A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A Herman Ottó Múzeum évkönyve XXXIII-XXXIV

Tartalom

B. Hellebrandt Magdolna: A kurityáni bronzlelet 5
Pusztai Tamás: Muhi középkori mezőváros régészeti kutatásának topográfiai előkészítéséről 33
Hoffmann Tamás: Házak, tornyok, udvarok (Parasztházak a Mediterráneumban) 61
Fehér József: A bodrogolaszi kincslelet 117
Gyulai Éva: A miskolci szőlő és birtokosa a diósgyőri uradalom zálogbirtoklásának első századában (1540-1600) 141
Paládi-Kovács Attila: A régi Torna vármegye és néprajzi jellege 193
Takács Péter - Udvari István: Adalékok Bereg, Ugocsa és Ung vármegyék lakóinak 18. század végi erdőléséhez 211
Faragó Tamás: Házasságkötés és társadalom. Buda város a 18-19. század fordulóján (Esettanulmány) 245
Viga Gyula: Tájformáló társadalom (Megjegyzések a kultúra ökológiájához) 271
Borsos Balázs: Az Akasztó homoktól a Zsaró érig (A Bodrogköz természeti környezete a folyószabályozások idején - 1840-1910) 285
Bencsik János: A zsidók Tokajban 1869-ben 321
Mizser Lajos: Az Alsó-Bodrogköz és Alsó-Taktaköz községei Pesty Frigyes 1864-es kéziratos Helységnévtárában 330
Fügedi Márta: Borsod megye népe a millenniumi kiállításon 349
Szabadfalvi József Hermán Ottó parlamenti tevékenysége a filoxéra elleni védekezésben 363
Lénárt Béla: Népiskolák Borsod megyében (1867-1918) 381
Csíki Tamás: A miskolci izraelita kis- és középpolgárság az I. világháborút megelőző évtizedekben 409
Dobrossy István: Miskolc infrastruktúrájának modernizálása és a „Speyer" bankkölcsön felhasználása (1925-1950) 423
Tarcai Béla: Fényképezési és fényképhasználati szokások 1900 körül 453
Vida Gabriella: Néprajzi ásatás kerámiái Mezőcsáton 467
Krupa András: Egy bükkszentkereszti szlovák asszony vallomása a Csehszlovákiába történt áttelepüléséről és visszatéréséről 483
Dömötör Akos: Változásvizsgálatok a Hangony-völgyi bejárók anyagi kultúrájában (Néprajzi tanulmány) 495
Németh Györgyi: Visszalépés és bizonytalanság (Az ipari örökség megőrzésének nehézségei a mai Magyarországon) 523
Sümegi György: Szalay Lajos levelei Kovách Aladárhoz (Dokumentumok - Österreichische Nationalbibliothek, Wien) 529
Porkoláb Tibor: A hagyományteremtés kísérlete (Csorba Zoltán több mint fél évszázados irodalomtörténetéről) 547
KÖZLEMÉNYEK
SZINYEI MERSE PÁL EMLÉKEZETE
Goda Gertrúd: Szinyei Merse Pál emlékrendezvény (Miskolc-Jernye) 559
Szabó Júlia: Szinyei Merse Pál és a tájfestészet Magyaroszágon a 19. században 562
Szinyei Merse Anna: Szinyei Merse Pál és az európai festészet rokon törekvései 567
Végvári Lajos: Szinyei Merse Pál és a miskolci régió 572
Tímár Árpád: Szinyei a századelő magyar művészeti irodalmában 575
Magyar Zoltán: Abaúj-Torna megye Szent László-falképei 581
Szemán Attila: A legrégibb Selmecbányái pecsét bányászszerszám-ábrázolásairól 585
Udvari István: A zempléni ruszin községek elöljáróinak nevei Mária Terézia korában (1772) 599
János István: Gúny vers a XVIIL századból 612
Jávorszky Jenő: Adalékok Rimaszombat történetéhez (Közreadja: Eszenyi Miklós) 615
Galuska Imre: Vázlatok a Harangod-vidék református egyháztörténetéhez 622
Barsi Ernő: Táplálkozás a bükkaljai Sály községben a hagyományos gazdálkodás idején 647
Nagy Géza: A nő és a család a faluközösségben 668
Viszóczky Ilona: Az aprófalvak mint néprajzi problematika 682
Fekete Ágnes: A miskolci névadást befolyásoló tényezők 686
Kováts Tibor: A karosi honfoglalás kori temetők fémanyagának restaurálása 693
Kozmáné Bányi Judit: XVII. századi ólommázas kerámiatál restaurálása 701
Bánfalvy Ferenc: Biedermeier varróasztal restaurálása 707
Szabó Kálmán: Joó Tibor 1925-1995 715
Szabadfalvi József: Joó Tibor műemléki kutatásai 718
Viga Gyula: Dobosy László 1911-1995 721
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem