Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Munkapszichológia

Szerző
Szerkesztő
Grafikus

Kiadó: Edge 2000
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 850 oldal
Sorozatcím: SHL könyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-212-019-1
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, fejezetkezdő rajzokkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A munkapszichológia az a tudomány, amely a pszichológia eszközeivel igyekszik kellemesebbé és hatékonyabbá tenni a munkát. AZ ember életének jelentős részét a munka tölti ki, boldogulásunk jórészt attól függ, képesek vagyunk-e önmagunkat megvalósítani a munkában. A könyv a munkapszichológia tárgyának, feladatának és történetének áttekintése után részletesen ismerteti a munkapszichológiában használatos módszereket, a munkaelemzés, a kiválasztás, a képzés, a fizikai munkakörnyezet problémaköreit. Olyan területek átfogó, magyar nyelven egyedülálló elemzését adja, mint az ergonómia, a munkabiztonság, az információs technológiák alkalmazásának pszichológiai kérdései. Ez utóbbi három fejezet a Budapesti Műszaki Egyetem két kiváló tanárának, Izsó Lajosnak és Antalovits Miklósnak a munkája. A könyvet Hajtman Bélának a munkalélektanban használatos statisztikai módszereket szemléletesen összefoglaló függeléke zárja.

Tartalom

Előszó19
Bevezetés: a munkapszichológia tárgya, feladata és története25
A munkalélektan - pszichológia30
A munkalélektan a pszichológia rendszerében 30
A munkalélektan a munkatudományok rendszerében 34
A munkapszichológia feladataink meghatározója: a társadalmi és technikai fejlődés35
A munkapszichológia célja38
Hatákonyság és elégedettség38
A munkapszichológus hatékonysága és elégedettsége39
A munkapszichológia feladatai40
A munkapszichológiai tevékenység helye - az üzem ( Munkapszichológia - üzemi pszichológia)43
A vállalat mint rendszer44
A rendszer tanulmányozásának fontos eszköze - a modell47
A munkapszichológiai tevékenység megindítója - az üzemi probléma49
A munkapszichológiai tevékenység és a kutatás 52
Kik a munkapszichológusok?54
Milyenek legyenek a munkapszichológusok?55
Személyügy és munkapszichológia57
A munkapszichológia története61
Előzmények I. Tudományos munkaszervezés (Taylor 1854-1915)63
Előzmények II. A vezetés tudományos megalapozása (Fayol 1841-1925)68
Kezdetek (1879-1915)70
Pszichotechnika (1915-1930)71
Human relations (1930-1950)73
Ergonómia (1943-)78
A magyar munkapszichológia története81
Összefoglaló86
Kérdések 87
Jegyzetek88
A munkapszichológia módszerei91
Bevezetés97
Témaválasztás. A probléma megfogalmazása100
A kutatási téma megválasztása - a kutatás eredményességnek kulcsa100
A kutatási probléma megfogalmazása; a kutatási javaslat kidolgozása és elfogadása103
A hipotézisek felállítása105
Adatforrások, adatgyűjtési módszerek107
A dokumentumok elemzése107
Az irodalom tanulmányozása 109
A megfigyelés110
Kérdezés117
A kísérlet126
Modellek és szimuláció131
A matematikai módszerek alkalmazása a munkalélektanban133
Orvosi és fiziológiai módszerek a munkalélektanban138
Tesztek 152
Grafológia187
Műszerek189
Az adatgyűjtés és az adatok feldolgozásának, kiértékelésének megtervezése203
Az adatok felvétele204
Az adatok kiértékelése205
Az eredmények értelmezése, általánosítása, hasznosítása208
Az eredmények értelmezése208
Az eredmények általánosítása209
Az eredmények hasznosítása210
Összefoglaló213
Kérdések214
Jegyzetek216
Munkaelemzés223
Munkakör-elemzés228
Emberi tényezők a munkaelemzésben232
A munkaelemzés szakaszai234
A probléma meghatározása, a vizsgálandó munka kiválasztása234
Az adatok összegyűjtésének módszerei235
WPS- az SHL Munkakör-Elemző rendszer253
Mi a munkakör elemző rendszer?253
Munkakör elemzés a WPS segítségével254
A munkaköri leírás259
Kritárium-meghatározás260
Munkakör-tervezés261
Munkakör-értékelés263
Teljesítmény-értékelés266
Összefoglaló274
Kérdések275
Jegyzetek276
Kiválasztás277
Toborzás282
A toborzás forrásai282
Néhány szó frissen végzett diplomásokról284
A toborzás módszerei288
Alkalmasságvizsgálat291
Az alkalmaságvizsgálat célja és hasznossága291
Egyéni alkalmasság és csapatépítés294
Az alkalmasságvizsgálatok modellje297
Leépítés304
Alkalmasságvizsgálat és kiválasztás az SHL módszereivel307
Strukturált interjú309
Személyiségtesztek311
Kompetencia-teszek315
Motiváció teszt317
Képességtesztek318
Intelligencia-tesztek327
Érdeklődést vizsgáló kérdőívek328
HURMIS329
Értékelő/Fejlesztő Központ329
Összefoglaló333
Kérdések334
Jegyzetek335
Képzés337
A dolgozók képzésének jelentősége341
A képzési szükségletek felmérése345
A képzési program kidolgozása349
A tanulást elősegítő és gátló pszichológiai tényezők353
Vezetőképzés366
A vezetőképzés módszerei és eszközei366
Karriertervezés és életpálya-menedzselés375
A vállalati képzés hatásvizsgálata377
Összefoglalás380
Kérdések381
Jegyzetek382
A fizikai munkakörnyezet385
Vizuális környezet391
A megvilágítás391
A munkahelyi világítás kialakítása406
A színek szerepe407
Akusztikai környezet419
Hangtani alapfogalmak420
Az akusztikai környezet hatása a dolgozókra427
A zajártalom elleni védekezés434
A rezgések437
A rezgések fizikai tulajdonságai438
A rezgések hatása a dolgozókra440
A rezgések elleni védekezés447
Klímaviszonyok448
A munkahelyi klímát meghatározó tényezők449
A munkahelyi klíma fiziológiai hatásai449
Klímakialakítás - a munkahelyi klíma káros hatásai elleni védekezés456
A légszennyeződés problémája457
Meteorológiai tényezők461
A dolgozókra ható meteorológiai tényezők462
A meteorológiai tényezők hatása a dolgozókra463
A munkahely és környezete469
Összefoglalás471
Kérdések472
Jegyzetek474
Fáradtság479
Mit nevezünk fáradtságnak?483
Definíció483
Objektív elfáradás és szubjektív fáradtságérzés485
Terhelés és igénybevétel486
A fáradtságvizsgálatok célja, a megoldás lehetőségei491
Terhelés és igénybevétel fajtái491
A fáradtsághoz hasonló jelenségek: monotónia, éberségi szint, telítődés493
A monotónia493
Az éberségi szint csökkenése 495
Telítődés496
A fizikai munka okozta fáradtság499
A szervezet anyag- és energiaforgalma. A megterhelés500
A szervezet igénybevétele517
A fizikai munkák jelentősége napjainkban522
A szellemi munka okozta fáradtság523
A pszichikus igénybevétel vizsgálatának módszerei524
Példa a dolgozók elfáradásának vizsgálatára534
A munka- és a pihenési rendszer537
Több műszakos munka és az emberi szervezet munkaképességének alakulása a nap 24 órájában538
Munkaközi szünetek544
A munkaidő hosszúsága548
A fáradtságvizsgálatok szükségessége és lehetősége550
Összefoglaló551
Kérdések552
Jegyzetek554
A munkabiztonság pszichológiai tényezői (Izsó Lajos)561
A téma aktualitása565
Az emberi információfeldolgozás törvényszerűségei567
Az emberi információfeldogozó rendszer általános modellje567
Rasmussen modellje575
Az emberi hibázás Reaason-féle alapmodellje579
A biztonságot meghatározó pszichológiai tényezők586
Az ember - dolgozó vagy felhasználó - mentális jellemzői586
A mentális igénybevétel587
Az ember érzékszervi és fizikai jellemzői591
Az ember "baleseti hajlama"592
Az ember időleges állapota593
A biztonság viselkedés-központú megközelítésének modellje593
A munkabiztonság szervezési és vezetési kérdései596
A biztonsági kultúra596
Emberi hibázásokról történő adat-gyűjtés és feldolgozás mint a biztonságmövelés eszköze597
Összefoglaló601
Kérdések603
Függelék: Néhány - jelentős részben emberi tényezőkre visszavezethető - baleset rövid leírása és elemzése604
Jegyzetek626
Az információs technológiák alkalmazásának pszichológiai kérdései (Izsó Lajos)635
A téma aktualitása636
A felhasználó és az intelligens termékek interakciója636
Az intelligens termékek felhasználói felületének alaptípusai: az interakciós stílusok636
Az interakció megtervezésének általános pszichológiai elvei641
Menüválasztásos rendszerekről általában645
Példa a menüválasztásos rendszerekre646
Példa a kérdés-válasz alapú interakcióra648
Példa a több adatbeviteli eszközök alapuló interakcióra650
Példa a beszédhang-alapú interakcióra650
Példa a grafikus közvetlen manipulációs interakcióra653
Példa a formakitöltéses interakcióra655
Példa a parancsnyelvű interakcióra658
Példa a szöveg-alapú természetes nyelvű interakcióra660
Az ember-számítógép interakció pszichológiai modellezése: GOMS-modell662
Intelligens termékek felhasználói szempontú tesztelése és minősítése672
"Az intelligens termékek" használatba vételt megelőző minősítésének céljai: a komfort, a termelékenység, a hatékonyság és a biztonság fokozása674
Intelligens termékek felhasználói szempontú tesztelési és minősítési módszerei674
Emberi tényezők az információs társadalomban677
Összefoglaló679
Kérdések680
Jegyzetek681
Ergonómia (Antalovits Miklós)683
Az ergonómia fogalma. Az ergonómiai szemlélet alapjai687
Az ergonómia tudományának és gyakorlatának fejlődése. Az ergonómia alkalmazásának története693
Az ergonómia alkalmazásának előzményei, kezdetei693
Az ergonómia születése. A "fogantyúk és skálák" ergonómiája (1945-1960)694
Hatvanas évek: az ergonómia ipari alkalmazása; "rendszerergonómia"695
Hetvenes évek: ergonómia a "munka világán kívül"; termékergonómia696
Nyolcvanas évek: biztonság és ergonómia; számítógép és ergonómia698
Fejlődési trendek és távlatok az ergonómiában702
Ergonómia alkalmazása a piacgazdaság keretei között. Termékergonómia (Egy esettanulmány bemutatása)705
A termék és a felhasználó kapcsolata706
Az ergonómiai szemlélet érvényesítése a termékfejlesztés során. A termék ergonómiai minősége: biztonság, hatákonyság, komfort. Elemzési és tervezési módszerek709
Összefoglaló725
Kérdések727
Jegyzetek728
Függelék - az adatok feldolgozása (Hajtman Béla)729
Bevezetés733
Adatfajták734
Az adatok eloszlása736
Az adatok transzformációja738
A középérték739
A szórás741
Minta és populáció743
A változók eloszlása745
Egy válozónak a másikra gyakorolt hatása748
A korrelációs együttható753
A különféle transzformációk haszna757
A statisztikai következtetés760
A statisztikai jellemzők eloszlása762
A megbízhatósági intervallum768
A hipotézis vizsgálat771
A variancia komponensei segítségével végezhető statisztikai próbák776
Rangsorolható adatok elemzése784
Megállapítható adatok elemzése785
Többváltozós módszerek794
Hogyan tovább? - utószó helyett799
Irodalom817
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Munkapszichológia Munkapszichológia Munkapszichológia
Állapot:
6.280 ,-Ft
31 pont kapható
Kosárba