Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

956.798

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 2001. július-december (fél évfolyam)

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Bizottságának folyóirata - XLVIII. évfolyam 7-12. szám

Tartalom

Július - Augusztus
Kornai János - John McHale: Eltérnek-e a nemzetközileg szokásostól a posztszocialista
országok egészségügyi kiadásai?
Várhegyi Éva: Külföldi tulajdon a magyar bankrendszerben 301
EMBERI GAZDASÁG
John Micklewright - Nagy Gyula: Az álláskeresés információs értéke és dinamikája 599
Varga Júlia: A kereseti várakozások hatása az érettségizők továbbtanulási döntésére 615
EURÓPAI UNIÓ
Horváth Ágnes - Szalai Zoltán: A kevésbé fejlett EU-tagországok konvergenciájának tapasztalatai.. 640
MŰHELY
Ludányi Arnold: A tőkeerő és az alapítói háttér hatása a kockázatitőke-szervezetek
befektetési magatartására -1 659
KITEKINTÉS
Ifj. Simon György: Reform és növekedés Kínában 673
KÖNYVISMERTETÉS
Racionalitás és méltányosság. Tanulmányok Augusztinovics Máriának. Szerk.: Király Júlia - Simonovits András - Szász János. (Csaba László, Bara Zoltán) 693
Egy modem közgazdasági elmélettörténeti mű. Bekker Zsuzsa (szerk.): Alapművek,
alapirányzatok (Harmat Zsigmond) 700

Szeptember
Török Ádám: Piacgazdasági érettség többféleképpen? Néhány alapfogalom
értelmezése és alkalmazása a világgazdaság három nagy régiójában 707
Voszka Éva: Privatizáció helyett újraelosztás. Az állami vagyon sorsa
1998 és 2001 között 726
Kocsis Éva - Szabó Katalin: Modularitás és változatossági hozadék 745
EURÓPAI UNIÓ
Fertő Imre - Lionel J. Hubbard: A mezőgazdasági termékek ágazaton belüli
kereskedelme Magyarország és az Európai Unió között
MŰHELY
Ludányi Arnold: A tőkeerő és az alapítói háttér hatása a kockázatitőke-szervezetek
befektetési magatartására - II 779
TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATÓ
Nyári közgazdaságtan műhely (Tóth Réka) 799
A cikkek angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 803

Október
Közpénzek, átláthatóság, pénzügyi fegyelem. Konferencia a költségvetésről
(Csillag István) 805
Pete Péter: Elemzési keret egy leendő államháztartási reform alapelveihez 810
Csillag István: Költségvetési összhangzattan. Diktatúrából a demokráciába? 824
László Csaba: Vargabetűk az államháztartási reform tízéves történetében
(1988-1997) 844
Békési László: A modern államok költségvetési politikáját befolyásoló
makrogazdasági és gazdaságpolitikai keretek 865
Kopányi Mihály: A költségvetési összhang mikroökonómiai nézőpontból 870
HOZZÁSZÓLÁS
A felzárkózás fiskális feltételei (Neményi Judit) 875
Államháztartás a dirigizmus jegyében (Szántó Anikó) 880
EMBERI GAZDASÁG
Polónyi István - Tímár János: A tanárok keresete és a tudást fejlesztő felsőoktatás... 883
KÖNYVISMERTETÉS
Bara Zoltán - Csaba László (szerk.): Small Economies' Adjustment to Global
Tendencies (Jankovics László) 891

November
Kertesi Gábor - Köllő János: A gazdasági átalakulás két szakasza és
az emberi tőke átértékelődése. A bérszerkezet átalakulása Magyarországon
1986-1999 - III. rész 897
Nagy András: Az intézmények átalakulása és a fejlett gazdaságok utolérése 920
EMBERI GAZDASÁG
Falusné Szikra Katalin: Munkanélküliség és diplomás túltermelés 950
VÁLLALATGAZDASÁGTAN
Laki Mihály: Az újonnan alapított magánvállalatok teljesítménye 965
Vince Péter: Vállalati beszerzési és értékesítési kapcsolatok rendszere
Egy gépipari felmérés eredményei 980
A cikkek angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 993

December
Mellár Tamás: Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége
az Európai Unió átlagát? 995
Tóth I. János - Árvai Zsófia: Likviditási korlát és fogyasztói türelmetlenség
A magyar háztartások fogyasztási és megtakarítási döntéseinek
empirikus vizsgálata 1009
Kuti Éva: Döntéshozók és döntési mechanizmusok a nonprofit szektor
finanszírozásában 1039
EMBERI GAZDASÁG
Köllő János: Hozzászólás az elmaradt minimálbérvitához 1064
SZEMLE
Tasnádi Attila: A Bertrand-Edgeworth-oligopóliumok. Irodalmi áttekintés 1081
KÖNYVISMERTETÉS
Balázs Péter: Európai egyesülés és modernizáció (Becsky Róbert) 1093
A Közgazdasági Szemle 2001. évi számaiban megjelent írások jegyzéke 1097
A cikkek angol nyelvű rövid tartalmi kivonata 1100
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Közgazdasági Szemle 2001. július-december (fél évfolyam) Közgazdasági Szemle 2001. július-december (fél évfolyam)
Állapot:
2.280 Ft
1.140 ,-Ft 50
6 pont kapható
Kosárba