A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tér és Társadalom 2004/1-4.

Az MTA Regionális Kutatások Központja folyóirata - XVIII. évfolyam 1. szám

Tartalom

1. szám
BELUSZKY PÁL - GYŐRI RÓBERT: Fel is út, le is út ... (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században) /1
FÖLDI ZSUZSA: A Coleman-modell alkalmazása a lakókörnyezeti kutatásokban /43
KOÓS BÁLINT: Adalékok a gazdasági szuburbanizáció kérdésköréhez /59
VARRÓ KRISZTINA: A régió mint diszkurzív termék /73
GYORS TÉNYKÉP
KÖKÉNYESI LÁSZLÓ: A tőkeáramlás egyik lehetséges csatornája. A termőföldalapú jelzáloghitelezés /93
KITEKINTŐ
FINTA ISTVÁN: Az osztrák területi tervezés jogi szabályozásának vizsgálata /107
TÉRTÖRTÉNET
HORVÁTH ATTILA: A térszemlélet változása a magyar katonai stratégiában 1920-tól napjainkig /127
KÖNYVJELZŐ
NAGY GÁBOR: Mészáros Rezső: Kibertér - a földrajzi tudás új dimenziói /145
HARDI TAMÁS: Izsák Éva: A városfejlődés természeti és társadalmi tényezői. Budapest és környéke /151
VARGA ATTILA: A magyar regionális tudomány és az Európai Regionális Tudományi Társaság: Válság és megnyugtató megoldás /155
2. szám
BARANYI BELA: Gondolatok a perifériaképződés történeti
előzményeiről és következményeiről /I
PAP NORBERT: A kistérségek helye, szerepe Magyarországon
a 21. század első évtizedében /23
TÓTH GÉZA: Autópályák és a városi fejlődés /37
LENGYEL BALÁZS: A tudásteremtés lokalitása: hallgatólagos
tudás és helyi tudástranszfer /51
GYORS TÉNYKÉP
SARUDI CSABA: Vidékfejlesztési intézkedések, támogatások és
kilátások az Európai Unió bővítése után /73
BALOGH CSABA: Transznacionális vállalatok határon túli akvizícióinak és fúzióinak környezeti hatásai /95
WAGNER ILDIKÓ: Magyar regionális bankközpontok felkutatása
és azonosítása /107
VERSENYKEPESSEG
RECHNITZER JÁNOS - CSIZMADIA ZOLTÁN - GROSZ ANDRÁS: A magyar városhálózat tudásalapú megújító képessége az ezredfordulón /117
KÖNYVJELZŐ
BUDAY-SÁNTHA ATTILA: Horváth Gyula (szerk.): Székelyföld. A Kárpátmedence régiói I. /157
ERDŐSI FERENC: Kerényi Attila: Európa természet- és környezetvédelme
Kerényi Attila: Környezettan - Természet és társadalom globális szempontból /161
IZSÁK EVA: Bárányi Béla: A határmentiség dimenziói.
Magyarország és keleti államhatárai /165
SZIGETHY EMMA Rechnitzer János - Hardi Tamás (szerk.): A Széchenyi István Egyetem hatása a régió fejlődésére /167
3. szám
FARAGÓ LASZLÓ: A regionalizmus hajtóerői Magyarországon /I
SZOBOSZLAI ZSOLT: Szegénység, marginalizáció, szegregáció.
Adalék a társadalmi egyenlőtlenségek értelmezéséhez /25
JASZ KRISZTINA: A társadalmi kirekesztettség: A perifériára
szorult társadalmi csoportok az átmenet időszakéiban /43
SZARVAK TIBOR: A digitális szakadék, mint új periféria-képző
jelenség /57
GYORS TÉNYKÉP
BORSOS ARPAD: A magyar mozihálózatról tértudományi megközelítésben /77
KITEKINTŐ
CSÍKI ANITA: Az amerikai transznacionális vállalatok térszerveződése az 1990-es években /91
VERSENYKÉPESSÉG
GROSZ ANDRÁS - CSIZMADIA ZOLTÁN - SZÉPVÖLGYI ÁKOS: A regionális innovációs rendszer kínálati oldala a Közép-Dunántúlon /111
MÁRTON GYÖRGY: Innovációs potenciál felmérés tanulságai egy
elmaradott régióban /127
KÖNYVJELZŐ
NEMES NAGY JÓZSEF: Pompei Cocean: Geografie Regionalá /151
BÁRÁNYI BÉLA: Sallai János: Az államhatárok /155
HARDI TAMÁS: Nagy Imre-Kugler József (szerk.): Lehet-e
három arca e tájnak? Tanulmányok a délkeleti
határ régió újraszerveződő kapcsolatairól /159
4. szám
DÖBRÖNTE KATALIN - VIDA SZABOLCS - HORVÁTH KORNÉLIA: A regionális politika és intézményrendszer szerepe Magyarországon /1
Az innováció-alapú regionális fejlesztés lehetőségei Magyarországon. Az egyetemi kutatások szabályozási, finanszírozási környezete /29
MEZEI KATALIN:Integrált regionális fejlesztés-finanszírozási
modell a Nyugat-Dunántúlon /51
GYORS TÉNYKÉP
KOZMA GABOR: A magyarországi önkormányzatoknak a gazdasági élet szereplői körében felhasznált kommunikációs kiadványai /69
KISS TIBOR - GIRÁN JÁNOS: Verseny helyett kooperáció. Pécs ÖKOVÁROS
- Mecsek-Dráva ÖKORÉG1Ó program bemutatása /85
KITEKINTŐ
KOVÁCS TEREZ: A vidékfejlesztés várható támogatási rendszere
2007-2013 között /95
CZIMRE KLÁRA: A bővítési szempontok és a határon átnyúló
együttműködések kapcsolata /117
TEPERICS KÁROLY - RÓZSA PÉTER: Az EU bővítése és a csatlakozni vágyók
szándékai a népszavazások tükrében /135
VERSENYKÉPESSÉG
LUKOVICS MIKLÓS: Regionális gazdaságfejlesztés: eltérő fejlettségű megyék versenyképességének összehasonlító elemzése /149
AZ MTA REGIONÁLIS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG HÍREI
BARTKE ISTVÁN - VARGA ATTILA - TÖRÖK ÁDÁM: Opponensi vélemények - Lengyel Imre: A „Régiók versenyképessége és gazdasági fejlődése Magyarországon " című akadémiai doktori értekezéséről /169
LENGYEL IMRE: Válasz Dr. Bartke István, Dr. Török Adám és
Dr. Varga Attila bírálók kérdéseire, megjegyzéseire /195
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Tér és Társadalom 2004/1-4. Tér és Társadalom 2004/1-4. Tér és Társadalom 2004/1-4. Tér és Társadalom 2004/1-4. Tér és Társadalom 2004/1-4. Tér és Társadalom 2004/1-4. Tér és Társadalom 2004/1-4.

A kötetek borítója, lapélei és néhány lapjuk enyhén foltos. A 4. szám gerince és borítója kissé sérült.

Állapot:
2.640 Ft
1.840,-Ft 30
13 pont kapható
Kosárba
30% garantált kedvezmény!