864.181

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Betűország negyedik virágos kertje

A Kir. Magy. Egyetemi Nyomda olvasókönyve a fővárosi elemi iskolák negyedik osztálya számára

Előszó

Részlet a könyvből:

Tudjátok-e, mi a haza?

Mikor csendesen tűzhelyetek felé indultok, azt mondjátok, hogy haza megyünk. Mikor odaértek, azt mondjátok: hála Istennek, itthon vagyunk. Tehát ti... Tovább

Fülszöveg

Mindnyájunknak legértékesebb kincse: a tudás.
El lehet venni tőlünk kenyerünket, földünket, házunkat, de amit megtanultunk és tudunk, az örökre a mienk marad. A tudás legjobb terjesztője a nyomtatott könyv. Velünk marad jóban-rosszban. Semmit sem kér és akkor áll szolgálatunkra, amikor akarjuk.
ezt a könyvet a Kir. Magyar Egyetemi Nyomdában készítették, sok szeretettel és gonddal. A betűi és képei nemcsak a tudásunkat akarják gyarapítani, hanem lelkünket is gyönyörködtetik és nemesítik szívünket. A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda már több mint 350 éves; tehát a legrégebben működő nyomda Magyarországon. Alapításán az ország legkiválóbbjai buzgólkodtak, különösen sokat köszönhet Pázmány Péternek és Mária Terézia királynőnek. Híres tanárok és írók vezetése alatt állott mindig: Telegdy Miklós, Káldy György, Faludi Ferenc segítették felvirágozni. Kisfaludy Sándor, Kisfaludy Károly, Kazinczy Ferenc, Bajza József, Fáy András, Petőfi Sándor, br. Eötvös József és a legnagyobb magyar: gr.... Tovább

Tartalom

Mi a haza (Majthényi Flóra: Gáspár-Farkas-Urhegyi olvasó) 3
A haza (Arany János: A Nép Barátja c. lapból) 4
Csokonai Vitéz Mihály: A szabadsághoz 5
Móra Ferenc: Őseink emléke E. K. 6
Móra Ferenc: Este az Alföldön E. K. 10
Nagy-Alföld (Gáspár-Farkas-Urhegyi Olvasó és
Petőfi Sándor: Úti leveleiből) 11
Hortobágyon (Szabolcska Mihály költeményeiből) 13
Intelem E. K. 14
A debreceni csikós (Jókai Mór: A sárga rózsá-ból) 14
A gulyás (Kada Elek: Nemzeti olvasó) 15
A juhász (Tömörkény István: Nemzeti olvasó) 17
A Tisza (Jókai Mór: Gáspár-Farkas-Urhegyi Olvasó) 18
Vízi malom (Vargha Gyula költeményeiből) 20
A magyar halászember (Herman Ottó: Nemzeti olvasó) 21
Kiskúnság (Petőfi Sándor: Részlet) 22
Móra Ferenc: Falu és város E. K. 24
Intelem E. K. 25
Móra Ferenc: Városi csodák a pusztán E. K. 26
Intelem E. K. 29
Móra Ferenc: Repül az ember E. K. 29
Árpád (Petőfi Sándor: Lehel c. költeményéből) 31
Fejtörő 31
Az Árpád-korabeli gyerekek (Benedek Elek: Gáspár-Farkas-Urhegyi Olv.) 32
A les (Bárd Miklós költeményei kötetéből) 33
A szántóvető könyve (Sebők Zsigmond: Nemzeti olvasó) 36
Anyám intése (Pósa Lajos: Új olvasókönyv) 37
Szondy György: Levelek hullása E. K. 38
Móra Ferenc: Bálványosvár E. K. 40
Találós kérdések 42
Intelem E. K. 42
Szüretünk (Lévay József összes költeményeiből) 42
Móra Ferenc: Babonaság bolondság E. K. 44
Intelem E. K. 46
Szent László mondái (Benedek Elek: Gáspár-Farkas-Urhegyi Olv.) 47
Móra Ferenc: Az Isten kertjében E. K. 50
Apám (Móra Ferenc: Könnyes köny c. verskötetéből) 51
Az Al-Duna (Simonyi Jenő: Nemzeti olvasó) 52
Pázmány ajándékot ad (Komáromi János - Zolnay Vilmos: Anekdotakincs) 55
Közmondások 56
A mi Budapestünk E. K. 56
Tyúkanyó (Gárdonyi Géza: Az én falum-ból) 61
Közmondások 62
A tyúk és a farkasverem (Gyulai Pál költeményeiből) 63
A Balaton (Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül) 65
A Balaton (Garay János összes munkái-ból) 68
Tudáspróbák 68
A balatoni kecskekörmök (Benedek Elek: Gáspár-Farkas-Urhegyi Olv.) 69
Élőlények életkora 71
Intelem E. K. 71
Tatárjárás (Vida József: Nemzeti Koszorú-jából) 72
Tudáspróbák 75
Rökk Szilárd (Száva János: Nemzeti olvasó) 76
Petőfi Sándor: Az árva leány 77
A vakok budapesti intézete (Gáspár-Farkas-Urhegyi Olvasó) 77
Éji látogatás (Gyulai Pál költeményeiből) 79
Nemes elszántság (Varga Ottó: Gáspár-Farkas-Urhegyi Olvasó) 81
Farkaskaland (Arany: Toldijából) 82
Közmondások 84
Karikajáték 84
Karácsony (Vályi Nagy Géza: Töredék a Pesti Hírlapban megjelent versből) 85
Móra Ferenc: Isten háza E. K. 85
Isten (Móra István: Földszint c. verskötetéből) 86
Jézus (Szabolcska Mihály költeményeiből) 87
Arany kalászok (Prohászka Ottokár: Világosság a sötétségben c. munkájából) 88
Arany kalászok (Ravasz László: Gondolatok c. kötetéből) 88
Újesztendei kívánság (Czuczor Gergely költeményéből) 88
Magyar hősök (Jókai Mór után) 89
Tudáspróbák 91
Móra Ferenc: Orvos mestersége a gyógyítás E. K. 91
Levegő és napfény (Simon József: Nemzeti olvasó) 93
Téli kép (Töredék Petőfi Sándor: Bolond Istók-jából) 94
A Vág völgye (Jókai Mór: Magyar-hon szépségeiből) 95
Magas Tátra (Simonyi Jenő: Nemzeti olvasó) 96
Petőfi Sándor: A völgy és a hegy 98
Ahol a szén terem (Móra Ferenc: Kincskereső kis ködmön c. ifj. regényéből) 100
Szondy György: Pókbölcsők E. K. 102
A hangya (Gárdonyi Géza: Gáspár-Farkas-Urhegyi Olvasó) 104
A tél haragja (Lévay József költeményeiből) 105
Mátyás király (Heltai Gáspár után: Nemzeti olvasó) 106
Mátyás és Rozgonyi (Komáromi János - Zolnay Vilmos: Anekdotakincs) 107
Mátyás anyja (Arany János: kisebb költeményeiből) 108
Móra Ferenc: Az arany alma E. K. 110
Mátyás király (Czuczor Gergely: összes költeményeiből) 113
A kenyérmezei diadal (Jókai Mór: Gáspár-Farkas-Urhegyi olvasó) 115
A szultán igazságot tesz 116
Mohács (báró Eötvös József költeményeiből) 117
A mohácsi vésznap (Jókai Mór: Gáspár-Farkas-Urhegyi olvasó) 118
Intelem E. K. 121
A nagy temetés (Reviczky Gyula: költeményeiből) 121
Az ipar köréből: Hogy lesz a lóból csizma (Gárdonyi Géza: Nemzeti olvasó) 122
Katonás válasz (Komáromi János - Zolnay Vilmos: Anekdotakincs) 124
Zsolnay Vilmos (Gelléri Mór: Nemzeti olvasó) 124
Ébresztő dal (Lévay József: költeményeiből) 126
Közmondások 126
A kereskedés (Nemzeti olvasó) 127
Kisfaludy Károly: Rákosi szántó a török alatt 129
Móra Ferenc: Tamás pap virága E. K. 130
Kölcsey Ferenc: Himnusz 133
II. Magyar hősök (Gáspár-Farkas-Urhegyi olvasó) 134
Az egészséges lakás (Simon József: Nemzeti olvasó) 137
Keljünk fel korán (Tánczos Béla után: Gyulai-Gyurjács olvasó) 138
Zrínyi Ilona (Gaál Mózes: után: Gáspár-Farkas-Urhegyi olvasó) 139
Rákóczi Ferenc (Gaál Mózes: után: Gáspár-Farkas-Urhegyi olvasó) 141
Rákóczi táborából (Gyulai Pál: Irodalmi hagyatéka-ból) 142
Március tizenötödike (Sebők Zsigmond: Nemzeti olvasó) 143
Petőfi Sándor: Nemzeti dal 145
Fiume (Erődi Béla: Nemzeti olvasó) 146
Intelem E. K. 147
Húsvét (Reviczky Gyula: költeményeiből) 148
Jönnek a gólyák (Gárdonyi Géza: Az én falum-ból) 148
Fejtörő 149
Tavasz (Arany János: Kisebb költeményeiből, a Télben c. versből) 150
Tudáspróbák 151
Falusi gyerek az iskolában (Gárdonyi Géza: Az én falum-ból) 152
A kereszt a csatatéren (József főherceg: Emlékeim a világháborúból) 153
Szondy György: Lepkeanyák gondja E. K. 154
Szondy György: Miért jár a rák a lábán E. K. 156
Gróf Széchenyi István (Sebestyén Gyula: Gáspár-Farkas-Urhegyi Oly.) 158
Széchenyi Istvánról (Tóth Béla: Magyar Anekdotakincs 160
Széchenyi gondolataiból 161
Édes jó anyámnak (Szabolcska Mihály: költeményeiből) 161
Az egészséges táplálkozás (Nemzeti olvasó) 162
Móra Ferenc: A jókedvű gyilkos E. K. 163
Kossuth és a szabadságharc (Varga Ottó: Nemzeti olvasó) 165
Kossuth Lajos azt üzente (Népdal) 167
III. Magyar hősök a szabadságharcban („Honvéd vitézség": a m. kir. hadtörténelmi levéltár kiadása) 168
Hunyadi János (Komáromi János - Zolnay Vilmos: Anekdotakincs) 170
Mi piroslik (Népdal a Magyar Népköltési Gyűjteményből) 170
Libalegelőn (Gárdonyi Géza: Az én falum-ból) 171
Szondy György: A denevér E. K. 172
Szondy György: Szúnyogné gyermekei E. K. 174
Deák Ferenc (Gaál Mózes: Nemzeti olvasó) 177
Deák Ferenc tanácsai (Keresztleányához írt leveléből, a Budapesti Szemléből) 179
Deák Ferenc és a koldusasszony (Tóth Béla: Anekdotakincs) 179
Szondy György: Gyümölcsfa, madárdal, virág E. K. 181
Gyümölcsösben (Gyulai Pál költeményeiből) 183
Szondy György: A fák naplója E. K. 184
A pártfogók (Móra Ferenc: Georgikon c. könyve után) 186
Játék 188
A szegedi árvíz és Ferenc József király (Simon Péter: után: Nemzeti olvasó) 189
"Kár" (Falk Miksa: Nemzeti olvasó) 191
IV. Magyar hősök a világháborúban („Honvéd vitézség": a m. kir. hadtörténelmi levéltár kiadása) 192
Tóth Kálmán: Előre! 197
Emlék az idesnek (Nagy Endre: A nagy háború anekdotái-ból) 198
Csonka-Magyarország (Új olvasókönyv) 199
A rab föld (Sajó Sándor: költeményeiből) 202
Móra Ferenc: Ami elveszett és ami megmaradt E. K. 202
Móra Ferenc: A monoszlói harangok E. K. 207
Vörösmarty Mihály: Szózat 210
(Eredeti közlemények.)
Móra László: János gazda szekere E. K. 215
Gabányi János: A Jánoshegyi kilátó E. K. 217
Avar Gyula: A Pálvölgyi barlang E. K. 220
Kozma Imre: Kirándulások E. K. 221
Avar Gyula: Visegrádi hajóút E. K. 222
Avar Gyula: Tutajosok a Dunán E. K. 225
Radványi Kálmán: Erdész bácsi ismerősei E. K. 227
Gabányi János: A hősök sírja E. K. 229
Radványi Kálmán: „Hol sírjaink domborulnak" E. K. 230
Avar Gyula: Árpád sírja E. K. 233
Kozma Imre: Szent István napján E. K. 234
Avar Gyula: A tatárdúlás után E. K. 236
Gabányi János: Nagy Lajos udvara és a lovagi élet E. K. 237
Avar Gyula: Remekbe szabott rámás csizma E. K. 240
Avar Gyula: Mátyás király palotája E. K. 241
Avar Gyula: Buda idegen kézben E. K. 245
Avar Gyula: Török nyomok a fővárosban E. K. 246
Gabányi János: A Ludovika-Akadémia 248
Kozma Imre: Az árvízi hajós E. K. 249
Kozma Imre: 60 ezer pengő forint E. K. 251
Gabányi János: Az 1-es honvéd E. K. 253
Kozma Imre: Nem! Nem! Soha! E. K. 254
Móra László: A két magyar Pista E. K. 257
Ujfalusi Ödön: Budapest fürdői E. K. 259
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem