Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Múzsák fellegvára

A kolozsvári latin nyelvű humanista költészet antológiája

Szerző

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 254 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 16 cm x 18 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A költőként és francia meg latin fordításaiból egyaránt jól ismert Tóth István ezúttal egy jórészt a feledés homályába merült költészet világába kalauzolja el az olvasót, a XVI-XVIII. századi Kolozsvár latin nyelvű poézisébe, mely hosszú időn keresztül párhuzamosan bontakozott ki az anyanyelvű költészettel, s végül úgy adta át helyét az utóbbinak, hogy az csak gazdagabb lett tőle.
A korabeli "irodalmi élet" természetéből adódóan, a szerzők s verseik az egyes költői csoportosulásokat átfogó fejezetekben kerülnek bemutatásra, s a kép teljesebbé tétele érdekében a fordító olyan alkotói körök verstermését is ismerteti, amelyek ugyan nem Kolozsvárt alakultak ki, de számottevő hatással voltak a kincses város szellemi életére.

Tartalom

Ajánlás5
Megyericsei János: Saját sírfelirata9
Adrianus Wolphardus és Janus-kultuszt meghonosító köre10
Adrianus Wolphardus:
Az ifjúsághoz12
Apollóhoz I-II.13
Hagymás Máté:
Melyben Arbogastust énekli16
Joachimus Vadianus:
Nyolcsoros Adrianus Wolphardus Miksa császárhoz írt panegiriszéről17
Thomas Roth Colosvarinus:
Négysoros a nyomdászok dicsérete18
Martinus Haczius:
Az olvasóhoz19
Hilarius Wolphardus:
Epigramma Janus Pannonius Plutarkhosz-fordításáról20
Istvánfi Pál:
Hatsoros Janus Pannonius olvasójához21
Zákány Balázs:
Nyolcsoros Adrianus Wolphardushoz22
Verancsics Antal:
Adrianus Wolphardus sírfelirata23
Medgyesi Székely Ferenc és Mecánási-baráti köre24
Székely Ferenc:
Hatsoros Taurinushoz25
Taurinus István:
A kolozsvári jobbágyok harca 1514-ből26
Dávid Ferenc:
Elégia Medgyesi Székely Ferenchez28
Heltai Gáspár és Hunyadi-eszményű köre33
Heltai Gáspár:
A tisztes olvasóhoz35
Thury Farkas Pál:
Epigramma Heltai Gáspárhoz36
Tordai Ádám:
Epigramma Heltai Gáspárhoz37
Decsi Gáspár:
Epigramma Heltai Gáspárhoz38
Miskolczi Puah Pál:
Epigramma Heltai Gáspárhoz39
Gyulai Pál:
Epigramma Heltai Gáspárhoz41
Kopácsi Ferenc:
Epigramma Heltai Gáspárhoz43
Péchi János:
Epigramma Heltai Gáspárhoz45
Tolnai Bálint:
Epigramma Heltai Gáspához46
Zilahi János:
Choriambusok Heltai Gáspárhoz47
Kolozsvári Serarius György:
Epigramma Heltai Gáspárhoz48
Molnár Gergely és követői a klasszikus-filológiában50
Molnár Gergely:
Munkásságunk vezérléséért51
Cunradus Rittershusius:
Molnár Gergely latin grammatikája elé52
Szikszai Fabricius Balázs szakramentárius köre53
Szikszai Fabricius Balázs:
Szikszai Hellopeus Bálint sírfelirata55
Balsaráti Vitus János sírfelirata56
Titus Amicinus:
Saját sírfelirata58
Károlyi Péter racionális eszményű köre59
Károlyi Péter:
Epigramma Kalmár Mihály fegyvereiről és címeréről61
Varsányi Mihály:
Károlyi Péternek63
Dávid Ferenc és erazmusi észérveket tőkéletesítő köre65
Dávid Ferenc:
Az olvasóhoz67
... ezt írta fogságában67
Epigrammák I-II.69
Christian Schesaeus:
Dávid Ferenchez70
Császmai István: Szentháromságot gúnyoló versek 1-3.72
Bogáti Fazekas Miklós: A tökéletes aszonyállatokról73
Christian Schesaeus és epikus beállítottságú, lutheri köre74
Christian Schesaeus:
Pannónia romjai (részletek)
Laurentius Parvus Bistriciensis: Az olvasóhoz83
Joannes Sommerus és hagyományos humanista stílusú, profán felfogású köre85
Joannes Sommerus:
A moldvai veszedelem (részlet)87
Magyar királyok (részlet)89
A tiszta szerelem kertecskéje95
Phalaikoszi epigramma96
János Zsigmond sírfelirata98
Zsámboki János:
Tízsoros Sommerus Jánosnak100
Laskai Csókás Péter és természettudományos beállítottságú köre101
Laskai Csókás Péter:
Rövid elégia a kolozsvári jezsuiták ellen103
Saját sírfelirata104
Herceg János: Epigramma Laskai Csókás Péterhez105
Károlyi András: Laskai Csókás Péter: Az emberről című könyvének olvasójához106
Némethi János: Laskai Csókás Péter Az emberről című könyvének olvasójához107
Kassai Dávid Zsigmond:
Kendi Zsigmond sírfelirata110
Kovacsóczy Erzsébet sírfelirata111
Sombory Krisztina sírfelirata111
Deidrich György:112
Strasbourgi útleírás (részletek)
Szamosközy István: Deidrich György sírkövére116
Baranyai Decsi Csimor János és a nyelv-, valamint történelemtudományos köre117
Baranyai Decsi Csimor János: A Hodoeporicon ajánlása Bánffi Farkasnak119
Csanádi János: Bánffi Farkasnak120
Tolnai Balog János: Zoilus ellen121
Hunyadi Ferenc és a Báthori-udvar humanistái122
Hunyadi Ferenc:
Dicsőítő vers Báthori Istvánhoz (részlet)124
Ének Báthori Zsigmondhoz128
Egy bizonyos nagyságos ellen129
Gyulafi Lestár:
Báthori Kristóf sírfelirata130
Jóslat Lengyelország pusztulásáról130
Jacobinus János és Klió bűvöletében élő köre132
Jacobinus János: Múzsák kórusa133
Thordai Máté: Jacobinus Jánoshoz135
Szőlősi István:
Epigramma Báthori Zsigmondhoz136
Ajánlás és tárgymegnevezés136
Toroczkai Máté: Enyedi György sírfelirata138
Szamosközy István és a régészeti megalapozású manierista köre139
Szamosközy István:
Barátaimhoz141
Töredék a békéről 1-2.141
Jambusok Básta zsoldosairól142
Rudolf császár ellen143
A kolozsvári határban talált nyolclábú nyúlról144
Bogáthi Miklós: Mikor fürdőbe ment barátaival147
Kornis György: Szamosközy Istvánhoz148
Was Ferenc: Szamosközy Istvánnak149
Sombory Sándor: Kovacsóczy Farkasnak150
Petki János:152
Az Virusnak és Voluptásnak egymással való vetélkedések (részletek)
A virtus számára semmi sem elérhetetlen153
Tehát egyedül a virtus nemesít
Szenczi Molnár Albert és tudós-humanista köre154
Szenczi Molnár Albert:
Koszorú156
Epigramma Pécseli Király Imréhez157
A Johann Heidfeldnek ajánlott kocka158
Az olvasóhoz160
Pataki Fűsűs Jánoshoz160
Johannes Piscator: Epigramma Szenczi Molnár Alberthez162
Georgius Remus: Szenczi Molnár Albert latin-magyar szótáráról163
Chistophorus Girschneurs: Epigramma Szenczi Molnár Albert latin-magyar szótáráról164
Georgius Pasor: Epigramma Szenczi Molnár Albert latin-magyar szótáráról165
Filiczki János: Szenczi Molnár Albertnek...167
Johannes-Henricus Alstedius: Szenczi Molnár Albert sírfelirata170
Johannes-Henricus Bisterfeldius: Szenczi Molnár Albert sírverse171
Az unitáriusok tudós-moralizálós költészete172
Thordai János: Intés a jóra173
Szentmártoni Bodó János: Az olvasóhoz174
Kolosi Török István: Az olvasóhoz175
A karteziánusok alkalmi és tudományos verselése176
Szathmári Pap János: Szathmárnémeti Sámuelnek178
Szathmárnémeti Sámuel: Saját sírfelirata179
Bethlen Miklós: Levél József fiához180
A Misztófalusi Kis Miklós köré csoportosult coccejánusok - az exemplar viri költői183
Ifj. Csepregi Turkovics Mihály: Íme az ember185
Vízaknai Bereczk György: Az elhunyt Kis Miklós panaszai és sirámai186
Bodoki István: Az elhunyt Kis Miklós panasza188
Martonosi Mihály: Az elhunyt búcsúszavai189
Baczoni Máté: Az elhunyt Kis Miklós búcsúztatója190
Almási Benjámin: Az elhunyt Kis Miklós búcsúszavai191
Miklósvári (Sebe) Miklós: Múzsák siratója Kis Miklós ravatalánál192
Técsi (L.) Mihály: Misztófalusi Kis Miklós halálára193
Telegdi Pap Sámuel: Síron túl is él az erény194
Miskolci Csulyak Ferenc: Bús szívünk ismételi nem szűnő zokogását196
Pápai Páriz Ferenc körének későhumanista költészete a béke, a gyakorlati tudományosság és a tudósok szolidaritásának szolgálatában197
Pápai Páriz Ferenc:
A választók kórusa II. Apafi Mihályhoz 1-11.199
Békeóhajtás204
Misztófalusi Kis Miklós sírfelirata205
Arcképem alá205
Johannes Rodlfus Wetstenius: Pápai Páriz Ferenc ünnepi köszöntése, doktorrá avatásakor207
Békés Horváth János: Hattyúdala Pápai Páriz Ferenc doktorrá avatásakor207
David Conte: Stanza Páriz Ferenc úr tiszteletére (amikor doktorrá avatták a híres bázeli egyetemen)208
Mihai Halici: Óda Pápai Páriz Ferenchez (amikor Bázelben doktorrá avatták)210
Vízaknai Berenczk György: Meleg köszöntössel Pápai Páriz Ferencnek...211
Bonyhai György: Könnyezve búcsúztatja kegyes emlékezetű tanárát...212
Szokolyai A. István: Az elhunyt Pápai Páriz Ferenc kegyes emlékezetének213
Utószó214
Kiegészítő életrajzi jegyzetek231
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Múzsák fellegvára Múzsák fellegvára

A védőborító enyhén kopott.

Állapot:
1.480 ,-Ft
12 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!