezés."
Galambosi Bertalan: Üzent az egykori iskolám
Mádai Attila: Diákkori emlékeim a gimnáziumról
Kalo Annamária: „Az emlékezés az éden, amelyből nem űzhetnek ki." 108
Sír László: KÖZÉP-EURÓPA LEGJOBB GIMNÁZIUMA 110
Szaniszló Sándor: „... a négy esztendő rendkívül gyorsan elrepült." m
Fegyó Tibor: Visszapillantás
Herberné Demján Márta: „... teljes értékű embernek érezhetem magam." 115
Konkoly Norbert: Kedves Kiliános Diákok! 117
Nagy Tibor: Hogyan lettem fizikus? 118
Tóth Nóra: „Micsoda süket duma!!!" 120
Dr. Boros Miklós: A Kilián - amit nekem jelentett 122
Czimbolinetz Viktória: Egy ifjú kiliános „emlékkarcolata" 123
TANÁRAINK, EGYKORI DIÁKJAINK
DOLGOZATAIBÓL, ESSZÉIBŐL
Dr. Peja Győző: Miskolc fekvése a tájban és felszínének földrajzi leírása 126
Dr. Bartha László: Etnogeográfiai vizsgálatok Bükkalján (Részletek) 133
Dr. Lázár István: Madách ember- és népszemlélete (Részlet) 139
Dr. Temesi József: Gondolatok középiskoláról - egyetemről 143
Fekete Ágnes: A miskolci névadást befolyásoló tényezők (Részletek) 147
Koleszár Zsuzsa: Sütő András kötődése anyanyelvünkhöz (Részletek) 151
ALKOTÓINK, MŰVÉSZEINK KIÁLLÍTÁSAIRÓL
Fábián József: Szanyi Péter szobrászművész kiállítása iskolánkban 153
Dr. Tatár Albertné: Keller Lívia festőművész kiállítása 156
Kiss András: Peja Győző kiállítása a Mini Galériában 159
Pusztáné Létay Anikó: Az agyag vonzásában 161
Kovács Bertalan: Bodnár Anikó képei 163
Nagy-Korsa Judit: Egy szabad ember 165
HÉTKÖZNAPOK, ÜNNEPEK,
VÁLTOZÁSOK ISKOLÁNK ÉLETÉBEN
Dr. Tatár Albertné: A könyvtárban 166
Nagy Imréné: Találkozások 169
Péter Barnabás: Az Alma Mater-díj átadása 171
Oklevél, városunk kitüntetettjei 173
Péter Barnabás: Változtatások kora, A Kilián György Gimnázium törekvései az elmúlt 10 évben 175
Juhász Sándorné: A hatosztályos gimnáziumi képzés 178
Sóczó József: Levelező oktatás a Kilián György Gimnáziumban 183
Molnár Mária: Család-iskola-ifjúságvédelem 185
Dr. Szecsőné Szabados Szilvia: Egészségügy az iskolában 187
Mesterné Csordás Judit: Az ifjúsági Vöröskereszt tevékenységéről 189
Sindel Imre: Tábor Balatonfenyvesen 190
Juhász Sándorné: A Kilián György Gimnázium alapítványai 195
3. fejezet
DIÁKSAROK
Vasvári Éva: Mintha most is látnám 199
Iskolánk életéből c. diákújságunk címlapja 200
Tarnóczy László, Barati Éva, Papp Emese versei 201
Broszman György - Kocsis István: Menzai idill 203
Fábián József gyűjtése - Aranymondások 204
Takács József: Szüret görbe tükörben 206
Szirbik Edina: Ilyen még nem volt! Divatbemutató a Kiliánban 209
Felhívás 211
Fauszt Z. - Palásthy Gy. - Tőzsér L.: Egy mérkőzés 17 pillanata 212
„... a működésben van a nyugalom." (József A.)
MUNKAKÖZÖSSÉGEINK ÉLETÉBŐL
Fábián József: Változ(tat)ás és állandóság a magyartanításban 215
Színjátszás, irodalmi színpad : 221
Hlács Éva: Beszélni nehéz kör 223
Páfrány Ferenc: Iskolánk zenei élete 224
Gáspárné Lovas Tünde: „... mert a történelem érdekes." 227
Városvetélkedő 229
Béres Krisztina - Szakáll Aliz: Riport Paul Mc Glinchey-vel, angol anyanyelvi tanárunkkal 230
Vehofsits Éva: „Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy." 232
Buzderné Taszner Valéria: Franciaországi utazások 233
Stefán Stefánia: Kiliánosok a milliomosok tengerpartján 234
Engel Izolda: Gárdus János Megyei Német Nyelvi Verseny, 1994 235
Szabó Melinda: Egy kis japán a Kilián-nagycsaládban 237
Szalóczi Katalin: A hét embere Eguchi Kiyoko, a japán japántanár 239
Szepesi László: A matematikatanítás múltja és jelene 240
Toro Csaba: Matematikaverseny Grazban 246
Kun Lajosné: Fizikusok a Paksi Atomerőműben 247
Mester András: Quark németül túrót jelent 248
Baloghné Dósa Erika: Számítógép az iskolában 249
Vargáné Jacsó Hedvig: Biológus táborozások 251
Sindel Imre: Az iskolakert -253
MÚLTUNK, ÉLETÜNK
Pásztor Lajosné: Gondolatok a kémia tantárgy tanításáról 255
Dr. Ferenczi Zsoltné:
Ásványbazár és geológiai vetélkedő a Kilián Gimnáziumban 257
Lantosné Hegyesi Edit: Visszatekintés sporthagyományainkra, sikereinkre 258
Pataki István: Országos Atlétikai Diákolimpia 264
Lantosné Hegyesi Edit: Kosárlabda 269
Tóthné Horváth Éva: Röplabda 274
Pecsét Tibor: Kézilabda 277
Borbély Péter: Labdarúgás 278
Tóthné Horváth Éva: Toma 279
Lantosné Hegyesi Edit: Úszás 281
Pataki István: Tájfutás 284
Megvan a tizedik! Lubinszkira két VB is vár 285
Tóth Zoltán: Sakkélet a Kiliánban 286
Lantosné Hegyesi Edit: Milyen volt kiliánosnak lenni? 287
4. fejezet
Az iskola tanárai az 1996/97-es tanévben 289
Nyugdíjasaink 294
Tanáraink voltak 1945-től 295
Az iskola ügyviteli és technikai dolgozói 296
A Szülői Munkaközösség választmánya az 1996/97-es tanévben 298
Végzős tanulóink 1921-től 1997-ig 299
Nappali és levelezős tanulóink az 1996/97-es tanévben 369
Első osztályosaink az 1997/98-as tanév elején 376
A tanári kar és a diákok az jubileumi 1996/97-es jubileumi tanévben 379
Az 1997/98. tanév I. évfolyamának osztályképei 390
MELLÉKLET
Kodály-dokumentumok 393
Köszönetnyilvánítás 397
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem