A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kor halad, de a vér marad

A vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magyar Őstörténeti Kutató és Kiadó Kft.
Kiadás helye: Gödöllő
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 196 oldal
Sorozatcím: Turán Könyvek
Kötetszám: 5
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-8608-47-1
Megjegyzés: Fekete-fehér ábrákkal, térképekkel illusztrálva.

Fülszöveg

A könyv vércsoportokra vonatkozó statisztikai adataival a magyar nép és kultúra eredetéhez közel vezető elgondolásokat nyújt. Dr. Nagy Ákos elemzése, adatainak bősége lenyűgöző és rendkívül hasznos. Már maga az első kiadás is számos úttörő gondolatot hordozott, a most bemutatott táblázati adatok a korábbi elgondolásokat messze meg is erősítik.
A jelenlegi magyar nyelvű népességnél a környezetéhez képest sokkal nagyobb az AB vércsoport százalékos mennyisége, amit ellentételez az O vércsoport szokatlanul kisebb százalékos részesedése. Az A és a B vércsoport nagyjából megfelel a terület környezetében tapasztaltnak. Ugyancsak nagy az AB vércsoport aránya a O-hoz képest a honfoglalás előtti kárpát-medencei leletekben, amiből Dr. Nagy Ákos arra következtet, hogy az AB mutáció az örmény-asszír eredetű A-val és a mongol eredetű B-vel szemben itt elsődleges (azaz nem azok keveredéséből származik), azaz a mutáció föltehetően Kárpát-medencében jött létre. Ez egy nagyon fontos szerológiai... Tovább

Tartalom

Ajánlás 9
Köszönet és elismerés 10
Előszó 12
A munka bemutatása 15
Az ABO vércsoport 16
Vércsoportok az embertan szolgálatában 17
A vércsoportok kialakulásának elmélete és elhelyezkedésük 18
Elődeink vércsoportjainak meghatározása csontjaikból 29
Amiről az Rh-rendszer vall 32
A Kárpát-medence vércsoportviszonyai Páter János erdélyi eredményeinek tükrében 34
Malán Mihály újabb - 1960-beli - erdélyi vizsgálatai 39
A Kárpát-medence mai lakóinak ABO vércsoportviszonyai Békássy Gyöngyi ábráján 48
Kiszely István B génjeinkről 52
Hideo Matsumoto professzor emlékezetes magyarországi nyilatkozata 54
Erdy Miklós felvázolja a történelmi társtudományok „rétegzett térképeit" 56
Tauszik Tamás összegezi a haplotípusok tanulságait 59
A haptoglobin és Jerzy Woszczyk vizsgálatai 60
Következtetésem, figyelemmel Mourant táblázataira is 63
Kapjon szót a településtörténet is 65
Mi a te vércsoportod? 67
Magyarország járásai, városai és 19 megyéje ABO vércsoportviszonyainak táblázatai 69
A vércsoportok gyakoriságának táblázatai (Mourant eredeti táblái) 95
Az emberiség mozgásai 109
Az Olvasó megkövetése 111
Mi mindent köszönhetünk a magyar parasztságnak? 111
Második, bővített kiadás
AZ ELŐDEINK VÉRCSOPORTJAINAK MEGHATÁROZÁSA CÍMŰ FEJEZET ELEMZÉSE ÉS EGYSÉGBE FOGLALÁSA 113
Ajánlás a második, bővített kiadáshoz 119
Előszó a második, bővített kiadáshoz 121
Köszönet és elismerés 122
A korai magyar középkor feltárt csontmintái 123
Korai magyar középkori csontleletek kiértékelése 125
Az A és B túlsúlyú temetők viszonyosságai 130
A korai magyar középkor sírleleteinek összefoglalása 132
A késő népvándorlás kori temetők csontleletei 133
A késő népvándorlás kori csontok értékelése 134
Összefoglaló értékelés 137
A langobárd kor csontleletei 141
A langobárd kori sírleletek kiértékelése 143
Összefoglalás 146
Csontok a korai magyar közép- és a késő római korból 149
A táblázatok régészeti és embertani kiértékelése 152
Csontok a 2-5. századokból 158
A 127-134. táblák anyagainak embertani és régészeti leírása 159
Összefoglaló felbecsülés 163
Az összehasonlító összefoglaló eredménye 168
A történelem előtti korokat 1455 megvizsgált csontminta képviseli 169
A történelem előtti idők csontleletei 172
Felbecsülés 176
Magyarország jelenlegi tájegységei 187
Az ABO vércsoport fővárosunk lakosságában 188
Bizonyítékaink 190
Jegyzetek 191
Irodalom 192
Jegyzetek 193
Irodalom 195
TÁBLÁZATOK
Magyar tájegységek vércsoportadatai 94
Európai vércsoportok 29
Vércsoport-meghatározás Erdélyben 35
Streng-féle vérgeneográfia 38
Az erdélyi magyarok (székelyek) vércsoportjai 40
Az erdélyi románok vércsoportjai 41
A Kárpát-medence vércsoportadatai 42
Az Erdélyi telepített szászok és a frankfurti németek adatai 42
A Kárpát medence lakóinak vércsoportviszonyai Békássy Gyöngyi ábráján 49
A Békássy-ábrán feltüntetett európai nemzetek és a magyarok ABO vércsoportadatai 50
Rokon (?) népek vércsoportjai 52
A szlávok vércsoportmegoszlása 53
Finnugor népek vércsoportmegoszlása 53
Balti népek vércsoportmegoszlása 53
A Hp-csoport megoszlásának gyakorisága Európa 21 nációjában 62
Az európai török-tatár népek vércsoportmegoszlása 63
Magyarország járásai, városai és 19 megyéje, négy tájegysége pontos táblázatai 71
Mourant 1. 2. táblázatsorozata a vércsoportok gyakoriságáról 96
Válogatott ABO fenotípusok és allélgyakoriságuk 108
Vércsoportadatok Elő-Ázsia, India és Afrika népeiről 108
Korai magyar középkort 683 csontminta képviseli a táblán közölt 15 temetőből 123
Az ABO vércsoport tagjainak előfordulása a korai magyar középkori csontokban 9-15. századokban 124
Az ABO vércsoport tagjainak az összefoglalása a korai magyar középkori csontokban 129
Az A és B túlsúlyú temetők csontmintáinak egybevetése az újabb hiteles mértékadó csontokkal 131
Késő népvándorlás kori korszakot 620 csontminta képviseli 133
Az ABO vércsoport tagjainak előfordulása a késő népvándorlás kori csontokban a 7-10. századokban 134
Csontok a késő népvándorlás korában 7-9. századból 136
A 7-9. századi temetők összefoglalása 140
A langobárd kort 191 csontminta képviseli az A.D. 526-546-568 évekből 141
A langobárd kori temetők az A.D. 526-546-568 csontmintáiból 142
Szentendre hiteles langobárd és helyi lakosok ABO tagjainak számszerű összehasonlítása 142
A langobárd kori temetők összegezése az A.D. 526-546-568 csontmintáiból 145
Hiteles langobárd és helyi lakosok ABO tagjainak számszerű összehasonlítása 145
A langobárd kori temetők csontmintáinak az összehasonlítási táblázatra 147
A korai magyar középkort és a késő római korszakot képviselő 1012 csontminta 23 sírból 149
Csontok a korai népvándorlás korából és a késő római korból 151
20 egyed takszonómiai és palaszerológiai adatai 153
A népvándorlás és a késő római kori csontok vércsoport-összehasonlítása az I-III. időrendi csoportokban 154
Keszthely különböző részeiről származó sorozatok vizsgálata 155
Az időrendi csoportok szerológiai szerkezete és összehasonlításuk eredménye 158
Időrendi csoportosítás 158
A 4-7. századi temetők összefoglalása 161
Vércsoportok megoszlása az I. csoportban 162
Vércsoportok megoszlása és a gének gyakorisága a II. csoportban 162
Vércsoportok megoszlása és a gének gyakorisága a III. csoportban 162
Összehasonlító táblázatok 165
A mintasorozatok táblázatai 166
Az összehasonlító összefoglaló eredménye 168
A történelem előtti csontminták 169
A Kárpát-medence történelem előtti csontmintái 171
A B és AB előfordulása a neolit korban 171
Időrendi összehasonlítás 175
A Kárpát-medence történelem előtti csontminták összehasonlítása 178
Történelem előtti csontminták összehasonlító táblája 179
Történelem előtti kor ABO vércsoport viszonyai a Kárpát-medencében: Mezolit kortól a középkorig 180
Keltákat megelőző illyr-vaskor 180
Korai kelta kor 180
Rómaiakat előző kelta kor 180
Késő rézkor a 3. évezredtől 180
Bronzkor 180
Neolitkori csontleletek az 50. szélességi övön Német- és Oroszországból 181
Csontok vércsoportjai a korai magyar közép- és a késő római korból: Római kor 181
Hun és korai avar kor 182
Hun-germán kor 182
Csontok vércsoportjai a korai magyar közép- és a késő római korból a 2-7. századokban 182
Késő népvándorlás kori leletek vércsoportjai a 7-10. századokban 184
Korai magyar középkor vércsoportjai a 9-15. századokban 185
Magyarország jelenlegi tájegységei: Pannónia-Dunántúl 187
Duna-Tisza köze 187
Tiszántúl 187
"Felvidék" 188
Magyarország 83 város és 95 járás 247532 véradó átlagos vércsoport adatainak összefoglalása 188
Budapest 29910 véradójának a vércsoport-táblázata 189
Magyar tájegységek összesített vércsoport adatai 190
TÉRKÉPEK
Az O gén európai elterjedtsége 18
Az A gén európai elterjedtsége 19
A B gén európai elterjedtsége 20
Az A, B és O vércsoportok európai elterjedtsége 21
Kelet-Ázsia és Amerika vércsoportviszonyai 23
A B gén Földünk őslakóiban 24
A B gén elterjedtsége Európában 25
Az A gén földünk őslakóiban 26
Az A gén elterjedtsége Európában 27
A O gén elterjedtsége Európában 28
Az Rh D génjének elterjedtsége 33
A O százalékos megoszlása Magyarországon 43
Az A százalékos megoszlása Magyarországon 44
A B százalékos megoszlása Magyarországon 45
Az AB genotípus százalékos megoszlása Magyarországon 46
Az AB vércsoport megyénkénti elterjedtsége 47
Az AB vércsoport százalékos megoszlása járásonként 69
A korai magyar középkor feltárt és megvizsgált csontleletek temetőinek a helymeghatározása a mai Magyarországon 123
A 4-6. századi csontminták temetőinek a helyei a mai Magyarországon 133
A langobárd kori temetők helyei a mai Magyarországon 141
A 7-9. századi csontminták helymeghatározása a mai Magyarország területén 150
A megvizsgált történelem előtti régészeti leletek földrajzi fekvése az eurázsiai kontinensen 170
A megvizsgált történelem előtti régészeti leletek földrajzi fekvése a Kárpát-medencében 170

Nagy Ákos

Nagy Ákos műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Nagy Ákos könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem