A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A soproni líceum

Fülszöveg

1557-ben a Sopronban már teljesen megerősödött reformáció hatása alatt a városi polgárság - élén Hummel Kristóf polgármesterrel, aki korábban maga is tanító volt - új iskolaépületet emelt, amelyben a négyosztályosra bővített latin iskoláját helyezte el. Ezt a középfokú, humanista műveltséget adó iskolát az öntudatosodó városi polgárság művelődési igénye és a reformációban kifejeződő politikai törekvések hozták létre. Az iskola fenntartója működésének első egy és egynegyed századában maga a város volt. Az ellenreformáció győzelme után, 1682-től először a soproni evangélikus gyülekezet, majd 1853-tól a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület volt a fenntartója.
Az iskola fennállásának több mint négy és egynegyed századával kitörölhetetlenül beírta nevét a magyar művelődés történetébe. Beírta azzal, hogy kiemelkedő tudósok, közéleti férfiak sokasága nevelkedett benne. Beírta azzal, hogy a falai közül kikerülő sok ezer ifjú vitte magával életre szóló útmutatóul a humanitas, honestas és... Tovább

Tartalom

Előszó5
Tanulmányok az iskola történetéből
Fabinyi Tibor: A soproni evangélikus líceum története9
Bevezetés9
A városi tanács iskolája10
A konvent iskolája34
Az egyházkerület iskolája83
Jegyzetek100
Győrffy Sándor: A líceum a XX. század első harmadában109
A tanulóifjúság109
Diákjóléti intézmények110
A nevelés eszményei111
A líceum az első világháború éveiben113
Népköztársaság - Tanácsköztársaság115
A soproni népszavazás, a líceum a húszas években116
Jegyzetek122
Kozák Lajos: A reálgimnázium - líceum tíz éve123
Az iskola jellege, oktatás, rendkívüli tárgyak123
Az oktatás objektív-szubjektív előfeltételei, eredményessége125
A tanulók szociális megoszlása126
Nevelés128
Az 1944/45-ös tanév134
Jegyzetek137
Baráth Zoltán: A Berzsenyi Dániel Gimnázium138
A szakosított tantervű osztályok139
Felnőttoktatás141
Gyakorlati oktatás142
Az iskolai élet formái143
Továbbtanulás151
Az iskolaépület és felszerelése152
Unger Mátyás: A soproni evangélikus tanítóképző157
Jegyzetek169
Németh Sámuel: A soproni líceum tanulóifjúsága a XVIII. században171
A tanulók száma171
Anyakönyvek - az 1777. évi kimutatás171
A tanulók származása172
Anyanyelv, előmenetel, vallás173
A tanulók elhelyezkedése Sopronban174
Alumneum175
Ösztöndíj-alapítványok178
A tanulók fegyelmezése - iskolai törvények179
Jegyzetek180
Benkő László: A Magyar Társaság182
Jegyzetek196
A 425 éves jubileum
1557-1982. 425 éves a soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium (volt líceum) - A jubileumi ünnepségek meghívófüzete201
Markó József: Köszöntő201
Rédey Pál: "Lélek s szabad nép"202
Jubileumi emlékbizottság204
Program206
Pozsgay Imre: A soproni iskolára209
Szentágothai János: Köszöntő212
Káldy Zoltán: Humanitas, honestas és tolerancia215
Madas András: Köszöntő az iskola egykori diákjai nevében217
Ikvai Nándor: Megnyitó a gimnázium iskolatörténeti kiállításán221
Baráth Zoltán: 425 éves a Berzsenyi Dániel Gimnázium224
Rédey Pál: Iskola és elkötelezettség234
Kiss Jenő: Emlékezés Gombocz Zoltánra és Zsirai Miklósra241
Lőrincze Lajos: Avatóbeszéd Gombocz Zoltán emléktáblájánál244
Sümeghy József: A "Nyugati Őrszem" (1938-1943)248
Csaba József: Emlékek és gondolatok a Deákkútnál258
Sümeghy József: Úr serleg átadása a Deákkútnál263
Sümeghy József: Egy régi iskola jubilált265
Győrffyí Sándor: A soproni líceum jubileuma269
Vallomások az alma materről
Nagy Endre: Diákemlékeimből281
Fekete Z oltán: A lxceum ifjúsága és tanári kara a húszas években285
Ikvai Nándor: Néhány emlék soproni diákéveimből291
Kiss Sándor: Emlékezés az alma materre294
Környei Attila: Emlékezés diákéveimre298
Grüll Tibor: Búcsúzás diákéveimtől300
A soproni Berzsenyi Dániel Gimnázium, volt evangélikus líceum nevezetes tanárai és diákjai301
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A soproni líceum A soproni líceum A soproni líceum A soproni líceum

A borító és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
2.540 Ft
1.270 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A soproni líceum A soproni líceum A soproni líceum

A lapélek kissé elszíneződtek.

Állapot:
2.540 ,-Ft
23 pont kapható
Kosárba