A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

MFKI '79

Évkönyv

Előszó

Évkönyvünk második kötetét nyujtjuk át ezennel olvasóinknak. A 77-es évkönyvünk beköszöntő volt, igyekeztünk áttekintő képet adni Intézetünk tevékenységi területeiről, a felkinált kutatási... Tovább

Tartalom

Nagy Elemér: Előszó
Új termékek és eljárások fejlesztése
Szentpáli B. - Tichy-Rács Á.: GaAs Schottky-diódák fejlesztése és alkalmazása3
Görög T. - Lendvay Ö.: Félvezető tisztaságu GaAs szintézise hazai tisztitott gallium felhasználásával6
Mojzes I.: Mikrohullámu Doppler-modul fejlesztése és néhány alkalmazása9
Lőrinczy A. - Ponomarenko J. - Heksch F.: Famos tipusu memória kifejlesztése13
Biró S. - Forgács G. - Németh Tné: Töltéscsatolásu tolótárolók és szürők kifejlesztése16
Stubnya Gy. - Tüttő P. - Horváth Zs. - Balázs J. - Szabó R.: Mnos tipusu uj áramkörök fejlesztése19
Andrási Ané - Beleznay F. - Püspöki S. - Serényi M.: Akusztikus felületi hullámok terjedésén alapuló Kf-szürők kifejlesztése szines televizióhoz22
Ivanov P. - Gaál I. - Major J. - Gráner J. - Hauszner E. - Zsámbok D.: Sikfekvésszabályozási kisérletek a Dunai Vasmü hideghengermüvében25
Salamon A. - Major J. - Reisinger Gy. - Bartha L.: Oxigén aktivitás mérése acélolvadékokban30
Gróh R. - Horacsek Oné - Nagy T. A. - Varga L.: A wolfram finomhuzásához kapcsolódó kutatások33
Varga J. - Bartha L. - Varga L.: Az oxigén szerepe a molibdén mechanikai technológiájában37
Ferenczi Gy.: Nagyérzékenységü spektrométer félvezetők mélynivóinak vizsgálatára40
Németh K. - Németh T. - Reisinger Gy.: Nagy mérési sebességü automatikus termograviméter42
Kozma L. - Heltai Gy. - Zimmer K. - Bartha L.: Lineáris müködésü mikrodenzitométer lézer fényforrással45
Görög T. - Tóth A. - Lőrinczy A. - Lendvay Ö.: Nagyérzékenységü harmatpontmérő berendezés47
Brósz R. - Czibula Gy.: Automatikus rendszerü lámpavizsgáló fotométer49
U. Vanyek M.: Szinmérő alkalmazási problémái a szines képcsövek minősitésére52
Anyag- és szerkezetvizsgálatok
Menyhárd M.: Auger-vizsgálatok a wolframminták tört felületén57
Németh T. - Kiss B. A. - Salamon A. - Bartha L.: Kékoxidok összetételének meghatározása60
Tekuláné Buxbaum P.: Lángnélküli atomabszorpciós módszerek alkalmazása62
Szőkefalvi-Nagy Á.: A Matthiessen-szabálytól való eltérés változása az erősen alakitott adalékos wolfram lágyulása során63
Uray L. - Skopál I.: Szinterelési nyakak vizsgálata sütött wolframrudakban65
Koltai F. - Radnóczi Gy.: Wolframhuzalok szemcséinek orientációs vizsgálata pásztázó elektronmikroszkóppal68
Gaál I. - Csépes Z.: Termodiffuzió hatása az illékony szennyezők kipárolgására71
Lipták L. - Major J. - Gaál I.: Az erősen alakitott K-Al-Si adalékos wolfram lágyulása73
Hegedüs Z. - Romhányi K. - Szászné Csih Zs. - Gergely Gy. - Menyhárd M.: Auger-spektrometriai vizsgálatok szerszámacél törési felületein75
Barna Á. - M. Pasemann - P. Werner - H. Hagel: Precipitátumok azonositása és elektronsugaras mikroelemzése szilicium alapu félvezető eszközökben78
Vladár A. - Tóth A. - Kalmár G. - Benyovszky Gy.: Szilicium tranzisztorok kötésdegradációs meghibásodásának vizsgálata81
Pozsgai I. - N. P. Iljin: Detektálási határok vizsgálata vékonyrétegek elektronsugaras mikroanalizisében84
Tóth A. - Puskás J.: Foszforszilikát üvegek elektronsugaras mikroanalizise87
Pozsgai I.: Korrekciós eljárás a röntgensugárzás abszorpciójára, vékonyrétegek kvantitativ mikroanalizisében89
Ferenczi Gy. - Somogyi M.: GaP alapu világitó diódák degradációjának kutatása92
Alapozó kutatások
Mojzes I. - Sebestyén T. - Szigethy D. - Gergely Gy. - Barna P.: GaAs kontaktusrétegek epitaxiás szintézise vékony szilárd- vagy folyadékfázisban97
Lendvay Ö. - Görög T.: GaAsSb epitaxiás növesztése infravörös fényforrások céljára99
Barna Á. - Barna P. - Lomniczy M.: Ni-Cr ellenállásrétegek szerkezeti és elektromos tulajdonságainak szimultán követése in-situ elektronmikroszkópiával a hőkezelés folyamán101
Lábár J.: Etalon nélküli, kvantitativ, energiadiszperziv röntgen-mikroanalizis104
F. M. Reicha - Barna P.: Halmok képződése az aluminium vékonyrétegek felületén107
Farkasné Jahnke M. - Grósz T. - Benes E. - Vadasdi K.: Kémiai és szerkezeti változások ammónium-meta- és parawolframátok hőkezelésekor110
Kozma L. - W. Huppmann - Bartha L. - Mezei P.: A folyadékfázisu szinterelés során bekövetkező irányitott szemcsenövekedés hajtóerői113
Geszti T. - Kertész J. - Vicsek T.: Perkolációs modellek és porkohászati alkalmazásuk116
Wágnerné Pálmai É.: Led eszközök objektiv és pszichofizikai értékelése119
Somogyi K.: ZnMgTe alapu fénykibocsátó eszközök készitése121
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem