837.608

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az ősi forrás

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Fórum Rt. Könyvkiadó
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 575 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 21 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér reprodukciókkal.

Fülszöveg

A szentírás - 53 heti szakaszra osztottan - tartalmazza a Talmud, a Midrások és egyéb magyarázatok értelmezésének figyelembevéteélve a Tóra szövegét, abszolút tekintélynek fogva fel. A szöveg igen olvasmányos, néhol egészen irodalmi, másutt népies, sőt népi stílusban, mindenki számára közérthetően, "élvezhetően" a mai vallásos és nem vallásos, zsidó és nem zsidó olvasó számára sok értékes, hasznos ismeretet, tudnivalót közöl, segít megérteni a Biblia szövegét és világát, a zsidóság élettörténetét az ókortól napjainkig, a zsidóság élettörténetét az ókortól napjainkig, a zsidóság öntudatát és önértékelését, gondolkodásmódját, asszimilációellenességét - a Tóra feltétlen tiszteletére alapozva, abból kiindulva, a zsidóság történetén végigvezetve annak káros hatását (a Tórától való elszakadást eredményező veszélyre rámutatva), oktató-nevelő céllal. Ebbern a műfajban magyar nyelven valóban egyedülálló. Kiadása tehát mindenképpen hasznos és kívánatos.

Tartalom

Az országos főrabbi előszava5
Az izraeli nagykövet előszava7
A szerző bevezetője9
Heti szidrák11
Börésit
A kezdet kezdete12
Az irgalom és igazság jegyében13
Az angyaloknak volt igazuk?...16
Noách
Az első igaz ember18
Noé fiainak hét törvénye19
Az első lázadás20
Lech-lchá
A zsidó nép őstörténete24
A Szövetség jele26
Jismáél: bűn és bűnhődés28
Vájérá
Szodoma - a "modern" metropolis31
Ahol nincs istenfélelem32
A legnagyobb megpróbáltatás36
Chájé szárá
A cehbroni honfoglalás39
Eliezer, Ábrahám szolgája40
Két ősanya között43
Toldot
Kutak a sivatagban45
Egy tál lencséért...46
A sírva kicsalt áldás48
Vájécé
A létra és az angyalok51
Húsz év Lábán házában52
Megnemtámadási szerződés Gileádban54
Vájislách
Erőszak erőszakot szül57
És Jákob egyedül maradt...58
Nehéz szülés61
Vájésev
A gyűlölködés keserű gyümölcsei63
Egy álmodozó ifjú64
A nagy kísértés66
Mikéc
Hét szűk esztendő68
Kövér és sovány tehenek69
Ezüstserleg a zsákban72
Vájigás
Az egyiptomi galut kezdete75
Egyiptom nem Sechem!...76
Egy drámai találkozás háttere79
Vájchi
Jákob hattyúdala82
A testvérek félnek a bosszútól83
Smot
Az első genocide-kísérlet86
Asszimiláció és elnyomás88
Mózes küldetése89
Váérá
A víz vérré válik...92
Azok az istenfélő egyiptomiak...93
Az ötvenedik kapu előtt95
Az első történelmi peszách98
Útra készen a szabadságba100
A csodák hónapja101
Bösálách
Náchson halálugrása104
A megmenekülés hálaéneke106
Az első háború107
Jitró
A Szináj-hegyi kinyilatkoztatás109
A Tíz parancsolat111
Amit minden nép elutasított112
Mispátim
Egy zsidó rabszolga115
A rémhírterjesztés tilalma116
Trumá
Az első gyűjtőakció119
Az isteni zálog120
Belülről jövő világosság122
Tecáve
Örökmécses és melldísz124
A főpap felszentelése125
Az első király vétke127
Ki tiszá
A sekel és a fele130
Aranyborjú a Szináj-hegy tövében131
Vájékhél
Bölcsességet a bölcseknek135
A szombat mindenek felett136
Pökudé
A nagy számadás139
Isten árnyékában140
Vájikrá
Az áldozás zsidó módon143
A gyülekezet vétke144
Ha a fejdelem vétkezik145
Cáv
Örök tűz - örök láng147
A vér élvezetének tilalma148
Smini
Idegen tűz az oltáron151
Sorsközösség fehér asztalnál152
Tázriá
A "kútmérgezők" tisztasága155
A próféta és a szír hadvezér156
Ép testben ép lélek
Mecóra
Ki akar életet?160
Madár mint az élet jelképe161
Ácháré mot
Nem asszimilálódni!163
Kdosim
Könyörületes, mint az Isten165
Vak elé ne vess gáncsot!167
Emor
A zsidóság vértanúi169
Egy törvény mindenkinek!171
Az Örökkévaló ünnepei172
Behár
A mezőgazdaság szombatja174
A Tóra "szocializmusa"175
Böchukotáj
A zászlók jelentősége181
A királyfi öröksége182
A negyedik könyv183
Nászó
A hűség jutalma186
Böháálotchá
A hálátlanság anatómiája188
Ki ad nekünk húst enni?189
Slách
Egy kémjelentés következményei191
Élet és halál ura a nyelv193
Mint a fügefalevél194
Korách
A demagógia "jutalma"197
Mózes és tórája igaz199
A mandulavesztő bizonysága200
Chukát
Bűn és bűnhődés a "Pörlekedés vizénél" 203
Póznán sziszegő rézkígyó205
Tisztító hamu207
Bálák
Beszélő szamarak - akkor és most210
Áldás lesz az átokból211
Orgia Sittimben212
Pinchász
Pinchász, a fanatikus215
Mózes kinevezi utódját217
Az első feministák219
Mátot
A transzjordániai település221
Isteni bosszú Midján ellen222
Mászé
Menedékvárosok...225
Dvárim
Visszapillantó tükör227
Amit Napóleon megértett228
Nemzedékekre kiható katasztrófa230
Vöetchánán
A legkevesebben a népek közül232
Mint pásztor a nyáját233
Halljad Izráel!...234
Ékev
Egy bárány hetven farkas között237
A zsidó nevelés manifesztuma238
Bűn és bűnhődés240
Róé
A végkielégítés törvénye242
Sem több, sem kevesebb243
Szabad választás244
Softim
Felelősség a kiontott vérért247
Mit nem szabad a királynak?248
A hamis tanú büntetése249
Ki técé
A szép fogolynő esete252
Válóper zsidó módon253
Az elveszett bárány255
Ki távó
A Szövetség jegyében257
Hetven nyelven258
Nicávim-vájélech
Nem az égben, és nem a tengeren túl261
A miénk és gyermekeinké262
Háázinu
Mint a sas vigyázza fészkét265
Asszíria nem segít rajtunk266
Vözot hábráchá
Istenáldotta nép269
A könnyel írt halál...272
Az atyák bölcs tanításai273
A szent gyülekezet mondásai274
Jócselekedetek - "rossz" jutalom...276
Joszi Ben Joezer vértanúsága278
Aki vendégül látta a lovat...280
Mester és jóbarát282
Ne barátkozz a gonosszal...284
Ne tégy úgy, mint az ügyvédek!...286
A munka szeretete288
Hillel és a tojásfejű babilóniai...290
Sámmáj és a szombati háború...292
Áron főpap tanítványai294
Beszélj keveset és tégy sokat296
Nincs jobb a hallgatásnál298
Igazság, jog, békesség300
"Tetteid könyvbe jegyeztetnek"302
Ha nincs kenyér - nincs tóra..304
Vigyázz a hatalommal!..306
A falnak is füle van...308
Koponya a víz színén...310
Több tóra - több élet312
A nyolcvan tanítvány legkisebbje....314
A hordóra tekeredő kígyó...316
Jochanan Ben Zákkáj öt tanítványa319
A luxus, mint a tudomány ellensége321
A jó szív dícsérete323
Ötször három jó tanács325
Három rossz tulajdonság327
Ne tartsd magad javíthatatlannak329
Válaszolj Epicurosznak!331
A nap rövid, a munka sok333
Honna jössz, hová mégy?335
Ima a kormányzat jólétéért337
A "gonoszok tanácsa"339
Asztal mint áldozati oltár342
A Tóra és az állam igája344
Tóra-tanulás - tíztől egyig346
Őrízkedj a feledéstől!348
A tudás nem minden..350
Akit az emberek szeretnek....352
Nincs vesztegetni való idő354
Aki felebarátját megszégyeníti...356
Aki megszegi Ábrahám szövetségét...358
Miért tilos a sertés fogyasztása?..360
Akiba védőgátjai362
Amikor csőstül jön az áldás...364
Ha a balga hallgat...366
Isten képmására368
"Ell ne hagyjátok soha!"370
A szabad választás előjoga372
Az ítélet jogerős!374
Ahol nincs Tóra...376
"Mint kopár fa a sivatagban"378
A kenyér és a desszert380
Ki az igazi hős?382
A jó cselekedet jutalma384
Semmi sem lehetetlen...386
Hivalkodásban nincs középút388
A büntetés azonnali és nyilvános!390
Ki miért tanul?392
Se korona, se fejsze...394
Tisztelet tiszteletet szül396
A zsidó bíráskodás alapjai398
A szegény, a gazdag és a Tóra400
A szerénység dicsérete402
A tudomány pótolhatatlansága404
A zsidó bíráskodás alapjai406
A bikát rimon-i összejövetel408
A tanítványok tisztelete410
Tévedni tilos!412
Három korona - és a negyedik414
Az íratlan törvény415
A Tóra "száműzöttei"417
Nem minden mindegy419
Az utolsó oroszlán421
Útban a szalon felé423
Két világ között425
A zsidó bölcsesség realitása427
A kárörvendés tilalma429
A gránátalma héja....431
Éretlen szőlő vagy óbor...433
Mi van a kancsóban?...435
Akárcsak a küszöb....437
Az élőké a számadás439
Akik elveszejtik a világot...441
A büntetés nem marad el...443
Aki megpróbáltatásra érdemes445
Csodák és csapások447
Csodák és csapások (2)449
A rossz nyelvek kísértése451
Csodák a szentélyben453
Minden zsidó Jeruzsáleme455
Csodálatos teremtmények alkonyatkor457
A zsidó lét szimbolikus alapjai459
Hét különbség461
Az igazság (el)ismerése463
Bűn és bűnhődés465
A bírák felelőssége467
A galut mint büntetés469
Négyféle viselkedési forma471
Aki könnyen haragszik...474
Aki nehezen felejt....476
A jótékonyság ábécéje478
A tanház dicsérete480
A szivacs és a tölcsér...482
Örökké tartó szeretet484
Mózes és Jeroveám között487
Mózes és Jeroveám között (2)489
Éljen a kis különbség491
A szemtelenség "jutalma"493
Ötéves gyerek tanul chumást495
Az értelem kora497
Minden benne van499
Aki önzetlenül foglalkozik a Tórával502
Ki szabad ember?605
A tanító tisztelete506
Kenyér, só és Tóra508
A Tóra drábább mindennél510
Türelemmel és jó szívvel512
Megváltás a világnak514
Megváltás a világnak (2)516
Megváltás a világnak (3)518
Megváltás a világnak (4)520
Nagy dolog a Tóra522
Hét jó tulajdonság524
Egymillió aranytallér...527
Az Örökkévaló "birtokai"529
Zsidó ünnepek533
Peszách-húsvét534
Az "ötödik fiú"534
A megváltottak új éneke536
A peszáchi haggada538
A Széder-est dióhéjban538
Sávout-Pünkösd540
Ezen a napon lettél néppé540
Ros hásáná-új év542
A megtérés technikája542
A tíz bűnbánó nap545
Amikor a vétkek érdemmé válnak545
Szukkot-sátorosünnep548
Az ünnepi csokor jelentősége548
Az isteni sátor Jeruzsálemben549
Örömünk évadja551
Simchát tóra553
A Tóra ünnepe553
Chanuka - a fény ünnepe555
A csodák nyolc napja555
Svát 15 - a fák új éve557
Isten nyomdokain557
Purim560
Így akarta Eszter féltékennyé tenni Achasvérost560
Névmutató566

Naftali Kraus

Naftali Kraus műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Naftali Kraus könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az ősi forrás Az ősi forrás Az ősi forrás Az ősi forrás

A borító kissé kopott, töredezett. A gerinc megtört.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az ősi forrás Az ősi forrás Az ősi forrás Az ősi forrás Az ősi forrás

A borító kissé kopott, töredezett, belső oldalán ragasztott címke látható. A lapélek foltosak. Az előlap elszíneződött.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba