A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 1997. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/XLIV. évfolyam 1-12. szám

Tartalom

1. Cikkek
Ábel István - Szakadát László: A bankrendszer alakulása Magyarországon
1987-1996 között 635
Andorka Rudolf - Ferge Zsuzsa - Tóth István György: Valóban Magyarországon a legkisebbek az egyenlőtlenségek? 89
Balassa Ákos: Gondolatok a gazdasági növekedés néhány problémájáról 721
Balázs Péter: Integrációs „csapdák" az Európai Unió és Kelet-Közép-Európa
kapcsolatában 954
Barabás Gyula - Hamecz István: Tőkebeáramlás, sterilizáció és pénzmennyiség, I. rész 653
Barabás Gyula-Hamecz István: Tőkebeáramlás, sterilizáció és pénzmennyiség, II. rész 757
Bródy András: A kétszáz éves ciklus az Egyesült Államokban
(A növekedési ráták alakulása) 113
Bródy András: A piac és az egyensúly. A neumanni és a kvázi-hamiltoni rendszer 738
Czakó Ágnes: Négy város négy piaca. A népi kereskedéstől a kgst- piacokig 339
Csaba Iván - Gál Róbert Iván: A bőség zavara: tökéletlen fogyasztói információ
és verseny a háziorvosi szolgáltatások piacán 339
Csermely Ágnes: Az inflációs célkitűzés rendszere 673
Csontos László: A politika tanulmányozása és a közgazdaságtan 233
Csontos László-Király Júlia-László Géza: Az ezredvégi nagy borzongás 557
Dániel Zsuzsa: Lakástámogatás és társadalmi újraelosztás 569
Dunavölgyi Mária: A külső és belső államadósság egységes kormányzati kezelésének nemzetközi tapasztalatai és magyarországi kezdetei 848
Erdős Tibor: Dezinfláció, seigniorage és az állami költségvetés egyenlege 509
Eső Péter: Árverés és verseny a közbeszerzésben 1021
Gábor R. István: Belső versus foglalkoztatási munkaerőpiac - a posztszocialista átalakulás elhanyagolt dimenziója 597
Falusné Szikra Katalin: Munkanélküliség és képzettség 457
Hüttl Antónia: Az Európai Monetáris Unió és a statisztika 1047
Hoványi Gábor: Az üzleti stratégia, a K+F és a marketingkoncepció újabb elemei a menedzsment-tanácsadásban 199
Kertesi Gábor-Köllő János: Reálbérek és kereseti egyenlőtlenségek, 1986-1996.
A bérszerkezet alakulása Magyarországon 612
Kornai János: Pénzügyi fegyelem és puha költségvetési korlát 940
Lewellen, Wilbur G.: Hatékonyság és eredményesség 3
Lőrincné Istvánffy Hajna: Az EMU működésének néhány gyakorlati problémájáról
- elméleti megközelítésben 878
Martos Béla : Nyugdíj formulák öt európai országban 521
Matolcsy György: Kiigazítás recesszióval. Kemény költségvetési
és puha piaci korlát 782
Meisel Sándor-Mohácsi Kálmán: Az Európai Unióhoz való csatlakozás
néhány élelmiszer-gazdasági összefüggése 217
Mellár Tamás: Egyensúly és/vagy növekedés. Egy jól ismert dilemma
az elmúlt évek magyar tapasztalatainak tükrében 474
Mihályi Péter: Privatizáció és vagyonkezelés. Régi és új dilemmák 177
Nagy András: Az Európa és Kelet-Ázsia közötti kereskedelem elemzése. 1955-1993-as adatok kereskedelemáramlás modellje alapján 970
Pete Péter: Az államháztartás feladatfinanszírozáson alapuló modellje.
(Az államháztartási reform tartalma, az állami szerepvállalás mértékének
és jellegének tisztázása) 150
Pete Péter: Az egészségügyi ellátás rendszerének alapvonásai és reformjai
Ausztráliában és Új-Zélandon 440
Szanyi Miklós: Elmélet és gyakorlat a nemzetközi működőtőke-áramlás vizsgálatában 488 Szalai Erzsébet: Kaleidoszkóp. A nagyvállalatok, nagyvállalati vezetők
és a nagyvállalkozók megújulási készségéről 1075
Tímár János: A munkaerőpiac egyensúlyi problémái 2010-ben 42
Tímár János: A munkaerőpiac változásai 1997 és 2002 között 987
Török Ádám: A versenypolitika és a piacok átalakulása a magyar gazdasági
átmenetben 426
Török Adám: Mire alkalmas a kínálatorientációs gazdaságpolitika? 821
Vincze János: A stabilizáció hatása az árak és a termelés közötti összefüggésekre 273
Voszka Éva: A dinoszauruszok esélyei. Nagyvállalati szerkezetátalakítás és privatizáció 31
Voszka Éva: Csontvázak a szekrényben (Privatizáció 1996) 407
Wachtel, Paul: A külföldi bankok szerepe a közép-európai átmeneti gazdaságokban. Első rész 13
Wachtel, Paul: A külföldi bankok szerepe a közép-európai átmeneti
gazdaságokban. Második rész 124
2. Kelet és Nyugat között
Fertő Imre: Elszalasztott lehetőség és/vagy elhalasztott paradigmaváltás? 296
Gedeon Péter: Az átalakulás gazdaságtana és a gazdaságtan átalakulása.
A gazdasági rendszerek összehasonlító elméletétől a komparatív politikai gazdaságtanig 56
Kovács János Mátyás: A tékozló fiú sorsa. A kelet-európai közgazdasági gondolkodás (és története) hasznáról 311
3. Esettanulmány
Bódis Lajos: Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok
egy nagyüzemi varrodában, I. rész 698
Bódis Lajos: Privatizáció, munkaszervezet és bérelosztási mechanizmusok
egy nagyüzemi varrodában, II. rész 799
4. Esszé
Coase, Ronald H.: Az áruk piaca és az eszmék piaca 142
5. Interjú
A jelen nem lévő macska mosolya. Beszélgetés Nyíri Lajossal, az OMFB
ügyvezető elnökével a kockázati tőkéről (Szabó Katalin) 356
6. Műhely
Éltető Andrea - Sass Magdolna: A külföldi befektetők döntéseit
és a vállalati működést befolyásoló tényezők Magyarországon
az exporttevékenység tükrében 531
Karsai Judit: A kockázati tőke lehetőségei a kis- és középvállalatok finanszírozásában 165
Meszerics Tamás: Stratégiai viselkedés és bizottsági döntés 687
Papanek Gábor: Milyen jövőt ígérnek a magyar vállalatok jelenlegi törekvései? 254
Réthi Sándor: Magyar-orosz kereskedelem 1992-1996 között a két ország
gazdasági teljesítményének tükrében 896
Török Ádám: Az első átfogó projektértékelési kísérlet Magyarországon 69
7. Szemle
Árva László: Külföldi működőtőke, hazai beszállítói kapcsolatok, külkereskedelmi
mérleg és technológiatranszfer 1007
Bakos Gábor: Új tendenciák a japán kutatás-fejlesztésben 916
Katits Etelka: Csődeljárás vagy csődön kívüli egyezség 1090
8. Tájékozódás
Csaba László: Tranzitológia és/vagy közgazdaságtan 1000
9. Tudományos tájékoztató
Az IPC Corporation behatolása az amerikai piacra - esettanulmány.
Beszámoló a közgazdászhallgatók nemzetközi sikeréről 547
10. Megemlékezés
Egy arisztokratikus bölcs halálára. Bognár József (1917-1996) 1
Mit írjunk a tiszta lapra? Jánossy Ferenc (1914-1997) Szemelvények Jánossy Ferenc műveiből. Összeállította: Bekker Zsuzsa 369
Bródy András: A bennszülöttek hajótörött orvosa, azaz a gondolat hatalma.
Jánossy Ferenc (1914-1997) 388
Ehrlich Eva: Életút. Jánossy Ferenc (1914-1997) 399
Jánossy Ferenc írásaiból (összeállította: Márkus Rozália) 404
Juhász Pál: A megértő és megértető. Jánossy Ferenc (1914-1997) 392
Mihályi Péter: A minőség kategóriája Jánossy Ferenc korai közgazdasági írásaiban 395
Vámos Tibor: A mérnök. Jánossy Ferenc (1914-1997) 390
Csontos László (1953-1997)553
Andorka Rudolfra emlékezve (Szelényi Iván) 937
11. Könyvismertetés
Balázs Péter: Az Európai Unió és Magyarország külkapcsolatai (Palánkai Tibor) 363
Lőrincné Istvánffy Hajna: Európai pénzügyek. Múlt, jelen, jövő (Halm Tamás) 266
12. Könyvajánlat
Scitovsky Tibor: Egy „büszke magyar" emlékiratai. Kornai János előszava 1008
Terepkutatás az orosz iparban (Management and Industry in Russia Formai and Informál Relations in the Period of Transition) Szerk.: Simon Clark (Laki Mihály) 1108
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem