864.878

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nők és férfiak Magyarországon, 2001

Szerkesztő

Kiadó: Központi Statisztikai Hivatal-Szociális és Családügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 116 oldal
Sorozatcím: Nők és férfiak Magyarországon
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 17 cm x 12 cm
ISBN:

Tartalom

Köszöntés1
Népesség és család3
A népesség száma és főbb népmozgalmi adatai3
A népesség kormegoszlása településtípusok és nemek szerint, 2000. január 1-jén4
A 15 éves és idősebb népesség családi állapot szerint, 2000. január 1.5
A Magyarországra bevándorló és a Magyarországról kivándorló külföldi állampolgárok száma és aránya nemek szerint5
A népesség száma nemek és életkor szerint6
A nők és a férfiak születéskor várható átlagos élettartama7
A házasságkötések főbb adatai7
A házasságkötések száma havonta, 20008
Teljes első házasságkötési arányszám, 1970-20008
Az élettársi kapcsolatok aránya a házaspáros típusú családok százalékában9
A válások száma és aránya9
A párkapcsolattal szembeni elvárások megoszlása nemek és korcsoport szerint, 199910
A párkapcsolattal szembeni elvárások megoszlása nemek és családi állapot szerint, 199911
Váláskori átlagos életkor településtípusonként, 200012
A mai fiatalok felkészültsége a családos életre, a férj, illetve a feleség szerepre, 199912
A hagyományos családi munkamegosztással egyetértők aránya a kérdezett iskolai végzettsége szerint, 200013
A hagyományos családi munkamegosztással egyetértők aránya a kérdezett településtípus szerint, 200014
A házas nők átlagos életkora az első és az összes gyermek születésekor, 1970-200015
Termékenységi mutatók16
Száz élveszületettből házasságból és házasságon kívül születettek17
Teljes termékenységi arányszám, 1948-200018
A gyermektelen nők korcsoportonkénti aránya18
A magzati veszteségek száma és aránya19
Száz élveszületésre jutó terhességmegszakítás korcsoportok szerint19
A magzati halálozások száma20
A terhességmegszakítások száma20
A terhességmegszakítások megoszlása a nő családi állapota szerint, 200021
A terhességmegszakítások száma településtípusonként, a nő családi állapota szerint, 200021
Az abortusz engedélyezésének megítélése a kérdezettek életkora szerint, 200022
Az abortusz engedélyezésének megítélése a kérdezettek legmagasabb iskolai végzettsége szerint, 200022
Csecsemőhalálozás nemenként24
Egészségügy25
A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 19 éves és idősebb nők és férfiak tízezer megfelelő korú lakosra jutó megbetegedései, 199925
A háziorvosi szolgálathoz bejelentkezett 19 éves és idősebb népesség tízezer lakosra jutó megbetegedéseinek száma, 199926
Egészségügyi panaszok, gyógyszerszedés, 200027
A saját egészségügyi állapot megítélése korcsoport szerint, 200127
Orvoshoz járási szokások nemek és korcsoportok szerint, 199928
Az egésszégi állapot szubjektív megítélése az azonos korúakhoz viszonyítva, 200129
A 2000/2001-es tanévben végzett iskola-egészségügyi vizsgálat során a gyermekeknél talált betegségek, illetve elváltozások száma30
A dohányzók aránya, 200034
Alkoholfogyasztás nemek szerint, 200034
A nyilvántartott és gondozott alkoholisták száma korcsoportok és nemek szerint, 200035
Alkohol okozta májbetegségben meghaltak száma és aránya35
Alkohol okozta májbetegségben meghaltak száma36
A véleményezett új rokkantak nem és korcsoport szerinti aránya36
A halállal végződő öngyilkosságok száma nemek szerint37
A halállal végződött öngyilkosságok korcsoportok megoszlása nemenként37
A halállal végződött öngyilkosságok nemek szerinti megoszlása településtípusonként, 200038
Az orvosok száma szakképesítésük szerint, 199938
Oktatás, kutatás és fejlesztés39
A tanulók nemek szerinti aránya a közép- és felsőoktatási nappali tagozatán39
Az egyetemen és főiskolán tanulók nemek szerinti megoszlása39
A nők és a férfiak aránya a felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói között, tanulmányi ágak szerint40
A nők és férfiak aránya az egyetemi doktori (PhD) képzés és a mesterképzés (DLA) nappali tagozatos hallgatói között, 200041
A felnőtt népesség írásbeli és olvasás-szövegértési képességének korcsoportonkénti megoszlása, 199842
A felnőtt népesség írásbeli és olvasás-szövegértési képességének településtípusonkénti megoszlása, 199843
A pedagógusok száma és nemek szerinti megoszlása44
Az intézményvezetők száma és nemek szerinti megoszlása45
Az egyetemi és a főiskolai oktatók beosztás szerint, 200046
A kutatók, fejlesztők megoszlása korcsoport szerint, 199847
A kutatók, fejlesztők létszáma nemek szerint47
A kutatásban foglalkoztatottak száma és nemek szerinti megoszlása, 200048
A kutatásban foglalkoztatott nők és férfiak megoszlása foglalkozás szerint, 200048
A kutatók, fejlesztők létszáma szektorok és nemek szerint49
A kutatók aránya nemek szerint, szektoronként, 200049
A nők aránya a tudományos kutatók körében tudományágak szerint50
A tudományos kutatók megoszlása tudományágak szerint, 200050
Tudományos fokozattal rendelkezők, 200051
A nők és a férfiak aránya a tudományos fokozattal rendelkezők körében tudományágak szerint, 200051
A tudományos fokozattal rendelkezők életkor szerint, 200052
Időmérleg53
A 18-69 éves nők és férfiak napi átlagos időbeosztása a lakóhely településtípusa szerint, átlagos tavaszi nap53
A 18-69 éves nők és férfiak társadalmilag kötött tevékenységekre (kereső-termelő munka, tanulás, közlekedés) fordított ideje egy átlagos tavaszi napon57
A 18-69 éves nők és férfiak fiziológiai szükségletekre (alvás, higiénia, étkezés, pihenés) fordított ideje egy átlagos tavaszi napon58
A 18-69 éves nők és és férfiak szabadon végzett tevékenységekre (kultúra, szórakozás, sport) fordított ideje egy tavaszi napon58
A 18-69 éves nők háztartársi munkára fordított ideje egy átlagos tavaszi napon, településtípusonként, 200059
A házastársi feladatok ellátása, 200159
Személygépkocsival való közlekedésre fordított idő egy átlagos tavaszi napon, településtípusonként, 200060
Tömegközlekedési eszközökkel való közlekedésre fordított idő egy átlagos tavaszi napon, településtípusonként, 200060
Szociális gondozás61
Bölcsődék61
A férőhelyek száz bölcsődéskorúra jutó szám61
Óvodák61
Napközi otthoni ellátás, étkeztetés, kollégiumi ellátás62
A gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj igénybevétele, 1984-200062
Család- és gyermektámogatások, segélyek, pótlékok63
Gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek a fiatal felnőttek száma korcsoportok szerint64
A szociális segélyezésben részesültek száma és aránya korcsoport és nem szerint, 200065
Szociális étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban részesülők száma nem és kiemelt korcsoport szerint, 200066
Az idősek klubjába járók száma, aránya nem és kiemelt korcsoport szerint67
A családtámogatások létszámadatai68
A nevelési ellátásban részesülő családok és gyermekek száma, 200069
A nevelési ellátásban részesülő családok és gyermekek száma, 200169
A nevelési ellátásban részesülő gyermekek száma, 200070
A nevelési ellátásban részesülő gyermekek száma, 200170
Munkaerőpiac, foglalkoztatás71
A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitása nemek szerint71
A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitása régiónként, 200073
A 15-74 éves népesség aktivitási aránya korcsoportok szerint, 200075
A 15-64 éves népességből a foglalkoztatottak száma és aránya foglalkoztatásuk jellege szerint, nemenként75
A nők és a férfiak munkához jutási esélyegyenlőségével egyetértők aránya iskolai végzettség szerint, 200076
Miért dolgozik a nők többsége?77
Miért dolgozik a legtöbb férfi?78
A karrierlehetőségek nemektől függő meghatározottsága a kérdezett iskolai végzettsége szerint, 200079
A dolgozó nők helyzetének megítélése a kérdezett 15-40 éves nők és férfiak körében, 199880
Milyen gyakran fordult elő, hogy munkája miatt nem tudott törődni családtagjaival?81
Milyen gyakran fordult elő, hogy haza kellett vinnie a munkát?81
A regisztrált munkanélküliek, a munkanélküli járadékben részesültek nemek szerinti aránya82
A 15-74 éves népességből a foglalkoztatottak aránya foglalkozásuk nemzetgazdasági ága szerint, 200082
A munkanélküliek aránya korábbi foglalkozásuk nemzetgazdasági ága szerint, 200083
Jövedelmek, keresetek, nyugdíjak85
Az aktív keresők nemek szerinti megoszlása, régiónként, 200085
Havi bruttó és nettó átlagkereset, fogyasztóár-index85
A vezető foglalkozású nők keresetei, 200086
A felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozású nők bruttó átlagkeresete90
A törvényhozó, országos igazgatási, érdekképviseleti vezető, gazdasági vezető nők bruttó átlagkeresete91
A törvényhozók igazgatási, érdekképviseleti vezetők, gazdasági vezetők átlagkeresete, 200092
A nők bruttó átlagkeresete93
A nők és férfiak esélyegyenlőségével egyetértők aránya iskolai végzettség szerint, 200096
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma, 2001. január97
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők átlagos ellátása, 2001. január98
Társadalmi kapcsolatok és szabadidő99
Átlagos napon könyvet olvasó 18-69 éves nők és férfiak aránya és időráfordítása99
Átlagos napon tanuló, önképző 18-69 éves nők és férfiak aránya és időráfordítása99
Átlagos napon bármilyen testedzést végző 18-69 éves nők és férfiak aránya és időráfordítása100
Átlagos napon a sétáló, a kiránduló a sportoló 18-69 éves nők és férfiak aránya és időráfordítása100
A 18-69 éves vallásgyakorló férfiak és nők átlagos napi aránya101
A barátok száma, 2000101
Milyen gyakran találkozik a legjobb barátjával?102
A legjobb baráttal való kapcsolat eredete102
Erőszak, bűnözés103
Az ismertté vált bűnelkövetők, sértettek, jogerősen elítéltek és fogva tartottak száma és aránya nemenként103
Polgári perek a helyi bíróságoknál a per tárgya szerint104
A kiemelt bűncselekmények sértettjei nemek szerint, 1996-2000105
A női és férfi sértettek megoszlása kiemelt bűncselekmények szerint, 2000105
Az ismertté vált bűncselekmények "ismert" elkövetőinek a sértettekhez fűződő kapcsolata az összes kiemelt bűncselekmény és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények esetén, 2000106
Az összes és a fiatalkorú bűnelkövetők nemek szerint106
A jogerősen elítélt fiatalkorúak megoszlása bűncselekménycsoportok és nemek szerint, 2000107
A jogerősen elítélt felnőttkorúak megoszlása bűncselekménycsoportok szerint, 2000 107
A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények elkövetése miatt jogerősen elítélt felnőttkorúak megoszlása bűncselekménycsoport és nemek szerint, 2000108
Erőszak a családban - a válaszok megoszlása a 18 éven felüli nők körében, 1999109
A nőkereskedelemmel kapcsolatos lakossági vélemények, 2000110
Közélet és hatalom111
Politikai érdeklődés a nők és a férfiak körében iskolai végzettség szerint, 2001111
A választásra jogosult nők és férfiak részvételi aránya az 1990-es, az 1994-es és az 1998-as választásokon112
A pártok jelöltjeinek megoszlása nemek szerint112
A pártok jelöltjeinek száma nemek szerint, 1998113
A pártok jelöltjeinek száma és megoszlása nemek szerint114
A jelöltek száma az 1998. évi önkormányzati képviselő-választásokon115
Az önkormányzati képviselők száma és megoszlása nemek és településtípusok szerint115
A polgármesterek száma és megoszlása nemek és településtípusok szerint116
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nők és férfiak Magyarországon, 2001
Állapot:
980 Ft
490 ,-Ft 50
4 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nők és férfiak Magyarországon, 2001 Nők és férfiak Magyarországon, 2001 Nők és férfiak Magyarországon, 2001

Könyvtári könyv volt. A kötés megtört.

Állapot: Közepes
980 Ft
780 ,-Ft 20
7 pont kapható
Kosárba