1.043.042

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Műszaki bibliográfia 1978-1979

Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 427 oldal
Sorozatcím: Műszaki bibliográfia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-10-4177-8
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Rövidítések jegyzéke9
Előszó és útmutató a Bibliográfia használatához13
A tudomány általában15
A tudományos munka szervezése15
Dokumentáció, tudományos-műszaki tájékoztatás15
Szabványosítás. Mérésügy általában16
Kibernetika, információelmélet17
Bibliográfiák17
Átfogó jellegű bibliográfiák18
Részterületek szakbibliográfiái (Témadokumentáció)18
Ajánló bibliográfiák18
Folyóirat-katalógusok19
Társadalomtudományok általában19
Statisztika19
Munkavédelem20
Baleset-elhárítás, egészségvédelem, biztonságtechnika20
Egyetemek, mérnökképzés21
Népgazdaság, termelés, gazdasági helyzet22
Iparjog25
Licenciák, Know-how25
Közlekedésbiztonság. KRESZ27
Mértékrendszerek, mérésügy27
Természettudományok27
Környezetvédelem28
Matematika31
Általános művek35
Aritmetika, számelmélet39
Algebra40
Geometria, mértan41
Ábrázoló mértan42
Analízis, analitikus geometria, differenciálegyenletek, függvénytan43
Grafikus és numerikus eljárások. Valószínűségszámítás. Matematikai statisztika. Felsőbb algebra. Kombinatorika. Gráfelmélet. Eloszlások. Variációszámítás. Algebrai struktúrák. Halmazcsoport-elmélet. Számítógépek alkalmazása45
Geodézia, földmérés51
Fizika55
Általános művek55
Mérés, mérési módszerek60
Relativitáselmélet, kvantumelmélet60
Mechanika. Szilárd testek mechanikája62
Folyadékok mechanikája63
Akusztika64
Optika, fénytan65
Hőtan, termodinamika66
Elektromosság. Mágnesség67
Az anyag fizikai szerkezete70
Magfizika, atomfizika70
Molekularendszerek. Képlékenység. Rétegek. Rugalmasságtan79
Kémia. Vegytan80
Általános művek80
Elméleti kémia85
Fizikai kémia általában. Radiokémia. Reakciókinetika86
Elektrokémia90
Preparatív kémia. Kísérleti kémia. Laboratóriumi munkák és felszerelések94
Kémiai eljárások94
Analitikai kémia. Kémiai elemzések. Színképelemzés. Molekulaszerkezet95
Minőségi elemzés. Mennyiségi elemzés95
Szervetlen kémia101
Szerves kémia102
Kristálytan112
Geológia (földtan). Fizikai földrajz. Hidrológia. Meteorológia121
Általános biológia, biokémia, biofizika128
Találmányok. Újítások. Szabadalmak131
Tűzvédelem. Egészségügy132
Technika általában134
Automatizálás, pneumatika145
Anyagvizsgálat, anyagismeret145
Korrózió. Felületvédelem147
Energiagazdálkodás149
Gépipar általában. Géptan. Gépészeti ismeretek. Gépszerkezettan151
Atomtechnika. Reaktortechnika156
Gőzgépek, kazánok, turbinák, szivattyúk, hidromotorok158
Elektronika általában159
Villamos erőművek, elosztóhálózatok161
Villamosítás161
Villamos gépek164
Villamosenergia-átalakítók. Transzformátorok, dinamók166
A villamos energia átvitele. Vezetékek, szigetelők167
A villamos energia elosztása. Kapcsolók. Védelem168
Villamos mérések169
Alkalmazott elektrokémia, galvanotechnika170
Rezgések és hullámok technikája170
Elektronika171
Híradástechnika173
Átviteltechnika. Tranzisztorok, félvezetők175
Vezetékes távíró- és távbeszélő-technika176
Rádió- és televíziótechnika178
Belsőégésű motorok. Diesel-motorok180
Légnyomásos gépek. Hűtőtechnika183
Berendezések gázok és folyadékok szállítására (csővezetékek, szivattyúk)186
Vas- és fémipar187
Öntöde, öntészet188
Sajtolás189
Felületkezelés189
Szerelés. Géplakatosság189
Csapágyak190
Hegesztés. Forrasztás190
Mozgatás, hajtás. Gépelemek, gépkenés, olajozás192
Hajtóművek. Fogaskerekek. Csúszóvezeték193
Szállítóberendezések. Anyagmozgató gépek. Csomagolás193
Emelőgépek. Daruk. Felvonók198
Kötőelemek. Csavarok199
Forgácsoló megmunkálás. Szerszámok. Berendezések199
Szerszámgépek199
Bányászat200
Általános művek201
Folyékony és gáznemű anyagok kitermelése205
Olajbányászat. Földgáz205
Szilárd anyagok kitermelése206
Szénbányászat207
Ásvány- és kőbányászat. Ércbányászat208
Mérnöki építészet általában209
Mélyépítés. Földmunka. Alapozás. Alagútépítés. Hídépítés209
Út- és vasútépítés218
Vízépítés. Vízgazdálkodás. Vízművek220
Öntözés. Vízszabályozás. Árvízvédelem229
Egészségügyi technika231
Világítástechnika231
Klímatechnika231
Településtisztaság, hulladéktárolás, -égetés, szemét232
Ivóvíz-ellátás. Vízvezetékek. Kutak233
Csatornázás. Szennyvízelvezetés236
Szennyvizek és tisztításuk237
Ipari ártalmak megelőzése238
Közlekedéstechnika. Gépjárművek általában238
Gépkocsik, autók, autóbuszok, teherautók, motorkerékpárok. Traktorok242
Vasúti járművek244
Hajók245
Légi járművek (űrhajózás)245
Mezőgazdaság (gépek, növényvédelem, műtrágyák)246
Lakás. Berendezés255
Ipar, kereskedelem és közlekedés szervezése és üzeme255
A szervezés általános elmélete. Igazgatás255
Az ügyvitelszervezés elmélete255
Operációkutatás. Matematikai programozás265
Irodaszervezés. Ügyviteltechnika (fordításügy)267
Nyomdászat. Könyvkiadás. Könyvkereskedelem267
Közlekedésügy, postaügy, szervezése és üzeme268
Szárazföldi közlekedés272
Közúti közlekedés. Gépjármű-közlekedés. Közlekedésrendészet272
Vasúti közlekedés (Metró)272
Postaügy272
Üzemgazdaság274
Általános kérdések274
Beruházások274
Anyagmozgatás274
Raktározás275
Munkaszervezés, munkaerő275
Belső szervezés275
Információ, reklám. Tudományos-műszaki tájékoztatás (marketing)277
Vegyipar. Kémiai technológia278
Vegyipari készítmények. Nehézvegyipar. Gyógyszergyártás289
Tüzelőanyagok. Tüzeléstechnika. Robbanóanyagok. Pirotechnika. Szénfeldolgozás291
Élelmiszeriparok295
Általános kérdések295
Tejipar, tejtermékek, sajt, vaj304
Hús- és baromfiipar304
Erjedési iparok. Borászat, sör- és szeszipar. Üdítőitalok304
Malomipar. Sütőipar. Tésztaipar306
Tartósítóiparok306
Élvezeti cikkek. Dohány. Fűszerek307
Ásványolaj. Petrolkémia. Szénhidrogének308
Földgáz311
Kőolaj311
Szilikátipar. Kerámia. Üveggyártás. Építőanyagok (beton, cement stb.) előállítása313
Színezékek. Lakkipar. Mosószerek. Háztartási vegyipar316
Kohászat, metallurgia316
Általános művek316
Vaskohászat. Vas- és acélgyártás324
Színesfémek. Alumínium, ritkafémek325
Faipar. Bútoripar327
Bőripar328
Papíripar. Cellulóz333
Textilipar. Textilipari gépek, eljárások334
Gyapjúipar338
Fonás338
Szövés339
Gumi- és műanyagipar339
Műanyagok339
Gumi341
FInommechanika341
Műszeripar. Mérőeszközök341
Számítógépek. Programok342
Szabályozástechnika. Vezérlés. Irányítás358
Magnetofonok, hangrögzítés, képrögzítés365
Hangszerek365
Bőr-, szőrme- és cipőipar365
Ruházati iparok370
Barkácsolás. Modellezés. Lakásdíszítés371
Építőipar. Épületszerkezetek372
Építőanyagok381
Kőművesmunka. Betonozás. Burkolómunka. Vakolás382
Ácsszerkezetek. Épületasztalos-munkák382
Épületlakatosság. Bádogosmunkák. Csővezetékek. Vízvezetékek. Villamos berendezések. Épületgépészet383
Fűtés, szellőzés. Klímaberendezések384
Festő, mázoló, egyéb munkálatok az épületen388
Épületek védelme tűz, vihar stb. ellen. Hő- és hangszigetelés. Szigetelések388
Területrendezés. városrendezés388
Építészet392
Épületek általában (tervezés, rajzolás)393
Középületek. Ipari építészet394
Lakóépületek395
Műemlékek396
Iparművészet. Kerámia397
Fényképészet, film397
Szótárak398
Programozási nyelvek399
Betűrendes szerzői névmutató401
Betűrendes tárgymutató425
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem