Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.111

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Művészet 1904/1-6.

III. évfolyam, 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Singer és Wolfner
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 428 oldal
Sorozatcím: Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér és színes képekkel, műmellékletekkel, könyvdíszekkel illusztrált. A címlapok hiánya miatt az egyes lapszámok nem beazonosíthatók. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája nyomása, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Lotz Károlyról
Hetvenedik születése napja alkalmából

Közöttünk élő emberről írni kényes vállalkozás. A dolog még szövevényesebbé válik, ha az írót hozzája a gyermeki tisztelet, szeretet és hála... Tovább

Előszó

Lotz Károlyról
Hetvenedik születése napja alkalmából

Közöttünk élő emberről írni kényes vállalkozás. A dolog még szövevényesebbé válik, ha az írót hozzája a gyermeki tisztelet, szeretet és hála ezernyi szálai fűzik. Itt csak viszonylagosan is összefoglaló tárgyilagosságra törekedni teljesen meddő munkálkodás volna. Legyen tehát szabad a legközvetlenebb, de egyúttal a legőszintébb hangot használnom.
Gyermekkorunkban volt egy igen kedves könyvünk, a Nagy Miklós szerkesztésében megjelent „Magyarország Írásban és Képben". Ebben a könyvben volt egy kép: egy betyár, amint két lopott lovával keresztül töri magát valami süppedékes nádason. Az ábrázolásban annyi erő és közvetlen élet volt, hogy menten a kötet legszebb képének jelentettük lónapokon át egyebet sem rajzoltunk betyároknál és lókötőknél. Ezt a rajzot valamikor régen - bizonyára ő maga is már rég elfelejtette - Lotz Károly készítette. Persze, nekem akkor ez a név még nem jelentett semmit. Vissza

Tartalom

Általános művészeti cikkek
Diner-Dénes József: A művészet jövője . . 34, 94
Lendvai Károly : A «Hazai Művásárlók» tíz éve 48
Lázár Béla dr. : A Nemzeti Szalon története 80
Kammerer Ernő : Perényi és Hirschvogel . .86
Perimutter Izsák : Korszerű jegyzetek . .107
D. I. : Czobor Béla 119
Palóczi Antal: Az emlékszobrok elhelyezéséről 151
Lyka Károly: Rajzműveltség ... . .163
Bayer József: A pesti műegylet kezdeményezői
és első megtámadói 170
Műemlékeink pusztulása ... 178
Márkus László : Apróságok a keretről . . .227
Lyka Károly : A kép lelke 232
Yartin : Magyar művészet 263
Viator : Úti jegyzetek 292
Divald Kornél: Művészettörténelmi kutatások .307
Iván Ede : Művész és műkedvelő 335
FESTÉSZET
Kriesch Aladár : Lotz Károlyról 1
L : Szemlér Mihály 112
A: Góró Lajos 117
Gerő Ödön : Magyar-Mannheimer Gusztáv 145
br. : Lenbach 158
Gerő Ödön : A szolnoki telep 217
Prém József dr. : Munkácsy dolgozótársai 245
Kacziány Ödön : Madarász Viktor . . .249
Lyka Károly : Strobentz Frigyes 281
Diner-Dénes József: A Lederer-gyűjtemény 322
Bródy Sándor : A színpadi festészetről .330
Bródy Sándor : Lotz Károlyról 353
Feszty Árpád : Lotz Károly 358
Malonyay Dezső : Egy művész hitvallása 390
SZOBRÁSZÁT
Naményi Lajos: Egy elfelejtett magyar szobrász 16
Márkus László : Telcs Ede 73
D. I. : Szécsi Antal 258
D. I.: Szász Gyula 261
Meller Simon : Kazinczy és Ferenczy 290
Márkus László : A terracotta 296
D. I. : Dunaiszky László 316
Komor Marcel: Színházépítés 7
Gerő Ödön : Lechner Ödön mesteriskolája ... 23
D. I. : Bobula János 32
Lyka Károly : A falucska temploma 88
Myskovszky Ernő : Régi fatemplomok . . . . 301
D. I. : Meinig Artúr 314
Divald Kornél: Egy kastély pusztulása 382
Téglás István : Erdélyi fatemplomok 404
IPARMŰVÉSZÉT
Divald Kornél : Régi és modern sgraffito-díszités 241
ROVATOK
Hazai krónika :
A Fraknói-féle római magyar művészházról 50. 1.
Kiállítások 51. 1. Uj szobrok 51. 1. A berni nemzetközi rajzoktatási kongresszusról 51.1. Schmigelschi Oktáv falfestményeiről 54. 1. Kitüntetések 55. 1.
Az építészeti mesteriskoláról 123. 1. A budavári
Mátyástemplom környékéről 126. 1. A Műbarátok
Körének modern metszetkiállításáról 126. 1. Kiállítások 127. 1. Ernszt Lajos alapítványáról 127. 1. Ex-libris-gyűjtökről 127. 1. Kitüntetések 130. 1.
A fővárosi életnek a művészetre való kártékony
hatásáról 186. 1. Kiállítások 187. 1. Kitüntetések
187. 1. Az építészeti mesteriskoláról 266. 1. Kiállítások 267. 1. Kép-gyárak 267. 1. Művészeti egyesületeink beszámolója 267. 1 Uj szobrok 268. 1.
A magyar rajztanár missiójáról 338 1. A Képzőművészeti Tanács reformja 339. 1. Kiállítások 339. 1. Uj szobrok 339. 1. Kitüntetések 339. 1. Művészeti
pályázatokról 405. 1. Uj szoborművek 405. 1. Kitüntetések 405. 1.
Külföldi krónika :
Weimar 55. 1. Róma 131. 1. Frankfurt 190, 269. 1.
Páris 269. 1. 407., 409. 1., Bécs 409. 1.
Adatok művészetünk történetéhez : 57, 133, 192, 270,
342., 411. 1.
Művészeti irodalom: 61, 138, 208, 273, 347, 415. 1.
Művásár: 212, 279, 350. 1.
Lejáró pályázatok: 69, 142, 215, 280, 352, 419. 1.
Kiállítások naptára: 72, 144, 216, 280, 352, 419. 1.

Képek lajstroma
Színes műmellékletek
László Fülöp Elek : Dr. Berzeviczy
Albert arcképe 1
Edvi Illés Aladár: Est . . .73
Chabada Béla : Tanulmány 145
Szlányi Lajos : Szolnoki tájkép 217
Karlovszky Bertalan : Tanulmány 281
Strobentz Frigyes : Fiatal pár . 290.
Kriesch Aladár : Lotz Károly halálára 353.
SZÍNES KÉPEK
Lotz Károly : Tanulmány 4, 5
» » Önarcképe 8
Fényes Adolf: Reggeli lecke 26
Glatz Oszkár: Munkában 27
Smigelschi Oktáv : Anyám 30
Nagy Sándorné: Mese 31
Nagy Vilmos : Tanulmány 121
Pravotinszky Lajos : Tájkép 124
Ház Miklós : Tanulmány 125
Márk Lajos : Tanulmány 128
Csók István : Oláh cigányok 129
Frecskay Endre : Tájkép 132
Büttner Helén : Oroszlán-tanulmány 133
Paál László : Tájkép 136
Glatz Oszkár : Reggeli munka 177
Kacziány Ödön : A halál angyala 180
Baumgartl Boldizsár : Utca Sarajevóban .181
Gaál István : Midinett 184
Major Jenő : Téli nap 188
Edvi Illés Aladár : Kalotaszegi varró-asszony 189
Tornyai János : A juss 192
Mihalik Dániel: Tájkép 220
Fényes Adolf: Szolnoki legény 221
Zombory Lajos vázlatkönyvéből 224
Fényes Adolf: Tanulmány 225
Olgyay Ferenc : Tájkép 228
Bihari Sándor : Processió 229
Boruth Andor : Krisztus 305
Simay Imre : Páviánpár 308
» »Tanulmány 309
Hattyúpár 313
Dulakodók . . .317
Both Menyhért: Arcképtanulmány . . . . 312
Ligeti Pál: Arcképtanulmány 320
Lotz Károly : Homérosz ünneplése 357
» » Zene 370
» » Művészet 361
» » Szépirodalom 362
» » Költészet 364
» » Tudomány 365
» » Rebeka . 366
» » Szent László vizet fakaszt . 368
Nóvák Sándor vázlatkönyvéből 385
Vesztróczy Manó : Csolnakon . . . . . 388
Nagy István: Tanulmány 389
Grünwald Béla vázlatkönyvéből 392
Kernstok Károly : Tanulmány 393
Deák-Ebner Lajos : Lacikonyha 396
Poll Hugó : Fürdés után 397
Pór Bertalan : Gyermekarcképtanulmány . . 400
RAJZOK
Reinhard Károly : Csárdában 24
Edvi Illés Aladár: Orotva 88
» » » Kőrösfő . . . 91, 97, 100
» » » Valkai templom 96
» » » Magyar-Gy erő-Monostor . 101
Csányi Károly : A maros-szt-imrei Hunyaditemplom 89
» » A garam-szt-györgyi templom 91
» » A bánki templom 92
Ujváry Ignác : Falucska a Dunaparton ... 93
Zádor István : Tanulmány 104
Nóvák Sándor: » 109
Szemlér Mihály: Falurészlet Szadán . . . 115
» » Szegénylegény 116
Goró Lajos: Kovácsműhely : 118
Magyar-Mannheimer Gusztáv vázlatkönyvéből
146, 150, 156
Vaszary János vázlatkönyvéből 176
Zombory Lajos » ... 230, 231
Olgyay Ferenc » 233
Hegedűs László: A szolnoki művészeti egyesület oklevele 240
Strobentz Frigyes : Tanulmány . . . 282, 297
» » vázlatkönyvéből . 291, 293
Simay Imre : Pszichologusok 306
Márkus Géza: Hol volt, hol nem volt. . 331-
334, 336
Márkus Géza : Keretrajzok 353-350
Lotz Károly: Természettudományok . . 309
» » Gyógyforrás allegóriája . . 370
» » Szorgalom 371
Udvary Géza: Lotz Károly arcképe ... 377
FEJLÉCEK ÉS ZÁRÓDÍSZEK
Hendrich Antal rajza 1, 168
Belányi Viktor » 6
Bálint és Jámbor 7, 23
Hazay Aladár » 10, 48, 107, 123, 239,
203, 290, 330
Szentgyörgyi Béla rajza. . . 29, 119, 258, 314
Goll Elemér rajza 73, 86
Falus Elek » . . 34, 122, 290, 322, 390
Sarkadi Ede 49, 245
Szilasi József » 50
Kriesch Aladár rajza 73, 86
Vondra Béla rajza 80, 402
Edvi Illés Aladár rajza 88
Wesseli Vilmos » . . 94
Barta Ernő rajza 112
Mühlbeck Károly rajza 117
Magyar-Mannheimer Gusztáv rajza 145
Faragó Géza rajza 158
Hembach Gyula rajza . . 163, 226, 281, 315
Tirpák Sándor » 170, 338
Knézyné Frey Ella rajza 178
Tahi Antal rajza 186
Szlányi Lajos rajza ... 217, 224, 227, 232
Bittlingmayer János rajza 241, 307
Márkus Géza rajza 244
Fehérkúti Bálint rajza 249
Muhits Sándor rajza 261, 205
Kari Ernő rajza 260
Ács Lipót » 292, 405
Myskovszky Ernő rajza 295, 301
Vesztróczy Manó » 316
Miklósi Ödön rajza 335
Lakatos Artúr rajza 358
Szentmiklóssy Zoltán 382
FESTMÉNYEK
Lotz Károly : Ámor és Psziché 2
» » Építészet 12
» » Műtörténet 13
» » Női arckép 14
» » Fürdő nő 15
Kovács Mihály : Guttmann Jakab arcképe
1848-ból 22
Kernstok Károly : Három modell 30
Olgyai Viktor : Patak mentén 37
Krenner Viktor : Megzavart fürdés 40
Thorma János : Október elseje 41
Mihalik Dániel : Zagyva medre 44
Constable John: Tájkép 45
Smigelschi Oktáv : A belázsfalvi gör.-kat.
székesegyház freskódísze . .52, 53, 56, 57
Myskovszky Viktor : Bogdány képíró kassai
házából 58
Szemlér Mihály : Patak partján . 113
Magyar-Mannheimer Gusztáv : Tájkép . . 148
» » » Szt Jeromos 149
» » Virágjóslat . 151
» » » Tannhäuser . 152
» » » A római canipagna 153
Lenbach, Franz von : Andrássy Katinka grófné 160
» » » XIII. Leó pápa . . . 161
» » » Bismarck 165
Pettenkofen Ágost: Sebesültek 218
Olgyay Ferenc : Holdvilág 230
Madarász Viktor : Bercsényi, Rákóczi és Vak
Bottyán 251
» » Dózsa népű 252
» Zrinyi és Frangepán . . 253
» » Önarcképe 257
Strobentz Frigyes: Gyümölcsösben . . . 284
» » Dachaui parasztlányok . 285
» » Dachau 287
» » Képtanulmány 288
» » Nyári nap 289
Romanino Girolamo: Madonna 321
Defendente Ferrari: Szt János névadása . . 323
Girolamo da Sta Croce: Szt Katalin eljegyzése 324
Pietro da Cortona: » » » 325
Giov. Franc. Caroto: Madonna a gyermek
Jézussal 327
Bonifazio műhelyéből: A napkeleti bölcsek
imádása 328
Andrea Previtali : Szent Jeromos 329
Lotz Károly: Tanulmány . 372
» » Legyező 373
» » Ének 376
» » Játék 376
» » Medaillon 381
Ismeretlen : Lotz Károly szülei 379
Bihari Sándor: Pipára gyújtó paraszt . . . 403
Zombory Lajos : Istállóban 404
SZOBRÁSZATI MÜVEK
Guttmann Jakab: Chorin Áron sírszobra . . 17
» » Görög nő 10
» » Ling Péter Henrik képmása 20
» » II. József császár ... 21
Veit Stoss : Mária halála 00
Ismeretlen: » » 61
» Éneklő angyalok 65
» Szt Jakab lefejezése 66
Telcs Ede: Képmás 76, 77
» » Plakett 79, 84
Telcs Ede : Barabás Miklós 81
» » Anyóka 83
» » Terrakotta 85
Margó Ede : Búcsú 162
Zala György : Jókai Mór 169
Ligeti Miklós Arckép 193
» » Vörösmarty Mihály .237
Szécsi Antal: Baross Gábor szobra 259
» » Szökőkút minta . . . .260
Szász Gyula : Oroszlán 261
» » Madonna 262
Fadrusz János : Tisza Lajos gróf szobra .264
Damkó József : Csákvári göröncsér .298
Esküdt uram 299
Cigányleány 299
Sancta Simplicitas .300
Dunaiszky László : Judit 318
» Márvány-képmás 318
» Petőfi 319
» Keresztelő Szt János .319
Vedres Márk : Bronzcsoport 401
ÉPÍTESZETI MÜVEK
Bobula János : Lakóház az Andrássy-úton 28
Goll Elemér: Magyar telepes községi templom 32, 33
A magyar művészház Rómában 51
Palóczi Antal: A szabadságszobor elhelyezése 157
Schweiger István : Turistaház 172, 173
Kaszab Miklós : Turistaház 185
Myskovszky Ernő : A dióshalmi fatemplom .302
» » Az oláhláposi fatemplom 302, 303, 304
Nagy Virgil és Kommer József: A nyiregyházi Samassa-templom 337, 340, 341, 344, 345
A szentmihályi kastély . . 383, 384, 386, 387
Téglás István : Erdélyi fatemplomok 407-409, 411
IPARMŰVÉSZETI MÜVEK
Szirmay Tony : Plakett 47
Veit Stoss : Szt Jakab lefejezése 66
Hirschvogel: Perényi Péter 87
Beck Ö. Fülöp : Plakett 106
Józsa Károly : Fametszet 399
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Művészet 1904/1-6. Művészet 1904/1-6. Művészet 1904/1-6. Művészet 1904/1-6. Művészet 1904/1-6. Művészet 1904/1-6. Művészet 1904/1-6. Művészet 1904/1-6. Művészet 1904/1-6. Művészet 1904/1-6.

Az első kötéstábla eredeti. Az eredeti borító a könyv gerincére van ragasztva. Néhány lap kissé foltos. Egy lap széle szakadozott.

A lapélek színezettek.

Állapot:
24.000 ,-Ft
120 pont kapható
Kosárba