A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földtani Közlöny 2011/1-4.

A Magyarhoni Földtani Társulat folyóirata/Bulletin of the Hungarian Geological Society - 141. évfolyam 1-4. szám

Tartalom

1. szám
Katona Lajos Tamás - Kókay József - Berta Tibor: A várpalotai Faller utcai badeni
korú üledék molluszka faunája. - Badenian mollusc fauna from Várpalota,
Faller Street. 3
Bajdics Balázs - Uhrin András - Vető István - Bartha Attila - Sajgó Csanád: Medenceközponti földgáz-előfordulás elemzése a Makói-árokban. -Assesment ofthe
basin-centered gas accumulation in the Makó Trough. 23
Thamóné Bozsó Edit - Nagy Attila: Késő-negyedidőszaki üledékek betemetődési
korának meghatározása kvarcszemcsék lumineszcens (OSL) vizsgálatával. -
OSL dating on quartz ofLate Quaternary sediments. 41
Gábris Gyula - Krolopp Endre - Ujházy Kolos: Késő-pleisztocén (késő-glaciális) -
holocén környezetváltozás Duna menti homokbuckák komplex vizsgálata
alapján. - Late Pleistocene (Late Glacial) - Holocene environmental changes
along the Danube valley based on detailed complex examination of sand dune
profiles. 57
Siklósy Zoltán - Demény Attila - Leél-Őssy Szabolcs - Szenthe István - Stein-Erik
Lauritzen - Shen Chuan-Chou: A cseppkövek kormeghatározása és azok paleoklimatológiai jelentősége. - The dating of stalagmites and their palaeoclimatological significance. 73
Rövid közlemény
Varga Andrea: Bizonytalan korú paleotalajra (kalkrít) utaló mikromorfológiai
bélyegek a Vasasi Márga Formáció kőzeteiben (Zsibrik és Ófalu közötti terület,
Mecsek). 89
In memoriam
Miháltz Pál: In memoriam Dr. Miháltz Istvánné Dr. V. Faragó Mária. 93
Vizy Béla: In memoriam Hőriszt György. 95
Hírek, ismertetések (összeállította Palotás Klára). 97

2. szám
Haas János: In memoriam Dr. Kovács Sándor 101
Haas János: Elnöki megnyitó. 109
Unger Zoltán: Főtitkári jelentés a 2010-es évről. 111
Haas János: Közhasznúsági jelentés. 119
Kovács Sándor - Brezsnyánszky Károly - Haas János - Szederkényi Tibor: A
Cirkum-Pannon régió tektonosztratigráfiai terrénum- és őskörnyezeti térképsorozata. - Tectonostratigraphic terrane and palaeoenvironment maps ofthe
Circum-Pannonian region. 123
Kovács Sándor: Középső-késő-triász Conodonta evolúciós események tükröződése a magyarországi triász medencefáciesekben. -Middle-Late Triassic
conodont evolutionary events as recorded in Triassic basinal deposits of
Hungary. 141
Haas János - Kovács Sándor - Pelikán Pál - Kövér Szilvia - Görög Ágnes - Ozsvárt
Péter - Józsa Sándor - Németh Norbert: A Neotethys-óceán akkréciós komplexumának maradványai Észak-Magyarországon. - Remnants of the accretionary
complex ofthe Neotethys Ocean in Northern Hungary 167
Hírek, ismertetések (összeállította Palotás Klára) 197
Társulati ügyek (összeállította Krivánné Horváth Ágnes, Kopsa Ferencné) 201

3. szám
Szabó János: A budapesti (Budai-hegység) felső-triász Dachsteini Mészkő legendás gastropoda-faunájának revíziója, és gondolatok a típusgyűjtemény hányatott sorsa okán. - A revision of the nomenclature of well-known
gastropod fauna from the Upper Triassic Dachstein Limestone of Budapest (Buda Hills) and thoughts on fate
of the type collection. 217
Balla Zoltán - Mártonné Szalay Ernő - Gulácsi Zoltán: A Dél-Dunántúl kréta szubvulkáni testeinek koráról
paleomágneses mérések alapján. - The Age of the Cretaceous Subvolcanic Bodies from South Transdanubia
(Hungary), Based on Palaeomagnetic Measurements. 233
Mihály Zoltán: Újabb adatok a kolozsvári felső-eocén üledékek rákfaunájának (Crustacea-Decapoda)
ismeretéhez. - New data on the Crustacean (Crustacea-Decapoda) fauna from the Late Eocene of Cluj. 251
Menyhárt Adrienn - Dódony István - Pekker Péter: Új ásványtani adatok a Mád környéki savanyú vulkánitokból
(Tokaji-hegység). - New mineralogical data concerning vulcanites from the district of Mád, in North East
Hungary (Tokaj Mts). 257
Embey-Isztin Antal - Dobosi Gábor: Poikilites és mozaikos peridotitxenolitok eredete és jelentősége a Pannonmedence nyugati részén. - The origin and significance of poikilitic and mosaic peridotite xenoliths in the
western Pannonian Basin. 267
Alfréd Dulai, Michal Stachacz: New Middle Miocene Argyrotheca (Brachiopoda; Megathyrididae) species from the
Central Paratethys. - Új középső-miocén Argyrotheca (Brachiopoda; Megathyrididae) faj a Középső-Paratethysből. 283
Kele Sándor, Scheuer Gyula, Demény Attila, Chuan-Cou Shen, Hong-Wei Chiang: A Rózsadomb (Budapest)
édesvízi mészköveinek U-Th-sorozatos kormeghatározása és stabilizotóp-geokémiai vizsgálata. - Uraniumseries dating and geochemical analysis of the travertines located on the Rózsadomb (Budapest). 293
István Viczián : Hungarian contribution to the mineralogy and geology of clays. - Magyar eredmények az
agyagásványtan és -földtan terén. 313
Hírek, ismertetések (összeállította Palotás Klára)

4. szám:

Vincze János - G. Sólymos Kamilla - Ditrói Puskás Zuárd - Kósa László:
Mikroteléres, -eres uránérc a nyugat-mecseki gránitban. - Uranium-ore
micro-veins in granite from the western parts of the Mecsek Mts (Hungary). 325
Győri Orsolya - Poros Zsófia - Mindszenty Andrea - Molnár Ferenc - Fodor
László - Szabó Richárd: Budai-hegységi paleogén karbonátos kőzetek
diagenezistörténete. - Diagenetic history of the Palaeogene carbonates,
Buda Hills, Hungary. 341
Uhrin András - Sztanó Orsolya - Csillag Gábor - Hámori Zoltán: Későmiocén-pliocén folyók rekonstrukciója a Vértes délkeleti előterében. -
Reconstruction of Late Miocene - Pliocene rivers in south-eastern foreland
of the Vértes Hills. 363
Uhrin András: A Pannon-tó só- és vízháztartásának számítása. - Salt and water
budget calculations for the Late Miocene Laké Pannon. 383
Sebe Krisztina - Csillag Gábor - Thamóné Bozsó Edit: Platóhelyzetű eolikus
üledékek és formák az Agár-tető bazaltfennsíkján (Déli-Bakony). -
Mountain-top aeolian deposits and ventifacts on the basalt plateau of Agártető (Southern Bakony, Hungary). 393
Takács Ágnes - Molnár Ferenc: Az infravörös mikroszkópia alapjai és
alkalmazása opak ásványok fluidumzárvány vizsgálatában. - Basic
principles of infrared microscopy and its application in fluid inclusion
studies of opaque minerals. 401
Dobos Irma, Póka Teréz: Évfordulós megemlékezés Dr. Lengyel Endréről
(1893-1981). 415
Hírek, ismertetések (összeállította Palotás Klára) 421
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földtani Közlöny 2011/1-4. Földtani Közlöny 2011/1-4. Földtani Közlöny 2011/1-4. Földtani Közlöny 2011/1-4.
Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba