Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

957.257

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Általános genetika

Szerző
Szerkesztő
Fordító
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 550 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-0737-7
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal. Tankönyvi szám: 42216.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Bevezetés
A sejt és az öröklődés jelenségei
A citoplazma18
A sejtmag és a kromoszómák20
Az öröklődés kémiai alapjai28
Kérdések32
A kromoszómák kettőződése és a mitózis
A sejtciklus és a kromoszómák33
A mitózis35
A genetikai anyag reduplikációjának molekuláris alapjai39
A DNS szemikonzervatív reduplikációjának közvetlen bizonyítékai43
A kromoszómák duplikációja a magasabb rendű szervezetekben45
Kérdések47
A meiózis és a megtermékenyítés
A meiózis50
A haplofázis és a diplofázis váltakozása a növények és állatok különböző evolúciós szintjein54
A megtermékenyítés60
Kérdések62
A genetika megalapítója, Gregor Mendel
Monohibrid keresztezés; G. Mendel kísérletei64
Az öröklődés diszkrét természetének felfedezése. A hibridek hasadásának törvénye69
Mendel hipotézise az allélek gamétákban való megoszlásáról. A gaméták kombinációja a megtermékenyítéskor70
Valószínűségelméleti módszerek a mendeli hasadás analízisében72
A monohibrid hasadás analízisére végzett állat- és növénykísérletek a XX. században73
A mendeli öröklődés és a humángenetika79
A mendeli öröklődés kromoszomális alapjai83
Kérdések85
Dihibrid és polihibrid keresztezés
Dihibrid keresztezés. Fenotípus szerinti hasadás87
Genotípus szerinti hasadás88
A diheterozigóták gamétaképzése89
Az allélpárok független öröklődésének törvénye90
A meiózis és a megtermékenyítés mint a dihibrid hasadás celluláris alapjai97
Trihibrid és polihibrid hasadás99
A gaméták és zigóták képződése szintjén mutatkozó dihibrid hasadás közvetlen biológiai bizonyítékai104
Kérdések108
A gének kölcsönhatása és a mendeli hasadási arányoktól való eltérések
Két domináns gén kölcsönhatására megjelenő bélyegek110
Episztázis. Szupresszor gének111
Komplementer gének114
Kriptoméria. Recesszív szupresszor gének116
Poliméria118
Átmeneti tulajdonságok öröklődése119
Gén és bélyeg a gének kölcsönhatására vonatkozó adatok fényében120
Pleiotrópia123
A keresztezések eredményeinek kiértékelése génelemzés útján126
Kérdések127
Allelizmus
Többszörös allelizmus131
Az allélek hatásának és kölcsönhatásának alapvető törvényszerűségei135
Az allélek elsődleges hatásai a sejtekben139
A nyulak C génjének allelizmusa141
A növények önsterilitási (S) alléljei143
Az emberi vércsoportok allelizmusa145
Letális és félletális allélek147
A mutáns allélek megnyilvánulása eltérő külső környezeti feltételek között. A dominancia evolúciója149
Kérdések150
Az öröklődés és a környezet. Populációk és tiszta származéksorok. Az evolúció és szelekció kiindulási anyagának elmélete
Genotípus és fenotípus. Mutációk és modifikációk152
A környezet és az öröklődés viszonya. A reakciónorma153
Populációk és tiszta származéksorok159
A változékonyság homológ sorainak törvénye164
N. I. Vavilov tanítása a szelekció kiindulási anyagáról168
Kérdések170
A mennyiségi bélyegek genetikája
A kukorica polimér jellegeinek öröklésmenete173
A nyulak színének öröklésmenete174
A poliméria és a transzgresszió általános képe174
Modifikátor gének178
A poliméria analízisének alapvető statisztikai módszerei179
Kérdések184
Ivarhoz kapcsolt bélyegek öröklődése
A kromoszomális ivarmeghatározás185
Az ivari kromoszómákhoz kapcsolt gének öröklődése189
Az ivarhoz kapcsolt bélyegek az ember genetikájában196
Kérdések202
A kromoszómák genetikai organizációja. A crossing-over mint rekombinációs mechanizmus az eukarioták kapcsolási csoportjaiban
A nem teljes kapcsoltság genetikai analízise203
A crossing-over citológiai bizonyítékai206
A kapcsolási csoportok és a kromoszómák fizikai kapcsolatának bizonyítékai209
A gének lineáris elhelyezkedése211
Interferencia és koincidencia215
A gének lokalizációja a kromoszómák mikrorégióiban216
Az ember kapcsolt génjei és kormoszómatérképe216
A crossing-over citológiai mechanizmusa. Kicserélődés a négyfonalas stádiumban218
Szomatikus crossing-over222
A külső és a belső környezte hatása a crossing-over lefolyására223
Kérdések224
A baktériumok és vírusok rekombinációja
A rekombináció bizonyítéka a baktériumokban228
A baktériumok episzómája, az F faktor229
A baktériumrekombináció mechanizmusa233
Az Escherichia coli kör alakú kromoszómája. A géntérkép236
A vírusok genetikai rekombinációi237
Kérdések241
Genetikai rekombináció a baktériumok transzformációja, transzdukciója és a gombák paraszexuális folyamata során
A baktériumok transzformációja243
A transzdukció245
Genetikai rekombináció a gombák paraszexuális folyamataiban248
Kérdések252
A genetikai rekombináció és a génkonverzió molekuláris mechanizmusai
A "törés-újraegyesülés" hipotézis bizonyítékai253
A kormoszóma-szegmentumok kicserélődésének mechanizmusa a törés-újraegyesülés hipotézise alapján254
A gének konverziója257
Kérdések259
A biokémiai genetika alapjai
Gének és enzimek260
Az emberi hemoglobinmutációk molekuláris alapja267
Immungenetika270
Kérdések273
A gén szerkezete és hatásmechanizmusa
A vírusok öröklődésének molekuláris alapjai275
A gén centrális elmélete278
A pszeudoallelizmus és az allélek koplementációja279
A génszerkezet molekuláris alapjai282
A genetikai kód transzkripciója (i-RNS)286
A genetikai információ transzlációja288
A genetikai kód és a transzláció293
A génhatások regulációja298
A gének funkcionális csoportosulása a prokarióták kromoszómáiban303
A gén pozícióeffektusa304
A kompenzáció jelensége és az X-kromoszóma inaktivációja az emlősökben a pozícióeffektus nézőpontjából306
A génakció szabályozása az emberi hemoglobinváltozások kialakulásában309
Polilokuszok a magasabb rendű organizmusok kromoszómáiban311
Kérdések313
A mutáció elmélete. Természetes mutagenezis
A mutációk osztályozása315
A kromoszómák strukturális mutációi (kromoszóma-aberrációk)318
Deléciók320
Duplikációk323
Transzlokációk326
Inverziók330
Aneuploidia334
A Drosophila génmutációinak kimutatása336
A génmutációk gyakorisága339
A Neurosporák, baktériumok és fágok természetes mutációi340
Természetes mutációk az emberben343
A természetes mutációs folyamat tényezői344
Mutátorgének345
Kérdések346
Sugármutagenezis
A sugárzás genetikai hatásainak fő tényezői348
A dózisfüggőség és a küszöb problémája a sugárzások genetikai kihatásában351
A sugármutáció maximuma. A dózis és a mutáció minősége. A mutációk relatív száma és a dózis közötti kapcsolat355
A sugárgenetikai hatások módosulása356
A dózisteljesítmény és -frakcionálás genetikai hatása358
Kis dózisok hatása361
A sugárzás különböző típusainak relatív biológiai effektivitása (RBE)364
A sugárzás genetikai hatását módosító tényezők365
Az ultraibolya fény mutagén hatása és a reparáció problémája367
Sugárzással és kémiai mutagénekkel mesterségesen előidézett kromoszóma-struktúrmutációk369
A kromoszómák premutációs potenciális változásai372
A sugárzás és a kémiai mutagének felhasználása a mikroorganizmusok, növények és állatok szelekciójában374
A sugárzás és az ember öröklődése375
Kérdések378
Kémiai mutagenezis
A mutagén anyagok kémiai tulajdonságai380
A kémiai mutagenezis speciális sajátosságai383
A kémiai mutagének hatása a kromoszómára a sejtciklus különböző fázisaiban385
A mutációs mozaicizmus388
Az elhúzódó (prolongált) mutagenezis természete390
A DNS-fonalak mutagén rezonanciája392
A mutációk és a reparációs folyamatok394
A citogenetikai kísérletekben megfigyelhető potenciális károsodások alapvető típusai396
Rövid élettartamú potenciális változások396
A DNS-szintézis fázisában rögződő, egy sejtcikluson át kitartó potenciális változások397
Különböző fixációs idejű, hosszú életű potenciális változások398
A génváltozások és a kromoszóma-aberrációk több DNS-szintézist túlélő, replikálódó potenciális változásai400
Kérdések403
A mutációk molekuláris alapjai és az irányított mutációk kérdése
A kész DNS-ben megjelenő mutációk molekuláris jellege407
A DNS replikációja során keletkező mutációk molekuláris vonatkozásai410
A back-mutációk molekuláris mechanizmusai411
A radioaktív izotópok és az ionizáló sugárzás hatásának molekuláris alapjai412
Specifikus és irányított, kémiailag indukált mutációk413
Kérdések422
Populációgenetika
Az allélpárok megoszlása a populációkban a szabad kereszteződés feltételei között, a kiválogatódás és a mutációs nyomás hatása nélkül423
A genotípusok megoszlása az allélpárok független kombinációja és allélsorok jelenlétében428
A genetikai evolúció alapvető tényezői a populációkban429
A mutációs nyomás szerepe a populációk struktúrájának megváltozásaiban430
A szelekciós nyomás szerepe a populációk genetikai struktúráinak átalakulásaiban431
A mutációs folyamat és a kviálogatódás közötti dinamikus egyensúly elve436
A genetikai automatikus folyamatok (genetikai sodródás: drift). A populációk izolációjának jelentősége439
A migrációk hatása a populációk genetikai struktúrájára440
A mutációk pozitív kiválogatódása, a progresszív evolúció genetikai alapja443
Heterozigótáknak kedvező szelekció444
A populációk genetikai struktúrája plaszticitását meghatározó alapvető feltételek447
A Drosophila és más fajok természetbeni populációiban előforduló mutációk. A genetikai terhelés fogalma450
A genetikai terhelés jelentősége az emberi populációkban453
A kromoszóma strukturális változékonysága és a populációk evolúciója454
Mutációk és a szelekció szerepe a sugárzás hatásának kitett populációkban460
Heterozigózis és az adaptív norma461
A genetikai terhelés átalakulása a szervezetek progresszív evolúciójának anyagává462
A tenyésztés genetikai módszerei és a heterózis464
Keresztezés, kiegyensúlyozott polimorfizmus és heterózis466
Az önmegporzó fajok genetikai rendszereinek sajátosságai467
A heterózis mint a fajták javításának új genetikai módszere468
A heterózis rögződése genetikailag nem hasadó rendszerek útján469
Kérdések470
A genetika és a fajok eredete
Az izoláló mechanizmusok szerepe a populációk "species" rangra való áttérésében473
A struktúrmutációk és a fajok evolúciója475
A poliploidia és a fajok eredete479
Az apomixis szerepe a fajok kialakulásában483
Kérdések486
Ivargenetika
A kromoszómák szerepe az ivar öröklődésében487
A ginandromorf és interszex formák kromoszómái490
Hermafroditizmus494
A hímivar haploidiája495
Az egysejtűek ivara497
Az ivar regulációja498
Partenogenezis502
Kérdések503
A citoplazma szerepe az öröklődés jelenségeiben
A plasztiszok öröklődése504
Az egerek tejfaktorának öröklődése a citoplazmán keresztül506
A Drosophila vírusokhoz hasonló ágenseinek citoplazmás öröklődése507
A Parameciumok kappa-részecskéinek öröklődése507
Néhány gombafaj extranukleáris öröklődése510
A kukorica citoplazmatikus hímsterilitása510
Anyai öröklésmenet511
Kérdések515
Genetika és egyedfejlődés
A genotípus által programozott fejlődési folyamatokban lejátszódó epigenezis516
A citoplazma és a gének kölcsönhatása az egyedfejlődés jelenségeiben520
A fehérjeszintézis és az egyedfejlődés523
A metabolizmus általános genetikai kontrollja, az "organizátorok" és a stádiumok szabályozása az egyedfejlődés folyamán525
A növekedés és formaképzés genetikai és hormonális kontrollja529
Gén és bélyeg531
A differenciált transzkripció és az egyedfejlődés533
Kérdések534
Irodalom537
Tárgymutató543

N. P. Dubinyin

N. P. Dubinyin műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: N. P. Dubinyin könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Általános genetika Általános genetika Általános genetika

A lapélek enyhén foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.880 ,-Ft
15 pont kapható
Kosárba